رهایی از تنهایی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

رهایی از تنهایی
10 درس گفتار 162 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 105,000 تومان


آموزش غیر حضوری رهایی از تنهایی

قدم به قدم شناخت و خلاصى از تله رهاشدگى

(امکان تهیه تک جلسه به صورت عادی وجود ندارد.

جهت دسترسی به این درس می‌بایست بسته رهایی از تنهایی و مهرطلبی را خریداری نمایید)


پولداری بهتر است یا بی پولی؟
پولدار با شخصیت بهتر است یا پولدار بی شخصیت ؟
بی پول با شخصیت بهتر است با پولدار بی شخصیت ؟
قصدم طرح معمای ذهنی نیست، اکثر افراد به سرعت یا شایدم دیر متوجه میشوند که "باشخصیت" بودن غیر قابل معاوضه با همه چیزهای دیگر مهم در زندگی است.
ما پولدار باشیم، تحصیلات عالی داشته باشیم و لباس های شاهکار و چهره جذاب چشم درآر هم داشته باشیم، اگر شخصیت سالمی نداشته باشیم، تقریبا به میزان ارتفاع همان داشته های فوق الذکر، بدبختیم!


d1d0d9f73bf3f59bb7db21a9b7f768ab2cd8ed5a

در رهاشدگی، ناخوداگاه میترسیم تنها بمانیم و سعی میکنیم از هوشمان استفاده کنیم که طرفمان را چارمیخ کنیم! همین باعث میشود دوباره تنها بمانیم.

7f530fb0e3eeb45d9228a5e946152d66ac78257b


درسی نفسگیر درباره اینکه چگونه از ترس تنها ماندن در زندگی و از دست دادن عزیزان رهایی یابیم.

با پیدا کردن خِرد تجربه بگذارید حالت بالغتان حرف بزند.


77344a3e317d7848386bac1adfc730bc2a7d0a94


9d57ae51bae0a73a7abb0337f8d0ee6e46b58661

نظرات دانشجویان:

ece0e338d91a558f3f96c020ba56c16b68cdef65
4a69df09300656a3d18b5e425df78136e5c3eb41

تست آنلاین:

bf75e3ccfdae553ad4a4e3781aa09ee8efa59c25


https://www.tavangary.com/question/19/


چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

تقریباً تمام انسان ها در تعاملات اجتماعی شان متوجه میشوند که مشکلاتی دارند بویژه مشکلات تکرار شونده ای که از یک الگو تبعیت میکند. اینجاست که مفهوم تله مطرح میشود این تله ها در زندگی تاثیر می گذارند تله رهاشدگی از شایع ترین تله ها است

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

با چه مکانیزم هایی تله رها شدگی در ما فعال میشود (تست تله رها شدگی) چگونه این تله در زندگی ما فعال شده است؟ (تفسیر تست) ویژگی های تله رها شدگی کدامند؟ آیا این علائم در شما فعال است؟ با انواع رها شدگی آشنا شویم، کدام خانه ها تله رهاشدگی میکارند؟ چگونه رابطه عاطفى ام را با تله رهاشدگى میفرستم رو هوا؟ وارد چه روابطى میشوم وقتى تله رهاشدگى دارم؟ قدم به قدم خلاصى از تله رهاشدگى

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 چگونه از تله های زندگی رها شویم؟ (تمرین عملی - مشترک در دروس شخصیت سالمتر 1 تا 3) 14:07 درس گفتار 1 چگونه از تله های زندگی رها شویم؟ (تمرین عملی - مشترک در دروس شخصیت سالمتر 1 تا 3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 چگونه از تله های زندگی رها شویم؟ (تمرین عملی - مشترک در دروس شخصیت سالمتر 1 تا 3)
درس گفتار 2 چگونه این تله در زندگی ما فعال شده است؟ معرفی تله و چرایی افتادن به تله رهاشدگی 13:08 درس گفتار 2 چگونه این تله در زندگی ما فعال شده است؟ معرفی تله و چرایی افتادن به تله رهاشدگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 چگونه این تله در زندگی ما فعال شده است؟ معرفی تله و چرایی افتادن به تله رهاشدگی
درس گفتار 3 نظریه دلبستگی جان بالبی و آزمایش Strange Situation 10:20 درس گفتار 3 نظریه دلبستگی جان بالبی و آزمایش Strange Situationاکنون بشنوید نظریه دلبستگی جان بالبی و آزمایش Strange Situationاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 نظریه دلبستگی جان بالبی و آزمایش Strange Situation
درس گفتار 4 ویژگی های رهاشدگی کدامند؟ آیا در شما فعال است؟ انواع رهاشدگی 09:00 درس گفتار 4 ویژگی های رهاشدگی کدامند؟ آیا در شما فعال است؟ انواع رهاشدگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 ویژگی های رهاشدگی کدامند؟ آیا در شما فعال است؟ انواع رهاشدگی
درس گفتار 5 چگونه رابطه عاطفى ام را با تله رهاشدگى میفرستم رو هوا؟ 10:11 درس گفتار 5 چگونه رابطه عاطفى ام را با تله رهاشدگى میفرستم رو هوا؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 چگونه رابطه عاطفى ام را با تله رهاشدگى میفرستم رو هوا؟
درس گفتار 6 قدم به قدم خلاصى از تله رهاشدگى 09:55 درس گفتار 6 قدم به قدم خلاصى از تله رهاشدگىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 قدم به قدم خلاصى از تله رهاشدگى
درس گفتار 7 رهاشدگی چگونه فعال می شود؟ چگونه تله رهاشدگی را در سطح عقلانی بی اعتبار کنید؟ 19:28 درس گفتار 7 رهاشدگی چگونه فعال می شود؟ چگونه تله رهاشدگی را در سطح عقلانی بی اعتبار کنید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 رهاشدگی چگونه فعال می شود؟ چگونه تله رهاشدگی را در سطح عقلانی بی اعتبار کنید؟
درس گفتار 8 فرمول تله خود را شناسائی کنید (مشترک با درس رهایی از بی ارزشی) 16:20 درس گفتار 8 فرمول تله خود را شناسائی کنید (مشترک با درس رهایی از بی ارزشی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 فرمول تله خود را شناسائی کنید (مشترک با درس رهایی از بی ارزشی)
درس گفتار 9 فایل صوتی پخش زنده پرسش و پاسخ دکتر شیری در اینستاگرام (مشترک با درس رهایی از بی ارزشی) 32:44 درس گفتار 9 فایل صوتی پخش زنده پرسش و پاسخ دکتر شیری در اینستاگرام (مشترک با درس رهایی از بی ارزشی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 فایل صوتی پخش زنده پرسش و پاسخ دکتر شیری در اینستاگرام (مشترک با درس رهایی از بی ارزشی)
به روز رسانی های درس بعد از رونمایی - تا تاریخ 07 اردیبهشت 98
درس گفتار 10 رهاشدگی به عنوان شایع ترین تله روانی، چگونه می تواند ما را نسبت به ترک شدن، آسیب پذیرتر کند؟ 26:47 درس گفتار 10 رهاشدگی به عنوان شایع ترین تله روانی، چگونه می تواند ما را نسبت به ترک شدن، آسیب پذیرتر کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 رهاشدگی به عنوان شایع ترین تله روانی، چگونه می تواند ما را نسبت به ترک شدن، آسیب پذیرتر کند؟
اسلاید های درس رها شدگی بصورت فایل یکجا اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی اسلاید های درس رها شدگی بصورت فایل یکجا
پرسش و پاسخهای مرتبط با این درس - مشترک با وبلاگ سایت توانگری
پرسش و پاسخ 1 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت‌ها را رد کردم. 07:39 پرسش و پاسخ 1 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت‌ها را رد کردم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 1 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت‌ها را رد کردم.
پرسش و پاسخ 2 آیا رابطه ی تمام شده را میتوان دوباره احیا کرد؟ 13:21 پرسش و پاسخ 2 آیا رابطه ی تمام شده را میتوان دوباره احیا کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 2 آیا رابطه ی تمام شده را میتوان دوباره احیا کرد؟
پرسش و پاسخ 3 چجوری افراد سرد و بی‌ثبات رو قبل از شروع رابطه بشناسیم؟ 04:26 پرسش و پاسخ 3 چجوری افراد سرد و بی‌ثبات رو قبل از شروع رابطه بشناسیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 3 چجوری افراد سرد و بی‌ثبات رو قبل از شروع رابطه بشناسیم؟
پرسش و پاسخ 4 ازدواج دو فرد که تله های مشترک دارند، به کجا ختم می شود؟ 04:55 پرسش و پاسخ 4 ازدواج دو فرد که تله های مشترک دارند، به کجا ختم می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 4 ازدواج دو فرد که تله های مشترک دارند، به کجا ختم می شود؟
پرسش و پاسخ 5 با آدمهای خاکستری چه باید کرد؟ 02:22 پرسش و پاسخ 5 با آدمهای خاکستری چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 5 با آدمهای خاکستری چه باید کرد؟
پرسش و پاسخ 6 9 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام (موضوع: طی کردن سفر زندگی به تنهایی، محافظت از عشق اوایل ازدواج، واکنش درست در برابر خودشیفته ها، هدف گذاری درست و ...) 18:17 پرسش و پاسخ 6 9 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام (موضوع: طی کردن سفر زندگی به تنهایی، محافظت از عشق اوایل ازدواج، واکنش درست در برابر خودشیفته ها، هدف گذاری درست و ...)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 6 9 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام (موضوع: طی کردن سفر زندگی به تنهایی، محافظت از عشق اوایل ازدواج، واکنش درست در برابر خودشیفته ها، هدف گذاری درست و ...)
گوش نیوشهای مرتبط
گوش نیوش 1 چگونه با تجربه روانی فقدانهایمان روبه رو شویم؟
(تحلیل فیلم (2016) Mr Church)
25:21 گوش نیوش 1 چگونه با تجربه روانی فقدانهایمان روبه رو شویم؟
(تحلیل فیلم (2016) Mr Church)
اکنون بشنوید
اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 چگونه با تجربه روانی فقدانهایمان روبه رو شویم؟
(تحلیل فیلم (2016) Mr Church)
گوش نیوش 2 از تنهایی عاطفی تا تنهایی فلسفی
(تحلیل فیلم (2016) Mr Church)
27:58 گوش نیوش 2 از تنهایی عاطفی تا تنهایی فلسفی
(تحلیل فیلم (2016) Mr Church)
اکنون بشنوید
اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 از تنهایی عاطفی تا تنهایی فلسفی
(تحلیل فیلم (2016) Mr Church)
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 رهاشدگی و فکر همیشه تنها ماندن 01:00 اکنون بشنوید رهاشدگی و فکر همیشه تنها ماندناکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 رهاشدگی و فکر همیشه تنها ماندن
کلیپ 2 درمان تنهایی 01:00 اکنون بشنوید درمان تنهاییاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 درمان تنهایی
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
شخصیت سالمتر من 2: رهایی از تنهایی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 162 دقیقه حجم قابل دانلود : 226 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

87.53%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95.24%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

87.88%

دسترسی به فایل های دانلود

91.16%

کاربردی بودن مطالب

86.48%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

86.28%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88.05%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

87%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

98%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

100%

دسترسی به فایل های دانلود

96%

کاربردی بودن مطالب

85%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

92%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

91%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
نادیا
سلام عالی بودمتشکر که بخشی ازدانش خودرا رایگان در اختیار همه قرار می دهیدتادعای خیر آنها بدرقه ی زندگیتان باشددر پناه حق باشید ارادتمند دکتر نادیاایزی
جمعه , 23 اسفند 1398
ریحانه سادات
درس گفتار7 خیلی مفید بود.تا قبلش تبیین مشکل بودند فقط،ولی من راه حل رو در درس گفتار7 پیدا کردم.از دکتر شیری ممنونم.امیدوارم بتونم تله م روکامل رفع کنم
جمعه , 23 فروردین 1398
فاطمه
از شما سپاسگزارم با شنیدن این درسها علاوه برشناخت بیشتر نسبت به خودم.مهر تاییدی بود بر درستی تصمیم من برای جدایی از همسرم و کاهش سطح اضطرابم.
دوشنبه , 07 مهر 1399
سمیه
من همین الان این درس رو خریدم ولی نمی‌دونم از فردا چطور باید درس رو از سایت بگیرم ؟ فقط کد پیگیری دارم
جمعه , 04 مهر 1399
پشتیبانی
- - -

وارد بخش دروس تهیه شده پروفایل خود شوید بانو و درس را آنلاین گوش کرده یا دانلود کنید

مونا
درود. آقای دکتر فرمودن تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آیا این برای دروس غیرحضوری امکان پذیره؟ اگر آره، چگونه و کجا؟
پنجشنبه , 06 شهریور 1399
پشتیبانی
- - -

ممنون از توجهتون. در همین بخش نظرات زیر هر درس میتوانید یادداشت کنید

مونا
با درود. این نخستین خرید من از این سایت هست. این درس بسیار به من کمک کرد در شناخت خودم. اما مرا با کوهی از پرسش که چه باید بکنم حالا، برجا گذاشت. سپاس
دوشنبه , 03 شهریور 1399
پشتیبانی
- - -

درس گفتارهای 6 و 8 را دوباره گوش دهید بانو
ممنون از همراهی شما

شیرین
با سلام
چرا امکان خرید تک درس رهاشدگی وجود نداره؟ من می خواستم این درس رو بخرم اما امکان خریدش موجود نیست.
با تشکر
شنبه , 28 تیر 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم شیرین گرامی


شما میتوانید مجموعه رهایی از تنهایی و مهرطلبی را تهیه کنید

https://www.tavangary.com/product/tanhayi-mehrtalabi/


علت فیدبکی است که از مخاطبان دریافت شده که این مجموعه برایشان مفیدتر بوده است.

سحر
با سلام
من این درس رو گوش دادم بسیار عالی بود،امابا وجود اینکه متوجه مشکلم شدم اما هنوز دارم به اون رابطه ادامه میدم.نتونستم از این تله بیام بیرون
دوشنبه , 16 تیر 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم سحر گرامی


ممنون از همراهیتون


خروج از تله نیازمند زمان و تمرین و ناامید نشدن است. به هرحال این تله ها رفتارهایی را در ما نهادینه کرده اند که سایقه بسیار طولانی دارد و اصلاح آن نیز به زمان دارد.

sareh
عالی
شنبه , 17 خرداد 1399
رضا
سلام و درود


لطفا یه بار دیگه این درس روبه صورت هدیه بزارید.
یکشنبه , 11 خرداد 1399
پشتیبانی
- - -

جناب آقای رضای گرامی


ممنون از توجه شما

در حال حاضر این امکان مقدور نیست

سپیده
سلام

در دورانی از زندگیم هستم که استرس شدیدی رو دارم تجربه میکنم و این درس داره بهم کمک میکنه.

ممنونم ازتون
پنجشنبه , 18 اردیبهشت 1399
مرضیه
باسلام و تشکر از زحماتتون،ممنون میشم اگر خود دکتر یک درمانگر خوب را معرفی کنند. نیاز به صحبت با یک درمانگر اشنا با طرح واره درمانی دارم. سپاسگزارم
یکشنبه , 14 اردیبهشت 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم مرضیه گرامی


با سلام

تیم خانه توانگری خدمات مشاوره و یا معرفی مشاور ندارد.

در صورت تمایل به طرح مساله خود به صورت یک سوال میتوانید از خدمات سایت پرسش 24 که درمانگران مورد تایید آقای دکتر هستند استفاده نمایید.


porsesh24.com

ameneh
اول گوش دادنش به شدت حالم رو بد میکرد ولی به مرور برمیگشتم و از اول گوش میدادم به کمک درمانگر و تلاشم حال خیلی بهتری دارم و حالا کامل درکش میکنم.ممنون
شنبه , 30 فروردین 1399
زهره
مطالبتون عالیه و دقیقا حال من رو طوری وصف کردید ک هر لحظه میگفتم عه اینکه منم، و خوشحالم ک دارم مسیری رو با شما طی میکنم که به خودشناسی بیشتر برسم
یکشنبه , 24 فروردین 1399
غزل شریفی
سلام ممنون از محتواهای با کیفیت و کاربردیتون.
یه سوال درباره اینکه اگه دو نفر تو رابطه تله رها شدگی داشته باشند، رابطشون به چه صورت پیش میره؟
جمعه , 22 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم شریفی گرامی


با سلام و تشکر از همراهی شما

به شما پیشنهاد میدهم پرسش و پاسخ زیر را گوش دهید

https://pxo.me/kHNPW

وفا
قدردان بودنتان هستم
برای من سازنده بود و عمق بیشتری جهت خودآگاهی و عملکرد بهترم برایم هدیه آورد
چهارشنبه , 20 فروردین 1399
ملیحه سادات
ساعت سه نیمه شب هست و خواب به چشمام نمیاد،سالهاست دارم توی روابطم اذیت میشم و شکست میخورم وطعم تنهایی و طرد شدن رو میچشم،امروز فهمیدم دلیلشو،تشکراستاد
شنبه , 16 فروردین 1399
ندا بختیاری
بسیار عالی بود واقعن لذت بردم
جمعه , 15 فروردین 1399
مهناز
سلام ببخشید دیگه الان رایگان نیست؟
جمعه , 15 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

تخفیفات درسها دارای بازه زمانی هستند. ولی محتوای رایگان دکتر شیری بجز این درس همواره در بلاگ مدیا توانگری و کانال در دسترس شماست


سامیه مهر
سلام مهلت دانلود رایگان به اتمام رسیده؟ میشه تمدیدش کنید؟
جمعه , 15 فروردین 1399
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید