در جستجوی خویشتن 4

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

در جستجوی خویشتن 4
12 درس گفتار 173 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 150,000 تومان

آموزش غیرحضوری در جستجوی خویشتن 4

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل در جستجوی خویشتن 1-6 با تخفیف بیشتر است)


انسان از نظر فیزیکی یک‌بار می‌می رد و یک‌بار به دنیا می‌آید؛ اما از نظر روانی بارها می‌میرد، سوگواری می‌کند و دوباره زاده می‌شود.
توقف در سوگواری یعنی نشخوار روزهای تلخ قدیمی!
ما بنا نیست در سفر زندگی‌مان درجا بزنیم؛
آبى که می‌ماند، می‌گندد، مرداب نشو،
عبور کن و رودخانه شو.


e3d5513555158e69b77427bd4c2c156423875bb3


بچه اى که خودش را به زمین می چسباند، چه بسا پونزده کیلو بیشتر نداشته نباشه، ولى خیلى سخت می شه بغلش کرد؛
به کسیکه سهم خودش را در زندگیش دستکم می گیرد، هیچ درمانگرى کمکى نمی تواند بکند.


ee95504e67c927fa012d8450afa0d7ca5050de76نظرات دانشجویان:


1cc858c4798daf8710ae78393a9042cac1a4a190
8487cf818f1f6baca04453e76a2c93eb5e717407


6194cbeb2ac6b1be5f581f3a042f7fd03b58f6fa

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسند یونگی) میپردازد .

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی) چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟ به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان میزند؟ وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان) تفاوت های جنگجویی در زنان و مردان چگونه جنگجویی پیروز باشیم ؟ (جنگجویی آگاهانه)

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 مقدمه دکتر شیری درباره آرکتایپ جنگجو 09:44 درس گفتار 1 مقدمه دکتر شیری درباره آرکتایپ جنگجواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 مقدمه دکتر شیری درباره آرکتایپ جنگجو
درس گفتار 2 چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی) 15:20 درس گفتار 2 چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 چرا باید در زندگی مبارزه کنیم؟ (تفاوت جستجو گری و جنگجویی)
درس گفتار 3 چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟ 15:23 درس گفتار 3 چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 چگونه با احساس گناه به خودمان اجازه نمی دهیم تا از حقمان دفاع کنیم؟
درس گفتار 4 چگونه با شناخت گنج های درونی می توان درست مبارزه کرد؟ 14:05 درس گفتار 4 چگونه با شناخت گنج های درونی می توان درست مبارزه کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 چگونه با شناخت گنج های درونی می توان درست مبارزه کرد؟
درس گفتار 5 به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان می زند؟ 19:50 درس گفتار 5 به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان می زند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 به تاخیر انداختن جنگجویی چه خسارتی به روانمان می زند؟
درس گفتار 6 وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان) 13:11 درس گفتار 6 وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 وظیفه اصلی آرکتایپ جنگجو چیست؟ (نقش های قربانی و قهرمان)
درس گفتار 7 خطر قدرتی که به واسطه مبارزه و جنگجویی بدست می آید، کدام است؟ 09:33 درس گفتار 7 خطر قدرتی که به واسطه مبارزه و جنگجویی بدست می آید، کدام است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 خطر قدرتی که به واسطه مبارزه و جنگجویی بدست می آید، کدام است؟
درس گفتار 8 تفاوت های جنگجویی در زنان و مردان 17:23 درس گفتار 8 تفاوت های جنگجویی در زنان و مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 تفاوت های جنگجویی در زنان و مردان
درس گفتار 9 وقتی در جنگجویمان ناکام می مانیم. (مفهوم تسلیم شدن و رها کردن) 16:30 درس گفتار 9 وقتی در جنگجویمان ناکام می مانیم. (مفهوم تسلیم شدن و رها کردن)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 وقتی در جنگجویمان ناکام می مانیم. (مفهوم تسلیم شدن و رها کردن)
درس گفتار 10 نگاهی به مراحل جنگجویی در سفر زندگی 14:26 درس گفتار 10 نگاهی به مراحل جنگجویی در سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 نگاهی به مراحل جنگجویی در سفر زندگی
درس گفتار 11 چگونه جنگجویی پیروز باشیم؟ (جنگجویی آگاهانه) 15:28 درس گفتار 11 چگونه جنگجویی پیروز باشیم؟ (جنگجویی آگاهانه)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 چگونه جنگجویی پیروز باشیم؟ (جنگجویی آگاهانه)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 12 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 12 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 4 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 173 دقیقه حجم قابل دانلود : 263 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

87.55%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93.14%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.27%

دسترسی به فایل های دانلود

90.96%

کاربردی بودن مطالب

91.12%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

89.36%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89.47%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

80%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

100%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

100%

دسترسی به فایل های دانلود

100%

کاربردی بودن مطالب

100%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

90%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

100%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
ندا
سلام بی نهایت عالی و کاربردی
وقتی صحبتهای بانو معتمدی رو گوش میکنم بی نهایت لذت میبرم صحبتهای بانو رو نه یکبار بلکه چندین بار گوش میدهم
سپاسگذارم
یکشنبه , 15 اردیبهشت 1398
آرزو جولایی منش
عالی بود
چهارشنبه , 14 شهریور 1397
نسرین سلیمان زاده
راستی میشه خانم معتمدی ارکیتایپ حامی و افرینشگر و عاشق رو هم باز کنند و درس غیرحضوری بزارن؟
شنبه , 03 شهریور 1397
پشتیبانی
- - -
خانم سلیمان زاده در جلسه پنجم آرکتایپ حامی (caregiver) درس داده شده و همچنین جلسه ششم که بزودی رونمایی خواهد شد آرکتایپ آفرینشگر درس داده شده. لطفا صندوق پیام پروفایلتان را چک کنید سورپرایز ویژه ای برایتان ارسال شده
نسرین سلیمان زاده
بسیار عالی بود... من کسی بودم که همه کارهامو پدرم برام انجام میداد و همیشه بزرگترین ترس زندگیم از دست دادن پدرم بود... وقتی که فوت کردمن سرخاک فقط داد میزدم که من میترسم کجا منو تنها ول کردی تو ظلمات این شهر... با گوش دادن به خانوم معتمد تونستم بفهمم که فقط و فقط خودم مسئول زندگیم هستم و باید از جام بلند شم ... الان نمیگم که خیلی خوب شدم ولی لااقل میتونم ضعفم رو ببینم و گردن این و اون نندازم به مشکلاتی که پیش میاد به چشم یه چالش نگاه کنم و باهاشون بصورت حل یک مسئله برخورد کنم... خیلی خیلی ممنونم ازتون انشالا که بقول مادر خدا بیامرزم عاقبت بخیر بشید
شنبه , 03 شهریور 1397
لیلا
سلام و خدا قوت به دکتر شیری و تمامی کسانی که در ارتباط با ایشون و این سایت زحمت و سلیقه به خرج دادند

ضمن سپاس از خانم معتمدی و تدریس و آموزش عالی شون
یه نکته، تو بعضی از قسمت ها ایشون روی تخته یا ممکنه یه تصویری رو بگن یا ترسیم کنند که برای ماهایی که گوش می کنیم ، یه کم مبهمه

البته که کیفیت صدا از قسمت اول تا اینجا بهتر شده
چهارشنبه , 03 مرداد 1397
نرگس آریانی
درسهای غیر حضوری هم برای من مفید هستند مرسی از زحمات شما در تهیه این دروس
چهارشنبه , 03 مرداد 1397
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :