گوش نیوش 5

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 45,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 2,700 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
گوش نیوش 5
30 درس گفتار 771 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 45,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 12 ساعت فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسال 18:22 چه سالی بشه امسالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستم 09:47 دل به خلوت تو بستماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروز 13:45 همین لحظه به زودی میشود دیروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزو 09:25 شب رغبت نه آرزواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم 11:31 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشین 16:37 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیست 15:23 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1 31:25 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2 33:32 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3 29:24 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟ 13:05 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببین 08:49 خودت را در آیینه جان ببیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت است 08:45 اولین سال زندگی مشترک سخت استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 مرگ های زندگی ساز 07:08 مرگ های زندگی سازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار من 17:12 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار مناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کن 17:10 ای عشق عابرتر از اینم کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟ 03:48 با گریه کودکمان چه کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیم 05:00 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 مرو ای دوست 12:12 مرو ای دوستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟ 10:00 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟ 07:58 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟ 06:00 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضایی 29:57 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضاییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟ 04:00 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 سه خاطره 11:53 سه خاطرهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 جاری، اما زلال 06:30 جاری، اما زلالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1) 33:24 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2) 37:12 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3) 45:47 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1) 40:22 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2) 41:24 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3) 35:55 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4) 36:51 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1) 56:37 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2) 32:53 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3) 33:13 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 داستان دو پدر 19:11 داستان دو پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 771 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

84%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

92%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88%

دسترسی به فایل های دانلود

83%

کاربردی بودن مطالب

89%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

فاطمه کمالی
فقط میتونم سپاس گزاری کنم .
از گوش نیوش هایی که دلی گفته شد و خیلی به دل نشست ...????????????
دوشنبه , 21 خرداد 1397

فاطمه قائدرحمتی
مگه میشه صدای شما رو شنید و چیزی یاد نگرفت
سه شنبه , 07 فروردین 1397

مرجان موحدی
درود بر شما دکتر، ممنون که با تخفیفات ویژه تون این امکان رو برام فراهم میکنید که بتونیم از درسهای بسیار آموزنده تون اسنفاده کنیم، متشکرم
چهارشنبه , 22 آذر 1396

معصومه کارور
سلام
امروز خسته از کار برگشتم خونه مادرم گفت یه بسته پستی دارم. وقتی اسم خانه توانگری رو دیدم فهمیدم همون هدیه ایه که توی کانال تلگرام در موردش خونده بودم. وقتی بازش کردم و سی دی گوش نیو ش رو دیدم خیلی خوشحال شدم. اما وقتی در جعبه رو باز کردم و یادداشت آقای دکتر رو دیدم با خط زیبای خودشون، با آرزوی قشنگی که برام نوشته بودن، با احترام و صرف وقت و حس ارزشمندی که پشتش بود، انگار دنیا رو بهم دادن. حس کسی رو داشتم که از یه دوستی که اون سر دنیاست و مدتهاست ازش بیخبره و حتی خودش یادش رفته چقد مشتاق شنیدن صدا و خوندن حرفاشه ، یه نامه گرفته باشه. آقای دکتر دست نوشته تون برای من بسیار ارزشمنده ،امیدوارم حسی که امروز به من منتقل کردین رو، رو زی کسی به شما منتقل کنه. آرزوی قشنگتون رو امروز خودتون برام برآورده کردین : دستم پره و دلم شاد.
سه شنبه , 04 مهر 1396

ملینا ورعی
مثل همیشه،عالی....
پنجشنبه , 02 شهریور 1396

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید