چهارشنبه ها با ناهید 7

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 20 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 1 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
چهارشنبه ها با ناهید 7
11 درس گفتار 140 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 20 دلار

درس غیرحضوری چهارشنبه ها با ناهید 7

گفتگوی دکتر شیری با استادش بانو ناهید معتمدی در مراقبت از جان

در جستجوی ایمان

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل چهارشنبه ها با ناهید 1-7 با تخفیف بیشتر است)


باید اهل این بحثها باشى تا مست بشى با کلام این زن خودساخته مراقبت از جان.


311f9ce88f5738b34cf6b98bc8395866729d55c4


ما همواره از جایی ضربه خواهیم خورد که ضعفمان را انکار می کنیم.


3b59f8529bdad644ec2cc43360e35e6715198269

خام بودن خودت را بپذیر، اما تو بی نهایت موقعیت و شرایط داری.


c23ae23bbe55d7cffaa6314bb9e070db80ccfb3f


نظرات دانشجویان:


7923a64da718cd2c46bbef9e086a67e9b8e1f3a3


d4d21531beddd966670562a119688160f3c8c7c2

901f9f96e4314d2231762ae081dc81a19f731a0a

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

چهارشنبه ها با ناهید سرفصلی از مجموعه آموزش های غیر حضوری دکتر شیری پیرامون "مراقبت از جان" است. این مجموعه حاصل گفتگوهای دکتر شیری با خانم ناهید معتمدی درباره مراقبت از روح و جان است که هفتمین جلسه آن تقدیم حضور می گردد.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

تعریف دقیق ایمان چیست؟ نگاهی به جنبه های مختلف ایمان آیا راهی به جز رنج کشیدن برای سفر معنوی و رسیدن به ایمان وجود دارد؟ آیا برای رشد روحی مسیر مشخصی وجود دارد؟ مفهوم ازدواج مقدس هدف نهایی کار معنوی چیست؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 تعریف دقیق ایمان چیست؟ - نگاهی به جنبه های مختلف ایمان 10:18 درس گفتار 1 تعریف دقیق ایمان چیست؟ - نگاهی به جنبه های مختلف ایماناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 تعریف دقیق ایمان چیست؟ - نگاهی به جنبه های مختلف ایمان
درس گفتار 2 آیا ایمان غیرواقعی می تواند به ما آسیب بزند؟ چه باید کرد؟ 14:36 درس گفتار 2 آیا ایمان غیرواقعی می تواند به ما آسیب بزند؟ چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 آیا ایمان غیرواقعی می تواند به ما آسیب بزند؟ چه باید کرد؟
درس گفتار 3 چگونه با شک به ایمان واقعی برسیم؟ 10:18 درس گفتار 3 چگونه با شک به ایمان واقعی برسیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 چگونه با شک به ایمان واقعی برسیم؟
درس گفتار 4 ایمان سطحی زندگی مان را تباه می‌کند - سایه های ایمان 15:00 درس گفتار 4 ایمان سطحی زندگی مان را تباه می‌کند - سایه های ایماناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 ایمان سطحی زندگی مان را تباه می‌کند - سایه های ایمان
درس گفتار 5 چگونه با سفر به درون تاریکی ها و خلاهای روح ایمانمان را غنی کنیم؟ 07:55 درس گفتار 5 چگونه با سفر به درون تاریکی ها و خلاهای روح ایمانمان را غنی کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 چگونه با سفر به درون تاریکی ها و خلاهای روح ایمانمان را غنی کنیم؟
درس گفتار 6 آیا راهی به جز رنج کشیدن برای سفر معنوی و رسیدن به ایمان وجود دارد؟ 11:54 درس گفتار 6 آیا راهی به جز رنج کشیدن برای سفر معنوی و رسیدن به ایمان وجود دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 آیا راهی به جز رنج کشیدن برای سفر معنوی و رسیدن به ایمان وجود دارد؟
درس گفتار 7 هدف نهایی کار معنوی چیست؟ 15:30 درس گفتار 7 هدف نهایی کار معنوی چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 هدف نهایی کار معنوی چیست؟
درس گفتار 8 آیا برای رشد روحی مسیر مشخصی وجود دارد؟ - مفهوم ازدواج مقدس 11:36 درس گفتار 8 آیا برای رشد روحی مسیر مشخصی وجود دارد؟ - مفهوم ازدواج مقدساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 آیا برای رشد روحی مسیر مشخصی وجود دارد؟ - مفهوم ازدواج مقدس
درس گفتار 9 مفهوم فردیت و چگونگی تحققش در راه روح 15:39 درس گفتار 9 مفهوم فردیت و چگونگی تحققش در راه روحاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 مفهوم فردیت و چگونگی تحققش در راه روح
درس گفتار 10 با استفاده از وجوه مختلف و متضاد روانمان در مسیر راه روح قدم برداریم. 15:50 درس گفتار 10 با استفاده از وجوه مختلف و متضاد روانمان در مسیر راه روح قدم برداریم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 با استفاده از وجوه مختلف و متضاد روانمان در مسیر راه روح قدم برداریم.
محتوای تصویری - مشترک با صوت
فایل تصویری صحبتهای دکتر شیری و بانو معتمدی - بخش اول 26:53 اکنون بشنوید صحبتهای دکتر شیری و بانو معتمدی - بخش اولاکنون ببینید اسلاید آموزشی فایل تصویری صحبتهای دکتر شیری و بانو معتمدی - بخش اول
فایل تصویری صحبتهای دکتر شیری و بانو معتمدی - بخش دوم 29:45 اکنون بشنوید صحبتهای دکتر شیری و بانو معتمدی - بخش دوماکنون ببینید اسلاید آموزشی فایل تصویری صحبتهای دکتر شیری و بانو معتمدی - بخش دوم
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مجموعه در جستجوی خویشتن و چهارشنبه‌ها با ناهید
درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری 12:51 درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری
گوش نیوشهای مرتبط
گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روح 13:23 گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روحاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روح
گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی 13:10 گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی
گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟ 09:29 گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟
گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگی 19:59 گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگی
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 01:45 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 مادری کردن چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید مادری کردن چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 مادری کردن چیست؟
کلیپ 3 در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است. 00:43 اکنون بشنوید در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است.
کلیپ 4 انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه! 01:02 اکنون بشنوید انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه!
کلیپ 5 مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه ها 00:44 اکنون بشنوید مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه هااکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه ها
کلیپ 6 شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند. 00:30 اکنون بشنوید شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند.
کلیپ 7 هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست! 00:50 اکنون بشنوید هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست!
کلیپ 8 چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟ 04:30 اکنون بشنوید چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟
کلیپ 9 هر پدیده ای دو رو دارد! 01:45 اکنون بشنوید هر پدیده ای دو رو دارد!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 هر پدیده ای دو رو دارد!
کلیپ 10 هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست. 00:49 اکنون بشنوید هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست.
کلیپ 11 ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم. 00:59 اکنون بشنوید ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم.
کلیپ 12 با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم! 01:44 اکنون بشنوید با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم!
کلیپ 13 هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود. 00:53 اکنون بشنوید هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود.
کلیپ 14 افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است. 01:52 اکنون بشنوید افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
چهارشنبه ها با ناهید 7 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 140 دقیقه حجم قابل دانلود : 139 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

90.73%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

96.61%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89.62%

دسترسی به فایل های دانلود

90.64%

کاربردی بودن مطالب

95.05%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

91.28%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

91.93%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
افسانه حلاجی
بهترین درس خانه توانگری طوبی اینه
چهارشنبه , 24 مهر 1398
افسانه حلاجی
فوق العاده است این درس . گویا و شفاف و روشنگر

تو دو هفته شاید 4-5 بار گوش کردم . هربار نکته جدیدی ازش درمیاد

کاش میشد بانو ناهید دید
شنبه , 17 فروردین 1398
آبتین
از صحبتهای خانم معتمدی بی نهایت لذت بردم و استفاده کردم .من چند سال پیش کلاس ایشون رو میرفتم که متاسفانه بسته شد.
این صحبتها رو بارها و بارها گوش میدم
سه شنبه , 29 مهر 1399
سعید
سلام و سپاس سپاس سپاس .
سه شنبه , 14 مرداد 1399
غزاله
صمیمانه از تون تشکر میکنم ازدکتر شیری و خانم معتمدی بابت ارائه این درس گرچند که واسه چند سال پیش هست تهیه تدوینش اما موسیقی و صدا مطالب فوق العاده ست
یکشنبه , 06 بهمن 1398
فاطمه جاهدی
این درس فوق العاده است و انقدر دل نشین و خوبه که حال ادم رو خوب میکنه .ممنون از اقای دکتر و خانم ناهید معتمدی
شنبه , 14 اردیبهشت 1398
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
1