آرشیو منتخب گوش نیوش و پرسش و پاسخهای دکتر شیری

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 90,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
آرشیو منتخب گوش نیوش و پرسش و پاسخهای دکتر شیری
70 درس گفتار 761 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 90,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.
مجموعه پرسش و پاسخهای اموزشی دکتر شیری که بالغ بر 400 دقیقه هستند نیز در این مجموعه بصورت آرشیو قرار داده شده

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

کی گفته خدا عادله انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شود با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟ نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم! بی عشقی نداشتن تلخی است از رنج دختر ایران

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST - فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه Cambridge - تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
پرسش و پاسخهای دکتر شیری
پرسش و پاسخ 1 شریک عاطفی دوست نزدیکم به من ابراز علاقه کرده است! 13:41 شریک عاطفی دوست نزدیکم به من ابراز علاقه کرده است!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 1 شریک عاطفی دوست نزدیکم به من ابراز علاقه کرده است!
پرسش و پاسخ 2 رئیسم به من نظر دارد 6:51 رئیسم به من نظر دارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 2 رئیسم به من نظر دارد
پرسش و پاسخ 3 با اینکه متاهل هستم عاشق همکارم شده ام! 13:52 با اینکه متاهل هستم عاشق همکارم شده ام!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 3 با اینکه متاهل هستم عاشق همکارم شده ام!
پرسش و پاسخ 4 بعد از ده سال ارتباط نمی خواهد ازدواج کند! 10:16 بعد از ده سال ارتباط نمی خواهد ازدواج کند!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 4 بعد از ده سال ارتباط نمی خواهد ازدواج کند!
پرسش و پاسخ 5 شریک عاطفی ام بد قهر می کند 10:55 شریک عاطفی ام بد قهر می کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 5 شریک عاطفی ام بد قهر می کند
پرسش و پاسخ 6 بعد از 4 سال ازدواج عشق و علاقه اولیه وجود ندارد 9:16 بعد از 4 سال ازدواج عشق و علاقه اولیه وجود ندارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 6 بعد از 4 سال ازدواج عشق و علاقه اولیه وجود ندارد
پرسش و پاسخ 7 با اینکه میخواهم جدا شوم اما فکرم به شدت درگیر اوست 10:53 با اینکه میخواهم جدا شوم اما فکرم به شدت درگیر اوستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 7 با اینکه میخواهم جدا شوم اما فکرم به شدت درگیر اوست
پرسش و پاسخ 8 همسر دوستمان با کیس رابطه دارد، آیا به شوهرش بگوییم؟ 9:01 همسر دوستمان با کیس رابطه دارد، آیا به شوهرش بگوییم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 8 همسر دوستمان با کیس رابطه دارد، آیا به شوهرش بگوییم؟
پرسش و پاسخ 9 چهار سال است که با او رابطه دارم اما طرفم نامزد کرد 8:51 چهار سال است که با او رابطه دارم اما طرفم نامزد کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 9 چهار سال است که با او رابطه دارم اما طرفم نامزد کرد
پرسش و پاسخ 10 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت ها را رد کردم 7:38 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت ها را رد کردماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 10 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت ها را رد کردم
پرسش و پاسخ 11 در آستانه بیکاری قرار گرفته ام 11:38 در آستانه بیکاری قرار گرفته اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 11 در آستانه بیکاری قرار گرفته ام
پرسش و پاسخ 12 به دوست پسرم شک کرده ام 13:27 به دوست پسرم شک کرده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 12 به دوست پسرم شک کرده ام
پرسش و پاسخ 13 مساله تماشای فیلمهای نامتعارف در متاهلی 26:30 مساله تماشای فیلمهای نامتعارف در متاهلیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 13 مساله تماشای فیلمهای نامتعارف در متاهلی
پرسش و پاسخ 14 از کجا بفهمم طرفم در رابطه قبلیش گیر نیست هنوز؟ 7:42 از کجا بفهمم طرفم در رابطه قبلیش گیر نیست هنوز؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 14 از کجا بفهمم طرفم در رابطه قبلیش گیر نیست هنوز؟
پرسش و پاسخ 15 مجردی طول کشیده یک دختر تحصیل کرده ایرانی 10:58 مجردی طول کشیده یک دختر تحصیل کرده ایرانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 15 مجردی طول کشیده یک دختر تحصیل کرده ایرانی
پرسش و پاسخ 16 آقایون از چه رفتارهایی خوششون نمیاد؟ 14:57 آقایون از چه رفتارهایی خوششون نمیاد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 16 آقایون از چه رفتارهایی خوششون نمیاد؟
پرسش و پاسخ 17 از وابستگی فاصله میگیره 6:45 از وابستگی فاصله میگیرهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 17 از وابستگی فاصله میگیره
پرسش و پاسخ 18 با مردی آشنا شده ام که می گوید ممکن است دست بزن داشته باشد! 7:12 با مردی آشنا شده ام که می گوید ممکن است دست بزن داشته باشد!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 18 با مردی آشنا شده ام که می گوید ممکن است دست بزن داشته باشد!
پرسش و پاسخ 19 نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم! 3:58 نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 19 نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم!
پرسش و پاسخ 20 هیچ خواستگاری هم سطح من نیست و به شدت احساس تنهایی می کنم 7:04 هیچ خواستگاری هم سطح من نیست و به شدت احساس تنهایی می کنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 20 هیچ خواستگاری هم سطح من نیست و به شدت احساس تنهایی می کنم
پرسش و پاسخ 21 پدرم در حال خیانت است، چه کنم 18:06 پدرم در حال خیانت است، چه کنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 21 پدرم در حال خیانت است، چه کنم
پرسش و پاسخ 22 بعد از عشق اولم،به هیچ دختر دیگری نمی توانم فکر کنم 8:41 بعد از عشق اولم،به هیچ دختر دیگری نمی توانم فکر کنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 22 بعد از عشق اولم،به هیچ دختر دیگری نمی توانم فکر کنم
پرسش و پاسخ 23 آنقدر همسرم برای بچه دار شدن مخالف است که من هم مردد شده ام 19:58 آنقدر همسرم برای بچه دار شدن مخالف است که من هم مردد شده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 23 آنقدر همسرم برای بچه دار شدن مخالف است که من هم مردد شده ام
پرسش و پاسخ 24 نامزدم ترامادول مصرف می کند، چه کنم؟ 9:00 نامزدم ترامادول مصرف می کند، چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 24 نامزدم ترامادول مصرف می کند، چه کنم؟
پرسش و پاسخ 25 طرفم به بهانه تلافی گذشته مدام بحث و دعوا می کند 10:10 طرفم به بهانه تلافی گذشته مدام بحث و دعوا می کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 25 طرفم به بهانه تلافی گذشته مدام بحث و دعوا می کند
پرسش و پاسخ 26 نمی توانم نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشم 10:09 نمی توانم نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 26 نمی توانم نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشم
پرسش و پاسخ 27 برای دور شدن از افکار منفی چه کنم؟ 7:01 برای دور شدن از افکار منفی چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 27 برای دور شدن از افکار منفی چه کنم؟
پرسش و پاسخ 28 چگونه گذشته را فراموش کنم و حسرتش را نخورم؟ 2:25 چگونه گذشته را فراموش کنم و حسرتش را نخورم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 28 چگونه گذشته را فراموش کنم و حسرتش را نخورم؟
پرسش و پاسخ 29 درباره میانسالی و حال و روز دهه شصتی ها 11:58 درباره میانسالی و حال و روز دهه شصتی هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 29 درباره میانسالی و حال و روز دهه شصتی ها
پرسش و پاسخ 30 چطوری زندگی و کارم را ادامه بدم و خسته نشم؟ 10:34 چطوری زندگی و کارم را ادامه بدم و خسته نشم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 30 چطوری زندگی و کارم را ادامه بدم و خسته نشم؟
پرسش و پاسخ 31 نمی دونم چرا هر خواستگاری که میاد دیگه بر نمی گرده 4:09 نمی دونم چرا هر خواستگاری که میاد دیگه بر نمی گردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 31 نمی دونم چرا هر خواستگاری که میاد دیگه بر نمی گرده
پرسش و پاسخ 32 آیا ازدواج سفید (به معنای زندگی دو نفره بدون عقد رسمی) خوب است یا نه؟ 17:48 آیا ازدواج سفید (به معنای زندگی دو نفره بدون عقد رسمی) خوب است یا نه؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 32 آیا ازدواج سفید (به معنای زندگی دو نفره بدون عقد رسمی) خوب است یا نه؟
پرسش و پاسخ 33 تازه ازدواج کرده ام اما حس می کنم ازدواجم اشتباه بوده است 14:25 تازه ازدواج کرده ام اما حس می کنم ازدواجم اشتباه بوده استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 33 تازه ازدواج کرده ام اما حس می کنم ازدواجم اشتباه بوده است
پرسش و پاسخ 34 با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟ 4:08 با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 34 با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟
پرسش و پاسخ 35 اختلاف فرهنگی من با خانواده ام برایم رنج آور است 6:50 اختلاف فرهنگی من با خانواده ام برایم رنج آور استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 35 اختلاف فرهنگی من با خانواده ام برایم رنج آور است
پرسش و پاسخ 36 رابطه زناشویی ام به دلیل چاقی با مشکل مواجه شده 7:59 رابطه زناشویی ام به دلیل چاقی با مشکل مواجه شدهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 36 رابطه زناشویی ام به دلیل چاقی با مشکل مواجه شده
پرسش و پاسخ 37 آیا رابطه تمام شده را می توان دوباره احیا کرد 13:21 آیا رابطه تمام شده را می توان دوباره احیا کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 37 آیا رابطه تمام شده را می توان دوباره احیا کرد
پرسش و پاسخ 38 نوسانات خلق و خو در یک رابطه عاطفی 7:07 نوسانات خلق و خو در یک رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 38 نوسانات خلق و خو در یک رابطه عاطفی
پرسش و پاسخ 39 چگونه با ترس از ازدواج کنار بیایم؟ 3:55 چگونه با ترس از ازدواج کنار بیایم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 39 چگونه با ترس از ازدواج کنار بیایم؟
پرسش و پاسخ 40 در قبال هزینه های شریک عاطفی ام چه تصمیمی داشته باشم؟ 7:49 در قبال هزینه های شریک عاطفی ام چه تصمیمی داشته باشم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 40 در قبال هزینه های شریک عاطفی ام چه تصمیمی داشته باشم؟
منتخب آرشیو گوش نیوشها
گوش نیوش 1 از رنج دختر ایران 10:17 از رنج دختر ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 از رنج دختر ایران
گوش نیوش 2 اگر زنی را دوست داری 5:33 اگر زنی را دوست داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 اگر زنی را دوست داری
گوش نیوش 3 اگر از عشق میشه قصه نوشت 8:14 اگر از عشق میشه قصه نوشتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 اگر از عشق میشه قصه نوشت
گوش نیوش 4 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شود 18:30 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شود
گوش نیوش 5 اهمیت لنگر بودن 14:55 اهمیت لنگر بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 اهمیت لنگر بودن
گوش نیوش 6 آیا کار باید حالم را خوب کند 17:10 آیا کار باید حالم را خوب کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 آیا کار باید حالم را خوب کند
گوش نیوش 7 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود 9:55 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود
گوش نیوش 8 برای پدرت 11:50 برای پدرتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 برای پدرت
گوش نیوش 9 به سلامتی هر چی مرده 15:35 به سلامتی هر چی مردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 به سلامتی هر چی مرده
گوش نیوش 10 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه 4:29 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه
گوش نیوش 11 بی تو بسر نمی شود 17:12 بی تو بسر نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 بی تو بسر نمی شود
گوش نیوش 12 بی عشقی نداشتن تلخی است 3:19 بی عشقی نداشتن تلخی استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 بی عشقی نداشتن تلخی است
گوش نیوش 13 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش اول 15:27 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش اولاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش اول
گوش نیوش 14 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش دوم 13:35 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش دوماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش دوم
گوش نیوش 15 حرف من بخوان از اشاره ها 15:38 حرف من بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 حرف من بخوان از اشاره ها
گوش نیوش 16 داستان دو پدر 19:11 داستان دو پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 داستان دو پدر
گوش نیوش 17 در معنای عشق و سغر زندگی 13:25 در معنای عشق و سغر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 در معنای عشق و سغر زندگی
گوش نیوش 18 دل به خلوت تو بستم 9:47 دل به خلوت تو بستماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 دل به خلوت تو بستم
گوش نیوش 19 رهایی از غم زندگی 12:38 رهایی از غم زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 رهایی از غم زندگی
گوش نیوش 20 زنانگی بدون سانسور 16:39 زنانگی بدون سانسوراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 زنانگی بدون سانسور
گوش نیوش 21 زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودن 7:50 زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودن
گوش نیوش 22 سفر زندگیمان را درست طی کنیم 7:47 سفر زندگیمان را درست طی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 سفر زندگیمان را درست طی کنیم
گوش نیوش 23 شکستهای مهم تر از پیروزی 5:39 شکستهای مهم تر از پیروزیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 شکستهای مهم تر از پیروزی
گوش نیوش 24 فردیت تو مهمه 10:06 فردیت تو مهمهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 فردیت تو مهمه
گوش نیوش 25 قبل از اینکه دیر بشه 12:20 قبل از اینکه دیر بشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 قبل از اینکه دیر بشه
گوش نیوش 26 قرار ما سر کوچه مهران 9:59 قرار ما سر کوچه مهراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 قرار ما سر کوچه مهران
گوش نیوش 27 کی گفته خدا عادله 13:23 کی گفته خدا عادلهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 کی گفته خدا عادله
گوش نیوش 28 مروارید خودت شو 13:58 مروارید خودت شواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 مروارید خودت شو
گوش نیوش 29 میتوانم فراموشش کنم؟ 5:49 میتوانم فراموشش کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 میتوانم فراموشش کنم؟
گوش نیوش 30 همین لحظه به زودی می شود دیروز 13:45 همین لحظه به زودی می شود دیروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 همین لحظه به زودی می شود دیروز
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
آرشیو پرسش و پاسخ و منتخب گوش نیوش اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 761 دقیقه حجم قابل دانلود : 562 مگابایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

100%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

100%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

100%

دسترسی به فایل های دانلود

100%

کاربردی بودن مطالب

100%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

100%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

100%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه
سجاد
ممنون از سایت خوب شما . من این پکیج رو به صورت هدیه پستی دریافت کردم . سپاس گزارم.
شنبه , 10 فروردین 1398
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید