در جستجوی خویشتن 5

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

در جستجوی خویشتن 5
13 درس گفتار 197 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 150,000 تومان

آموزش غیرحضوری در جستجوی خویشتن 5

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل در جستجوی خویشتن 1-6 با تخفیف بیشتر است)


رشد همیشه بیرون از بهشت های زندگی رخ میدهد.


08ad5a9ca67aa3613fcfd59f1d82f4e4d99ee22f


چگونه میانسالی آرامی را تجربه کنیم!


8c867f4d060e16da2f3da2c34cbaf0051790f73f


به هر قیمت خوب بودن،
کم کم درونت را پر میکند از تلخى؛
همه را خشنود ساختن،
درون را پر میکند از تنفر مخفى که جایى بالاخره سر باز میکند...


نظرات دانشجویان:


0c61ef9293c686a42ba24136e7ae96883d9fb6ab


fada8eafa1e25957a8acdbc202b0837de36dcf6d

678f23afabe8c85a5ec5bb61dd8920095f133167

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسند یونگی) میپردازد .

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

انرژی دهندگی "caregiver" چگونه به کمک ما می آید؟ ( توضیحات دکتر شیری) رد "دهندگی" در افکار دینی و داستانهای اسطوره ای پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟ چگونه "دهندگی قلابی" پیدا میکنیم؟ ملاکهایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالم آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و " گیرندگی" ایجاد کنم؟ چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده)

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 انرژی "دهندگی" (caregiver) چگونه به کمک ما می آید؟ (توضیحات دکتر شیری) 05:36 درس گفتار 1 انرژی "دهندگی" (caregiver) چگونه به کمک ما می آید؟ (توضیحات دکتر شیری)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 انرژی "دهندگی" (caregiver) چگونه به کمک ما می آید؟ (توضیحات دکتر شیری)
درس گفتار 2 توضیحات به درد بخور درباره مفهوم آرکتایپ دهنده 12:54 درس گفتار 2 توضیحات به درد بخور درباره مفهوم آرکتایپ دهندهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 توضیحات به درد بخور درباره مفهوم آرکتایپ دهنده
درس گفتار 3 رد "دهندگی" در افکار دینی و داستان های اسطوره ای 15:24 درس گفتار 3 رد "دهندگی" در افکار دینی و داستان های اسطوره ایاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 رد "دهندگی" در افکار دینی و داستان های اسطوره ای
درس گفتار 4 پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟ 15:34 درس گفتار 4 پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 پشت پرده دهندگی در روح ما چه خبر است؟
درس گفتار 5 چگونه "دهندگی قلابی" پیدا می کنیم؟ 18:38 درس گفتار 5 چگونه "دهندگی قلابی" پیدا می کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 چگونه "دهندگی قلابی" پیدا می کنیم؟
درس گفتار 6 ملاک هایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالم 20:48 درس گفتار 6 ملاک هایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 ملاک هایی برای تشخیص دهندگی سالم و ناسالم
درس گفتار 7 آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و" گیرندگی" ایجاد کنم؟ 11:44 درس گفتار 7 آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و" گیرندگی" ایجاد کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 آیا بلدم تعادل بین "دهندگی" و" گیرندگی" ایجاد کنم؟
درس گفتار 8 چرا نمی توان از روی ظاهر، دهندگی دیگران را قضاوت کرد؟ 12:07 درس گفتار 8 چرا نمی توان از روی ظاهر، دهندگی دیگران را قضاوت کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چرا نمی توان از روی ظاهر، دهندگی دیگران را قضاوت کرد؟
درس گفتار 9 در کدام مرحله از مراحل سه گانه دهندگی قرار داری؟ 21:13 درس گفتار 9 در کدام مرحله از مراحل سه گانه دهندگی قرار داری؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 در کدام مرحله از مراحل سه گانه دهندگی قرار داری؟
درس گفتار 10 آیا باید اتفاقات را پذیرفت؟ 21:36 درس گفتار 10 آیا باید اتفاقات را پذیرفت؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 آیا باید اتفاقات را پذیرفت؟
درس گفتار 11 هدیه پذیرش در زندگی چیست؟ (وظایف آرکتایپ دهنده در زندگی) 17:09 درس گفتار 11 هدیه پذیرش در زندگی چیست؟ (وظایف آرکتایپ دهنده در زندگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 هدیه پذیرش در زندگی چیست؟ (وظایف آرکتایپ دهنده در زندگی)
درس گفتار 12 چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده) 12:35 درس گفتار 12 چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 چگونه رقص مرگ و زندگی را در این دنیا ادراک کنیم؟ (آخرین مرحله آرکتایپ دهنده)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 197 دقیقه حجم قابل دانلود : 335 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

86.27%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

92.86%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89.12%

دسترسی به فایل های دانلود

90.87%

کاربردی بودن مطالب

92.14%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

90.16%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90.56%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
هاجر کاظمی فرد
سلام وقت بخیر من تمام جلسات خانم معتمدی رو گوش کردم و در واقع دانجوی غیر حضوریشون هستم و در طی این جلسات سوالاتی دارم. چطور میتونم بپرسم و جواب بگیرم؟؟؟
متشکرم
شنبه , 21 مهر 1397
پشتیبانی
- - -
خانم کاظمی فرد همانطور که در قوانین و توضیحات سایت در هنگام خرید درس قید شده دروس غیر حضوری امکان ثبت تیکت یا پرسش ندارند
راضیه زینلی
سلام
آشنایی با ناهید عزیز و درس‌هایش بخش مهمی از زندگی من بود
ممنونم ازشون
درسگفتارهای در جستجوی خویشتن ایشون. کلا چند جلسه لست ؟
دوشنبه , 19 شهریور 1397
پشتیبانی
- - -
سلام خانم زینلی
از مجموعه در جستجوی خویشتن پنج درس تا به حال رونمایی شده و یک درس دیگر بعنوان جلسه ششم خواهد داشت
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :