رهایی از بی ارزشی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

رهایی از بی ارزشی
14 درس گفتار 218 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 105,000 تومان

آموزش غیر حضوری رهایی از بی ارزشی

بررسی تله بی ارزشی و راه های بهبود آن

(امکان تهیه تک جلسه به صورت عادی وجود ندارد.

جهت دسترسی به این درس می‌بایست بسته از بی‌ارزشی تا من ارزشمند را خریداری نمایید)


تله بی ارزشی، درسی برای یافتن عمیق ترین زخمهای زندگی یک انسان و راه حلهای آن در بحث شخصیت سالمتر من.

با رهایی از تله بی ارزشی به جنگ راهزنان عزت نفس تان بروید.


107410eca79e9e74d29ea3132e3da21e0b009fe4


با پیدا کردن خِرد تجربه بگذارید حالت بالغتان حرف بزند.


6ba7fcc577bb46a7bf9b8e33b17987f08d9c71e9


کسی که گرفتار تله بی ارزشی است، در روابطش دائم میپرسد که دوستم داری؟ 

اکثرا حسودی میکند و یا لاف میزند که رفتن آدمها برایش مهم نیست اما در واقع از درون بسیار سست و شکننده است...


fb3cffaad17725d67b7ac391b17b28826766c1b3


با رها شدن از بی ارزشی به خودشیفته ها و خود کم بین ها باج ندهید!


60d0c6813559481bd3af90a0211e6fc86ca0601d


پیشرفت بیرونی ، برای کسی که از درون احساس بی ارزشی را یدک میکشد چیزی جز مُسَکن نیست...


4e3e8e036dbec53e40a84d2b2064aa6fd90c50b7


نظرات دانشجویان:


55f4ad120543fc2b61bef8bd551843d8bae64553


ad477061a60525fa7e49025691e14734c2aa93cb


49d09fa75b8510d0a099b14e6824abe3c8e76e1b


6cf4d6fa5e5844318e701cab7e5fa1ba35b0619c


7752f7d81fe6e05a16a43817a30977109f4d0f20


تست آنلاین:


d77b33974a450f6493159aef092d02f314764484


https://www.tavangary.com/question/20/


چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

قصدم طرح معمای ذهنی نیست، اکثر افراد به سرعت یا شایدم دیر متوجه میشوند که “باشخصیت” بودن غیر قابل معاوضه با همه چیزهای دیگر مهم در زندگی است. ما پولدار باشیم، تحصیلات عالی داشته باشیم و لباسهای شاهکار و چهره جذاب چشم درآر هم داشته باشیم، اگر شخصیت سالمی نداشته باشیم، تقریبا به میزان ارتفاع همان داشته های فوق الذکر، بدبختیم! سالها در زندگیم، مطبم و تدریس هایم در دانشکده و موسسه، به افراد زیادی در این زمینه کمک کرده ام که بهتر زندگی کنند، تله های شخصیتی خود را بشناسند و کمتر اشتباه کنند. تله هایی که همیشه با اسمهای قشنگ در شخصیت ما جا خوش میکنند و از دسترسمان خارج میشوند. جایی باید نشست و این شخصیت یگانه را ترمیم کرد و برای خود درخشید، شخصیت سالمتر را اینگونه بود که طراحی کردیم

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

تله های زندگی life traps چیست؟ در کدام تله زندگی گرفتار شده ام؟ چگونه هر تله را تغییر بدهم؟ 8 قدم تا رهایی از هر تله تاثیر هر تله روانی در روابط شخصی ، تاثیر هر تله در روابط شغلی

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 چگونه از تله های زندگی رها شویم؟ (تمرین عملی - مشترک در دروس شخصیت سالمتر 1 تا 3) 14:24 درس گفتار 1 چگونه از تله های زندگی رها شویم؟ (تمرین عملی - مشترک در دروس شخصیت سالمتر 1 تا 3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 چگونه از تله های زندگی رها شویم؟ (تمرین عملی - مشترک در دروس شخصیت سالمتر 1 تا 3)
درس گفتار 2 مقدمه شخصیت سالمترمن و آشنایی با انواع تله های زندگی 11:05 درس گفتار 2 مقدمه شخصیت سالمترمن و آشنایی با انواع تله های زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 مقدمه شخصیت سالمترمن و آشنایی با انواع تله های زندگی
درس گفتار 3 خانواده های آسیب رسان چگونه اند؟چطوریک خانواده سالم داشته باشیم؟ 16:48 درس گفتار 3 خانواده های آسیب رسان چگونه اند؟چطوریک خانواده سالم داشته باشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 خانواده های آسیب رسان چگونه اند؟چطوریک خانواده سالم داشته باشیم؟
کلیپ: مثال تله بی ارزشی لطفا ابتدا فایل صوتی را بشنوید سپس کلیپ را ببینید 8:30 کلیپ: مثال تله بی ارزشی لطفا ابتدا فایل صوتی را بشنوید سپس کلیپ را ببینیداکنون بشنوید لطفا ابتدا فایل صوتی را بشنوید سپس کلیپ را ببینیداکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ: مثال تله بی ارزشی لطفا ابتدا فایل صوتی را بشنوید سپس کلیپ را ببینید
درس گفتار 4 نشانه های بی ارزشی چیست؟ (تحلیل کلیپ) 07:36 درس گفتار 4 نشانه های بی ارزشی چیست؟ (تحلیل کلیپ)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 نشانه های بی ارزشی چیست؟ (تحلیل کلیپ)
درس گفتار 5 نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن (من خوب نیستم ! من خوب هستم!؟) 22:03 درس گفتار 5 نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن (من خوب نیستم ! من خوب هستم!؟)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن (من خوب نیستم ! من خوب هستم!؟)
درس گفتار 6 با من خوب نیستم هایمان چه کنیم؟ تله های زندگی چگونه عمل میکنند؟ 11:03 درس گفتار 6 با من خوب نیستم هایمان چه کنیم؟ تله های زندگی چگونه عمل میکنند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 با من خوب نیستم هایمان چه کنیم؟ تله های زندگی چگونه عمل میکنند؟
تست استاندارد تله بی ارزشی لطفا قبل از شنیدن درس گفتار بعد، فایل تست را از ستون مقابل دریافت کرده انجام دهید - اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی تست استاندارد تله بی ارزشی لطفا قبل از شنیدن درس گفتار بعد، فایل تست را از ستون مقابل دریافت کرده انجام دهید
درس گفتار 7 واکنش تسلیم در برابر تله ها چگونه است؟ 09:50 درس گفتار 7 واکنش تسلیم در برابر تله ها چگونه است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 واکنش تسلیم در برابر تله ها چگونه است؟
درس گفتار 8 واکنش فرار در مقابل تله چگونه است؟ 11:09 درس گفتار 8 واکنش فرار در مقابل تله چگونه است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 واکنش فرار در مقابل تله چگونه است؟
درس گفتار 9 واکنش حمله و جنگ در برابر تله چگونه است؟ 8 مرحله برای رهایی از تله های زندگی 13:41 درس گفتار 9 واکنش حمله و جنگ در برابر تله چگونه است؟ 8 مرحله برای رهایی از تله های زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 واکنش حمله و جنگ در برابر تله چگونه است؟ 8 مرحله برای رهایی از تله های زندگی
درس گفتار 10 جمع بندی و برون یافت از تله بی ارزشی 18:46 درس گفتار 10 جمع بندی و برون یافت از تله بی ارزشیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 جمع بندی و برون یافت از تله بی ارزشی
درس گفتار 11 مواظب خودشیفتگی باشید 11:43 درس گفتار 11 مواظب خودشیفتگی باشیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 مواظب خودشیفتگی باشید
بروزرسانی های پس از رونمایی درس
درس گفتار 12 راهکارهای رهایی از بی ارزشی 16:29 درس گفتار 12 راهکارهای رهایی از بی ارزشیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 راهکارهای رهایی از بی ارزشی
درس گفتار 13 فرمول تله خود را شناسائی کنید (مشترک با درس رها شدگی) 17:06 درس گفتار 13 فرمول تله خود را شناسائی کنید (مشترک با درس رها شدگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 فرمول تله خود را شناسائی کنید (مشترک با درس رها شدگی)
درس گفتار 14 فایل صوتی پخش زنده پرسش و پاسخ دکتر شیری در اینستاگرام (مشترک با درس رها شدگی) 35:39 درس گفتار 14 فایل صوتی پخش زنده پرسش و پاسخ دکتر شیری در اینستاگرام (مشترک با درس رها شدگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 14 فایل صوتی پخش زنده پرسش و پاسخ دکتر شیری در اینستاگرام (مشترک با درس رها شدگی)
پرسش و پاسخهای مرتبط با این درس - مشترک با وبلاگ سایت توانگری
پرسش و پاسخ 1 نامزدم ترامادول مصرف می کند؛ چه کنم؟ 09:00 پرسش و پاسخ 1 نامزدم ترامادول مصرف می کند؛ چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 1 نامزدم ترامادول مصرف می کند؛ چه کنم؟
پرسش و پاسخ 2 با نامزد خودشیفته ام چه کنم؟ 04:09 پرسش و پاسخ 2 با نامزد خودشیفته ام چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 2 با نامزد خودشیفته ام چه کنم؟
پرسش و پاسخ 3 با اینکه طرفم نامزد کرده اما من هنوز درگیرش هستم. 04:35 پرسش و پاسخ 3 با اینکه طرفم نامزد کرده اما من هنوز درگیرش هستم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 3 با اینکه طرفم نامزد کرده اما من هنوز درگیرش هستم.
پرسش و پاسخ 4 همسرم فیلم پورن میبینه و این منو اذیت میکنه. 26:30 پرسش و پاسخ 4 همسرم فیلم پورن میبینه و این منو اذیت میکنه.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 4 همسرم فیلم پورن میبینه و این منو اذیت میکنه.
پرسش و پاسخ 5 ازدواج دو فرد که تله های مشترک دارند، به کجا ختم می شود؟ 04:55 پرسش و پاسخ 5 ازدواج دو فرد که تله های مشترک دارند، به کجا ختم می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 5 ازدواج دو فرد که تله های مشترک دارند، به کجا ختم می شود؟
پرسش و پاسخ 6 10 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام 11:29 پرسش و پاسخ 6 10 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگراماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 6 10 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام
پرسش و پاسخ 7 12 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام 18:47 پرسش و پاسخ 7 12 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگراماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 7 12 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام
پرسش و پاسخ 8 9 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام 18:17 پرسش و پاسخ 8 9 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگراماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 8 9 پرسش پاسخ داده شده در لایو اینستاگرام
گوش نیوش های مرتبط
گوش نیوش 1 آنجا که زیبایی انکار نمی شود. 29:37 گوش نیوش 1 آنجا که زیبایی انکار نمی شود.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 آنجا که زیبایی انکار نمی شود.
گوش نیوش 2 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست! 09:11 گوش نیوش 2 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست!
گوش نیوش 3 وقتی گیر پروفسور می افتی! 16:29 گوش نیوش 3 وقتی گیر پروفسور می افتی!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 وقتی گیر پروفسور می افتی!
گوش نیوش 4 فردیت تو مهمه 10:06 گوش نیوش 4 فردیت تو مهمهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 فردیت تو مهمه
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 تله بی ارزشی 01:00 اکنون بشنوید تله بی ارزشیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 تله بی ارزشی
کلیپ 2 آیا بی ارزشی را تجربه کرده اید؟ 00:55 اکنون بشنوید آیا بی ارزشی را تجربه کرده اید؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 آیا بی ارزشی را تجربه کرده اید؟
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
رهایی از بی ارزشی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 218 دقیقه حجم قابل دانلود : 324 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

86.05%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94.5%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

86.54%

دسترسی به فایل های دانلود

88.92%

کاربردی بودن مطالب

87.01%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

86.4%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

86.72%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

79.44%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

99.44%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

97.89%

دسترسی به فایل های دانلود

98.33%

کاربردی بودن مطالب

77.78%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

77.22%

به کسی معرفی می کنید ؟

94.44%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

87.65%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
ریحانه
دکتر شیری عزیز سلام، امروز بحث رهایی از بی ارزشی رو به اتمام رسوندم، چه قدر قابل تامل بود برای من.
از بابت زحمات شما سپاسگزارم.
دوشنبه , 02 اردیبهشت 1398
زهرا
سلام خسته نباشید.. فقط در یک جمله میخوام بگم من بعد از تهیه کردن و چند بار گوش دادن به این مجموعه احساس میکنم در روابطم واقعا توانگر شدم.. دمتون گرم..
سه شنبه , 23 بهمن 1397
فرنوش
این درس عالیه !یکسال از تهیه این درس میگذره و من هر چند وقت یکبار نیاز دارم که دوباره گوش بدم و یادم بیاد واقعیت هایی رو که شما به من نشون دادین.سپاس
دوشنبه , 23 تیر 1399
مرضیه
باسلام گوش دادن به این مجموعه علت بسیاری از ناملایمات زندگیمو روشن کرد و امید به تغییر و اصلاح در من زنده شد.اقای دکتر سپاسگزارم
چهارشنبه , 10 اردیبهشت 1399
سید حمید رضا
ممنون به خاطر ارائه این درس. چرا درس من ارزشمند از سایت خانه توانگری حذف شده؟ و ما باید بالاجبار بسته از تله بی ارزشی تا من ارزشمند را تهیه کنیم
سه شنبه , 09 اردیبهشت 1399
پشتیبانی
- - -

جناب آقای حمیدرضا گرامی


با سلام


خیلی از دروس تک به علت راحتی بیشتر مخاطبین در انتخاب با اطلاع قبل از عید برداشته شده اند.

شما که درس بی‌ارزشی را دارید، اگر گزینه بسته از بی‌ارزشی تا من ارزشمند را بزنید، برای شما گزینه تکمیل بسته نمایش داده شده و نوشته که یک درس از مجموعه را دارید و هزینه آن نیز و حتی سهم درصدی تخفیف کسر شده است (اگر از پروفایل خود خارج شوید، متوجه اختلاف قیمت خواهید شد)

پس شما همان درس من ارزشمند را خریداری خواهید کرد

مهرناز
من فکر میکنم یکی از بنیادی ترین و فراوان ترین تله های ما تله ی بی ارزشیه و باید بارها این فایل ها رو گوش داد. ممنونم
چهارشنبه , 20 فروردین 1399
عاطفه
از 11 تا درس 10 تاش طرح مسئله بود و یکی راهکار (درس10. تاحدودی هم درس 11). انتظار داشتم بیشتر از این کاربردی باشه.
سه شنبه , 19 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم عاطفه گرامی


با سلام و تشکر از همراهی شما


همان طور که در متن درس نیز بارها آقای دکتر توضیح داده‌اند، در مبحث تله‌ها مهمترین و اولین گام دقیقا همین شناخت تله به صورت کامل است که بیشتر مسیر با این شناخت طی خواهد شد.

امیدواریم با این دیدگاه دوباره درس را مرور کنید و در زندگی خود از آن استفاده نمایید.

آرزو
سلام اقای دکتر خداقوت
من اولین ویس تله بی ارزشی گوش کردم
تو فایل یک قسمت هست بنام مکانیزم های تقابلی
اینو خیلی متوجه نشدم که چی باید بنویسم ؟
شنبه , 16 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم آرزو


با تشکر از همراهی شما


اگر مجدد درس گفتار 1 را گوش دهید، در خصوص مکانیزمهای تقابلی توضیح و مثال آورده شده است.


در واقع واکنشی است که فرد در برابر ناامنی ایجاد شده از خود نشان داده است.


در ادامه درس نیز بیشتر با آن آشنا خواهید شد.

ملیحه نجاتی
از شما و تیم قوی تان بابت تهیه این درس موثر و روشنگر بسیار ممنونم
جمعه , 15 فروردین 1399
سعیده
از ظهر که درس رو تهیه کردم مداوم دارم گوش میدم نمیتونم یک دقیقه استاپ کنم ، اونقدر واقعی دارین زندگی رو تفسیر میکنین ،
پنجشنبه , 14 فروردین 1399
کمند
سلام
خسته نباشید
عذر میخوام 8 مرحله برون رفت از تله رو خودمون باید انجام بدیم؟ یا مرحله به مرحله بررسی میشه و وویسهاش هست؟
چهارشنبه , 13 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

همونطور که درس را تهیه کرده اید به ترتیب درس گفتارها را گوش بدید در روند درس توضیح داده شده که ریشه های ان چه هستند با مثال و توضیح برای تقابل با ان توضیح داده شده

پرسش و پاسخها و گوش نیوش های جدول درس را هم در اختیار دارید و بعد از اتمام درس گوش بدید

یاسمین
سلام مجدد، دکتر شیری در فایل پرسش و پاسخ درس رهایی از بی ارزشی در پاسخ کسی گفتند که درمانگر معرفی می کنند در صفحه شخصیمون، لطفا راهنمایی بفرمایید.
شنبه , 09 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

درود بر شما
در سامانه پرسش و پاسخ انلاین با کارشناسان مورد تائید اقای دکتر میتونید سوالات خودتون رو ثبت کنید
porsesh24.com

یاسمین
با سلام
دردرسگفتار 5من خوب نیستم های مطرح شده مربوط به نارضایتی ظاهری (چاقی) بود.در لیست من موردظاهری نیست و همگی درونی اند بنابرای امکان مقایسه نیست
جمعه , 08 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم یاسمین گرامی


در این بخش مهم این است که بتوانیم من خوب نیستم‌های خود را تشخیص دهیم.

شادان
سلام میشه لطفا یه سری کتاب و فیلم معرفی کنین واسعه این روزا
پنجشنبه , 07 فروردین 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم شادان عزیز


شما از طریق لینک زیر در مدیا توانگری می‌توانید وارد بخش معرفی فیلم و کتاب دکتر شیری شوید.


https://pxo.me/agjDO

Fereshteh Hooshmandi
از درسهای مهم و بسیار تاثیرگذار. من هر چند وقت یک بار مرور می کنم تا ببینم چقدر از مشکلاتی که داشتم رو تونستم برطرف کنم. موفق باشید
دوشنبه , 04 فروردین 1399
محمد
امروز که داشتم درس گفتار 4 گوش میدادم وقتی بخش دوم اسلایدش رو دیدم که چطور بی‌ارزش شدم، ناخودآگاه اشکم جاری شد برای اون کودکی که چطور دچار این حس شد..
پنجشنبه , 29 اسفند 1398
علی
تو150کارکتر چطور خلاصه کنم که یک گشایش عجیبی برای من اتفاق افتادوفهمیدم بی اعتمادی من از تله بی ارزشی من هست! انفجار کارخونه بی ارزشی خیلی با ارزش بود
دوشنبه , 19 اسفند 1398
مهرنوش
slm va khaste nabashin , vaghean bi nazir bod mesl hamishe
dg karam shode 24 saat voice gosh dadan va nokte bardashtan

merci k babate zendegi kardan
یکشنبه , 18 اسفند 1398
سونیا
درود برشما استاد محتوا عالی بود اما من بشخصه تله های درونیم رو شناسایی کرده بودم و متاسفانه بخش عمده دروس مربوط به شناسایی علل ایجاد تله بود تا راهکار
چهارشنبه , 23 بهمن 1398
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم سونیای گرامی


ممنون از همراهی شما

در درس گفتارهای 10 و 12 برون‌یافت از تله بی ارزشی توضیح داده شده است.

لازم است بدانیم که کشف تله و آشنایی با نحوه ایجاد و ... خود اولین و مهمترین مرحله از شناخت و بهبود تله‌ها می‌باشد.

sana
خیلی عالیه دارم با تمام وجودم گوش می دم ازبچگی تا بزرگسالیمو داره بهم ایرادشو میگه چطوری رفعشون کنم ،فوق العادست ????????دارم اعتمادبه نفسمو می برم بالا
چهارشنبه , 23 بهمن 1398
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید