کارگاه من بهتر 4

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
رزرو دوره حضوری

پایان ثبت نام

کارگاه من بهتر 4
تاریخ شروع دوره پایان ثبت نام
قیمت : 0 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

بعید میدانم هیچ سرمایه گذاری در زندگی به اندازه سرمایه گذاری روی "شخصیت خود" ارزش داشته باشد پولداری بهتر است یا بی پولی؟ پولدار با شخصیت بهتر است یا پولدار بی شخصیت؟ بی پول با شخصیت بهتر است با پولدار بی شخصیت؟ قصدم طرح معمای ذهنی نیست ، اکثر افراد به سرعت یا شایدم دیر متوجه میشوند که "باشخصیت" بودن غیر قابل معاوضه با همه چیزهای دیگر مهم در زندگی است. ما پولدار باشیم ، تحصیلات عالی داشته باشیم و لباسهای شاهکار و چهره جذاب چشم درآر هم داشته باشیم ، اگر شخصیت سالمی نداشته باشیم ، تقریبا به میزان ارتفاع همان داشته های فوق الذکر ، بدبختیم ! سالها در  زندگیم ، مطبم و تدریسهایم در دانشکده و موسسه ، به افراد زیادی در این زمینه کمک کرده ام که بهتر زندگی کنند ، تله های شخصیتی خود را بشناسند و کمتر اشتباه کنند. تله هایی که همیشه با اسمهای قشنگ در شخصیت ما جا خوش میکنند و از دسترسمان خارج میشوند. خود کم بینها خود را متواضع میخوانند ، خودشیفته ها خود را شایسته و لایق میبینند کمال طلبها و افراد دارای معیارهای سختگیرانه خود را مسوول میبینند تا درد ناشی از درجا زدن را حس نکنند به تعویق انداز ها و اهمال کارها PROCRASTINATORS خود را محتاط معرفی میکنند در تله شکست خوردگی و رنجیدگی و رهاشدگی ( شایعترین تله دنیا ) افراد خود را قربانی میبینند و کمتر مسول جایی باید نشست و این شخصیت یگانه را ترمیم کرد و برای خود درخشید، شخصیت سالمتر را اینگونه بود که طراحی کردیم

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

منظور از تله شخصیتی چیست؟ کدام تله شخصیتی را دارم؟ برون یافت از تله های شخصیتی چگونه از تله هاى خویش گنج بسازم؟ (در کار و رابطه) مواجهه درونى با والدین براى حال خوب خانواده

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST - فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه Cambridge - تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
تاریخ ساعت / سرفصل آموزشی مدت
جلسه اول کارگاه - چهارشنبه 21 فروردین ساعت 17 الی 21 4 ساعت
جلسه دوم کارگاه - پنجشنبه 22 فروردین ساعت 9 الی 20:30 11:30 ساعت
جلسه سوم کارگاه - جمعه 23 فروردین ساعت 9 الی 20:30 11:30 ساعت
جلسه اول عمیق سازی
شنبه 98/01/24 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/01/27 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/01/29 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه دوم عمیق سازی
شنبه 98/02/31 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/02/03 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/02/05 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه سوم عمیق سازی
شنبه 98/02/07 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/02/10 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/02/12 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه چهارم عمیق سازی
شنبه 98/02/14 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/02/17 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/02/19 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه پنجم عمیق سازی
شنبه 98/02/21 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/02/24 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/02/26 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه ششم عمیق سازی
شنبه 98/02/28 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/02/31 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/03/02 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه هفتم عمیق سازی
شنبه 98/03/04 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/03/07 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/03/09 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه هشتم عمیق سازی
شنبه 98/03/18 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/03/21 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/03/23 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه نهم عمیق سازی
شنبه 98/03/25 - یک گروه - ساعت 17:30 الی 19:30
سه شنبه 98/03/28 - دو گروه - ساعت 15 الی 17 و 17:30 الی 19:30
پنج شنبه 98/03/30 - دو گروه - ساعت 9 الی 11 و 11:30 الی 13:30
بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسه دهم عمیق سازی بر اساس تقسیم بندی هر گروه در یک روز و ساعت معین بصورت ثابت از ابتدا تا انتهای جلسات عمیق سازی اموزش می بینند 2 ساعت
جلسات آموزشی آنلاین 20 جلسه یک ساعته عمیق سازی و پرسش و پاسخ در گروه تلگرامی 20 ساعت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه
نرگس
آدرس کارگاه کجاست؟
شنبه , 17 فروردین 1398
پشتیبانی
- - -

اطلاعات کامل در صنددوق پیام پروفایلتات درج شده است. لطفا بروی لینک کلیک کنید https://pxo.me/hkANT

منا
سلام. وقتتون بخیر.
این دوره، مقدمه دوره کوچینگ هست؟ اگر من بهتر3 رو هم گذرونده باشیم، میتونیم کوچینگ رو شرکت کنیم؟
یکشنبه , 11 فروردین 1398
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

بله بعدا که دوره کوچینک که ثبت نام شد می تونید شرکت کنید

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید