چهارشنبه ها با ناهید 5

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 20 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 1 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
چهارشنبه ها با ناهید 5
8 درس گفتار 140 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 20 دلار

درس غیرحضوری چهارشنبه ها با ناهید 5

گفتگوی دکتر شیری با استادش بانو ناهید معتمدی در مراقبت از جان

لنگر داشتن در طوفانهای زندگی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل چهارشنبه ها با ناهید 1-7 با تخفیف بیشتر است)


باید اهل این بحثها باشى تا مست بشى با کلام این زن خودساخته مراقبت از جان.


0b2a569dba241f6173b64a678aed1736aed13c35


چگونه معنا بگیریم ؟
یه لنگری باید باشه که آدم رو نگه داره که میتونه درون خود آدم باشه. عشق باشه، ایمان باشه، حس تعلق به بقیه باشه، اشتیاق شدید برای چشیدن چیزهای نو باشه… اینها تو طوفان های زندگی، آدم رو نگه میداره… زندگی بدون طوفان آرزوی خیلی از ماهاست ولی چنین چیزی احتمالا وجود نداره و باید پیش از سونامی اندیشه کرد.
تو زمان بحران لنگر رو پیدا نمی کنی! باید قبلش لنگر رو تو بندر گذاشته باشی، بعضی ها اصلاً لنگر ندارند ولی بعضی ها چند تا دارن.
یه جاهایی باید بجنگی، یه جاهایی باید بپذیری و رها کنی!
اینکه تمام اتفاقات زندگی رو بیولوژی و قدرت ذهن فرض کنیم، خیلی نگاه ساده اندیشانه ایه، چیزای دیگری هم مهم هستند و زندگی گزاره های به این سادگی نیست!


f7dde5064c5fe4cdeee9269d29aa620c920752dd


چهارشنبه ها با ناهید جزء‌‌ دروسی بوده که دوست نداشتم تدوینش تمام شود، دوست داشتم آنرا مزه مزه کنم تا در جانم ته نشین شود.


نظرات دانشجویان:


5e22a5d66ee752796dab81aeca562caccd885095


b52cc68ac6fa2864dcbd0d7dd0081743a1912bf2


e1e2efff3a3e0e2323cf95cdab29e0fbc117e5f6


چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گفتگوی عجیب دلنشین دکتر شیری با استادش خانم ناهید معتمدی پیرامون طرز مراقبت از جان در دنیای امروزی ، یافتن معنای دوباره دردهه سوم به بعد زندگی ، پر کردن خلاهای درونی

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

کدام معنا می تواند انسان امروزی را نگه دارد؟ کدام اختلال های روانی امروزی روح ما را غارت میکند؟ کدام لنگر اساسی ما را در بحران های زندگی حفظ می کند؟ آیا برای رسیدن به معنویات باید از دنیای مدرن و تکنولوژی روی گرداند؟ چگونه با درک نیاز های روحمان به مراقبت از جان بپردازیم؟ مثالی هایی از شکاف عمیق میان امیال عمیق روحی و زندگی دنیای امروز

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 کدام معنا می تواند انسان امروزی را نگه دارد؟ 22:28 درس گفتار 1 کدام معنا می تواند انسان امروزی را نگه دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 کدام معنا می تواند انسان امروزی را نگه دارد؟
درس گفتار 2 فقدان ابزار مناسب برای ارتباط با دنیای درون، چه تاثیری بر روح ما دارد؟ (تعبیر یک خواب) تمثیل غذا و درک روح غذا 20:47 درس گفتار 2 فقدان ابزار مناسب برای ارتباط با دنیای درون، چه تاثیری بر روح ما دارد؟ (تعبیر یک خواب) تمثیل غذا و درک روح غذااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 فقدان ابزار مناسب برای ارتباط با دنیای درون، چه تاثیری بر روح ما دارد؟ (تعبیر یک خواب) تمثیل غذا و درک روح غذا
درس گفتار 3 کدام اختلال های روانی امروزی، روح ما را غارت میکند؟ 13:46 درس گفتار 3 کدام اختلال های روانی امروزی، روح ما را غارت میکند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 کدام اختلال های روانی امروزی، روح ما را غارت میکند؟
درس گفتار 4 کدام لنگر اساسی، ما را در بحران های زندگی حفظ می کند؟ 11:52 درس گفتار 4 کدام لنگر اساسی، ما را در بحران های زندگی حفظ می کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 کدام لنگر اساسی، ما را در بحران های زندگی حفظ می کند؟
درس گفتار 5 آیا برای رسیدن به معنویات باید از دنیای مدرن و تکنولوژی روی گرداند؟ 23:20 درس گفتار 5 آیا برای رسیدن به معنویات باید از دنیای مدرن و تکنولوژی روی گرداند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 آیا برای رسیدن به معنویات باید از دنیای مدرن و تکنولوژی روی گرداند؟
درس گفتار 6 چگونه با درک نیازهای روحمان به مراقبت از جان بپردازیم؟ 15:33 درس گفتار 6 چگونه با درک نیازهای روحمان به مراقبت از جان بپردازیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 چگونه با درک نیازهای روحمان به مراقبت از جان بپردازیم؟
درس گفتار 7 مثالی هایی از شکاف عمیق میان امیال عمیق روحی و زندگی دنیای امروز 20:05 درس گفتار 7 مثالی هایی از شکاف عمیق میان امیال عمیق روحی و زندگی دنیای امروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 مثالی هایی از شکاف عمیق میان امیال عمیق روحی و زندگی دنیای امروز
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مجموعه در جستجوی خویشتن و چهارشنبه‌ها با ناهید
درس گفتار 8 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری 12:51 درس گفتار 8 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری
گوش نیوشهای مرتبط
گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روح 13:23 گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روحاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روح
گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی 13:10 گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی
گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟ 09:29 گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟
گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگی 19:59 گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگی
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 01:45 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 مادری کردن چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید مادری کردن چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 مادری کردن چیست؟
کلیپ 3 در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است. 00:43 اکنون بشنوید در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است.
کلیپ 4 انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه! 01:02 اکنون بشنوید انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه!
کلیپ 5 مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه ها 00:44 اکنون بشنوید مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه هااکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه ها
کلیپ 6 شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند. 00:30 اکنون بشنوید شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند.
کلیپ 7 هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست! 00:50 اکنون بشنوید هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست!
کلیپ 8 چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟ 04:30 اکنون بشنوید چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟
کلیپ 9 هر پدیده ای دو رو دارد! 01:45 اکنون بشنوید هر پدیده ای دو رو دارد!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 هر پدیده ای دو رو دارد!
کلیپ 10 هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست. 00:49 اکنون بشنوید هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست.
کلیپ 11 ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم. 00:59 اکنون بشنوید ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم.
کلیپ 12 با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم! 01:44 اکنون بشنوید با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم!
کلیپ 13 هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود. 00:53 اکنون بشنوید هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود.
کلیپ 14 افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است. 01:52 اکنون بشنوید افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
چهارشنبه ها با ناهید 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 140 دقیقه حجم قابل دانلود : 174 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

85.84%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93.84%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.93%

دسترسی به فایل های دانلود

91.89%

کاربردی بودن مطالب

91.23%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

89.47%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90.16%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
سمانه
انگار یه همزمانی با حالموگوش دادن به این بخش برقرارشد.خصوصا درس گفتار 3بقدری تاثیر عجیبی در روحم داشت که حتا صححبتارو نوشتم تا جلو چشمم باشه.ممنونم
جمعه , 06 اردیبهشت 1398
Yasmin
چندین مورد ساختاری و تکنیکال در متن صحبتها حس میشه،
اینکه معنویت مساوی با دینداری نیست، در همه جای دنیا افراد معنوی پیدا میشن اما به هیچ دینی اعتقاد ندارن. بحث منحصر به دین خاص و رویکرد ارزشی دینی تعریف شده و برای مثال من که خارج از کشور زندگی میکنم با خیلی از مثالهای تاریخی دینی ارتباط برقرار نمیکنم. یکی ممکنه به بودا اعتقاد داشته باشه و به همین نتایج برسه. بخصوص درس گفتار شماره 5 بسیار مذهب زده بیان شده.
دوشنبه , 19 آبان 1399
راضیه
سلام من اگه میدونستم بحث این درس مذهبی هست اصلا نمیخریدم
دوشنبه , 03 تیر 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام 

در جدول درس عناوین درس گفتارها و درس گفتار نمونه برایتان ارائه شده. همانطور که مندرج است این درس درباره مذهب صحبت نکرده بلکه در موردن معنا و فقدان ان است که در جنبه های مختلف زندگی اتفاق می افتد. بخش اموزش غیر حضوری برای پیگیری این موضوع و شنیدن نظرات شما با شماره ثبت شده در پروفایلتان تماس گرفته است اما موفق به مکالمه با شما نشده و تماسها ناموفق بوده اند 

فاطمه
سلام. آیا امکانش هست که روی کیفیت درس گفتار یک کار بشه؟ صدای آقای دکتر با هندزفزی به سختی شنیده میشد!
دوشنبه , 01 مرداد 1397
پشتیبانی
- - -
سرکار خانم پارساپور حتما این مورد را بررسی و رفع میکنیم
متین کریمدوست
بسیار عالی و تاثیر گذار بود
خداقوت
جمعه , 10 فروردین 1397
faezeh.3a@gmail.com
سلام من میخواستم این دوره رو توی تخفیف نوروز بخرم ولی الان که نگاه میکنم تحفیف ش برداشته شد ه، چررا؟؟
جمعه , 10 فروردین 1397
پشتیبانی
- - -
سلام وقتتون بخیر
طبق اعلام قبلی بعضی از درس ها در مرحله دوم جشنواره از تخفیف خارج شدند اما بسته کامل این مجموعه همچنان با تخفیف ویژه قابل تهیه است
عطیه توده فلاح
شما فوق العاده خوب دارید کار می کنید. تمامی کارهاتون با کیفیت علمی بالا و قابل استفاده برای زندگی هستن. نحوه ی خرید، نحوه ی ارائه، نحوه ی اطلاع رسانی... همه چیز با کیفیت و عالی. آرزوی توفیق روز افزون دارم برای این تیم درجه یک.
دوشنبه , 21 اسفند 1396
فاطمه صمدی
عالی
کاش این بحث ها ادامه داشت
سه شنبه , 03 بهمن 1396
شایان
سلام
وقت شما بخیرضمن تشکر بابت طراحی و ارائه این دوره ارزشمند، پیشنهاد می‌گردد لینک های دانلود پس از خرید ایمیل هم بشوند.
جمعه , 21 مهر 1396
پشتیبانی
- - -
شایان عزیز ممنون از پیشنهادتون
اما به دلیل مسائل امنیتی امکان ارسال لینک ها وجود ندارد
ملینا ورعی
خیلی نیاز داشتم،بسیار مفید واقع شد برام،ممنونم
پنجشنبه , 23 شهریور 1396
صنوبر رضاخانی
سلام
مطالب درس چهارشنبه ها با ناهید خیلی جذابه. مخصوصا جلسه ی 5. یک پیشنهاد داشتم و اون اینکه در کنار توضیح داستان های اسطوره ای ، مثال های عملی از زندگی آدم های واقعی امروز بیشتر از پیش نقل بشه. می دونم هر کس باید زندگیش رو خودش سر و سامان بده در غیر اینصورت سفر و رشد بی معنا و غیر ممکن خواهد شد ولی ذکر نمونه از آدمهایی که مشکلات شون رو حل کردن و شفاف کردن روش حل مسئله شون در عین حال که روش اختصاصی اونهاست، می تونه از نظر فکری برای دیگران بسیار مفید باشه.
یک نمونه رو از جلسه ی 5 براتون مثال می آرم. مورد خانم مدلی نقل شد که با بالا رفتن سنش نگران تداخل کار و مسایل مهم زندگی شخصیش مثل بچه دار شدن شده بود. بعد از توضیح مشورتی که روانشناسش بهش داد، برای من معلوم نشد که این خانم چطور به این نتیجه ی قاطع رسید که باید بچه دار بشه حالا به هر قیمتی! اگر نمونه هایی که بررسی میشه به طور کامل حلاجی بشه به درک ما از مشکلات خودمون کمک بسبار می کنه، چرا که مکانیسم تفکر رو یاد میگیرم و حالا برای حل مشکل خودمون امتحانش می کنیم. منظورم مکانیسم حل مسئله با ذکر تمام و کمال یه مثاله . بی شک مشکلات گوناگون راه حل های مختلف دارن ولی روش تفکر و حل مسئله می تونه تا حدود زیادی ثابت باشه.
در کل خواهش می کنم از این موضوعات مهم با کلی گویی عبور نشه و فقط به جذابیت کلاس توجه نشه. مفید و کاربردی بودن مهم تره. البته مطالب تون بسیار مفیده و شخصا به همین خاطر کلاس ها رو می خرم ولی توقع دارم مطالب با شفافیت بیشتر ارائه بشه.
ممنون
موفق باشید
شنبه , 21 مرداد 1396
گوهر خسروی
بعد از کلاس سفر زندگی با گلدان پراز گلهای زرد امدم مطب شما ،همون بیرون تقدیم کردم اینقدر سرتان شلوغ بود که تشکر کردید گفتید بروید مراجعه کننده ضروری تر داشتید ؛من خوشحال بودم از اینهمه مسیر سختی که امده بودم و شما با کلامتان به انها اسم میدادید ،و بعد از شما به طور حضوری خداحافظی کردم و سفر سختی تری را آغاز کردم در سالهای پایانی دهه سی سالگی اما سرگشته تر شدم تا اینکه بعداز خریدهای غیر حضوری به گفتگویی با بانو ناهید رسیدم ،بعد از خریداری همه چیز شروع شد از بچگی مشتاق یافتن مرشد یا پیری بود که چراغ به راه گیرد بعد از انهمه تاریکی زندگیم و دردهایم از کودکی داشتم و گذر کرده بودم هجوم سایه ها مرا به صخره های سختی کوباند با تنی نیمه جان حتی خسته از ادامه دادن بودم و راضی به اتمام اینهمه درد و رنج بی پایان ولی سفر جدیدی را شروع کردم باندای شما دو عزیز نامگذاری شد و طبیب جان هرچند به قول حضرت لسان الغیب :گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور
من اینهمه راه به دنبال معنایی عشق امده بودم و برای عبور از این مرحله دعای خیر شما را طالبم ????????
پنجشنبه , 19 مرداد 1396
Ali Imanzadeh
دکتر جان عزیزه دلی
چهارشنبه , 18 مرداد 1396
سعیده میرداودی
دوباره و دوباره و هر بار از شما تشکر میکنم.و در حقیقت تشکر هم اندازه رضایتم را نشون نمیده چون بی نهایت مطالب تاثیر گذار بوده برای من.اخیرا متوجه شدم درسهای مراقبت از جان حتی در چهره من هم تاثیر گذاشته و جالبه که دیگه نمیتونم مثل قبل فکر کنم انگار همه چی در حال تغییر و یک انبساط فراگیر رو حس میکنم .و جالبه که جلوی تغییرات رو نمیشه گرفت .مثل بازی دومینو شده که با یه ضربه کوچیک شروع میشه اما همه چیز عوض میشه .بعضی وقتا انگار میتونم از خودم بیام ام بیرون و رفتارها و فکرم رو مشاهده کنم.
همیشه برای موفقیت وسلامتی همه شما عزیزان دعا میکنم بخصوص خانم معتمدی عزیز که یافته هاشون را به ما منتقل میکنن.وجناب دکتر شیری مهربان که واسطه انتقال این درس به ما شدن و همین که با سوالهای خوبی که از خانم معتمدی میپرسن موضوعات خیلی خیلی بهتر قابلدرک میشن
هزار بار شکر میکنم که در این مسیر قرار دارم
چهارشنبه , 18 مرداد 1396
مهنوش نوروزی زاده
اقای دکتر شیری عزیز بینهایت سپاسگزارم این فرصت رو فراهم کردین که این گفتگوهای روح بخش جان مارو جلا بده???? از خداوند متعال برای شما و خانواده ی محترم بهترینهارو طلب میکنم????
سه شنبه , 17 مرداد 1396
سارا محبی
عالیه
خدا قوت
دوشنبه , 16 مرداد 1396
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :