رازهای شخصیتی زنان و مردان به روایت بانو ناهید معتمدی (1 و 2)

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

قیمت : 75 دلار 68 دلار
تهیه درس غیرحضوری
رازهای شخصیتی زنان و مردان به روایت بانو ناهید معتمدی (1 و 2)
22 درس گفتار 370 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 75 دلار تخفیف خرید همزمان دروس 68 دلار

بسته رازهای شخصیتی زنان و مردان به روایت بانو ناهید معتمدی (2 جلسه)


توضیحات بانو معتمدی در خصوص جدیدترین آموزش غیرحضوری


وقتی عشق شدیدتر شود، عاشق فقط ویژگیهایی از معشوق را میبیند که خودش دوست دارد ببیند!!!


245f291cf1030fc66016e33203ccc7f2eff6c291

عاشق بودن با اینکه آدم واقعا کسی رو دوست داره، فرق می‌کنه.
در دوست داشتن فرصت داده می‌شه که همه ابعاد فرد رو با هم ببینی، پس فرافکنی در اون نیست.
فرافکنی انتظار بیخود و اشتباه تو است نه طرف مقابل.


فرافکنی در روابط عاطفی بسیار اتفاق می‌افتد و اسمش را می‌گذاریم عشق.

ea1480792ad3546f694624ff4f9c1d4a60c452e0


هیچ عشقی تحمل واقعیت روزانه زندگی را ندارد.
عاشق و معشوق هم وقتی وارد زندگی می‌شن، بعد از مدتی عشق از زندگیشون پرواز می‌کنه...
عشق برای حوزه رویاست...


نظرات دانشجویان:

f1ac1b2508c04f085f04fe87bd1d1a3618afd0bc


0278a4af377be166edf3595aa6ff6668d0a92c25


چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

آنیما و آنیموس یکی از جنجال‌برانگیزترین مباحث یونگ است. برای اینکه در نهایت این بحث، مساله به جنسیت رسیده و در خصوص تفاوت‌ها و اشتراکات بین زن و مرد صحبت می‌شود. آنیما ویژگی‌ها، توانایی‌ها و خصلت‌های زنانه‌ای است که در روان مردان وجود دارد که به آن زن درون می‌گویند و آنیموس ویژگی‌ها، توانایی‌ها و خصلت‌های مردانه‌ای است که در روان زنان وجود دارد که به آن مرد درون می‌گویند. این آنیما و آنیموس، روابط پیچیده‌ای را در بین جنس‌های مخالف از زن و شوهر، تا مادر و پسر و پدر و دختر ایجاد می‌کند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

شناخت مرد درون و زن درون به ما چه کمکی خواهد کرد؟ زن بودن با زنانگی و مرد بودن با مردانگی تفاوت دارد. نقش آنیما و آنیموس در رابطه عاطفی مواجهه ناخودآگاه آنیما و آنیموس با جنس مخالف چگونه ما را به خیانت سوق می دهد ؟ پیام فرافکنی در انتخاب شریک عاطفی مان چیست ؟ تفاوت رابطه مرد ها و زن ها در روابط شخصی شان چیست ؟ چرا جدایی عاطفی برای زنان سختر از مردان است ؟ علاقه به جنس مخالف در حالیکه به دیگری متعهد هستیم برایمان چه پیامی دارد ؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند

رازهای شخصیتی زنان و مردان به روایت بانو ناهید معتمدی 1
37 دلار

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 شناخت مرد درون و زن درون به ما چه کمکی خواهد کرد؟ - زن بودن با زنانگی و مرد بودن با مردانگی تفاوت دارد. 14:19 درس گفتار 1 شناخت مرد درون و زن درون به ما چه کمکی خواهد کرد؟ - زن بودن با زنانگی و مرد بودن با مردانگی تفاوت دارد.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 شناخت مرد درون و زن درون به ما چه کمکی خواهد کرد؟ - زن بودن با زنانگی و مرد بودن با مردانگی تفاوت دارد.
درس گفتار 2 منظور از مردانگی و زنانگی چیست؟ نگاه آرکتایپی 18:45 درس گفتار 2 منظور از مردانگی و زنانگی چیست؟ نگاه آرکتایپیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 منظور از مردانگی و زنانگی چیست؟ نگاه آرکتایپی
درس گفتار 3 نقش آنیما و آنیموس در رابطه عاطفی - ما چگونه عاشق می‌شویم؟ 15:39 درس گفتار 3 نقش آنیما و آنیموس در رابطه عاطفی - ما چگونه عاشق می‌شویم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 نقش آنیما و آنیموس در رابطه عاطفی - ما چگونه عاشق می‌شویم؟
درس گفتار 4 چرا مردان، زنان را سرزنش می‌کنند؟ از فرافکنی منفی تا فرافکنی مثبت 14:37 درس گفتار 4 چرا مردان، زنان را سرزنش می‌کنند؟ از فرافکنی منفی تا فرافکنی مثبتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 چرا مردان، زنان را سرزنش می‌کنند؟ از فرافکنی منفی تا فرافکنی مثبت
درس گفتار 5 شما چند بار عاشق شده‌اید؟ آیا اولین عاشقیتان را به یاد دارید؟ 16:27 درس گفتار 5 شما چند بار عاشق شده‌اید؟ آیا اولین عاشقیتان را به یاد دارید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 شما چند بار عاشق شده‌اید؟ آیا اولین عاشقیتان را به یاد دارید؟
درس گفتار 6 چگونه روابط و ازدواجمان را خراب می‌کنیم؟ فرافکنی خوب است یا بد؟ 18:35 درس گفتار 6 چگونه روابط و ازدواجمان را خراب می‌کنیم؟ فرافکنی خوب است یا بد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 چگونه روابط و ازدواجمان را خراب می‌کنیم؟ فرافکنی خوب است یا بد؟
درس گفتار 7 نگاهی به داستان اسطوره‌ای اولیس و درس‌هایی که این داستان برای زندگی ما دارد. 17:46 درس گفتار 7 نگاهی به داستان اسطوره‌ای اولیس و درس‌هایی که این داستان برای زندگی ما دارد.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 نگاهی به داستان اسطوره‌ای اولیس و درس‌هایی که این داستان برای زندگی ما دارد.
درس گفتار 8 منظور از تسخیرشدگی چیست و چگونه تسخیر می‌شویم؟ داستان توبیاس 13:23 درس گفتار 8 منظور از تسخیرشدگی چیست و چگونه تسخیر می‌شویم؟ داستان توبیاساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 منظور از تسخیرشدگی چیست و چگونه تسخیر می‌شویم؟ داستان توبیاس
درس گفتار 9 چگونه یک مرد و زن می‌تواند با آنیما، زن درون خود و آنیموس، مرد درون خود بیشتر آشنا شود؟ 21:36 درس گفتار 9 چگونه یک مرد و زن می‌تواند با آنیما، زن درون خود و آنیموس، مرد درون خود بیشتر آشنا شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 چگونه یک مرد و زن می‌تواند با آنیما، زن درون خود و آنیموس، مرد درون خود بیشتر آشنا شود؟
درس گفتار 10 یک مرد یا زن چگونه می‌تواند از تسخیرشدگی انرژی درونی‌اش رها شود؟ 14:49 درس گفتار 10 یک مرد یا زن چگونه می‌تواند از تسخیرشدگی انرژی درونی‌اش رها شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 یک مرد یا زن چگونه می‌تواند از تسخیرشدگی انرژی درونی‌اش رها شود؟
درس گفتار 11 زنانی با انرژی آنیموس تسخیر شده چگونه دیگران را از خود می‌رانند؟ 15:10 درس گفتار 11 زنانی با انرژی آنیموس تسخیر شده چگونه دیگران را از خود می‌رانند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 زنانی با انرژی آنیموس تسخیر شده چگونه دیگران را از خود می‌رانند؟
درس گفتار 12 مردی که در چنگ آنیمای خود گیر کرده است، چگونه با محیط پیرامون خود ارتباط می‌گیرد؟ 16:46 درس گفتار 12 مردی که در چنگ آنیمای خود گیر کرده است، چگونه با محیط پیرامون خود ارتباط می‌گیرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 مردی که در چنگ آنیمای خود گیر کرده است، چگونه با محیط پیرامون خود ارتباط می‌گیرد؟
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
رازهای شخصیت به روایت بانو ناهید معتمدی 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 197 دقیقه حجم قابل دانلود : 245 مگابایت

رازهای شخصیتی زنان و مردان به روایت بانو ناهید معتمدی 2
37 دلار

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 وقتی با نا آگاهی متوجه ایرادات خود نیستیم در نهایت با چه چیزی روبرو خواهیم شد ؟ 16:19 درس گفتار 1 وقتی با نا آگاهی متوجه ایرادات خود نیستیم در نهایت با چه چیزی روبرو خواهیم شد ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 وقتی با نا آگاهی متوجه ایرادات خود نیستیم در نهایت با چه چیزی روبرو خواهیم شد ؟
درس گفتار 2 آشنایی با مراحل آنیما در روان یک مرد یا زن نگاهی به دستاوردهای آنیما و آنیموس 20:03 درس گفتار 2 آشنایی با مراحل آنیما در روان یک مرد یا زن نگاهی به دستاوردهای آنیما و آنیموساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 آشنایی با مراحل آنیما در روان یک مرد یا زن نگاهی به دستاوردهای آنیما و آنیموس
درس گفتار 3 مواجهه ناخودآگاه آنیما و آنیموس با جنس مخالف چگونه ما را به خیانت سوق می دهد ؟ 13:59 درس گفتار 3 مواجهه ناخودآگاه آنیما و آنیموس با جنس مخالف چگونه ما را به خیانت سوق می دهد ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 مواجهه ناخودآگاه آنیما و آنیموس با جنس مخالف چگونه ما را به خیانت سوق می دهد ؟
درس گفتار 4 علاقه به جنس مخالف در حالیکه به دیگری متعهد هستیم برایمان چه پیامی دارد ؟ 18:55 درس گفتار 4 علاقه به جنس مخالف در حالیکه به دیگری متعهد هستیم برایمان چه پیامی دارد ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 علاقه به جنس مخالف در حالیکه به دیگری متعهد هستیم برایمان چه پیامی دارد ؟
درس گفتار 5 چگونه از سایه های آنیما رها شده و روابط و زندگی زناشوییمان را حفظ کنیم 16:05 درس گفتار 5 چگونه از سایه های آنیما رها شده و روابط و زندگی زناشوییمان را حفظ کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 چگونه از سایه های آنیما رها شده و روابط و زندگی زناشوییمان را حفظ کنیم
درس گفتار 6 جایگاه اخلاقیات در حضور آنیما و آنیموس تسخیر شده کجاست ؟ 16:32 درس گفتار 6 جایگاه اخلاقیات در حضور آنیما و آنیموس تسخیر شده کجاست ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 جایگاه اخلاقیات در حضور آنیما و آنیموس تسخیر شده کجاست ؟
درس گفتار 7 تفاوت رابطه مرد ها و زن ها در روابط شخصی شان چیست ؟ چرا جدایی عاطفی برای زنان سختر از مردان است ؟ 17:37 درس گفتار 7 تفاوت رابطه مرد ها و زن ها در روابط شخصی شان چیست ؟ چرا جدایی عاطفی برای زنان سختر از مردان است ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 تفاوت رابطه مرد ها و زن ها در روابط شخصی شان چیست ؟ چرا جدایی عاطفی برای زنان سختر از مردان است ؟
درس گفتار 8 نگاهی به چهار فرم های روان زنانه - مادر-هتایرا-آمازون -مدونا 23:42 درس گفتار 8 نگاهی به چهار فرم های روان زنانه - مادر-هتایرا-آمازون -مدونااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 نگاهی به چهار فرم های روان زنانه - مادر-هتایرا-آمازون -مدونا
درس گفتار 9 ویژگی های آرکتایپ ها و کهن الگوهای روان زنانه 21:53 درس گفتار 9 ویژگی های آرکتایپ ها و کهن الگوهای روان زنانهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 ویژگی های آرکتایپ ها و کهن الگوهای روان زنانه
درس گفتار 10 چگونه با ازدواج مقدس آنیما و آنیموس می توان به تعادل رسید ؟ 08:15 درس گفتار 10 چگونه با ازدواج مقدس آنیما و آنیموس می توان به تعادل رسید ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 چگونه با ازدواج مقدس آنیما و آنیموس می توان به تعادل رسید ؟
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
رازهای شخصیت به روایت بانو ناهید معتمدی 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 173 دقیقه حجم قابل دانلود : 292 مگابایت

محتوای مشترک با مدیاتوانگری
75 دلار

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش‌نیوش‌های مرتبط
گوش‌نیوش 1 از فرافکنی تا عشق 32:58 گوش‌نیوش 1 از فرافکنی تا عشقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی گوش‌نیوش 1 از فرافکنی تا عشق
کلیپ‌های نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی درس 00:59 اکنون بشنوید معرفی درساکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی درس
کلیپ 2 عالیجناب عشق 01:00 اکنون بشنوید عالیجناب عشقاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 عالیجناب عشق
کلیپ 3 ما اون پرنس یا پرنسس نیستیم که از جفتمون بخواهیم نقش آنیما یا آنیموس ما را بازی کند. 00:59 اکنون بشنوید ما اون پرنس یا پرنسس نیستیم که از جفتمون بخواهیم نقش آنیما یا آنیموس ما را بازی کند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 ما اون پرنس یا پرنسس نیستیم که از جفتمون بخواهیم نقش آنیما یا آنیموس ما را بازی کند.
کلیپ 4 راه آشنایی مردها با آنیمای درونشان، رابطه بیشتر با زن‌های بیرونی است. 02:00 اکنون بشنوید راه آشنایی مردها با آنیمای درونشان، رابطه بیشتر با زن‌های بیرونی است.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 راه آشنایی مردها با آنیمای درونشان، رابطه بیشتر با زن‌های بیرونی است.
کلیپ 5 ازدواج مقدس 01:00 اکنون بشنوید ازدواج مقدساکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 ازدواج مقدس
کلیپ 6 وقتی عاشق می‌شویم. 00:59 اکنون بشنوید وقتی عاشق می‌شویم.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 وقتی عاشق می‌شویم.
کلیپ 7 وفاداری مردان 00:55 اکنون بشنوید وفاداری مرداناکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 وفاداری مردان
مدت زمان : 370 دقیقه حجم قابل دانلود : 426 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

81.18%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95.44%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.81%

دسترسی به فایل های دانلود

89.71%

کاربردی بودن مطالب

90.74%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

90.44%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89.41%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
غزاله حسنی
سپاس فراوان از سرکارخانم دکتر معتمدی برای تسلط بر مطالب وطریقه روان ارائه آنها که باعث باز شدن دریچه ذهنم به وجودم از زاویه دیگری شد
چهارشنبه , 16 مرداد 1398
Muhammad محمد عباس زاده
با سلام

این دوره به نظرم یکی از بهترین دوره های وبسایت دکتر شیری است. آموزشی کاملا کاربردی ، کلامی کاملا نافذ ، عالی
پنجشنبه , 02 خرداد 1398
فاطمه
چراانقدرهزینه ی این درس هازیاده؟ مطالب خیلی خوبه ولی نمیتونم برای هردرس انقد پول بدم
جمعه , 19 اردیبهشت 1399
پشتیبانی
- - -

سرکار خانم فاطمه گرامی


ممنون از حسن توجه شما

می‌توانید به تقویم هر ماه نگاه کرده و دروس مورد علاقه خود را در پیشنهاد ویژه خریداری کنید.

همچنین محتوای رایگان بسیاری تاکنون منتشر شده که از طریق لینک زیر میتوانید به آن دسترسی داشته باشید

https://pxo.me/hyDOU

نسترن رشادی
سلام و خسته نباشید
این درسا نباید اسلاید داشته باشن؟به نظر میاد خانم معتمدی دارن یه چیزایی روی تخته ای جایی به شنونده ها نشون میدن، ما تصویر نداریم!!
جمعه , 03 خرداد 1398
پشتیبانی
- - -

خانم رشادی محتوای اموزشی این درس همانطور که در جدول درس می بینید فقط فایل صوتی هستند

حیات
درود فراوان
بعد از تهیه دروس غیر حضوری، فایلهای مربوطه در پروفایلم قابل دسترسی است یا به ایمیلم ارسال میشود؟
سپاس
چهارشنبه , 01 خرداد 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام

دسترسی از طریق سایت و پروفایلتان خواهید داشت

طاها
سلام و عرض ادب

ببخشید این درس برای افرادی که رازهای زنانگی و مردانگی رادارند تخفیف بیشتری دارد؟
سه شنبه , 31 اردیبهشت 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام

تخفیف رونمایی بالاترین تخفیف آموزش های غیرحضوریست که فقط 72 ساعت در دسترس دانشجویان عزیز است این تخفیف پس از رونمایی فقط برای عزیزانی که رازهای زنانگی و مردانگی دکتر شیری را تهیه نموده ند در پیشنهاد های ویژه مان تمدید خواهد شد


زهره
این درس جدیده! وقتی هنوز نظری ثبت نشده چطوری آمار نظرسنجی دادین؟؟
سه شنبه , 31 اردیبهشت 1398
پشتیبانی
- - -

سلام خانم ترابیان ممنون از توجهتون

بخش نظر سنجی های تلفنی و انلاین از دو روز گذشته در حال بروز رسانی فنی است و بهمین خاطر اینگونه مشاهده میکنید. پس از نهایی شدن آپدیت ها مشکل برطرف می شود

فرزانه
شما عزیزان هستم . تا نفس دارم دعاگویتان هستم.
حجم عظیمی از گره ها ، دردها ، تالمات و چراهایم پاسخ داده شده و اینک این لحظه افقی پاک و روشن برابرم هست.
دوشنبه , 30 اردیبهشت 1398
فرزانه
سلام و درود به پیشگاه دکتر شیری عزیز ، بانو ی جان ناهید عزیزم و کادر ورزیده و کاربلد خانه توانگری طوبی.
فقط میخواهم بگویم صمیمانه مدیون تک تک شما عزیز
دوشنبه , 30 اردیبهشت 1398
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید