در جستجوی خویشتن 6

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

در جستجوی خویشتن 6
14 درس گفتار 188 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 150,000 تومان

آموزش غیرحضوری در جستجوی خویشتن 6

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل در جستجوی خویشتن 1-6 با تخفیف بیشتر است)

به هر قیمت خوب بودن،
کم کم درونت را پر میکند از تلخى؛
همه را خشنود ساختن،
درون را پر میکند از تنفر مخفى که جایى بالاخره سر باز میکند...


533cccb9621bbc5269b8c4b60d9ebce529fb5833


شما برای کاری ساخته شده اید!


یه کارهایی هم هست که خودت باید انجام بدی...


afebb73286ac8988ec63c9650082b31eca2b1e20


رشد همیشه بیرون از بهشت های زندگی رخ میدهد.


425e54344bb1225d2a4acac50daa1b01715c9827


نظرات دانشجویان:


3a0db12c1c8f9533caa74291ce4de62c55a55061


d5aa5be0275209fdb82166dd84bcfb3548ac9711


1ebc87ea2fefc8a4d52d799323050272438056ba

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسند یونگی) میپردازد.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری) اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت) رویارویی کیمیاگر با رنج های چگونه است؟ این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش شویم. معجزه ای بنام شکرگزاری. سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد (جمعبندی)

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 توضیحات دکتر شیری درباره این درس و آرکتایپ کیمیاگر 2:37 درس گفتار 1 توضیحات دکتر شیری درباره این درس و آرکتایپ کیمیاگراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 توضیحات دکتر شیری درباره این درس و آرکتایپ کیمیاگر
درس گفتار 2 شما مسئول زندگی خود هستید و بر دنیا نیز تاثیر می گذارید. 14:48 درس گفتار 2 شما مسئول زندگی خود هستید و بر دنیا نیز تاثیر می گذارید.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 شما مسئول زندگی خود هستید و بر دنیا نیز تاثیر می گذارید.
درس گفتار 3 بزرگترین هدیه ما برای جهان هستی چیست؟ 10:09 درس گفتار 3 بزرگترین هدیه ما برای جهان هستی چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 بزرگترین هدیه ما برای جهان هستی چیست؟
درس گفتار 4 کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری) 11:05 درس گفتار 4 کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 کیمیاگر کیست؟ (تفاوت ها و شباهت های کیمیاگری و جستجو گری)
درس گفتار 5 جنگجویی و کیمیاگری چه تفاوت هایی دارند؟ 14:16 درس گفتار 5 جنگجویی و کیمیاگری چه تفاوت هایی دارند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 جنگجویی و کیمیاگری چه تفاوت هایی دارند؟
درس گفتار 6 اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت) 12:38 درس گفتار 6 اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 اولین گام رسیدن به کیمیاگری چیست؟ (داستان آفرینش نور و ظلمت)
درس گفتار 7 نگاهی به تاریکترین بخش های روان انسان 15:19 درس گفتار 7 نگاهی به تاریکترین بخش های روان انساناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 نگاهی به تاریکترین بخش های روان انسان
درس گفتار 8 چگونه میان بخش های تاریک و روشن روان تعادل ایجاد کنیم؟ 09:00 درس گفتار 8 چگونه میان بخش های تاریک و روشن روان تعادل ایجاد کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چگونه میان بخش های تاریک و روشن روان تعادل ایجاد کنیم؟
درس گفتار 9 رویارویی کیمیاگر با رنج ها چگونه است؟ 16:17 درس گفتار 9 رویارویی کیمیاگر با رنج ها چگونه است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 رویارویی کیمیاگر با رنج ها چگونه است؟
درس گفتار 10 این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد. 25:30 درس گفتار 10 این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 این ما هستیم که انتخاب میکنیم زندگیمان چگونه رقم بخورد.
درس گفتار 11 ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش می شویم. 19:56 درس گفتار 11 ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش می شویم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 ما همان کسانی را جذب خواهیم کرد که با آنها هم ارتعاش می شویم.
درس گفتار 12 معجزه ای به نام شکرگزاری 12:46 درس گفتار 12 معجزه ای به نام شکرگزاریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 معجزه ای به نام شکرگزاری
درس گفتار 13 سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد. (جمع بندی) 11:49 درس گفتار 13 سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد. (جمع بندی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 سفر زندگی تو با دیگران تفاوت دارد. (جمع بندی)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 14 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 14 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 14 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 6 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 188 دقیقه حجم قابل دانلود : 340 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

89.69%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94.79%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89.57%

دسترسی به فایل های دانلود

90.21%

کاربردی بودن مطالب

92.71%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

91.77%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90.31%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

80%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

80%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

70%

دسترسی به فایل های دانلود

90%

کاربردی بودن مطالب

100%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

90%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

80%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
میترا
هر بار با شنیدن صدای زیبای بانو ناهید بیشتر به اعماق وجودی خودم پی میبرم واقعا از بانو ناهید ممنون ????????
یکشنبه , 18 خرداد 1399
فاطمه
در اوج رنج ، حال جانم رو خوب کردی ناهید
شنبه , 30 فروردین 1399
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :