گوش نیوش 5

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 7 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 0 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
گوش نیوش 5
37 درس گفتار 771 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 7 دلار

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است. گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 12 ساعت فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسال 18:22 گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسال
گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستم 09:47 گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستم
گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروز 13:45 گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروز
گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزو 09:25 گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزو
گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم 11:31 گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم
گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشین 16:37 گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشین
گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیست 15:23 گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیست
گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1 31:25 گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1
گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2 33:32 گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2
گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3 29:24 گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3
گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟ 13:05 گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟
گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببین 08:49 گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببین
گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت است 08:45 گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت است
گوش نیوش 14 مرگ های زندگی ساز 07:08 گوش نیوش 14 مرگ های زندگی سازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 مرگ های زندگی ساز
گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار من 17:12 گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار مناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار من
گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کن 17:10 گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کن
گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟ 03:48 گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟
گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیم 05:00 گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیم
گوش نیوش 19 مرو ای دوست 12:12 گوش نیوش 19 مرو ای دوستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 مرو ای دوست
گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟ 10:00 گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟
گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟ 07:58 گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟
گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟ 06:00 گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟
گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضایی 29:57 گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضاییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضایی
گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟ 04:00 گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟
گوش نیوش 25 سه خاطره 11:53 گوش نیوش 25 سه خاطرهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 سه خاطره
گوش نیوش 26 جاری، اما زلال 06:30 گوش نیوش 26 جاری، اما زلالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 جاری، اما زلال
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1) 33:24 گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1)
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2) 37:12 گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2)
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3) 45:47 گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3)
گوش نیوش 30 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1) 40:22 گوش نیوش 30 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1)
گوش نیوش 31 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2) 41:24 گوش نیوش 31 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 31 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2)
گوش نیوش 32 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3) 35:55 گوش نیوش 32 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 32 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3)
گوش نیوش 33 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4) 36:51 گوش نیوش 33 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 33 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4)
گوش نیوش 34 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1) 56:37 گوش نیوش 34 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 34 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1)
گوش نیوش 35 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2) 32:53 گوش نیوش 35 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 35 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2)
گوش نیوش 36 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3) 33:13 گوش نیوش 36 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 36 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3)
گوش نیوش 37 داستان دو پدر 19:11 گوش نیوش 37 داستان دو پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 37 داستان دو پدر
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 771 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

86.5%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94.25%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.21%

دسترسی به فایل های دانلود

89.49%

کاربردی بودن مطالب

89%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

89.25%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

91.25%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
فاطمه کمالی
فقط میتونم سپاس گزاری کنم .
از گوش نیوش هایی که دلی گفته شد و خیلی به دل نشست ...????????????
دوشنبه , 21 خرداد 1397
فاطمه قائدرحمتی
مگه میشه صدای شما رو شنید و چیزی یاد نگرفت
سه شنبه , 07 فروردین 1397
مرجان
درود بر شما دکتر، ممنون که با تخفیفات ویژه تون این امکان رو برام فراهم میکنید که بتونیم از درسهای بسیار آموزنده تون اسنفاده کنیم، متشکرم
چهارشنبه , 22 آذر 1396
معصومه کارور
سلام
امروز خسته از کار برگشتم خونه مادرم گفت یه بسته پستی دارم. وقتی اسم خانه توانگری رو دیدم فهمیدم همون هدیه ایه که توی کانال تلگرام در موردش خونده بودم. وقتی بازش کردم و سی دی گوش نیو ش رو دیدم خیلی خوشحال شدم. اما وقتی در جعبه رو باز کردم و یادداشت آقای دکتر رو دیدم با خط زیبای خودشون، با آرزوی قشنگی که برام نوشته بودن، با احترام و صرف وقت و حس ارزشمندی که پشتش بود، انگار دنیا رو بهم دادن. حس کسی رو داشتم که از یه دوستی که اون سر دنیاست و مدتهاست ازش بیخبره و حتی خودش یادش رفته چقد مشتاق شنیدن صدا و خوندن حرفاشه ، یه نامه گرفته باشه. آقای دکتر دست نوشته تون برای من بسیار ارزشمنده ،امیدوارم حسی که امروز به من منتقل کردین رو، رو زی کسی به شما منتقل کنه. آرزوی قشنگتون رو امروز خودتون برام برآورده کردین : دستم پره و دلم شاد.
سه شنبه , 04 مهر 1396
ملینا ورعی
مثل همیشه،عالی....
پنجشنبه , 02 شهریور 1396
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید