در جستجوی خویشتن 3

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

در جستجوی خویشتن 3
13 درس گفتار 188 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 150,000 تومان

آموزش غیرحضوری در جستجوی خویشتن 3

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل در جستجوی خویشتن 1-6 با تخفیف بیشتر است)

همیشه بهشت نیست!
همه ما پیش­ فرض ها و تصویرهاى ذهنى از پیش تعیین شده اى داریم که با آنها زندگى­مان را مى­ سازیم. ما با توقعاتى که براى خودمان به وجود مى­ آوریم یک بهشت شخصى مى­سازیم که با اعتماد و تکیه به آن جلو می رویم. اتفاقا در برخى موارد هم شکست مى ­خوریم؛ یعنى در موقعیتى قرار مى ­گیریم که خیلى دور از انتظارمان بوده و حتى یه به­اش فکر نکرده بودیم، طبعا ضربه مى­ خوریم و از بهشتمان پرت مى­ شویم بیرون. این یعنى نباید در زندگى پیش زمینه ذهنى داشت یا باید بهشت را تصور کرد و جلو رفت، مبارزه کرد و تن به شکست­ هاى احتمالى داد. یادمان باشد همان طور که حضرت آدم و حوا از بهشت هبوط کردند، ما هم بارها و بارها از بهشت­ هایی که برای خودمان ساخته­ ایم بیرون می­ افتیم.


1f1b42d1857e74f848ebe96017b0519358924fed


بهشت­هاى موهوم …
وقتى در موقعیتى قرار می­ گیریم که از بهشتمان به بیرون پرت شده­ ایم، اولین واکنش ما این است که جا می­ خوریم و شوکه می­ شویم؛ مدتى هرچند کوتاه به غار خودمان مى­ خزیم و خلوت مى­ کنیم. بعدتر که پذیرفتیم واقعیت غیرقابل­ انکار، همین چیزى است که اتفاق افتاده، از غار بیرون مى­ آییم و فکر مى­ کنیم که «چرا من؟!»، «چرا باید براى من این اتفاق بیافتد؟!» «مگر چه کرده ­ام که مستحق این شکستم؟» بعضىیها شکست­ هایى مثل مرگ عزیزان و خیانت ­ها را انکار می­ کنند و دنبال عامل بیرونى مى­ گردند. اتفاقاتى که دور و برمان مى­ افتد ساده است، اما واقعیت اینجاست که رویدادهاى پشت این اتفاق­ ها به سادگى آنچه ما مى ­بینیم نیستند.


سفر زندگی یک زن با یک مرد متفاوت است.


baab59b63646d4cd54c6162d5c4d062c4a4d7ee2


نظرات دانشجویان:


55c635ca58d0500459b3ce1354bb9e811552f974


a6c996da3ea127f1dd2e87593cf3de67c4bc7e05

aa7ea383e9aac4f581e15676f0d227b805c39fcc

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسنده یونگی) میپردازد .

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟ شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز میشود؟ (نمادهای داستانی) ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردی داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما میزنید؟ همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را میسوزاند؟ آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید (نشانه های فعال شدن)

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟ 12:12 درس گفتار 1 شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 شناخت خویش و جستجوگری در روان چه هدایایی برایمان به ارمغان خواهد آورد؟
درس گفتار 2 شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز می شود؟ (نمادهای داستانی) 13:47 درس گفتار 2 شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز می شود؟ (نمادهای داستانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 شناخت روان و جستجوگری مان چگونه آغاز می شود؟ (نمادهای داستانی)
درس گفتار 3 ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردی 12:57 درس گفتار 3 ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 ترس از تنبیه شدن یکی از بزرگترین موانع رشد فردی
درس گفتار 4 داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما می زند؟ 19:07 درس گفتار 4 داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما می زند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 داشتن نقش های غیرواقعی و زدن نقاب چه لطمه ای به روان ما می زند؟
درس گفتار 5 همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را می سوزاند؟ 15:55 درس گفتار 5 همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را می سوزاند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 همیشه جستجوگر بودن چگونه فرصت زندگی ما را می سوزاند؟
درس گفتار 6 آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید؟ (نشانه های فعال شدن) 10:19 درس گفتار 6 آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید؟ (نشانه های فعال شدن)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 آیا شما در مسیر درست جستجوگریتان قرار دارید؟ (نشانه های فعال شدن)
درس گفتار 7 چگونه سفر زندگیتان را به تنهایی سپری کنید؟ 10:24 درس گفتار 7 چگونه سفر زندگیتان را به تنهایی سپری کنید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 چگونه سفر زندگیتان را به تنهایی سپری کنید؟
درس گفتار 8 در مسیر جستجوگری زندگی چه زمانی به اوج و پختگی خود خواهید رسید؟ 14:56 درس گفتار 8 در مسیر جستجوگری زندگی چه زمانی به اوج و پختگی خود خواهید رسید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 در مسیر جستجوگری زندگی چه زمانی به اوج و پختگی خود خواهید رسید؟
درس گفتار 9 راهکارهای رشد و آگاهانه زیست کردن جستجوگری در زندگی 18:21 درس گفتار 9 راهکارهای رشد و آگاهانه زیست کردن جستجوگری در زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 راهکارهای رشد و آگاهانه زیست کردن جستجوگری در زندگی
درس گفتار 10 بزرگترین تهدید و مشکل اصلی شناخت خویشتن و جستجوگری کدامست؟ (داستان آیلا) 19:06 درس گفتار 10 بزرگترین تهدید و مشکل اصلی شناخت خویشتن و جستجوگری کدامست؟ (داستان آیلا)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 بزرگترین تهدید و مشکل اصلی شناخت خویشتن و جستجوگری کدامست؟ (داستان آیلا)
درس گفتار 11 شما کدام را انتخاب می کنید: رشد فردی یا راضی نگه داشتن دیگران؟ 14:16 درس گفتار 11 شما کدام را انتخاب می کنید: رشد فردی یا راضی نگه داشتن دیگران؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 شما کدام را انتخاب می کنید: رشد فردی یا راضی نگه داشتن دیگران؟
درس گفتار 12 نگاهی اجمالی به مراحل جستجوی خویش (جمع بندی) 15:06 درس گفتار 12 نگاهی اجمالی به مراحل جستجوی خویش (جمع بندی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 نگاهی اجمالی به مراحل جستجوی خویش (جمع بندی)
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 188 دقیقه حجم قابل دانلود : 341 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

88.54%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94.81%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

90.15%

دسترسی به فایل های دانلود

90.68%

کاربردی بودن مطالب

91.26%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

89.61%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89.85%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
معصومه
با تشکر از دکتر شیری عزیز و تیم حرفه ای خانه توانگری
من چطور می تونم درس گفتارهای 4 و 5 رو تهیه کنم ؟
چون الان درس های 1-2-3-و 6 رو تهیه کردم منتهی این دو درس رو ندارم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .
دوشنبه , 23 مهر 1397
پشتیبانی
- - -
خانم امیری شما میتونید سایر تک جلسات را از سرفصل در جستجوی خویشتن به سبد خرید اضافه و تهیه کنید. همانند همین تک جلسه 3 هر کدام صفحه ای مجزا دارند
برای راحتی بیشتر:
جلسه 4 (لطفا کلیک کنید)
جلسه 5 (لطفا کلیک کنید)
امیر
سلام
کیفیت ضبط عالیست
حتی میشود 32 بیت زیپ بشه مصرف دیتا پایین بیاید .
موفق باشید
یکشنبه , 15 مهر 1397
لاله رحمانی
عااااااالی بود. بسیار شیرین و لذت بخش و کمک کننده. خیلی خیلی.
چهارشنبه , 14 شهریور 1397
راضیه زینلی
چند روز پیش علزم مشهد بودم
درس‌های ناهید عزیز را در قطار گوش کردم و بسیار آموختم در مشهد یاد ایشان و دکتر شیری بسیار بودم منتظر ادامه این درس گفتارها هستم
تشکر فراوان
دوشنبه , 01 مرداد 1397
نجمه سادات
ممنونم از زحمات شما. بسیار عالی و قابل استفاده برای تمامی افراد است
شنبه , 30 تیر 1397
zahra mazidi
در نظر بازی چشمان تو مبهوت شدم
تو که هر لحظه نگاهت به من است
نکند پرت شود خاطر من یک لحظه
نکند یاد برم عمق نگاهت بر خود
تو حواست پی من میرقصد
و من از راز نگاه تو چه دورم این بار
گیج و مبهوت از این سر نهان در هستی
و دلم گرم که هستی و مرا میخوانی
من اگر خاطرم آزده شده از بودن
چوون که معنای بزرگی خواهم از ماندن
نه درخت و نه شراب و نه عسل خوش باشد
و نه حوری و نه پرواز میان حرمت
و تو خود میدانی که همه آنچه تو تصویر نمودی اینجا
همه یک خاطره خوش باشد و تمام
نکند عقل و دلم را راضی
که تو با این دل پر عشق و جنون
همگی جمع کنی در جایی و بگویی که بهشتم اینجاست
و جهنم آنجا
و نگو که همه ی قصد تو از این خلقت، تا همینجا و همین تکرار است
من اگر فکر دگر در سر خود میدارم
نه که از کفر و ستیزم باتوست
من فقط میدانم که تو آنقدر بزرگی و پر از راز که این تصویرت
گوشه کوچکی از دنیاییست که تو خود میدانی
و دلیلی هست حتما جایی که تو خود خوب بدانی آن را
و من آن را خواهم
که بدانم زچه اندیشه بود این همه خلقت و سِحر
.با شنیدن این آموزش فهمیدم من وندرر دارم و میترسم از خارج شدن از شرایط موجودم.و خیلی مشتاقم برای رشد کردن سریعتر اقدام کنم.و فهمیدم باید به ترسم غلبه کنم
جمعه , 29 تیر 1397
زینب اسحاقزاده
سلام خسته نباشید به گروه پرتوان خانه توانگری چرا پی دی اف نداره فایلا وسط صحبتا چه در یک ودو چه در این بسته بانو معتمدی اشاره به تخته کلاس دارن که اگه ممکنه پی دی اف یا تصاویر رو هم اضافه کنین .ممنونم
جمعه , 29 تیر 1397
پشتیبانی
- - -
زینب گرامی سلام
مطالبی که روی تخته نوشته شده به صورت صوتی توسط خانم معتمدی تکرار میشود
متاسفانه به اسلاید این دوره دسترسی نداریم
راضیه
سلااااااام سلااااااااااااام سلاااااااااااااام بر تک تک شما عزیزان که در جهت ارتقای شناخت فردی و نتایج اون در تمام ابعاد تلاش میکنید
سپاس از دکتر شیری عزیزو خانم معتمدی برای این درسها
واقعا شیرین به جانم نشست این درسها
اصلا انکار همین الآن باید اینها رو میشنیدم
دکتر شیری مهربون ممنونم که دانش خودتون رو منتقل میکنید
و این راه رو شروع کردین
از ابتدای آشنا یی با شما تا کنون، و گرفتن درس ها رو که مقایسه میکنم با خودم بدون این امکان به تفاوتی که حاصل شده پی می برم
و خدا رو شکر میکنم
همین رو میشه فهمید که اگر انسان بخواهد و واقعا با تمام وجود بخواهد، خداوند راهی برای او باز میکند.

راهتون پر خیر و برکت
یکشنبه , 24 تیر 1397
رخشان عبیری
سلام واقعا خسته نباشیدمیگم به خانم ناهید. معتمدی عزیزو گروه خانه توانگری این درس بسیار برای من زیبا و عمیق بود وتغییرات بزرگی در من ایجادکرد وچقدرزیباست اینقدر تآثیرگذاربودن درجهت بهترکردن زندگی دیگران
یکشنبه , 17 تیر 1397
نرگس آریانی
این مبحث برای من فوق العاده ست مخصوصا که خودم دراین وضعیت قراردارم و علیرغم دستاوردهای بیرونی بسیارخوب احساس رضایتمندی ندارم و مبحث وندری برام واقعا درعین اینکه دردناکه و سلولهام دردمیگیره چون داره وضعیت اسارت من و ناتوانی خروجم از این وضعیت رو بهم نشون میده ولی احساس میکنم داره بمن میگه اگه بخوای میتونی ازاسارت خارج بشی و خودت رو از اسارت جستجوی دستاوردبیرونی خلاص کنی و بخش دیگه وجودت رو زندگی کنی !
شنبه , 16 تیر 1397
سهیلا نوشیروانى
سلام،فرصت خرید با تخفیف رونمایی تمام شد؟:(
جمعه , 15 تیر 1397
پشتیبانی
- - -
بله تخفیف رونمایی به پایان رسیده است
سعیده
سلام.برای خرید در جستجوی خویشتن 2 و3 راهنمایی نمایید
پنجشنبه , 14 تیر 1397
پشتیبانی
- - -
سعیده گرامی شما میتوانید این 2 عنوان را بصورت تک به تک تهیه بفرمایید
Razie Alishvandi
درود بر دوستان عزیز خانه توانگری به ویژه جناب دکتر شیری و بانو معتمدی نازنین
میتونم خواهش کنم لینک تهیه در جستجوی خویشتن 1 و 2 رو هم قرار بدین. من به تازگی ملحق شدم به این جمع.
سپاسگزارم
چهارشنبه , 13 تیر 1397
پشتیبانی
- - -
راضیه گرامی بعد از رونمایی جلسه سوم فقط بسته 1 تا 3 و تک جلسات قابل تهیه هستند
شما در حال حاضر میتوانید جلسات اول و دوم رو تک یه تک تهیه بفرمایید
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :