گوش نیوش 2

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 7 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 0 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
گوش نیوش 2
30 درس گفتار 250 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 7 دلار

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است. گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 250 دقیقه فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 برای پدرت 11:51 گوش نیوش 1 برای پدرتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 1 برای پدرت
گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشه 12:20 گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشه
گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودن 14:55 گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودن
گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه اند 07:55 گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه انداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه اند
گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکن 9:43 گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکن
گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه برات 13:26 گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه براتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه برات
گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کن 08:47 گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کن
گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسرار 07:58 گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسراراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسرار
گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزی 5:40 گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزی
گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود 9:55 گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود
گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟ 3:55 گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟
گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهله 12:29 گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهلهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهله
گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1 6:14 گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1
گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2 7:06 گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2
گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟ 4:45 گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟
گوش نیوش 16 شانس یا موقعیت 4:35 گوش نیوش 16 شانس یا موقعیتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 شانس یا موقعیت
گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟ 5:50 گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟
گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ای 5:40 گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ایاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ای
گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواج 8:24 گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواج
گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده ام 4:33 گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده ام
گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرى 4:40 گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرى
گوش نیوش 22 پس از طلاق 11:50 گوش نیوش 22 پس از طلاقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 پس از طلاق
گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهد 4:35 گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهد
گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کند 6:30 گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کند
گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواس 5:48 گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواس
گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیب 6:00 گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیب
گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفی 6:27 گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفی
گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتی 16:30 گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتی
گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟ 9:25 گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟
گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفی 6:27 گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفی
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 250 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نظرات کاربران ارسال دیدگاه
مسیحا کلهوری
سلام و عرض ادب
گوش نیوش سی از گوش نیوش شماره دو تکراری است ؟
از توجهتون سپاسگزارم
چهارشنبه , 21 اسفند 1398
مریم
سلام و عرض ادب تمامی این گوش نیوش ها داخل کانال هستش ؟
جمعه , 09 فروردین 1398
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر بله هم در کانال هم در وبلاگ سایت توانگری

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید