گوش نیوش 6

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 11 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 1 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
گوش نیوش 6
30 درس گفتار 572 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 11 دلار

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند ، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی ، معنا بخشی به زندگی ، عشق ، غم ، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است. گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 12 ساعت فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST - فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه Cambridge - تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته 26:03 گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشتهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته
گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 38:34 گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بمانداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسید 23:15 گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسید
گوش نیوش 4 نسیم های خداوند 11:05 گوش نیوش 4 نسیم های خداونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 نسیم های خداوند
گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابی 15:24 گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابی
گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکید 30:00 گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکید
گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازد 16:04 گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازد
گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردن 14:18 گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردن
گوش نیوش 9 صعود به دماوند 09:33 گوش نیوش 9 صعود به دماونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 صعود به دماوند
گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟ 12:36 گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟
گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیست 12:35 گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیست
گوش نیوش 12 سپید و سیاه 33:20 گوش نیوش 12 سپید و سیاهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 سپید و سیاه
گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگی 19:59 گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگی
گوش نیوش 14 در جستجوی امید 37:30 گوش نیوش 14 در جستجوی امیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 در جستجوی امید
گوش نیوش 15 خودت را گول نزن! 09:31 گوش نیوش 15 خودت را گول نزن!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 خودت را گول نزن!
گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هست 18:20 گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هست
گوش نیوش 17 حتی یک نفر 14:04 گوش نیوش 17 حتی یک نفراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 حتی یک نفر
گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟ 09:27 گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟
گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی 13:09 گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی
گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانی 34:35 گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانی
گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟ 08:46 گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟
گوش نیوش 22 پسران سلیطه 11:40 گوش نیوش 22 پسران سلیطهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 پسران سلیطه
گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدن 18:03 گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدن
گوش نیوش 24 به خودت نباز 26:28 گوش نیوش 24 به خودت نبازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 به خودت نباز
گوش نیوش 25 اینا ترس های توئه 08:06 گوش نیوش 25 اینا ترس های توئهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 اینا ترس های توئه
گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟ 18:07 گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟
گوش نیوش 27 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم ؟ 15:18 گوش نیوش 27 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم ؟
گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست ؟ 29:33 گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست ؟
گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه؟ 06:44 گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه؟
گوش نیوش 30 آنجا که زیبایى انکار نمیشود 29:37 گوش نیوش 30 آنجا که زیبایى انکار نمیشوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 آنجا که زیبایى انکار نمیشود
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 6 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 572 دقیقه حجم قابل دانلود : 343 مگابایت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه
پانته آ
سلام
با عرض پوزش
مجموع زمان فایلها ٥٧٢ دقیقه بیشتر نیست ????
البته که بسیار بسته ستودنی هست اما زمانش کمتر از مورد قید شده است
چهارشنبه , 14 آذر 1397
پشتیبانی
- - -
وقت بخیر
سایت در نسخه ازمایشی بوده و الان بروز رسانی و اصلاح شده است
سکینه نصیری
کانال تلگرامیتونو بدین لطفا
پنجشنبه , 17 آبان 1397
پشتیبانی
- - -
تقدیم حضورتون: @drshiri
نرگس
کاش میگفتین این وویس ها در تلگرام هست. و من بجای خرید این بسته که درواقع رایگانش وجود داشته؛ بسته دیگه ای که رو میخریدم????
چهارشنبه , 09 آبان 1397
پشتیبانی
- - -
تمامی گوش نیوشها در کانال ما موجودند و این آرشیو های موجود در سایت به جهت هدیه دادن کاربران به عزیزانشان قرار داده شده
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید