چهارشنبه ها با ناهید 3

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 125,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 7,500 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
چهارشنبه ها با ناهید 3
21 درس گفتار 182 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 125,000 تومان

درس غیرحضوری چهارشنبه ها با ناهید 3

گفتگوی دکتر شیری با استادش بانو ناهید معتمدی در مراقبت از جان

شیرجه به بخش های تاریک روح

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل چهارشنبه ها با ناهید 1-7 با تخفیف بیشتر است)


باید اهل این بحثها باشى تا مست بشى با کلام این زن خودساخته مراقبت از جان.


4f437b22e9f1bdfb717f7b07fe04289bf4d562e2


بانو ناهید معتمدی  :
پدر واقعی بودن با پیچ‌وتاب دادن عضله صورت نمی‌پذیرد. چون بسیاری از پدرها عضلاتشان رو پیچ‌وتاب می‌دهند و با مشت آهنی و اراده آهنی زندگی و خانواده رو جلو می‌برند ولی تحت تأثیر حاکمیت دیگری هستند. حاکمیت این‌که الآن چه چیزی مد است؟ جامعه چه چیزی می‌خواهد؟ به پول احترام می‌گذارند یا به قدرت؟ او به حاکمیت روح و درونش توجهی نمی‌کند. این عضله لزوماً جسمانی نیست؛ می‌تواند پول آن‌ها باشد یا قدرت آن‌ها. آن‌ها این‌گونه نشان می‌دهند که پدر هستیم و می‌دانیم که چه داریم می‌کنیم. 

پدر واقعی با تشرف ژرف به خانواده و فرهنگ صورت می‌پذیرد. عمیقاً مراجعه می‌شود به تجاربی که خانواده کرده است و به تاریخ خانواده مراجعه می شود. عمیقاً باید مراجعه به فرهنگ شود و راجع به آن تفکر شود که چگونه فرم گرفته است. این در شخصیت انسان تحول ایجاد می‌کند. ما برای این‌که آرکتایپ پدر را به آگاهی بیاوریم شاید لازم باشد به اعماق خودمان برویم. خاطرات شخصی خودمان را مرور کنیم. این‌که چه اتفاقاتی در زندگی من افتاد، این‌که هر اتفاقی چه تأثیری روی من گذاشت؟ چقدر من در این اتفاقات دخیل بودم یا نبودم؟ تأثیر این اتفاقات در شخصیت من چه چیزی بود؟ یکی از چیزهایی که به‌شدت آرکتایپ پدر را در ما فعال می‌کند، یادگیری تاریخ و ادبیات با عمق کافی است. نه‌ فقط در سطح گزارش وقایع که ما در مدرسه آموخته‌ایم. هرکسی باید هم تاریخ و هم ادبیات مملکت خودش را مطالعه کند.


خودسازی یعنی مراقبت از قلب (جان)


3b46459e390b47a1ce875f84824b7ec468c46665


نظر دانشجویان:


f79f2b7c66f5c1925c4e3a9a5c7320e219b40a4a


fc730b964188f05f8a5a5a6f5cef965e6fe757ef


7b36c4ed25844be4426621248cae36df708c562e

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گفتگوی عجیب دلنشین دکتر شیری با استادش خانم ناهید معتمدی پیرامون طرز مراقبت از جان در دنیای امروزی، یافتن معنای دوباره دردهه سوم به بعد زندگی ، پر کردن خلاهای درونی

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها) چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟ چگونه با در نطر گرفتن اخلاقیات به مراقیت از روح بپردازیم؟ تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟ تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن ومدرن درباره روح چیست؟ چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟ معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر) چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها) 07:31 درس گفتار 1 چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها)
درس گفتار 2 چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟ 06:23 درس گفتار 2 چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟
درس گفتار 3 چگونه با در نظر گرفتن اخلاقیات به مراقبت از روح بپردازیم؟ 09:47 درس گفتار 3 چگونه با در نظر گرفتن اخلاقیات به مراقبت از روح بپردازیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 چگونه با در نظر گرفتن اخلاقیات به مراقبت از روح بپردازیم؟
درس گفتار 4 تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟ 08:47 درس گفتار 4 تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟
درس گفتار 5 تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن و مدرن درباره روح چیست؟ 09:57 درس گفتار 5 تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن و مدرن درباره روح چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن و مدرن درباره روح چیست؟
درس گفتار 6 چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟ 05:46 درس گفتار 6 چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟
درس گفتار 7 معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر) 03:39 درس گفتار 7 معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر)
درس گفتار 8 چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟ 15:44 درس گفتار 8 چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟
درس گفتار 9 مثالی از چگونگی سخن گفتن روح و تحلیل یک خواب عمیق درباره آرکتایپ پدر 05:53 درس گفتار 9 مثالی از چگونگی سخن گفتن روح و تحلیل یک خواب عمیق درباره آرکتایپ پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 مثالی از چگونگی سخن گفتن روح و تحلیل یک خواب عمیق درباره آرکتایپ پدر
درس گفتار 10 نگاهی به استعاره سرزمین مردگان در داستان ادیسه 05:34 درس گفتار 10 نگاهی به استعاره سرزمین مردگان در داستان ادیسهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 نگاهی به استعاره سرزمین مردگان در داستان ادیسه
درس گفتار 11 چگونه آرکتایپ پدر را فعال کنیم؟ 09:28 درس گفتار 11 چگونه آرکتایپ پدر را فعال کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 چگونه آرکتایپ پدر را فعال کنیم؟
درس گفتار 12 اثرات فقدان آرکتایپ پدر در زندگی 10:28 درس گفتار 12 اثرات فقدان آرکتایپ پدر در زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 اثرات فقدان آرکتایپ پدر در زندگی
درس گفتار 13 مفهوم آنیما و آنیموس در آگاه نمودن آرکتایپ پدر و درس های داستان ادیسه برای ما 08:44 درس گفتار 13 مفهوم آنیما و آنیموس در آگاه نمودن آرکتایپ پدر و درس های داستان ادیسه برای مااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 مفهوم آنیما و آنیموس در آگاه نمودن آرکتایپ پدر و درس های داستان ادیسه برای ما
درس گفتار 14 در مسیر مراقبت از جان دچار توهم نشوید 12:08 درس گفتار 14 در مسیر مراقبت از جان دچار توهم نشویداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 14 در مسیر مراقبت از جان دچار توهم نشوید
درس گفتار 15 معنای استعاره دریا در داستان ادیسه هومر 05:59 درس گفتار 15 معنای استعاره دریا در داستان ادیسه هومراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 15 معنای استعاره دریا در داستان ادیسه هومر
درس گفتار 16 چگونه از نماد های پدر برای رسیدن به روح آرکتایپ پدر استفاده کنیم؟ (تصویر پدر) 10:47 درس گفتار 16 چگونه از نماد های پدر برای رسیدن به روح آرکتایپ پدر استفاده کنیم؟ (تصویر پدر)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 16 چگونه از نماد های پدر برای رسیدن به روح آرکتایپ پدر استفاده کنیم؟ (تصویر پدر)
درس گفتار 17 آیا می توان با دل به دریا زدن و خطر کردن (جستجو گری و جنگجویی) آرکتایپ پدر را فعال نمود؟ 09:09 درس گفتار 17 آیا می توان با دل به دریا زدن و خطر کردن (جستجو گری و جنگجویی) آرکتایپ پدر را فعال نمود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 17 آیا می توان با دل به دریا زدن و خطر کردن (جستجو گری و جنگجویی) آرکتایپ پدر را فعال نمود؟
درس گفتار 18 شما در داستان ادیسه هومر کدام شخصیت را زندگی می کنید و داستان چه پیامی به شما میدهد؟ 08:04 درس گفتار 18 شما در داستان ادیسه هومر کدام شخصیت را زندگی می کنید و داستان چه پیامی به شما میدهد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 18 شما در داستان ادیسه هومر کدام شخصیت را زندگی می کنید و داستان چه پیامی به شما میدهد؟
درس گفتار 19 جایگاه اراده خدا در بحث به آگاهی رساندن آرکتایپ پدر و مراقبت از روح کجاست؟ 06:23 درس گفتار 19 جایگاه اراده خدا در بحث به آگاهی رساندن آرکتایپ پدر و مراقبت از روح کجاست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 19 جایگاه اراده خدا در بحث به آگاهی رساندن آرکتایپ پدر و مراقبت از روح کجاست؟
درس گفتار 20 چگونه درگیر توهم دنیا نشویم و اصل را ببینیم 09:26 درس گفتار 20 چگونه درگیر توهم دنیا نشویم و اصل را ببینیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 20 چگونه درگیر توهم دنیا نشویم و اصل را ببینیم
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مجموعه در جستجوی خویشتن و چهارشنبه‌ها با ناهید
درس گفتار 21 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری 12:51 درس گفتار 21 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 21 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری
گوش نیوش های مرتبط
گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روح 13:23 گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روحاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 هنر مقدس مراقبت از روح
گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی 13:10 گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی
گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟ 09:29 گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 چگونه ساده لوح نباشیم؟
گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگی 19:59 گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 رهایی از حال بد افسردگی
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 01:45 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 مادری کردن چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید مادری کردن چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 مادری کردن چیست؟
کلیپ 3 در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است. 00:43 اکنون بشنوید در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 در مراقبت از جان، تصویر ظاهری یکی است، ولی نگاه به قضیه متفاوت شده است.
کلیپ 4 انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه! 01:02 اکنون بشنوید انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 انسان اگر برای زندگیش فلسفه نداشته باشه، در بالا و پایین شدن زندگی ممکنه کله پا بشه!
کلیپ 5 مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه ها 00:44 اکنون بشنوید مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه هااکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 مقایسه شخصیت آدمها با استعاره میوه ها
کلیپ 6 شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند. 00:30 اکنون بشنوید شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 شناخت و پذیرش خود، بنیان روح هستند.
کلیپ 7 هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست! 00:50 اکنون بشنوید هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 هیچ چیز در این دنیا بدون حکمت نیست!
کلیپ 8 چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟ 04:30 اکنون بشنوید چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 چگونه مدرنیته و اطلاعات، روح ما را غارت میکنند؟
کلیپ 9 هر پدیده ای دو رو دارد! 01:45 اکنون بشنوید هر پدیده ای دو رو دارد!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 هر پدیده ای دو رو دارد!
کلیپ 10 هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست. 00:49 اکنون بشنوید هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 هیچ چیز شفا دهنده تر از ارزیابی مجدد اخلاقیاتمان نیست.
کلیپ 11 ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم. 00:59 اکنون بشنوید ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 ما در عمق وجودمان به تمامی دردها و رنجها ایمان داریم.
کلیپ 12 با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم! 01:44 اکنون بشنوید با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 با سختی های زندگی است که میفهمیم وجود داریم!
کلیپ 13 هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود. 00:53 اکنون بشنوید هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 هر آدمی در مسیر زندگی، مبارزاتی انجام می دهد و با مشکلاتی روبه رو می شود.
کلیپ 14 افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است. 01:52 اکنون بشنوید افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 افراد همیشه دوست دارند که بدانند بن بست روحیشان را کس دیگری هم تجربه کرده است.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
چهارشنبه ها با ناهید 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 182 دقیقه حجم قابل دانلود : 214 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

88.94%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95.05%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

91.23%

دسترسی به فایل های دانلود

91.55%

کاربردی بودن مطالب

90.72%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

89.17%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

91.41%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

100%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

100%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

100%

دسترسی به فایل های دانلود

100%

کاربردی بودن مطالب

100%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

100%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

100%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
Simin
سلام خداقوت، میخواستم راهنمایی کنید که بخوام مشخصا در مورد نظریه سایه ها از استاد مطالب گوش بدم کدام دوره را خریداری کنم؟!
جمعه , 24 آبان 1398
پشتیبانی
- - -

وقتتون بخیر
برای سایه ها بصورت مجزا درس غیر حضوری ارائه نشده است و اقای دکتر فقط بصورت کارگاه حضوری ان را تدریس کرده اند. در دوره من بهتر سایه ها نیز تدریس می شوند

Simin
سلام خداقوت، سپاس از این سایت پربار، من دو درس را تهیه کردم اما بعضی از فایل ها تکراری بود و بااینکه تکراری هم خوب بود اما انتظار فایل های تازه داشتم.
پنجشنبه , 02 آبان 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام و وقت بخیر

در هر درس فایلهای جداگانه ای آپلود می شوند که از زمان و حجم هر فایل و محتوای آن قابل تشخیص است. لطفا فایلهای دانلود شده خود را بررسی کنید ممکن است در هنگام استخراج فایلها در یک شاخه (فولدر) قرار داده باشید و تداخل پیدا کرده باشند. در نهایت میتونید اینجا کلیک کنید و تیکت فنی ثبت بفرمایید تا راهنماییتان کنیم

نازنین
با سلام به گروه حرفه ای خانه توانگری و استاد معتمدی،
خواستم بگم واقعا درسهای استاد معتمدی بسیار زیبا و قابل فهم بیان شدن و بی نهایت لذت بردم .
پنجشنبه , 20 تیر 1398
میترا
سلام
مطالب عالی بودند...بسیار بسیار برایم روشنگرانه و آموزنده بود .
در ضمن گوش دادن درس گفتارها به این یقین رسیدم( همونطور هم که در ضمن مطالب گفته شد ) اینکه من به این مطالب دسترسی پیدا کردم بخشی از سفر من و پاسخی به اشتیاقم برای تغییر زندگیم بوده...از شما به خاطر این مطالب باکیفیت و آموزنده خیلی متشکرم
جمعه , 17 فروردین 1397
Narges Abbaszadeh
سلام و سپاس از مطالب عمیقی که فکرکنم چندین بار باید شنید و روش مکث کرد
اکر امکان داره اینهمه وسط تدریس پیام بازرگانی راجب حق کپی رایت نیاد بهتره همش ذهن ادم پرش پیدا میکنه .
پنجشنبه , 09 فروردین 1397
فاطمه ترک قشقایی
دکتر جان سلام
مرسی از شما و خاله ناهید. حرفااتون به جانم نشست. لذت بردم و یاد گرفتم . یاد گرفتم با فراخوانِ روحم اسطوره پدرِ درونم رو پیدا کنم و یاد گرفتم ک به مدلِ خودم از جانم مراقبت کنم.

مرسی از شما برایِ این عیدی در این عید
یکشنبه , 05 فروردین 1397
فخرالسادات احمدی موسوی
سلام. بنده اقدام به خرید کردم از تخفیف اعتباری هم استفاده کردم ولی با وجود کسر مبلغ 325000 ریال از کارت، امکان دانلود وجود ندلرد. لطفا منو کمک کنید. ????
چهارشنبه , 01 فروردین 1397
پشتیبانی
- - -
سلام وقت شما بخیر
همکاران ما در ساعات اداری برای راهنمایی شما با شما تماس خواهند گرفت
ندا
سلام
قبلا جلسه چهارم گفتگو با ناهید بانو رو تهیه کردم و همش توی مسیر گوش میدادم. خیلی عاالی هست. خدا قوت. امروزم اتفاقی اومدم سایت ببینم این اعتبار هدیه چیه که فرستادین، راستش رو بخوایید خیلی جا خوردم به قدری اعتبار شیرین و غافلگیرکننده ایی بود که اصلا باورم نمیشد. بابا دمتون گرم همممممتون. منم زودی پردیم یه جلسه دیگه گفتگو با ناهید بانو رو گرفتم که شب عیدی خودمو خوشحال کرده باشم :)
عیدتونم مبارک. تا باشه از این گفتگو ها با ناهید بانو ، تا باشه از این تخفیف های خوب، تا باشه از این آدمهای حسابی و درجه یک
یکشنبه , 27 اسفند 1396
اعظم عرفانی
سلام . اعظم عرفانی هستم . امروز ثبت نام کردم و خرید کلاس های غیر حضوری ناهید رو درخواست کردم ولی فرصت خرید 75000 تومان تمام شده بود . چطور میتونم کل کلاسهای ناهید(مراقبت از جان) رو داشته باشم ؟
سه شنبه , 27 تیر 1396
پشتیبانی
- - -
سرکار خانم عرفانی سلام
شما میتوانید بسته کامل این اموزش ها که تا امروز منتشر شده را از لینک زیر تهیه فرمائید:
http://www.tavangary.com/nahid1-4/
منا
باسلام و عرض تشکر از تیم آموزش غیر حضوری. خانه توانگری
چهارشنبه ها با ناهید3. هر چقدر که از نظر محتوا فوق العاده و بی نظیر است که قابل تقدیر است؛منتهی من خواهشم این است که ای کاش پیام حق کپی رایت به صورت میان برنامه. ارائه نمیشدچراکه وقتی محتوای بی نظیر کلام اساتید بزرگوار با تدوین زیبای آقای زرنگیان رو. به گوش جان می شنوی ،فضای پرمعنایی رو خلق می کنه که پخش این پیام به صورت میان برنامه. تمرکز شنونده رو. به هم می زند????????
چهارشنبه , 21 تیر 1396
شهرزاد محمد
من جلسه سوم و خریدم ولی گوشی ام هنگ کرد نتونستم فرآیند و تکمیل کنم الان باید چیکار کنم؟
دوشنبه , 19 تیر 1396
پشتیبانی
- - -
شهرزاد گرامی هزینه به حساب شما برمیگرده و میتوانید مجددا خرید بفرمائید
راضیه افشین پور
سلام خوب هستین؟ چطور میشه در دوره کلاس های حضوری شما شرکت کرد؟ ممنون
دوشنبه , 19 تیر 1396
پشتیبانی
- - -
سرکار خانم افشین پور سلام
درصورت باز بودن ثبت نام دوره های حضوری ، شما میتوانید از بخش اموزش های حضوری همین سایت ثبت نام بفرمائید
گوهر خسروی
طبیب جان امیدوارم روزی هم برسه که کلاس حضوری با وجود نازنین بانو برگزارکنید؛ جانهای تشنه را دورهم جمع کنید هرکدوم به وسعت ظرف جانمان سیراب شوید یا به قول رومی شاید هم تشنه تر ،ممنونم از این همه بذرهای که در زمین تشنه مردم سرزمینمان میکارید .پرکت باشید ????????????
دوشنبه , 19 تیر 1396
الهه
با سلام و عرض ادب
با تشکر فراوان از درج این درس بسیار ارزشمند. از استاد بزرگواردکتر شیری تقاضا دارم که اگر امکانش هست در این سه درس چهارشنبه ها با ناهیدفایل های pdf و خلاصه مطالبی هم اگر موجود هست اضافه بفرمایند.
با تشکر و امتنان فراوان
دوشنبه , 19 تیر 1396
آزاده لشگری
سلام،
لطفا گفتار 13 را بررسی بفرمائید
یکشنبه , 18 تیر 1396
پشتیبانی
- - -
آزاده گرامی درس گفتار 13 بررسی شد و مشکلی مشاهده نشد
در صورت وجود مشکل با اکانت پشتیبانی تلگرامی ما در ارتباط باشید
@tavangary_support
سعیده میرداودی
سلام وقت به خیر.هر بار که تلاش میکنم به عنوان نظر مطلبی بنویسم احساس میکنم خیلی زود هست.چون با گوش دادن به این فایلها در درونم خیلی تغییرات در جریان هست که توضیحش مشکله.جریانش رو در تمام سلولهام احساس میکنم.به قول خانم معتمدی که فرمودن روح یه کیفیت هست.دقیقا ارتقا این کیفیت ر با وجودم لمس میکنم.از آقای دکتر و خانم معتمدی و شما دوستان بابت زحماتی که میکشید واقعا تشکر میکنم و براتون آرزوی رشد و پیشرفت روز افزون آرزو میکنم
یکشنبه , 18 تیر 1396
عاطفه قنبری
سلام
بسیار ممنونم که حالا که امکان استفاده مستقیم و حضوری کلاسهای ایشون به من نرسیده، لطف شما منشا خیر بزرگی در این روزهای من شده
بی صبرانه و مشتاق در انتظار چهارشنبه های بعدی خواهم بود
سپاسگزارم
یکشنبه , 18 تیر 1396
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :
1