آموزش غیرحضوری شفای ناامیدی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 500,000 تومان 375,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
آموزش غیرحضوری شفای ناامیدی
18 درس گفتار 264 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 500,000 تومان تخفیف ویژه تا پایان 16 آذر 375,000 تومان

آموزش غیرحضوری شفای ناامیدی از کجا بفهمم زندگی خوبی دارم یا ندارم؟
-از پوست‌اندازی در ناامیدی تا نو شدن
-از جلوی تلویزیون تا واقعیت زندگی
-خدا پشت سختیهاست نه بدبختی‌ها (Pain & Suffer)
-چطور بجای غرق شدن در ناامیدی‌های زندگی، غواصی بیاموزیم؟
-در تاریکی‌های زندگی، چگونه معنادار باشیم و به زندگی خود معنا ببخشیم؟
-جایی که دچار یاس و ناامیدی شدم دست به چه اقداماتی بزنیم؟
- صیادی معنا در شب تاریک روح


نظرات دانشجویان درس


14560384187bf1aa8597a69d2ead2e2b32ba2861

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

یاس و ناامیدی بخشی از زندگی همه ما انسان‌هاست. این یاس می‌تواند مانند پوست انداختن منجر به جریانی در روان انسان شده و فرد را دوباره به زندگی بازگرداند.

باید بیاموزیم در دوران پیله بودن، خاصیت پروانگی را پیدا کرده و رنج خود را کیمیاگری نماییم.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

از کجا بفهمم زندگی خوبی دارم یا ندارم ؟ از پوست اندازی در ناامیدی تا نو شدن از جلوی تلویزیون تا واقعیت زندگی تفاوت سختی و رنج(Pain & Suffer) سهم ما بعد از هر رنجی که در زندگی مان رخ میدهد چیست؟ نشخوار نکردن درد کیمیاگری رنج به گنج ( از سقوط تا صعود) شفای زخم درون در پیله غم چطور بجای غرق شدن در نا امیدی های زندگی ،غواصی بیاموزیم؟ امید خردمندانه شفای حقیقی ناامیدی در تاریکی های زندگی ،چگونه معنا دار باشیم و به زندگی خود معنا ببخشیم جایی که دچار یاس و نا امیدی شدم دست به چه اقداماتی بزنیم؟ صیادی معنا در شب تاریک روح از تنگی پیله تا رقص پروانه

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 تفاوت بین سختی و بدبختی و سهم ما در این دو 13:21 درس گفتار 1 تفاوت بین سختی و بدبختی و سهم ما در این دواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 تفاوت بین سختی و بدبختی و سهم ما در این دو
درس گفتار 2 بلایی که نشخوار کردن درد و زخم بر سر ما می‌آورد 11:51 درس گفتار 2 بلایی که نشخوار کردن درد و زخم بر سر ما می‌آورداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 بلایی که نشخوار کردن درد و زخم بر سر ما می‌آورد
درس گفتار 3 استعاره پوست انداختن راهی برای گذر از ناامیدی 12:43 درس گفتار 3 استعاره پوست انداختن راهی برای گذر از ناامیدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 استعاره پوست انداختن راهی برای گذر از ناامیدی
درس گفتار 4 استعاره‌های بارداری و قهرمان محبوس در شکم نهنگ چگونه لنگر ما در یاس خواهند شد؟ 15:30 درس گفتار 4 استعاره‌های بارداری و قهرمان محبوس در شکم نهنگ چگونه لنگر ما در یاس خواهند شد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 استعاره‌های بارداری و قهرمان محبوس در شکم نهنگ چگونه لنگر ما در یاس خواهند شد؟
درس گفتار 5 چگونه از هنر و ادبیات برای معنا بخشی به تاریکی‌های زندگی کمک بگیریم؟ 14:14 درس گفتار 5 چگونه از هنر و ادبیات برای معنا بخشی به تاریکی‌های زندگی کمک بگیریم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 چگونه از هنر و ادبیات برای معنا بخشی به تاریکی‌های زندگی کمک بگیریم؟
کلیپ آموزشی یک دعوت برای شفای ناامیدی 02:41 اکنون بشنوید یک دعوت برای شفای ناامیدیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ آموزشی یک دعوت برای شفای ناامیدی
درس گفتار 6 مراحل آیین شفای ناامیدی (جدایی، حیرانی و بازگشت) 18:07 درس گفتار 6 مراحل آیین شفای ناامیدی (جدایی، حیرانی و بازگشت)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 مراحل آیین شفای ناامیدی (جدایی، حیرانی و بازگشت)
درس گفتار 7 آیین برون‌یافت از غم چیست؟ 15:27 درس گفتار 7 آیین برون‌یافت از غم چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 آیین برون‌یافت از غم چیست؟
درس گفتار 8 پرسش و پاسخ وبینار شفای ناامیدی 37:00 درس گفتار 8 پرسش و پاسخ وبینار شفای ناامیدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 پرسش و پاسخ وبینار شفای ناامیدی
دانلود اسلاید به صورت یک جا اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود اسلاید به صورت یک جا
محتوای دوره حضوری
درس گفتار 1 حضوری سهم ما بعد از هر رنجی که در زندگی مان رخ میدهد چیست؟تفاوت سختی و رنج(Pain & Suffer) 12:23 درس گفتار 1 حضوری سهم ما بعد از هر رنجی که در زندگی مان رخ میدهد چیست؟تفاوت سختی و رنج(Pain & Suffer)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 حضوری سهم ما بعد از هر رنجی که در زندگی مان رخ میدهد چیست؟تفاوت سختی و رنج(Pain & Suffer)
درس گفتار 2 حضوری از پوست‌اندازی در ناامیدی تا نو شدن 12:21 درس گفتار 2 حضوری از پوست‌اندازی در ناامیدی تا نو شدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 حضوری از پوست‌اندازی در ناامیدی تا نو شدن
درس گفتار 3 حضوری کجای زندگی دچار یاس و ناامیدی شدید؟ استعاره‌هایی برای امید 11:49 درس گفتار 3 حضوری کجای زندگی دچار یاس و ناامیدی شدید؟ استعاره‌هایی برای امیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 حضوری کجای زندگی دچار یاس و ناامیدی شدید؟ استعاره‌هایی برای امید
درس گفتار 4 حضوری چگونه با استعاره‌ها و نمادها از شر ناامیدی رها شویم؟ (استعاره قهرمان محبوس) 09:06 درس گفتار 4 حضوری چگونه با استعاره‌ها و نمادها از شر ناامیدی رها شویم؟ (استعاره قهرمان محبوس)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 حضوری چگونه با استعاره‌ها و نمادها از شر ناامیدی رها شویم؟ (استعاره قهرمان محبوس)
درس گفتار 5 حضوری وقتی با پوچی و یأس روبرو می‌شویم، چه کنیم؟ 11:53 درس گفتار 5 حضوری وقتی با پوچی و یأس روبرو می‌شویم، چه کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 حضوری وقتی با پوچی و یأس روبرو می‌شویم، چه کنیم؟
درس گفتار 6 حضوری خشاب‌هایی که ما را به امید می‌رسانند 11:52 درس گفتار 6 حضوری خشاب‌هایی که ما را به امید می‌رساننداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 حضوری خشاب‌هایی که ما را به امید می‌رسانند
درس گفتار 7 حضوری در شب تاریک روح، به چه زبانی نیاز خواهیم داشت؟ 14:47 درس گفتار 7 حضوری در شب تاریک روح، به چه زبانی نیاز خواهیم داشت؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 حضوری در شب تاریک روح، به چه زبانی نیاز خواهیم داشت؟
درس گفتار 8 حضوری آیین، راهکاری برای خروج از کف اقیانوس ناامیدی 15:49 درس گفتار 8 حضوری آیین، راهکاری برای خروج از کف اقیانوس ناامیدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 حضوری آیین، راهکاری برای خروج از کف اقیانوس ناامیدی
درس گفتار 9 حضوری چگونه بی‌آیینی دنیای مدرن ما را بی‌معنا کرده است؟ 13:13 درس گفتار 9 حضوری چگونه بی‌آیینی دنیای مدرن ما را بی‌معنا کرده است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 حضوری چگونه بی‌آیینی دنیای مدرن ما را بی‌معنا کرده است؟
محتوای استدیویی
درس گفتار 1 استدیویی ایستاده بر چرخ به روایت محمد مقدم شاد 13:03 درس گفتار 1 استدیویی ایستاده بر چرخ به روایت محمد مقدم شاداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 استدیویی ایستاده بر چرخ به روایت محمد مقدم شاد
دانلود کلیه درس گفتار ها و اسلایدها بصورت یکجا
آموزش غیرحضوری شفای ناامیدی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
معرفی کتاب‌های مرتبط با درس
کتاب معرفی سه کتاب مرتبط اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی کتاب معرفی سه کتاب مرتبط
مدت زمان : 264 دقیقه حجم قابل دانلود : 296 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

83.59%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94.23%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

86.19%

دسترسی به فایل های دانلود

89.48%

کاربردی بودن مطالب

87.01%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

84.55%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89.35%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

93.6%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

99.2%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

98.8%

دسترسی به فایل های دانلود

98.4%

کاربردی بودن مطالب

90.8%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

90.8%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

96.4%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
ملیحه بهنام
متاسفانه اصلا چیزی که انتظار داشتم نبود فقط یکسری صحبت و حرف نه مقدمه ای داشت نه نتیجه گیری و پایانی متاسفم فقط وقتم رو گرفت و حیف هزینه ای که کردم
چهارشنبه , 21 آبان 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم بهنام گرامی

با شما چندین بار تلاش کردیم که صحبت کنیم که ریشه نارضایتی را جهت راهنمایی یا بهبود بپرسیم که متوجه نشدیم.

ممنون میشویم در صورت تمایل برای تهیه درس دیگری، پیش از تهیه برای انتخاب با تیم پشتیبانی ما (تیکت و یا تلگرام و واتس اپ) در تماس باشید تا با توجه به نیازتان بهترین درس را به شما معرفی کنیم.

ممنون از حسن همراهی و اعلام نظراتتون

نیکان
متاسفانه شفایی که انتظارش را داشتم نبود. اکثر مطالب رو قبلا از اساتید دیگر همچون استاد صاحبی( دوره نیک زیستی در شرایط سخت ) شنیده بودم .
یکشنبه , 19 مرداد 1399
پشتیبانی
- - -

کاربر گرامی


ممنون از حسن اعتماد شما


نکات هر درس بسته به نیاز هر فرد میتواند کاربردی باشد و یا او قبلا با مطالعات خود اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد.

برای انتخاب درسی که متناسب با نیاز شماست، می‌توانید قبل از خرید با تیم پشتیبانی ما، چه از طریق تیکت پروفایلتون و چه از طریق تلگرام در ارتباط باشید.

زهرا فیاض
مطالب این درس همپوشانی زیادی با درس رهایی از حال بد افسردگی از مجموعه چهارشنبه ها با ناهید داشت. و به شخصه من اون درس رو بیشتر پسندیدم.
دوشنبه , 26 خرداد 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم فیاض گرامی


با تشکر از نظر شما


این دو درس، رویکرد کاملا متفاوت دو استاد است که هر دو مخاطبین خاص خود را دارند.


هدی
این روزها بخاطر سبک زندگی کرونایی گاهی کسل میشم این درس گفتارخیلی برام مفید بود و در موارد مشابه یک نسخه خوبی برام هست مخصوصا مبحث خشابها خیلی جالبه
دوشنبه , 19 خرداد 1399
سمیه
سلام وقت بخیر.... چرا در این درس، درس گفتارها تکراری هست؟
درس گفتارهای حضوری تقریبا تکرار درس گفتارهای قبلی هست
دو جلسه متفاوت با یک موضوع!!!!
یکشنبه , 18 خرداد 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم کدخدازاده

با سلام

این درس شامل درس اصلی، بخش حضوری و محتوای استدیویی است که به تدریج اضافه خواهد شد.

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
1