کارگاه من بهتر 6 به همراه جلسات عمیق سازی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

رزرو دوره حضوری

پایان ثبت نام

کارگاه من بهتر 6 به همراه جلسات عمیق سازی
تاریخ شروع دوره پایان ثبت نام
قیمت : 0 تومان

بعید میدانم هیچ سرمایه گذاری در زندگی به اندازه سرمایه گذاری روی "شخصیت خود" ارزش داشته باشد.

مناسب براى کسانیکه می‌دانند انسان چقدر موجود پیچیده ایست و کار کردن درونى چقدر مهم است در بهبود روابط و بهبود شغل


توضیحات دکتر شیری درباره طرحواره ها و تله های شخصیتی را ببینید:
توضیحات دکتر شیری درباره اینکه چرا دوره من بهتر را تدریس میکنند:نظرات دانشجویان دوره های قبلی من بهتر شنیدنی است:

با ثبت نام در این دوره پنج جلسه کارگاه حضوری با تدریس دکتر شیری از تاریخ 15 شهریور لغایت 9 مهر، و ده جلسه عمیق سازی با 5 درمانگر و یک جلسه جمعبندی با تدریس دکتر شیری شرکت خواهید کرد و در طول مدت دوره نیز ده جلسه رفع اشکال انلاین در گروه اختصاصی دانشجویان خواهید داشت. اطلاعات کامل دوره پس از ثبت نام در همین صفحه برای دانشجویان قابل رویت است

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

بعید میدانم هیچ سرمایه گذاری در زندگی به اندازه سرمایه گذاری روی "شخصیت خود" ارزش داشته باشد پولداری بهتر است یا بی پولی؟ پولدار با شخصیت بهتر است یا پولدار بی شخصیت؟ بی پول با شخصیت بهتر است با پولدار بی شخصیت؟ قصدم طرح معمای ذهنی نیست ، اکثر افراد به سرعت یا شایدم دیر متوجه میشوند که "باشخصیت" بودن غیر قابل معاوضه با همه چیزهای دیگر مهم در زندگی است. ما پولدار باشیم ، تحصیلات عالی داشته باشیم و لباسهای شاهکار و چهره جذاب چشم درآر هم داشته باشیم ، اگر شخصیت سالمی نداشته باشیم ، تقریبا به میزان ارتفاع همان داشته های فوق الذکر ، بدبختیم ! سالها در  زندگیم ، مطبم و تدریسهایم در دانشکده و موسسه ، به افراد زیادی در این زمینه کمک کرده ام که بهتر زندگی کنند ، تله های شخصیتی خود را بشناسند و کمتر اشتباه کنند. تله هایی که همیشه با اسمهای قشنگ در شخصیت ما جا خوش میکنند و از دسترسمان خارج میشوند. خود کم بینها خود را متواضع میخوانند ، خودشیفته ها خود را شایسته و لایق میبینند کمال طلبها و افراد دارای معیارهای سختگیرانه خود را مسوول میبینند تا درد ناشی از درجا زدن را حس نکنند به تعویق انداز ها و اهمال کارها PROCRASTINATORS خود را محتاط معرفی میکنند در تله شکست خوردگی و رنجیدگی و رهاشدگی ( شایعترین تله دنیا ) افراد خود را قربانی میبینند و کمتر مسول جایی باید نشست و این شخصیت یگانه را ترمیم کرد و برای خود درخشید، شخصیت سالمتر را اینگونه بود که طراحی کردیم.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

منظور از تله شخصیتی چیست؟ کدام تله شخصیتی را دارم؟ برون یافت از تله های شخصیتی چگونه از تله هاى خویش گنج بسازم؟ (در کار و رابطه) مواجهه درونى با والدین براى حال خوب خانواده

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST - فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه Cambridge - تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
تاریخ ساعت / سرفصل آموزشی مدت
جلسه اول کارگاه - جمعه 15 شهریور ساعت 16 الی 22 6 ساعت
جلسه دوم کارگاه - شنبه 16 شهریور ساعت 16 الی 22 6 ساعت
جلسه سوم کارگاه - یکشنبه 17 شهریور ساعت 16 الی 22 6 ساعت
جلسه چهارم کارگاه - دوشنبه 8 مهر ساعت 17 الی 21 4 ساعت
جلسه پنجم کارگاه - سه شنبه 9 مهر ساعت 17 الی 21 4 ساعت
جلسه اول عمیق سازی
شنبه 98/06/23- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/06/24- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه دوم عمیق سازی
شنبه 98/06/30- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/06/31- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه سوم عمیق سازی
شنبه 98/07/06- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/07/07- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه چهارم عمیق سازی
شنبه 98/07/13- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/07/14- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه پنجم عمیق سازی
شنبه 98/07/20- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/07/21- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه ششم عمیق سازی
شنبه 98/08/04- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/07/28- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه هفتم عمیق سازی
شنبه 98/08/11- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/08/12- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه هشتم عمیق سازی
شنبه 98/08/18- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/08/19- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه نهم عمیق سازی
شنبه 98/08/25- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/08/26- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه دهم عمیق سازی
شنبه 98/09/02- دو گروه - ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
یک شنبه 98/09/03- سه گروه - ساعت 10 الی 12 و ساعت 15 الی 17 و ساعت 18 الی 20
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه ششم کارگاه جلسه جمعبندی دکتر شیری 4 ساعت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه
نگار نقیب زاده
دوره ی غیرحضوری این کارگاه با چه عنوانی هست ؟
پنجشنبه , 14 شهریور 1398
پشتیبانی
- - -

سلام خانم نقیب زاده

این کارگاه عینا بصورت غیر حضوری ارائه نشده است اما درسهای سرفصل رابطه بهتر باخود می تواند برایتان مفید باشد. لطفا اینجا کلیک کنید

اسما
سلام،
هزینه ی دوره ها خیلی بالاست، و برای افرادی که از شهرستان بخواهند شرکت کنند اصلا مقرون به صرفه نیست.
در کل برای مرفهین و تهرانی ها طراحی میشه این
سه شنبه , 12 شهریور 1398
پشتیبانی
- - -

سلام و وقت بخیر 

در پنج دوره قبلی و همین دوره ششم ما افتخار این را داریم عزیزانی که از شهرستان ثبت نام کرده اند را پذیرا باشیم. همچنین شرایط پرداخت نیز تعریف شده تا متقاضیان با شرایط راحتتر ثبت نام داشته باشند‌. تنها کافیست با شماره موسسه تماس بگیرید


02122781324


زهرا
واقعا کسی که مثلا 31 سالشه و ارشدش رو گرفته و بیکاره توانایی شرکت تو این دوره رو داره از لحاظ مالی یا شاید لیاقتش رو نداره؟؟؟؟
سه شنبه , 12 شهریور 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام و وقت بخیر

ما شرایط پرداخت اقساط را هم برای کارگاه بهمراه عمیق سازی تعریف کرده ایم که میتونید با موسسه تماس بگیرید

زهرا
هزینه ی دوره خیلی بالاست. فک میکنم مثلا یه مدیر موفق یا یه شخص شاغل در یه منصب نسبتا عالی با چندین سال کار توانایی حضور تو این دوره رو داشته باشه
سه شنبه , 12 شهریور 1398
سعیده شسرخانی
سلام.چطور میتونم جلسه معارفه و پخش فیلم روز جمعه هشت شهریور شرکت کنم؟
پنجشنبه , 07 شهریور 1398
پشتیبانی
- - -

ظرفیت معارفه تکمیل شده است و امکان ثبت نام ندارد

سمیه کریم پور
برنامه کلاس ها برای ما که از شهرستان میایم اصلا قابل استفاده نیست
کاش پنجشنبه جمعه ها بود
پنجشنبه , 07 شهریور 1398
مریم
سلام
این دوره مناسب رده سنی خاصی هست یا همه می تونن شرکت کنن؟
چهارشنبه , 06 شهریور 1398
پشتیبانی
- - -

سلام

این دوره برای بزرگسالان و میانسالان طراحی شده و همه افراد می توانند شرکت کنند

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید