گوش نیوش 1

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 7 دلار
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 0 دلار به اعتبارتان افزوده می گردد
گوش نیوش 1
30 درس گفتار 340 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 7 دلار

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است. گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 250 دقیقه فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری معلم و طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، آموزش دیده کوچینگ در کمبریج (Cambridge certified in Coaching)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است 7:50 گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است
گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داری 5:34 گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داری
گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسور 16:39 گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسوراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسور
گوش نیوش 04 از رنج دختر ایران 17:10 گوش نیوش 04 از رنج دختر ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 04 از رنج دختر ایران
گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1 15:17 گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1
گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2 13:25 گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2
گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیست 3:19 گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیست
گوش نیوش 08 هدف داری بپا ! 6:30 گوش نیوش 08 هدف داری بپا !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 08 هدف داری بپا !
گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشه 7:47 گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشه
گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کن 11:07 گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کن
گوش نیوش 11 بالا و پایین نشو 9:59 گوش نیوش 11 بالا و پایین نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 11 بالا و پایین نشو
گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟ 8:59 گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟
گوش نیوش 13 به سلامتی عشقت 10:50 گوش نیوش 13 به سلامتی عشقتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 13 به سلامتی عشقت
گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیم 11:00 گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیم
گوش نیوش 15 داستان آرکتایپ 3:30 گوش نیوش 15 داستان آرکتایپاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 15 داستان آرکتایپ
گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسی 13:26 گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسی
گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگویند 19:15 گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگوینداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگویند
گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟ 21:30 گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟
گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرد 10:00 گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرد
گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوا کنیم 18:56 گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوا کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوا کنیم
گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده است 09:59 گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده است
گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کرده 14:28 گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کرده
گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکن 12:26 گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکن
گوش نیوش 24 مخملک روانی 7:00 گوش نیوش 24 مخملک روانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 24 مخملک روانی
گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیار 11:00 گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیار
گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواج 17:10 گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواج
گوش نیوش 27 با 330 روزت چه کرده اى؟ 9:58 گوش نیوش 27 با 330 روزت چه کرده اى؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 27 با 330 روزت چه کرده اى؟
گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟ 10:11 گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟
گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنم 8:38 گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنم
گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخوان 11:53 گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخواناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخوان
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 340 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

91%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93.86%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.53%

دسترسی به فایل های دانلود

93%

کاربردی بودن مطالب

87.71%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

87.14%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90.14%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
ندا
زنانگی خیلی بده خیلی...
جمعه , 09 آبان 1399
محمدحسین
سلام و خداقوت به شما مجموعه ی بزرگ و قوی
من نمیدونم ممکن باشه یا نه ولی اگه ممکنه
حداقل نام آهنگ های پس زمینه ی گوش نیوش هارو بگذارید
دلنشینند بسی ؛)
سه شنبه , 23 اردیبهشت 1399
پشتیبانی
- - -

جناب آقای محمدحسین گرامی


با سلام

لیست موسیقیهای گوش نیوشها در کانال تلگرامی آن منتشر میشود

https://t.me/gooshnewshمهشید
سلام خیلی عالی بود . اما من همش دنبال راه حل مشکلاتم بودم .حجم مطالب زیاده کاش مثلا یک پکیج گوش نیوش فقط راجب یک موضوع بود و راهکاراش توضیح داده میشد
پنجشنبه , 04 اردیبهشت 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم مهشید گرامی


ممنون از همراهی شما

همان طور که می‌دانید، گوش‌نیوش‌ها گفتارهای دکتر شیری در وصف عشق و معنای زندگی است که در طی زمان تولید شده و موضوع‌بندی هدف آنها نبوده است.

پیشنهاد می‌شود هر کدام را جداگانه طی زمان گوش دهید.

حمیده
سلام و عرض ادب به همه علی الخصوص به دکتر شیری عزیزتر از جاان.دکتر جان، این موزیک هایی که در گوش نیوش استفاده شده،یکم حس ترس انتقال میده،عوض کنید لطفا
دوشنبه , 22 بهمن 1397
رویا زارع نیا
سلام من خرید کردم فایل زیپ چرا اکسترکت نمیشه ؟
دوشنبه , 26 آذر 1397
پشتیبانی
- - -
سایت بروز رسانی و مشکل برطرف شده
نسیم ترابی
سلام. لطفا گوش نیوش ها را به صورت تکی هم برای فروش بگذارید. یا مثلا در پکیج های 5 تایی به انتخاب خود فرد برای فروش بگذارید. ممنون
شنبه , 31 شهریور 1397
پشتیبانی
- - -
ما بسته مجموعه گوش نیوش را هم ارائه کرده ایم و در سایت موجود است
مریم حبیبی
واقعا میتونم بگم این فایل های صوتی بی نظیر و بسیار تاثیرگذار بودند،
ممنونم ازتون و حال خوبم رو مدیون شمام ...
سپاس
یکشنبه , 21 مرداد 1397
محسن صیادی
با درود و سپاس از دکتر شیری عزیز و تیم حرفه ای خانه توانگری
پنجشنبه , 12 بهمن 1396
سیدابوذر جزایری
سلام من این درس را خریداری کرده ام ولی نمی توانم دانلود کنم و مجددا پیغام داده میشود که باید خریداری شود!!
پنجشنبه , 29 تیر 1396
پشتیبانی
- - -
ابوذر گرامی سلام
آرشیو گوش نیوش های 1 تا 5 برای شما ثبت شده و شما میتوانید در پروفایلتان از قسمت تاریخچه خرید به آن دسترسی داشته باشید
ملینا ورعی
خیلی عالی و مفید بود،ممنون
دوشنبه , 05 تیر 1396
آرش قویدل
با تشکر از شما
یکشنبه , 17 اردیبهشت 1396
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید