گوش نیوش 3

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 45,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
گوش نیوش 3
30 درس گفتار 450 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 45,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 450 دقیقه فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری طبیب ، طرحواره درمانگر ، عضو کامل انجمن بین المللى طرحواره درمانى ISST - فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه Cambridge - تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى، دانشگاه Essex
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شود 17:02 بی تو بسر نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شود
گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهران 10:00 قرار ما سر کوچه مهراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهران
گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم 13:43 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم
گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره ها 15:40 حرف من بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره ها
گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگی 13:25 در معنای عشق و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگی
گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیم 07:47 سفر زندگیمان را درست طی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیم
گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوب 10:00 از جشن سوکا تا حال خوباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوب
گوش نیوش 8 بچه نشو 05:54 بچه نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 بچه نشو
گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگی 12:38 رهایی از غم زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگی
گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشد 12:51 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشد
گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرد 11:14 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرد
گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته ام 07:30 دستى بکش بر دلم که خسته اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته ام
گوش نیوش 13 مروارید خودت شو 13:58 مروارید خودت شواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 مروارید خودت شو
گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدن 11:23 نشانه ای برای گم نشدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدن
گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشین 05:23 مراقب تصویر ذهنیتون باشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشین
گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدی 4:35 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدی
گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارد 09:07 هیچ رابین هودی وجود ندارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارد
گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره ها 15:38 نکته ها بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره ها
گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیم 09:58 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیم
گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنم 10:39 بهشت هایی در کنار جهنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنم
گوش نیوش 21 یک عطر ماندگار 07:02 یک عطر ماندگاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 یک عطر ماندگار
گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایران 17:23 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایران
گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگی 15:57 از سفر زندگی تا برکت زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگی
گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن 14:09 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن
گوش نیوش 25 تقدیر مردان 12:00 تقدیر مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 تقدیر مردان
گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییز 10:11 به سلامتی شب های پاییزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییز
گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشورایی 21:26 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشوراییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشورایی
گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیم 26:35 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیم
گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویم 21:47 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویم
گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورا 27:51 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورا
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 450 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

90%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

91.88%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.13%

دسترسی به فایل های دانلود

96.25%

کاربردی بودن مطالب

90.63%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88.13%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88.13%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه
رضا بروجردی
سلام.
فعلا دارم فایل اول رو گوش میدم راجب شجریان
مثل رادیو پیام میمونه...یسری صوت و موسیقی مونتاژ شده و از مباحث روانشناسی و صدای دکتر شیری خبری نیست!
پنجشنبه , 08 آذر 1397
مونا مساح نیا
شما که گفتید گوش نیوش رایگانه؟ اینم روش مى زنم خرید ٤٥ تومانى دلره
دوشنبه , 16 مهر 1397
پشتیبانی
- - -
خانم مساح نیا گوش نیوش های ما بصورت کاملا رایگان در کانال تلگرام (لطفا کلیک کنید) موجود است که می توانید هشتک #گوش_نیوش را در آن جستجو کنید و همچنین سایر محتوای رایگان در وبلاگ سایت توانگری (لطفا کلیک کنید) قرار دارند. بسته های گوش نیوش موجود در سایت برای کسانی که میخواهند آرشیو یکجا داشته باشند ارائه شده و قابل تهیه است
سلاله
امکان دانلود بعد از خرید مقدور نیست لطفا راهنمایی بفرمایید
یکشنبه , 05 فروردین 1397
پشتیبانی
- - -
سلام وقت شما بخیر
همکاران ما در ساعات اداری برای راهنمایی شما با شما تماس خواهند گرفت
فرزانه
دکتر عاشقتم با این روح با سخاوتت . دمت گرم
سه شنبه , 29 اسفند 1396
جان‌محمد
تشکر داکتر شیری✅☑???????? از بابت تدریس شیری شما ????????????
پنجشنبه , 13 مهر 1396
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید