در جستجوی خویشتن 2

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

در جستجوی خویشتن 2
11 درس گفتار 157 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 150,000 تومان

آموزش غیرحضوری در جستجوی خویشتن 2

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل در جستجوی خویشتن 1-6 با تخفیف بیشتر است)

ما باید جایى بپذیریم که زندگى آن بهشت امنى که میپنداشته ایم نیست،
خیانت، نامردى از سوى نزدیکان مورد اعتماد حتى والدین، سواستفاده مدیران سازمان و رهبران فکرى و ...
همه و همه ما را به این نقطه می رساند که حقیقتا کسى جز خودمان نیست که سفر زندگیمان را درست طى کند؛

اما این فهم تنها آغاز یک مسیر رشد است و حیف که ناامیدى اش بعضیها را به افسردگى می کشاند، چون بقیه داستان را که استقلال دارد و اعتماد به خویش و بعد خداوند، طى نمی شود.
اینها نوشته هاى پانزده سال قبل من بعد از درس ناهید معتمدى عزیز بود.


4a79301ae7ee51787c1a5480267a3301fe999003


گاهی امید، محصول به ته خط رسیدن هم هست!


f334cbabed07cc73b28beee5600c9ccdd29ae98a

نظرات دانشجویان:


ce0cff621f8f2a38b2ba4c3f0d366c125e76ef69


a78c86ca24b108ea5ad5306f248bd60c660bc2de


99883425d045f8aa49a52b7a15c1bc38ebc7550e

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسند یونگی) میپردازد .

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

روان ما چگونه درمانده میشود ؟ وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست ؟ مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما میدهد داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپی جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانی آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما میدهد ؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 روان ما چگونه درمانده می شود؟ 20:48 درس گفتار 1 روان ما چگونه درمانده می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 روان ما چگونه درمانده می شود؟
درس گفتار 2 وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست؟ وقتی از بهشت های زندگی بیرون رانده شدیم چه باید کرد؟ 18:18 درس گفتار 2 وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست؟ وقتی از بهشت های زندگی بیرون رانده شدیم چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 وظیفه ما در برابر درماندگی روحمان چیست؟ وقتی از بهشت های زندگی بیرون رانده شدیم چه باید کرد؟
درس گفتار 3 وقتی با زدن نقاب های (ماسک ها) گوناگون به هر ترتیبی می خواهیم تا در بهشت های زندگی باقی بمانیم، چه باید کرد؟ 14:50 درس گفتار 3 وقتی با زدن نقاب های (ماسک ها) گوناگون به هر ترتیبی می خواهیم تا در بهشت های زندگی باقی بمانیم، چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 وقتی با زدن نقاب های (ماسک ها) گوناگون به هر ترتیبی می خواهیم تا در بهشت های زندگی باقی بمانیم، چه باید کرد؟
درس گفتار 4 امنیت و عدم امنیت چگونه در روان ما شکل می گیرد؟ 15:07 درس گفتار 4 امنیت و عدم امنیت چگونه در روان ما شکل می گیرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 امنیت و عدم امنیت چگونه در روان ما شکل می گیرد؟
درس گفتار 5 مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما می دهد. 18:07 درس گفتار 5 مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما می دهد.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 مفهوم دوبینی و هدایای که این مفهوم به ما می دهد.
درس گفتار 6 منظور از آرکتایپ های قبل و بعد از سفر قهرمانی (داستان سفر قهرمانی) 11:09 درس گفتار 6 منظور از آرکتایپ های قبل و بعد از سفر قهرمانی (داستان سفر قهرمانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 منظور از آرکتایپ های قبل و بعد از سفر قهرمانی (داستان سفر قهرمانی)
درس گفتار 7 داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپی 09:37 درس گفتار 7 داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 داستان جادوگر شهر زمرد و تحلیل آرکتایپی
درس گفتار 8 چگونه با دردها و رنج هایمان در زندگی روبه رو شویم؟ (مراحل آرکتایپ کودک یتیم) 16:13 درس گفتار 8 چگونه با دردها و رنج هایمان در زندگی روبه رو شویم؟ (مراحل آرکتایپ کودک یتیم)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 چگونه با دردها و رنج هایمان در زندگی روبه رو شویم؟ (مراحل آرکتایپ کودک یتیم)
درس گفتار 9 جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانی 11:15 درس گفتار 9 جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 جایگاه و نقش سایر آرکتایپ ها در سفرقهرمانی
درس گفتار 10 آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما می دهد؟ 09:34 درس گفتار 10 آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما می دهد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 آرکتایپ کودک یتیم چه درسی به ما می دهد؟
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
مدت زمان : 157 دقیقه حجم قابل دانلود : 283 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

87.26%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93.97%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.43%

دسترسی به فایل های دانلود

90.46%

کاربردی بودن مطالب

91.05%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88.69%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89.87%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
نگین
30 سال ِ تو زندگیم دارم درد اینو میکشم که چرا کنترل ندارم رو رفتارم و یکی جای من داره تصمیم میگیره و عذابم میده ، به اندازه ی یه دنیا ازت ممنونم بانو
یکشنبه , 31 فروردین 1399
نونا فلکی
با سلام
درس گفتارها عالی بودن .فقط درس گفتار 11 که خانم معتمدی به سوالات پاسخ میدن توی تمام دروس در جستجوی خویشتن تکراری هست.ممنون از رسیدگیتون
جمعه , 04 بهمن 1398
پشتیبانی
- - -

درود بر شما

بله درست می فرمایید همونطور که در جدول درس هم نوشته ایم این درس گفتار بروز رسانی به همه جلسات اضافه شده تا کسانی که تک جلسه هم تهیه کرده اند بهره مند بشوند

لاله رحمانی
در قسمت آخر که. کدام درس گفتار رو از همه بیشتر دوست داشتید
زود دستم خوود رو ارسال.
میخواستم بگم:
همّه ش
من خیلی به جزییات حساسم
یک دونه جمله اضافی حوصله سربر نداشت
همه رو با نفس حبس ، یه نفس گوش دادم.
واقعا عالی بود.
عین زندگی رو داشتند تعریف میکردند خانم ناهید عزیز
با این اوضاع، ولی من درس گفتار 8 رو چندین بار پلی کردم و گوش دادم.
بحث دور انداختن اتفاقات و نگه داشتن خردهاش فقط
بحث یبوست روانی!!!!! نداشتن
سخته خیلی
و جمله ای که با لحن خیلی شیرین و به دل نشیننده در آخرش میگن:
"خالی بشین از این غم"
جمعه , 02 شهریور 1397
نجمه سادات
ممنونم بسیار رسا و گویا و فالگیر فهم برای همگان است و افق جدیدی رو بر روی ما باز میکند
شنبه , 30 تیر 1397
مهناز
سلام . خانم ناهید عالییی هستن عالی . واقعا مفید بود . ممنون .
دوشنبه , 18 تیر 1397
الهام
سلام و عرض خدا قوت خدمت همه کسانیکه برای نشر آگاهی به همنوعان تلاش میکنن
مباحث بسیار اثر گذار و کاربردی و زیبایی هستن
خانم معتمدی بسیار دلنشین و درد آشنا سخن میگن
فقط خیلی خیلی خیلی جای صحبتها و پرسش و پاسخ آقای دکتر شیری در این مباحث خالیه
در سلسله مباحث قبلی حضور آقای دکتر و صحبتهاشون با خانم معتمدی دقیقا شنونده رو در موقعیت حضور و پرسش و پاسخ در کلاس قرار میداد

باز هم ممنون از زحمات همه بزرگواران
پنجشنبه , 14 تیر 1397
آرزو جولایی منش
با سلام . کودک یتیم عالییییییی بود
شنبه , 09 تیر 1397
آنیسا یعقوبی
سلام و وقت بخیرخدمت تیم خانه توانگری. من ازسری 1و2 درجستجوی خویشتن بهره بردم فقط دوست داشتم تست mbtiروهم میزدم وبه خودشناسی بیشتری میرسیدم . باتشکر.
جمعه , 08 تیر 1397
مژگان ذوالقدری
از شنیدن درسهای خانم ناهید معتمدی عجیب لذت میبرم. گاهی از خودم میپرسم آیا بهتر از این هم میشد مفهوم آرکیتایپ را تدریس کرد؟. احسنت به تدریس بانو معتمدی که سوالاتی که همیشه از آرکیتایپ کودک یتیم داشتم را با شنیدن خویشتن 2 برایم حل شد ...حالا به راحتی حضور و غلبه ی کودک یتیمم را درک میکنم و بر آن آگاه میشم. ممنونم از شما بابت ارائه ی این پکیج و بی صبرانه منتظر دنباله ی آن هستم.
سه شنبه , 05 تیر 1397
زینب
درس گفتار 7 و 8 عااالی ه عااالی
یکشنبه , 03 تیر 1397
زینب
با سلام و عرص ادب .از شما سپاسگزارم .درس مفید و خوبی بود .سوالی دارم درس گفتار آخر بدون جمع بندی و نتیجه گیری تموم شد یعنی این درس ادامه داره؟
یکشنبه , 03 تیر 1397
پشتیبانی
- - -
بله خانم قاضی جلسات بعدی این درس بزودی منتشر خواهد شد
نرگس آریانی
این مبحث بینظیره و واقعا به جان میشینه انگار تمام اون چیزهایی که توکلاسها یادگرتم درواقع تمام کاشته هام رو دارم برداشت میکنم و بسیار ذهنم رو باز و جانم رو آروم میکنه .ممنونم
شنبه , 02 تیر 1397
فاطمه
بی اغراق و بدون غلو شیوه بیان و صدق کلمات خانم معتمدی برای من شفای عمیقی داره. مثل اینست که کسی پیچیده ترین مفاهیم روح و روان رو مثل کره برام راحت کرده.
پنجشنبه , 31 خرداد 1397
زهرا
سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم دکتر شیری
من درسگفتار شفای زنانگی رو خریداری کردم و با دو تا از نزدیکترین دوستانم گوش دادم ...حتی چندتا از فایلها رو برای یکی از دوستانم فرستادم که اگر چه این موضوع باعث آشنایی این افراد با شما و خرید کردنشون از درس گفتارهای بسیار مفید و موثر شما شد ، ولی وقتی متوجه شدم که شما راضی نیستید بسیار عذاب وجدان پیدا کردم و حاضرم هر کاری انجام بدم تا حلالم کنید ...من نه پدر و مادری دارم که لذت درس گفتارهای شیرین شما رو با هاشون شریک بشم و نه همسری، بنابراین لذت گوش دادنشون باور کنید که تنهایی سخت بود ...در حال حاضر هر چه بفرمایید انجام میدم برای عفو و طلب بخشش از قلب مهربان شما ????

در ضمن به خاطر شفای زنانه دلم ازتون سپاسگزارم و همیشه دعا گوی شما و خانواده عزیز و تیم پرتوان خانه توانگری هستم .????????????
پنجشنبه , 31 خرداد 1397
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :