بسته کامل مجموعه در جستجوی خویشتن (6 جلسه)

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 900,000 تومان 850,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
بسته کامل مجموعه در جستجوی خویشتن (6 جلسه)
73 درس گفتار 1129 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 900,000 تومان تخفیف ویژه تا پایان 14 آذر 850,000 تومان

آموزش غیرحضوری بسته کامل مجموعه در جستجوی خویشتن 

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

ما باید جایى بپذیریم که زندگى آن بهشت امنى که می پنداشته ایم نیست،
خیانت، نامردى از سوى نزدیکان مورد اعتماد حتى والدین، سواستفاده مدیران سازمان و رهبران فکرى و ...
همه و همه ما را به این نقطه می رساند که حقیقتا کسى جز خودمان نیست که سفر زندگیمان را درست طى کند؛

اما این فهم تنها آغاز یک مسیر رشد است و حیف که ناامیدى اش بعضیها را به افسردگى می کشاند، چون بقیه داستان را که استقلال دارد و اعتماد به خویش و بعد خداوند، طى نمی شود.
اینها نوشته هاى پانزده سال قبل من بعد از درس ناهید معتمدى عزیز بود.


2ac89135ead07ab6588023da9e05a37496a0261f


پروفسور یونگ روش خاص خود در نگاه به فلسفه، ادبیات و الهیات را در شیوه روانکاوی خویش آمیخت و یکی از بزرگترین آشتی های بین مباحث علمی و الهی را به شاگردان خود آموخت. یونگ کشیش زاده ای بود که البته داعیه مذهب رسمی نداشت ولی به نیکی  ابزار شناخت آدمی را فراهم آورد. با مته هایی که این متفکر به ما داده است میتوان معادن بزرگی از اندیشه های ناب معرفتی ایرانی و اسلامی را حفاری کرد و گوهرهایی ناب برای زندگی فراهم آورد. با متدولوژی یونگی، خواندن آثار بزرگانی چون مولوی و ... لذتی چندپاره میدهد. یونگ نه قبله است نه یک بت، او  چراغیست که گرمی و نوری دلنشین در وانفسای اروپای جنگ جهانی زده به مردمان جهان اعطا کرده است و چنین کیمیاگری، ارزش بررسی و مطالعه دارد.


4662b16e01d5c8b8418908dab003d03701f57f6a


باید بپذیریم زندگی آن بهشت امنی نیست که می پینداشته ایم!


سفر زندگی یک زن با یک مرد متفاوت است.


c5d00a7463c9dce2db3bed24ec42d53f4e449f2f


انسان از نظر فیزیکی یک‌بار می‌می رد و یک‌بار به دنیا می‌آید؛ اما از نظر روانی بارها می‌میرد، سوگواری می‌کند و دوباره زاده می‌شود.
توقف در سوگواری یعنی نشخوار روزهای تلخ قدیمی!
ما بنا نیست در سفر زندگی‌مان درجا بزنیم؛
آبى که می‌ماند، می‌گندد، مرداب نشو،
عبور کن و رودخانه شو.


3c955bd5d5c4157f3e9dcddbccb23788e2df6eb9


چگونه میانسالی آرامی را تجربه کنیم!


1d64544a5ac9c2fe242983249c1a96904f069adf

به هر قیمت خوب بودن،
کم کم درونت را پر میکند از تلخى؛
همه را خشنود ساختن،
درون را پر میکند از تنفر مخفى که جایى بالاخره سر باز میکند...


08b773a6542008754fe0f46a5a54890794f5ecd4


نظرات دانشجویان:


defce6d1a10d8efae14c887ebcb4e1215927c83f

ffa37b5d679fb87f7564789b693d9f582ec283ca


3c90bd5281b91d4418614d46f26cadb15c9f2126

0f1832b432644b3de8addc6cda3d806adb140741


ac234180280414cb120d34c04943620abdfde4f7

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسند یونگی) میپردازد.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

روان ما چگونه درمانده میشود ؟ وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست ؟ مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما میدهد داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپی جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانی آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما میدهد ؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند

در جستجوی خویشتن 1
150000 تومان

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 نکات مقدماتی و کلیدی روانشناسی عمقی به روایت دکتر شیری 08:44 درس گفتار 1 نکات مقدماتی و کلیدی روانشناسی عمقی به روایت دکتر شیریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 نکات مقدماتی و کلیدی روانشناسی عمقی به روایت دکتر شیری
درس گفتار 2 این آموزش غیرحضوری چه چیزی نیست؟ چگونه روانشناسی عمقی یونگ را برای خودمان کاربردی کنیم؟ 14:35 درس گفتار 2 این آموزش غیرحضوری چه چیزی نیست؟ چگونه روانشناسی عمقی یونگ را برای خودمان کاربردی کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 این آموزش غیرحضوری چه چیزی نیست؟ چگونه روانشناسی عمقی یونگ را برای خودمان کاربردی کنیم؟
درس گفتار 3 منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست؟ روان ما چند لایه دارد؟ 19:26 درس گفتار 3 منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست؟ روان ما چند لایه دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست؟ روان ما چند لایه دارد؟
درس گفتار 4 عقده چگونه در ما شکل می گیرد؟ (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی) 14:26 درس گفتار 4 عقده چگونه در ما شکل می گیرد؟ (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 عقده چگونه در ما شکل می گیرد؟ (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی)
درس گفتار 5 ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف می شود؟ 20:39 درس گفتار 5 ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف می شود؟
درس گفتار 6 نقاب ها و نقش های شخصیتی برایمان تهدید به حساب می آید یا فرصت؟ (چگونگی جریان آرکتایپ ها در زندگی) 19:06 درس گفتار 6 نقاب ها و نقش های شخصیتی برایمان تهدید به حساب می آید یا فرصت؟ (چگونگی جریان آرکتایپ ها در زندگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 نقاب ها و نقش های شخصیتی برایمان تهدید به حساب می آید یا فرصت؟ (چگونگی جریان آرکتایپ ها در زندگی)
درس گفتار 7 نقاب های شخصی چگونه ما را بی معنا می کند؟ 13:58 درس گفتار 7 نقاب های شخصی چگونه ما را بی معنا می کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 نقاب های شخصی چگونه ما را بی معنا می کند؟
درس گفتار 8 وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان، ما را راهبری می کند. (آرکتایپ سایه) 24:10 درس گفتار 8 وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان، ما را راهبری می کند. (آرکتایپ سایه)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان، ما را راهبری می کند. (آرکتایپ سایه)
درس گفتار 9 مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self) 10:25 درس گفتار 9 مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self)
درس گفتار 10 چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize) 08:54 درس گفتار 10 چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize)
درس گفتار 11 حضور در مسیر خودشناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت؟ (مفهموم هارمونی و تضاد) 18:56 درس گفتار 11 حضور در مسیر خودشناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت؟ (مفهموم هارمونی و تضاد)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 حضور در مسیر خودشناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت؟ (مفهموم هارمونی و تضاد)
درس گفتار 12 لایه های ناخودآگاه جمعی را بشناسیم. 06:26 درس گفتار 12 لایه های ناخودآگاه جمعی را بشناسیم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 لایه های ناخودآگاه جمعی را بشناسیم.
درس گفتار 13 بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوم 09:03 درس گفتار 13 بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوم
درس گفتار 14 بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف می شود؟ 25:15 درس گفتار 14 بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 14 بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف می شود؟
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 15 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 15 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 15 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
مدت زمان : 226 دقیقه حجم قابل دانلود : 243 مگابایت

در جستجوی خویشتن 2
150000 تومان

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 روان ما چگونه درمانده می شود؟ 20:48 درس گفتار 1 روان ما چگونه درمانده می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 روان ما چگونه درمانده می شود؟
درس گفتار 2 وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست؟ وقتی از بهشت های زندگی بیرون رانده شدیم چه باید کرد؟ 18:18 درس گفتار 2 وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست؟ وقتی از بهشت های زندگی بیرون رانده شدیم چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست؟ وقتی از بهشت های زندگی بیرون رانده شدیم چه باید کرد؟
درس گفتار 3 وقتی با زدن نقاب های (ماسک ها) گوناگون به هر ترتیبی می خواهیم تا در بهشت های زندگی باقی بمانیم، چه باید کرد؟ 14:50 درس گفتار 3 وقتی با زدن نقاب های (ماسک ها) گوناگون به هر ترتیبی می خواهیم تا در بهشت های زندگی باقی بمانیم، چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 وقتی با زدن نقاب های (ماسک ها) گوناگون به هر ترتیبی می خواهیم تا در بهشت های زندگی باقی بمانیم، چه باید کرد؟
درس گفتار 4 امنیت و عدم امنیت چگونه در روان ما شکل می گیرد؟ 15:07 درس گفتار 4 امنیت و عدم امنیت چگونه در روان ما شکل می گیرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 امنیت و عدم امنیت چگونه در روان ما شکل می گیرد؟
درس گفتار 5 مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما می دهد. 18:07 درس گفتار 5 مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما می دهد.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما می دهد.
درس گفتار 6 منظور از آرکتایپ های قبل و بعد از سفر قهرمانی (داستان سفر قهرمانی) 11:09 درس گفتار 6 منظور از آرکتایپ های قبل و بعد از سفر قهرمانی (داستان سفر قهرمانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 منظور از آرکتایپ های قبل و بعد از سفر قهرمانی (داستان سفر قهرمانی)
درس گفتار 7 داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپی 09:37 درس گفتار 7 داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپی
درس گفتار 8 چگونه با دردها و رنج هایمان در زندگی روبه رو شویم؟ (مراحل آرکتایپ کودک یتیم) 16:13 درس گفتار 8 چگونه با دردها و رنج هایمان در زندگی روبه رو شویم؟ (مراحل آرکتایپ کودک یتیم)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چگونه با دردها و رنج هایمان در زندگی روبه رو شویم؟ (مراحل آرکتایپ کودک یتیم)
درس گفتار 9 جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانی 11:15 درس گفتار 9 جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانی
درس گفتار 10 آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما می دهد؟ 09:34 درس گفتار 10 آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما می دهد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما می دهد؟
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
مدت زمان : 157 دقیقه حجم قابل دانلود : 283 مگابایت

در جستجوی خویشتن 3
150000 تومان

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟ 12:12 درس گفتار 1 شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟
درس گفتار 2 شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز می شود؟ (نمادهای داستانی) 13:47 درس گفتار 2 شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز می شود؟ (نمادهای داستانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز می شود؟ (نمادهای داستانی)
درس گفتار 3 ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردی 12:57 درس گفتار 3 ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردی
درس گفتار 4 داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما می زند؟ 19:07 درس گفتار 4 داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما می زند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما می زند؟
درس گفتار 5 همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را می سوزاند؟ 15:55 درس گفتار 5 همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را می سوزاند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را می سوزاند؟
درس گفتار 6 آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید؟ (نشانه های فعال شدن) 10:19 درس گفتار 6 آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید؟ (نشانه های فعال شدن)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید؟ (نشانه های فعال شدن)
درس گفتار 7 چگونه سفر زندگیتان را به تنهایی سپری کنید؟ 10:24 درس گفتار 7 چگونه سفر زندگیتان را به تنهایی سپری کنید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 چگونه سفر زندگیتان را به تنهایی سپری کنید؟
درس گفتار 8 در مسیر جستجوگری زندگی چه زمانی به اوج و پختگی خود خواهید رسید؟ 14:56 درس گفتار 8 در مسیر جستجوگری زندگی چه زمانی به اوج و پختگی خود خواهید رسید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 در مسیر جستجوگری زندگی چه زمانی به اوج و پختگی خود خواهید رسید؟
درس گفتار 9 راهکارهای رشد و آگاهانه زیست کردن جستجوگری در زندگی 18:21 درس گفتار 9 راهکارهای رشد و آگاهانه زیست کردن جستجوگری در زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 راهکارهای رشد و آگاهانه زیست کردن جستجوگری در زندگی
درس گفتار 10 بزرگترین تهدید و مشکل اصلی شناخت خویشتن و جستجوگری کدامست؟ (داستان آیلا) 19:06 درس گفتار 10 بزرگترین تهدید و مشکل اصلی شناخت خویشتن و جستجوگری کدامست؟ (داستان آیلا)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 بزرگترین تهدید و مشکل اصلی شناخت خویشتن و جستجوگری کدامست؟ (داستان آیلا)
درس گفتار 11 شما کدام را انتخاب می کنید: رشد فردی یا راضی نگه داشتن دیگران؟ 14:16 درس گفتار 11 شما کدام را انتخاب می کنید: رشد فردی یا راضی نگه داشتن دیگران؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 شما کدام را انتخاب می کنید: رشد فردی یا راضی نگه داشتن دیگران؟
درس گفتار 12 نگاهی اجمالی به مراحل جستجوی خویش (جمع بندی) 15:06 درس گفتار 12 نگاهی اجمالی به مراحل جستجوی خویش (جمع بندی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 نگاهی اجمالی به مراحل جستجوی خویش (جمع بندی)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 188 دقیقه حجم قابل دانلود : 341 مگابایت

در جستجوی خویشتن 4
150000 تومان

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 مقدمه دکتر شیری درباره آرکتایپ جنگجو 09:44 درس گفتار 1 مقدمه دکتر شیری درباره آرکتایپ جنگجواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 مقدمه دکتر شیری درباره آرکتایپ جنگجو
درس گفتار 2 چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی) 15:20 درس گفتار 2 چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی)
درس گفتار 3 چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟ 15:23 درس گفتار 3 چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟
درس گفتار 4 چگونه با شناخت گنج های درونی می توان درست مبارزه کرد؟ 14:05 درس گفتار 4 چگونه با شناخت گنج های درونی می توان درست مبارزه کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 چگونه با شناخت گنج های درونی می توان درست مبارزه کرد؟
درس گفتار 5 به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان می زند؟ 19:50 درس گفتار 5 به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان می زند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان می زند؟
درس گفتار 6 وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان) 13:11 درس گفتار 6 وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان)
درس گفتار 7 خطر قدرتی که به واسطه مبارزه و جنگجویی بدست می آید، کدام است؟ 09:33 درس گفتار 7 خطر قدرتی که به واسطه مبارزه و جنگجویی بدست می آید، کدام است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 خطر قدرتی که به واسطه مبارزه و جنگجویی بدست می آید، کدام است؟
درس گفتار 8 تفاوت های جنگجویی در زنان و مردان 17:23 درس گفتار 8 تفاوت های جنگجویی در زنان و مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 تفاوت های جنگجویی در زنان و مردان
درس گفتار 9 وقتی در جنگجویمان ناکام می مانیم. (مفهوم تسلیم شدن و رها کردن) 16:30 درس گفتار 9 وقتی در جنگجویمان ناکام می مانیم. (مفهوم تسلیم شدن و رها کردن)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 وقتی در جنگجویمان ناکام می مانیم. (مفهوم تسلیم شدن و رها کردن)
درس گفتار 10 نگاهی به مراحل جنگجویی در سفر زندگی 14:26 درس گفتار 10 نگاهی به مراحل جنگجویی در سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 نگاهی به مراحل جنگجویی در سفر زندگی
درس گفتار 11 چگونه جنگجویی پیروز باشیم؟ (جنگجویی آگاهانه) 15:28 درس گفتار 11 چگونه جنگجویی پیروز باشیم؟ (جنگجویی آگاهانه)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 چگونه جنگجویی پیروز باشیم؟ (جنگجویی آگاهانه)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 12 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 12 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 4 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 173 دقیقه حجم قابل دانلود : 263 مگابایت

در جستجوی خویشتن 5
150000 تومان

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 انرژی "دهندگی" (caregiver) چگونه به کمک ما می آید؟ (توضیحات دکتر شیری) 05:36 درس گفتار 1 انرژی "دهندگی" (caregiver) چگونه به کمک ما می آید؟ (توضیحات دکتر شیری)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 انرژی "دهندگی" (caregiver) چگونه به کمک ما می آید؟ (توضیحات دکتر شیری)
درس گفتار 2 توضیحات به درد بخور درباره مفهوم آرکتایپ دهنده 12:54 درس گفتار 2 توضیحات به درد بخور درباره مفهوم آرکتایپ دهندهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 توضیحات به درد بخور درباره مفهوم آرکتایپ دهنده
درس گفتار 3 رد "دهندگی" در افکار دینی و داستان های اسطوره ای 15:24 درس گفتار 3 رد "دهندگی" در افکار دینی و داستان های اسطوره ایاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 رد "دهندگی" در افکار دینی و داستان های اسطوره ای
درس گفتار 4 پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟ 15:34 درس گفتار 4 پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟
درس گفتار 5 چگونه "دهندگی قلابی" پیدا می کنیم؟ 18:38 درس گفتار 5 چگونه "دهندگی قلابی" پیدا می کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 چگونه "دهندگی قلابی" پیدا می کنیم؟
درس گفتار 6 ملاک هایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالم 20:48 درس گفتار 6 ملاک هایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 ملاک هایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالم
درس گفتار 7 آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و" گیرندگی" ایجاد کنم؟ 11:44 درس گفتار 7 آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و" گیرندگی" ایجاد کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و" گیرندگی" ایجاد کنم؟
درس گفتار 8 چرا نمی توان از روی ظاهر، دهندگی دیگران را قضاوت کرد؟ 12:07 درس گفتار 8 چرا نمی توان از روی ظاهر، دهندگی دیگران را قضاوت کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چرا نمی توان از روی ظاهر، دهندگی دیگران را قضاوت کرد؟
درس گفتار 9 در کدام مرحله از مراحل سه گانه دهندگی قرار داری؟ 21:13 درس گفتار 9 در کدام مرحله از مراحل سه گانه دهندگی قرار داری؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 در کدام مرحله از مراحل سه گانه دهندگی قرار داری؟
درس گفتار 10 آیا باید اتفاقات را پذیرفت؟ 21:36 درس گفتار 10 آیا باید اتفاقات را پذیرفت؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 آیا باید اتفاقات را پذیرفت؟
درس گفتار 11 هدیه پذیرش در زندگی چیست؟ (وظایف آرکتایپ دهنده در زندگی) 17:09 درس گفتار 11 هدیه پذیرش در زندگی چیست؟ (وظایف آرکتایپ دهنده در زندگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 هدیه پذیرش در زندگی چیست؟ (وظایف آرکتایپ دهنده در زندگی)
درس گفتار 12 چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده) 12:35 درس گفتار 12 چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 197 دقیقه حجم قابل دانلود : 335 مگابایت

در جستجوی خویشتن 6
150000 تومان

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 توضیحات دکتر شیری درباره این درس و آرکتایپ کیمیاگر 2:37 درس گفتار 1 توضیحات دکتر شیری درباره این درس و آرکتایپ کیمیاگراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 توضیحات دکتر شیری درباره این درس و آرکتایپ کیمیاگر
درس گفتار 2 شما مسئول زندگی خود هستید و بر دنیا نیز تاثیر می گذارید. 14:48 درس گفتار 2 شما مسئول زندگی خود هستید و بر دنیا نیز تاثیر می گذارید.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 شما مسئول زندگی خود هستید و بر دنیا نیز تاثیر می گذارید.
درس گفتار 3 بزرگترین هدیه ما برای جهان هستی چیست؟ 10:09 درس گفتار 3 بزرگترین هدیه ما برای جهان هستی چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 بزرگترین هدیه ما برای جهان هستی چیست؟
درس گفتار 4 کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری) 11:05 درس گفتار 4 کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری)
درس گفتار 5 جنگجویی و کیمیاگری چه تفاوت هایی دارند؟ 14:16 درس گفتار 5 جنگجویی و کیمیاگری چه تفاوت هایی دارند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 جنگجویی و کیمیاگری چه تفاوت هایی دارند؟
درس گفتار 6 اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت) 12:38 درس گفتار 6 اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت)
درس گفتار 7 نگاهی به تاریکترین بخش های روان انسان 15:19 درس گفتار 7 نگاهی به تاریکترین بخش های روان انساناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 نگاهی به تاریکترین بخش های روان انسان
درس گفتار 8 چگونه میان بخش های تاریک و روشن روان تعادل ایجاد کنیم؟ 09:00 درس گفتار 8 چگونه میان بخش های تاریک و روشن روان تعادل ایجاد کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چگونه میان بخش های تاریک و روشن روان تعادل ایجاد کنیم؟
درس گفتار 9 رویارویی کیمیاگر با رنج ها چگونه است؟ 16:17 درس گفتار 9 رویارویی کیمیاگر با رنج ها چگونه است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 رویارویی کیمیاگر با رنج ها چگونه است؟
درس گفتار 10 این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد. 25:30 درس گفتار 10 این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد.
درس گفتار 11 ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش می شویم. 19:56 درس گفتار 11 ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش می شویم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش می شویم.
درس گفتار 12 معجزه ای به نام شکرگزاری 12:46 درس گفتار 12 معجزه ای به نام شکرگزاریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 معجزه ای به نام شکرگزاری
درس گفتار 13 سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد. (جمع بندی) 11:49 درس گفتار 13 سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد. (جمع بندی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد. (جمع بندی)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 14 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 14 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 14 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 6 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 188 دقیقه حجم قابل دانلود : 340 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

86.36%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95.23%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89.07%

دسترسی به فایل های دانلود

90.23%

کاربردی بودن مطالب

90.45%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88.64%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
الناز پرویزی
صحبتهای بانو معتمدی به عمق روح و جان آدم نفوذ می کنه و وجود آدم رو صیقل میده. از خداوند متعال براشون ارزوی تندرستی و شادکامی دارم.
چهارشنبه , 21 فروردین 1398
فروغ
سلام
در جست و جوی خویشتن رو نمیشه به صورت تک تک تهیه کرد ؟ قبلا این امکان وجود داشت اما الان تهیه به صورت یکجا نوشته
ممنون میشم راهنمایی کنید سپاس
دوشنبه , 05 خرداد 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم فروغ گرامی


با سلام


به دلیل پیوستگی مطلب امکان خرید تکی حذف شده است و دوستانی که بخشی را زا قبل تهیه کرده اند، با انتخاب بسته میتوانند بسته خود را تکمیل نمایند

علی
بنظرم این دوره روکسانی که هنوز با مشکل جدی زندگی روبرو نشده اند نمیتونن کامل درک کنن.ولی برای کسانی که با واقعیت زندگی روبرو شدن گنجیست ماندگار.
چهارشنبه , 11 دی 1398
مطهره
یک سوال دیگه داشتم این که ممکنه که این ماه این بسته تخفیف داشته باشد من مکرر به سایت و اینستاگرام سر می زنم
ممنون از شما
دوشنبه , 13 آبان 1398
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

در ماه های آینده با پیگیری کانال یا پیج اینستاگرام از تخفیفات مطلع خواهید شد. 

instagram.com/alirezashiri

t.me/drshiri

مطهره
سلام وقت به خیر ،ممنون برای سایت عالیتون ، فقط اگر می شد خویشتن 1پاور داشته باشد بسیار عالی می شد چون باید چند بار گوش بدیم تا متوجه بشیم تئوری زیاد
دوشنبه , 13 آبان 1398
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

این درس اسلاید پاور پوینت از ابتدای رونمایی نداشته است و برای استخراج نیز قابل ارائه نیست زیرا مانند مباحث مهندسی یا دانشگاهی نمی باشد و روایت گونه است

شیما
من با جستجوی خویش دیدم دنیای روبروی من سربازهاشو جور دیگری چید. وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه ست، صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه ست.
چهارشنبه , 19 تیر 1398
صفورا
سلام وقت بخیر،من بهمراه دوستانم میخوایم باهم این پکیج را بخریم،از نظر شما مشکلی نداره؟آخه در پکیج های دیگه شنیدم که رضایت شما فقط برا خانواده است
دوشنبه , 30 اردیبهشت 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام و سپاس از اینکه به این موارد توجه میکنید. در بند 2 قوانین سایت توانگری پیش از پرداخت (در سبد خرید) برایتان توضیح داده ایم: شما مجازید از این درس برای استفاده خودتان، همسرتان، والدین و فرزندان و برادر و خواهر شناسنامه ای تان بهره ببرید، بدیهیست هر عنوان دیگر و هر فرد دیگر (خرید اشتراکی و در اختیارگذاری در شبکه های اجتماعی) مورد رضایت شرعی و قانونی خانه توانگری نیست زیرا این کسب و کار زمانی برکت دارد که اعتمادمان را خدشه دار نکنیم


حسن اقصایی
با سلام این درس چه تفاوتی با درس سفر زندگی که دکتر شیری تدریس کردند داره؟ من درس سفر زندگی رو گذروندم آیا این درس حرف تازه ای نسبت به سفر زندگی دارد؟
چهارشنبه , 14 فروردین 1398
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

محتوا و سرفصل درس یکی است ولی با بیان متفاوت بانو معتمدی تدریس شده

احمد
اگر با استفاده از دروس غیرحضوری تولید محتوا کنیم امکان اشتراکش با مجموعه ی شما وجود داره؟
دوشنبه , 27 اسفند 1397
پشتیبانی
- - -

سلام جناب ناجی وقت بخیر

برای پیگیری این موضوع و قانون کپی رایت و حقوق مولف می تونید با بخش اموزشهای غیر حضوری در تماس باشید

02122781324

02122599194

nahid bagheri
سلام باتوجه به اینکه یک درس از پکیج در جستجوی خویشتن را قبلا" تهیه کردم چگونه میتوانم از تخفیف برای تهیه بقیه د روس استفاده کنم
شنبه , 18 اسفند 1397
پشتیبانی
- - -

می تونید کانال یا پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید و در زمان پیشنهاد ویژه تک درسها را تهیه کنید

Atii Abedini
عذر میخوام ،قیمت بسته افزایش داشته ؟؟من بسته شماره 1 رو 100 تومن خریدم ،بقیه رو هم دیدم،کمتر از یک ماه پیش ،،اونوقت الان 125 تومنه ؟؟؟؟؟
چهارشنبه , 12 دی 1397
حمیده
باسلام واحترام
بسته درجستجوی خویشتن بسیار جذاب برایم بود وانگاری مرا به ابتدای خلقت انسان وهبوط ادمی برد و صدای سخنران ناهیدخانم بسیار رسا محکم است
سه شنبه , 06 آذر 1397
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
1