آرشیو گوش نیوش های 1 تا 6

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 44 دلار 34 دلار
تهیه درس غیرحضوری
آرشیو گوش نیوش های 1 تا 6
187 درس گفتار 2809 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 44 دلار تخفیف ویژه خرید آرشیو کامل 34 دلار

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند ، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی ، معنا بخشی به زندگی ، عشق ، غم ، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است. گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

180 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 50 ساعت فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)

گوش نیوش 1
7 دلار
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است 7:50 گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است
گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داری 5:34 گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داری
گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسور 16:39 گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسوراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسور
گوش نیوش 04 از رنج دختر ایران 17:10 گوش نیوش 04 از رنج دختر ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 04 از رنج دختر ایران
گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1 15:17 گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1
گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2 13:25 گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2
گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیست 3:19 گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیست
گوش نیوش 08 هدف داری بپا ! 6:30 گوش نیوش 08 هدف داری بپا !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 08 هدف داری بپا !
گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشه 7:47 گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشه
گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کن 11:07 گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کن
گوش نیوش 11 بالا و پایین نشو 9:59 گوش نیوش 11 بالا و پایین نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 بالا و پایین نشو
گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟ 8:59 گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟
گوش نیوش 13 به سلامتی عشقت 10:50 گوش نیوش 13 به سلامتی عشقتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 به سلامتی عشقت
گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیم 11:00 گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیم
گوش نیوش 15 داستان آرکتایپ 3:30 گوش نیوش 15 داستان آرکتایپاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 داستان آرکتایپ
گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسی 13:26 گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسی
گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگویند 19:15 گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگوینداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگویند
گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟ 21:30 گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟
گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرد 10:00 گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرد
گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوا کنیم 18:56 گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوا کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوا کنیم
گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده است 09:59 گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده است
گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کرده 14:28 گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کرده
گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکن 12:26 گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکن
گوش نیوش 24 مخملک روانی 7:00 گوش نیوش 24 مخملک روانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 مخملک روانی
گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیار 11:00 گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیار
گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواج 17:10 گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواج
گوش نیوش 27 با 330 روزت چه کرده اى؟ 9:58 گوش نیوش 27 با 330 روزت چه کرده اى؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 با 330 روزت چه کرده اى؟
گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟ 10:11 گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟
گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنم 8:38 گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنم
گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخوان 11:53 گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخواناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخوان
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 340 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 2
7 دلار
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 برای پدرت 11:51 گوش نیوش 1 برای پدرتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 برای پدرت
گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشه 12:20 گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشه
گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودن 14:55 گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودن
گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه اند 07:55 گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه انداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه اند
گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکن 9:43 گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکن
گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه برات 13:26 گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه براتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه برات
گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کن 08:47 گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کن
گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسرار 07:58 گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسراراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسرار
گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزی 5:40 گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزی
گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود 9:55 گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود
گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟ 3:55 گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟
گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهله 12:29 گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهلهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهله
گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1 6:14 گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1
گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2 7:06 گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2
گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟ 4:45 گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟
گوش نیوش 16 شانس یا موقعیت 4:35 گوش نیوش 16 شانس یا موقعیتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 شانس یا موقعیت
گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟ 5:50 گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟
گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ای 5:40 گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ایاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ای
گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواج 8:24 گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواج
گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده ام 4:33 گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده ام
گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرى 4:40 گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرى
گوش نیوش 22 پس از طلاق 11:50 گوش نیوش 22 پس از طلاقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 پس از طلاق
گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهد 4:35 گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهد
گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کند 6:30 گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کند
گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواس 5:48 گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواس
گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیب 6:00 گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیب
گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفی 6:27 گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفی
گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتی 16:30 گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتی
گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟ 9:25 گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟
گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفی 6:27 گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفی
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 250 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 3
7 دلار
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شود 17:02 گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شود
گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهران 10:00 گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهران
گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم 13:43 گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم
گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره ها 15:40 گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره ها
گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگی 13:25 گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگی
گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیم 07:47 گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیم
گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوب 10:00 گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوب
گوش نیوش 8 بچه نشو 05:54 گوش نیوش 8 بچه نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 بچه نشو
گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگی 12:38 گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگی
گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشد 12:51 گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشد
گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرد 11:14 گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرد
گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته ام 07:30 گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته ام
گوش نیوش 13 مروارید خودت شو 13:58 گوش نیوش 13 مروارید خودت شواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 مروارید خودت شو
گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدن 11:23 گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدن
گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشین 05:23 گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشین
گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدی 4:35 گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدی
گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارد 09:07 گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارد
گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره ها 15:38 گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره ها
گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیم 09:58 گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیم
گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنم 10:39 گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنم
گوش نیوش 21 یک عطر ماندگار 07:02 گوش نیوش 21 یک عطر ماندگاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 یک عطر ماندگار
گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایران 17:23 گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایران
گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگی 15:57 گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگی
گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن 14:09 گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن
گوش نیوش 25 تقدیر مردان 12:00 گوش نیوش 25 تقدیر مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 تقدیر مردان
گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییز 10:11 گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییز
گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشورایی 21:26 گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشوراییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشورایی
گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیم 26:35 گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیم
گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویم 21:47 گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویم
گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورا 27:51 گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورا
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 392 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 4
7 دلار
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 نگو جایی نداری بروی 05:18 گوش نیوش 1 نگو جایی نداری برویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 نگو جایی نداری بروی
گوش نیوش 2 مردم خوب این دیار 05:58 گوش نیوش 2 مردم خوب این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 مردم خوب این دیار
گوش نیوش 3 کی گفته خدا عادله ؟ 13:23 گوش نیوش 3 کی گفته خدا عادله ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 کی گفته خدا عادله ؟
گوش نیوش 4 کجای پل زندگیت قرار داری 16:05 گوش نیوش 4 کجای پل زندگیت قرار داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 کجای پل زندگیت قرار داری
گوش نیوش 5 فروشنده فیلمی که باید در سینما دید 26:34 گوش نیوش 5 فروشنده فیلمی که باید در سینما دیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 فروشنده فیلمی که باید در سینما دید
گوش نیوش 6 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفی 12:40 گوش نیوش 6 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفی
گوش نیوش 7 فردیت تو مهمه 10:06 گوش نیوش 7 فردیت تو مهمهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 فردیت تو مهمه
گوش نیوش 8 عشق،ارتباط و ازدواج 16:53 گوش نیوش 8 عشق،ارتباط و ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 عشق،ارتباط و ازدواج
گوش نیوش 9 عشق، وصال و سفر زندگی 21:20 گوش نیوش 9 عشق، وصال و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 عشق، وصال و سفر زندگی
گوش نیوش 10 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست ! 9:11 گوش نیوش 10 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست !
گوش نیوش 11 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست ! 29:21 گوش نیوش 11 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست !
گوش نیوش 12 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت 12:56 گوش نیوش 12 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت
گوش نیوش 13 زمان برای کسی صبر نمی کند 13:52 گوش نیوش 13 زمان برای کسی صبر نمی کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 زمان برای کسی صبر نمی کند
گوش نیوش 14 روزی که بهم اتهام زدند 23:23 گوش نیوش 14 روزی که بهم اتهام زدنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 روزی که بهم اتهام زدند
گوش نیوش 15 رهایی از ملال و بحران میانسالی مردان 16:20 گوش نیوش 15 رهایی از ملال و بحران میانسالی مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 رهایی از ملال و بحران میانسالی مردان
گوش نیوش 16 درگوشیهای زمستانه 16:06 گوش نیوش 16 درگوشیهای زمستانهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 درگوشیهای زمستانه
گوش نیوش 17 در روابط تان به خودتان گل نزنید ! 07:39 گوش نیوش 17 در روابط تان به خودتان گل نزنید !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 در روابط تان به خودتان گل نزنید !
گوش نیوش 18 خواستگار خوب با خانواده معمولى 06:15 گوش نیوش 18 خواستگار خوب با خانواده معمولىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 خواستگار خوب با خانواده معمولى
گوش نیوش 19 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟ 25:21 گوش نیوش 19 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟
گوش نیوش 20 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟ 39:11 گوش نیوش 20 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟
گوش نیوش 21 تا زیارت نگاهت 16:06 گوش نیوش 21 تا زیارت نگاهتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 تا زیارت نگاهت
گوش نیوش 22 پیغمبر عشق 17:36 گوش نیوش 22 پیغمبر عشقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 پیغمبر عشق
گوش نیوش 23 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟ 12:35 گوش نیوش 23 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟
گوش نیوش 24 به سوختن شما جگرمان سوخت 19:50 گوش نیوش 24 به سوختن شما جگرمان سوختاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 به سوختن شما جگرمان سوخت
گوش نیوش 25 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه ! 04:29 گوش نیوش 25 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه !
گوش نیوش 26 بسلامتی هر چی مَرده 15:35 گوش نیوش 26 بسلامتی هر چی مَردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 بسلامتی هر چی مَرده
گوش نیوش 27 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟ 26:11 گوش نیوش 27 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟
گوش نیوش 28 آیا کار باید حالم را خوب کند 17:10 گوش نیوش 28 آیا کار باید حالم را خوب کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 آیا کار باید حالم را خوب کند
گوش نیوش 29 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟ 18:30 گوش نیوش 29 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟
گوش نیوش 30 اگه از عشق میشه قصه نوشت 08:14 گوش نیوش 30 اگه از عشق میشه قصه نوشتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 اگه از عشق میشه قصه نوشت
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 4 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 484 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 5
7 دلار
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسال 18:22 گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسال
گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستم 09:47 گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستم
گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروز 13:45 گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروز
گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزو 09:25 گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزو
گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم 11:31 گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم
گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشین 16:37 گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشین
گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیست 15:23 گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیست
گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1 31:25 گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1
گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2 33:32 گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2
گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3 29:24 گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3
گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟ 13:05 گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟
گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببین 08:49 گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببین
گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت است 08:45 گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت است
گوش نیوش 14 مرگ های زندگی ساز 07:08 گوش نیوش 14 مرگ های زندگی سازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 مرگ های زندگی ساز
گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار من 17:12 گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار مناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار من
گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کن 17:10 گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کن
گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟ 03:48 گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟
گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیم 05:00 گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیم
گوش نیوش 19 مرو ای دوست 12:12 گوش نیوش 19 مرو ای دوستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 مرو ای دوست
گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟ 10:00 گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟
گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟ 07:58 گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟
گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟ 06:00 گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟
گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضایی 29:57 گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضاییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضایی
گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟ 04:00 گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟
گوش نیوش 25 سه خاطره 11:53 گوش نیوش 25 سه خاطرهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 سه خاطره
گوش نیوش 26 جاری، اما زلال 06:30 گوش نیوش 26 جاری، اما زلالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 جاری، اما زلال
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1) 33:24 گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1)
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2) 37:12 گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2)
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3) 45:47 گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3)
گوش نیوش 30 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1) 40:22 گوش نیوش 30 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1)
گوش نیوش 31 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2) 41:24 گوش نیوش 31 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 31 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2)
گوش نیوش 32 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3) 35:55 گوش نیوش 32 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 32 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3)
گوش نیوش 33 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4) 36:51 گوش نیوش 33 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 33 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4)
گوش نیوش 34 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1) 56:37 گوش نیوش 34 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 34 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1)
گوش نیوش 35 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2) 32:53 گوش نیوش 35 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 35 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2)
گوش نیوش 36 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3) 33:13 گوش نیوش 36 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 36 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3)
گوش نیوش 37 داستان دو پدر 19:11 گوش نیوش 37 داستان دو پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 37 داستان دو پدر
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 771 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 6
7 دلار
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته 26:03 گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشتهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته
گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 38:34 گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بمانداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسید 23:15 گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسید
گوش نیوش 4 نسیم های خداوند 11:05 گوش نیوش 4 نسیم های خداونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 نسیم های خداوند
گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابی 15:24 گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابی
گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکید 30:00 گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکید
گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازد 16:04 گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازد
گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردن 14:18 گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردن
گوش نیوش 9 صعود به دماوند 09:33 گوش نیوش 9 صعود به دماونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 صعود به دماوند
گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟ 12:36 گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟
گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیست 12:35 گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیست
گوش نیوش 12 سپید و سیاه 33:20 گوش نیوش 12 سپید و سیاهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 سپید و سیاه
گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگی 19:59 گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگی
گوش نیوش 14 در جستجوی امید 37:30 گوش نیوش 14 در جستجوی امیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 در جستجوی امید
گوش نیوش 15 خودت را گول نزن! 09:31 گوش نیوش 15 خودت را گول نزن!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 خودت را گول نزن!
گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هست 18:20 گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هست
گوش نیوش 17 حتی یک نفر 14:04 گوش نیوش 17 حتی یک نفراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 حتی یک نفر
گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟ 09:27 گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟
گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی 13:09 گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی
گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانی 34:35 گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانی
گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟ 08:46 گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟
گوش نیوش 22 پسران سلیطه 11:40 گوش نیوش 22 پسران سلیطهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 پسران سلیطه
گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدن 18:03 گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدن
گوش نیوش 24 به خودت نباز 26:28 گوش نیوش 24 به خودت نبازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 به خودت نباز
گوش نیوش 25 اینا ترس های توئه 08:06 گوش نیوش 25 اینا ترس های توئهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 اینا ترس های توئه
گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟ 18:07 گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟
گوش نیوش 27 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم ؟ 15:18 گوش نیوش 27 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم ؟
گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست ؟ 29:33 گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست ؟
گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه؟ 06:44 گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه؟
گوش نیوش 30 آنجا که زیبایى انکار نمیشود 29:37 گوش نیوش 30 آنجا که زیبایى انکار نمیشوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 آنجا که زیبایى انکار نمیشود
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 6 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 572 دقیقه حجم قابل دانلود : 343 مگابایت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه
نسیم ترابی
باسلام. لطفا اگر میشه ترتیبی داده بشه که درسهای گوش نیوش را به صورت تکی خرید بشه چون خیلی پیش میاد که تو 30 درس گفتار بعضی از مباحث به درد همه نخوره ( یا بهتره گفت توو اون زمان خاص خیلی کاربرد نداره) مثل مباحث مربوط به کودک و فرزند یا غم جدایی
شاید هم بهتر باشه دسته بندی تغییر کنه
موضوعات مرتبط با هم تو یک گروه باشند. ممنون
شنبه , 10 شهریور 1397
پشتیبانی
- - -
نسیم گرامی اگر نیاز به یک یا چند گوش نیوئش خاص دارید ، میتوانید توی کانال تلگرام ما انهارا پیدا کنید و به رایگان گوش کنید
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید