آرشیو منتخب گوش نیوش و پرسش و پاسخهای دکتر شیری

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 15 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 1 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
آرشیو منتخب گوش نیوش و پرسش و پاسخهای دکتر شیری
70 درس گفتار 761 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 15 دلار

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است. گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند. مجموعه پرسش و پاسخهای اموزشی دکتر شیری که بالغ بر 400 دقیقه هستند نیز در این مجموعه بصورت آرشیو قرار داده شده

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

کی گفته خدا عادله انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شود با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟ نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم! بی عشقی نداشتن تلخی است از رنج دختر ایران

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
پرسش و پاسخهای دکتر شیری
پرسش و پاسخ 1 شریک عاطفی دوست نزدیکم به من ابراز علاقه کرده است! 13:41 پرسش و پاسخ 1 شریک عاطفی دوست نزدیکم به من ابراز علاقه کرده است!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 1 شریک عاطفی دوست نزدیکم به من ابراز علاقه کرده است!
پرسش و پاسخ 2 رئیسم به من نظر دارد 6:51 پرسش و پاسخ 2 رئیسم به من نظر دارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 2 رئیسم به من نظر دارد
پرسش و پاسخ 3 با اینکه متاهل هستم عاشق همکارم شده ام! 13:52 پرسش و پاسخ 3 با اینکه متاهل هستم عاشق همکارم شده ام!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 3 با اینکه متاهل هستم عاشق همکارم شده ام!
پرسش و پاسخ 4 بعد از ده سال ارتباط نمی خواهد ازدواج کند! 10:16 پرسش و پاسخ 4 بعد از ده سال ارتباط نمی خواهد ازدواج کند!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 4 بعد از ده سال ارتباط نمی خواهد ازدواج کند!
پرسش و پاسخ 5 شریک عاطفی ام بد قهر می کند 10:55 پرسش و پاسخ 5 شریک عاطفی ام بد قهر می کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 5 شریک عاطفی ام بد قهر می کند
پرسش و پاسخ 6 بعد از 4 سال ازدواج عشق و علاقه اولیه وجود ندارد 9:16 پرسش و پاسخ 6 بعد از 4 سال ازدواج عشق و علاقه اولیه وجود ندارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 6 بعد از 4 سال ازدواج عشق و علاقه اولیه وجود ندارد
پرسش و پاسخ 7 با اینکه میخواهم جدا شوم اما فکرم به شدت درگیر اوست 10:53 پرسش و پاسخ 7 با اینکه میخواهم جدا شوم اما فکرم به شدت درگیر اوستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 7 با اینکه میخواهم جدا شوم اما فکرم به شدت درگیر اوست
پرسش و پاسخ 8 همسر دوستمان با کیس رابطه دارد، آیا به شوهرش بگوییم؟ 9:01 پرسش و پاسخ 8 همسر دوستمان با کیس رابطه دارد، آیا به شوهرش بگوییم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 8 همسر دوستمان با کیس رابطه دارد، آیا به شوهرش بگوییم؟
پرسش و پاسخ 9 چهار سال است که با او رابطه دارم اما طرفم نامزد کرد 8:51 پرسش و پاسخ 9 چهار سال است که با او رابطه دارم اما طرفم نامزد کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 9 چهار سال است که با او رابطه دارم اما طرفم نامزد کرد
پرسش و پاسخ 10 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت ها را رد کردم 7:38 پرسش و پاسخ 10 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت ها را رد کردماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 10 هفت سال در رابطه از راه دور بودم و تمام فرصت ها را رد کردم
پرسش و پاسخ 11 در آستانه بیکاری قرار گرفته ام 11:38 پرسش و پاسخ 11 در آستانه بیکاری قرار گرفته اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 11 در آستانه بیکاری قرار گرفته ام
پرسش و پاسخ 12 به دوست پسرم شک کرده ام 13:27 پرسش و پاسخ 12 به دوست پسرم شک کرده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 12 به دوست پسرم شک کرده ام
پرسش و پاسخ 13 مساله تماشای فیلمهای نامتعارف در متاهلی 26:30 پرسش و پاسخ 13 مساله تماشای فیلمهای نامتعارف در متاهلیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 13 مساله تماشای فیلمهای نامتعارف در متاهلی
پرسش و پاسخ 14 از کجا بفهمم طرفم در رابطه قبلیش گیر نیست هنوز؟ 7:42 پرسش و پاسخ 14 از کجا بفهمم طرفم در رابطه قبلیش گیر نیست هنوز؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 14 از کجا بفهمم طرفم در رابطه قبلیش گیر نیست هنوز؟
پرسش و پاسخ 15 مجردی طول کشیده یک دختر تحصیل کرده ایرانی 10:58 پرسش و پاسخ 15 مجردی طول کشیده یک دختر تحصیل کرده ایرانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 15 مجردی طول کشیده یک دختر تحصیل کرده ایرانی
پرسش و پاسخ 16 آقایون از چه رفتارهایی خوششون نمیاد؟ 14:57 پرسش و پاسخ 16 آقایون از چه رفتارهایی خوششون نمیاد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 16 آقایون از چه رفتارهایی خوششون نمیاد؟
پرسش و پاسخ 17 از وابستگی فاصله میگیره 6:45 پرسش و پاسخ 17 از وابستگی فاصله میگیرهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 17 از وابستگی فاصله میگیره
پرسش و پاسخ 18 با مردی آشنا شده ام که می گوید ممکن است دست بزن داشته باشد! 7:12 پرسش و پاسخ 18 با مردی آشنا شده ام که می گوید ممکن است دست بزن داشته باشد!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 18 با مردی آشنا شده ام که می گوید ممکن است دست بزن داشته باشد!
پرسش و پاسخ 19 نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم! 3:58 پرسش و پاسخ 19 نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 19 نگران خسیس بودن مرد زندگی ام هسنم!
پرسش و پاسخ 20 هیچ خواستگاری هم سطح من نیست و به شدت احساس تنهایی می کنم 7:04 پرسش و پاسخ 20 هیچ خواستگاری هم سطح من نیست و به شدت احساس تنهایی می کنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 20 هیچ خواستگاری هم سطح من نیست و به شدت احساس تنهایی می کنم
پرسش و پاسخ 21 پدرم در حال خیانت است، چه کنم 18:06 پرسش و پاسخ 21 پدرم در حال خیانت است، چه کنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 21 پدرم در حال خیانت است، چه کنم
پرسش و پاسخ 22 بعد از عشق اولم،به هیچ دختر دیگری نمی توانم فکر کنم 8:41 پرسش و پاسخ 22 بعد از عشق اولم،به هیچ دختر دیگری نمی توانم فکر کنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 22 بعد از عشق اولم،به هیچ دختر دیگری نمی توانم فکر کنم
پرسش و پاسخ 23 آنقدر همسرم برای بچه دار شدن مخالف است که من هم مردد شده ام 19:58 پرسش و پاسخ 23 آنقدر همسرم برای بچه دار شدن مخالف است که من هم مردد شده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 23 آنقدر همسرم برای بچه دار شدن مخالف است که من هم مردد شده ام
پرسش و پاسخ 24 نامزدم ترامادول مصرف می کند، چه کنم؟ 9:00 پرسش و پاسخ 24 نامزدم ترامادول مصرف می کند، چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 24 نامزدم ترامادول مصرف می کند، چه کنم؟
پرسش و پاسخ 25 طرفم به بهانه تلافی گذشته مدام بحث و دعوا می کند 10:10 پرسش و پاسخ 25 طرفم به بهانه تلافی گذشته مدام بحث و دعوا می کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 25 طرفم به بهانه تلافی گذشته مدام بحث و دعوا می کند
پرسش و پاسخ 26 نمی توانم نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشم 10:09 پرسش و پاسخ 26 نمی توانم نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 26 نمی توانم نسبت به درد و رنج دیگران بی تفاوت باشم
پرسش و پاسخ 27 برای دور شدن از افکار منفی چه کنم؟ 7:01 پرسش و پاسخ 27 برای دور شدن از افکار منفی چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 27 برای دور شدن از افکار منفی چه کنم؟
پرسش و پاسخ 28 چگونه گذشته را فراموش کنم و حسرتش را نخورم؟ 2:25 پرسش و پاسخ 28 چگونه گذشته را فراموش کنم و حسرتش را نخورم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 28 چگونه گذشته را فراموش کنم و حسرتش را نخورم؟
پرسش و پاسخ 29 درباره میانسالی و حال و روز دهه شصتی ها 11:58 پرسش و پاسخ 29 درباره میانسالی و حال و روز دهه شصتی هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 29 درباره میانسالی و حال و روز دهه شصتی ها
پرسش و پاسخ 30 چطوری زندگی و کارم را ادامه بدم و خسته نشم؟ 10:34 پرسش و پاسخ 30 چطوری زندگی و کارم را ادامه بدم و خسته نشم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 30 چطوری زندگی و کارم را ادامه بدم و خسته نشم؟
پرسش و پاسخ 31 نمی دونم چرا هر خواستگاری که میاد دیگه بر نمی گرده 4:09 پرسش و پاسخ 31 نمی دونم چرا هر خواستگاری که میاد دیگه بر نمی گردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 31 نمی دونم چرا هر خواستگاری که میاد دیگه بر نمی گرده
پرسش و پاسخ 32 آیا ازدواج سفید (به معنای زندگی دو نفره بدون عقد رسمی) خوب است یا نه؟ 17:48 پرسش و پاسخ 32 آیا ازدواج سفید (به معنای زندگی دو نفره بدون عقد رسمی) خوب است یا نه؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 32 آیا ازدواج سفید (به معنای زندگی دو نفره بدون عقد رسمی) خوب است یا نه؟
پرسش و پاسخ 33 تازه ازدواج کرده ام اما حس می کنم ازدواجم اشتباه بوده است 14:25 پرسش و پاسخ 33 تازه ازدواج کرده ام اما حس می کنم ازدواجم اشتباه بوده استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 33 تازه ازدواج کرده ام اما حس می کنم ازدواجم اشتباه بوده است
پرسش و پاسخ 34 با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟ 4:08 پرسش و پاسخ 34 با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 34 با نامزد خود شیفته ام چه کنم؟
پرسش و پاسخ 35 اختلاف فرهنگی من با خانواده ام برایم رنج آور است 6:50 پرسش و پاسخ 35 اختلاف فرهنگی من با خانواده ام برایم رنج آور استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 35 اختلاف فرهنگی من با خانواده ام برایم رنج آور است
پرسش و پاسخ 36 رابطه زناشویی ام به دلیل چاقی با مشکل مواجه شده 7:59 پرسش و پاسخ 36 رابطه زناشویی ام به دلیل چاقی با مشکل مواجه شدهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 36 رابطه زناشویی ام به دلیل چاقی با مشکل مواجه شده
پرسش و پاسخ 37 آیا رابطه تمام شده را می توان دوباره احیا کرد 13:21 پرسش و پاسخ 37 آیا رابطه تمام شده را می توان دوباره احیا کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 37 آیا رابطه تمام شده را می توان دوباره احیا کرد
پرسش و پاسخ 38 نوسانات خلق و خو در یک رابطه عاطفی 7:07 پرسش و پاسخ 38 نوسانات خلق و خو در یک رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 38 نوسانات خلق و خو در یک رابطه عاطفی
پرسش و پاسخ 39 چگونه با ترس از ازدواج کنار بیایم؟ 3:55 پرسش و پاسخ 39 چگونه با ترس از ازدواج کنار بیایم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 39 چگونه با ترس از ازدواج کنار بیایم؟
پرسش و پاسخ 40 در قبال هزینه های شریک عاطفی ام چه تصمیمی داشته باشم؟ 7:49 پرسش و پاسخ 40 در قبال هزینه های شریک عاطفی ام چه تصمیمی داشته باشم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی پرسش و پاسخ 40 در قبال هزینه های شریک عاطفی ام چه تصمیمی داشته باشم؟
منتخب آرشیو گوش نیوشها
گوش نیوش 1 از رنج دختر ایران 10:17 گوش نیوش 1 از رنج دختر ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 از رنج دختر ایران
گوش نیوش 2 اگر زنی را دوست داری 5:33 گوش نیوش 2 اگر زنی را دوست داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 اگر زنی را دوست داری
گوش نیوش 3 اگر از عشق میشه قصه نوشت 8:14 گوش نیوش 3 اگر از عشق میشه قصه نوشتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 اگر از عشق میشه قصه نوشت
گوش نیوش 4 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شود 18:30 گوش نیوش 4 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش می شود
گوش نیوش 5 اهمیت لنگر بودن 14:55 گوش نیوش 5 اهمیت لنگر بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 اهمیت لنگر بودن
گوش نیوش 6 آیا کار باید حالم را خوب کند 17:10 گوش نیوش 6 آیا کار باید حالم را خوب کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 آیا کار باید حالم را خوب کند
گوش نیوش 7 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود 9:55 گوش نیوش 7 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود
گوش نیوش 8 برای پدرت 11:50 گوش نیوش 8 برای پدرتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 برای پدرت
گوش نیوش 9 به سلامتی هر چی مرده 15:35 گوش نیوش 9 به سلامتی هر چی مردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 به سلامتی هر چی مرده
گوش نیوش 10 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه 4:29 گوش نیوش 10 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه
گوش نیوش 11 بی تو بسر نمی شود 17:12 گوش نیوش 11 بی تو بسر نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 بی تو بسر نمی شود
گوش نیوش 12 بی عشقی نداشتن تلخی است 3:19 گوش نیوش 12 بی عشقی نداشتن تلخی استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 بی عشقی نداشتن تلخی است
گوش نیوش 13 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش اول 15:27 گوش نیوش 13 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش اولاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش اول
گوش نیوش 14 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش دوم 13:35 گوش نیوش 14 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش دوماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان - بخش دوم
گوش نیوش 15 حرف من بخوان از اشاره ها 15:38 گوش نیوش 15 حرف من بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 حرف من بخوان از اشاره ها
گوش نیوش 16 داستان دو پدر 19:11 گوش نیوش 16 داستان دو پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 داستان دو پدر
گوش نیوش 17 در معنای عشق و سغر زندگی 13:25 گوش نیوش 17 در معنای عشق و سغر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 در معنای عشق و سغر زندگی
گوش نیوش 18 دل به خلوت تو بستم 9:47 گوش نیوش 18 دل به خلوت تو بستماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 دل به خلوت تو بستم
گوش نیوش 19 رهایی از غم زندگی 12:38 گوش نیوش 19 رهایی از غم زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 رهایی از غم زندگی
گوش نیوش 20 زنانگی بدون سانسور 16:39 گوش نیوش 20 زنانگی بدون سانسوراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 زنانگی بدون سانسور
گوش نیوش 21 زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودن 7:50 گوش نیوش 21 زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 زنانگی چیزی بیشتر از مونث بودن
گوش نیوش 22 سفر زندگیمان را درست طی کنیم 7:47 گوش نیوش 22 سفر زندگیمان را درست طی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 سفر زندگیمان را درست طی کنیم
گوش نیوش 23 شکستهای مهم تر از پیروزی 5:39 گوش نیوش 23 شکستهای مهم تر از پیروزیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 شکستهای مهم تر از پیروزی
گوش نیوش 24 فردیت تو مهمه 10:06 گوش نیوش 24 فردیت تو مهمهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 فردیت تو مهمه
گوش نیوش 25 قبل از اینکه دیر بشه 12:20 گوش نیوش 25 قبل از اینکه دیر بشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 قبل از اینکه دیر بشه
گوش نیوش 26 قرار ما سر کوچه مهران 9:59 گوش نیوش 26 قرار ما سر کوچه مهراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 قرار ما سر کوچه مهران
گوش نیوش 27 کی گفته خدا عادله 13:23 گوش نیوش 27 کی گفته خدا عادلهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 کی گفته خدا عادله
گوش نیوش 28 مروارید خودت شو 13:58 گوش نیوش 28 مروارید خودت شواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 مروارید خودت شو
گوش نیوش 29 میتوانم فراموشش کنم؟ 5:49 گوش نیوش 29 میتوانم فراموشش کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 میتوانم فراموشش کنم؟
گوش نیوش 30 همین لحظه به زودی می شود دیروز 13:45 گوش نیوش 30 همین لحظه به زودی می شود دیروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 همین لحظه به زودی می شود دیروز
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
آرشیو پرسش و پاسخ و منتخب گوش نیوش اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 761 دقیقه حجم قابل دانلود : 562 مگابایت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه
سجاد
ممنون از سایت خوب شما . من این پکیج رو به صورت هدیه پستی دریافت کردم . سپاس گزارم.
شنبه , 10 فروردین 1398
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید