گوش نیوش 4

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 45,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 2,700 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
گوش نیوش 4
30 درس گفتار 482 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 45,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 250 دقیقه فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 نگو جایی نداری بروی 05:18 نگو جایی نداری برویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 مردم خوب این دیار 05:58 مردم خوب این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 کی گفته خدا عادله ؟ 13:23 کی گفته خدا عادله ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 کجای پل زندگیت قرار داری 16:05 کجای پل زندگیت قرار داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 فروشنده فیلمی که باید در سینما دید 26:34 فروشنده فیلمی که باید در سینما دیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفی 12:40 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 فردیت تو مهمه 10:06 فردیت تو مهمهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 عشق،ارتباط و ازدواج 16:53 عشق،ارتباط و ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 عشق، وصال و سفر زندگی 21:20 عشق، وصال و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست ! 9:11 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست ! 29:21 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت 12:56 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 زمان برای کسی صبر نمی کند 13:52 زمان برای کسی صبر نمی کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 روزی که بهم اتهام زدند 23:23 روزی که بهم اتهام زدنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 رهایی از ملا و بحران میانسالی مردان 16:20 رهایی از ملا و بحران میانسالی مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 درگوشیهای زمستانه 16:06 درگوشیهای زمستانهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 در روابط تان به خودتان گل نزنید ! 07:39 در روابط تان به خودتان گل نزنید !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 خواستگار خوب با خانواده معمولى 06:15 خواستگار خوب با خانواده معمولىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟ 25:21 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟ 39:11 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 تا زیارت نگاهت 16:06 تا زیارت نگاهتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 پیغمبر عشق 17:36 پیغمبر عشقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟ 12:35 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 به سوختن شما جگرمان سوخت 19:50 به سوختن شما جگرمان سوختاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه ! 04:29 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 بسلامتی هر چی مَرده 15:35 بسلامتی هر چی مَردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟ 26:11 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 آیا کار باید حالم را خوب کند 17:10 آیا کار باید حالم را خوب کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟ 18:30 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 اگه از عشق میشه قصه نوشت 08:14 اگه از عشق میشه قصه نوشتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 4 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 482 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

83%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

90%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

86%

دسترسی به فایل های دانلود

88%

کاربردی بودن مطالب

88%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

86%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

86%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

لیلا امانی
سلام من باید حتما با دکتر حرف بزنم چطور می تونم ؛ چطور می تونم ی وقت ویزیت حتی تلفنی در حد ده دقیقه از ایشون بگیرم خواهش می کنم راهنمایی کنید
جمعه , 09 شهریور 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم امانی اقای دکتر به هیچ عنوان خدمات مشاوره ای ندارند
بزودی شما میتوانید در وب سایت پرسش 24 سوالات خود را مطرح بفرمایید

پدیده بامدی
چرا با اعتبار هدیه ام نمیتوانم این بسته را بخرم؟
یکشنبه , 27 اسفند 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سلام وقت شما بخیر
همکاران ما در ساعات اداری برای راهنمایی شما با شما تماس خواهند گرفت

مهناز رسائیان
با سلام و سپاس از شما عزیزان من این گوش نیوشها رو خریداری کرده بودم ولی الان نمیتونم مجد وارد شوم فکر میکنم بهمن ماه من خریداری کرده ام لطفا راهنماییم کنید ممنون از لطف شما
دوشنبه , 21 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم رسائیان لطفا برای بازیابی اطلاعات ورودتون به اکانت تلگرامی tavangary_support درخواستتان را ارسال نمائید

شهربانو بهادری
چطور میتونم سیو کنم؟
جمعه , 04 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
رکار خانم بهادری بر روی گزینه دانلود کلیک کنید تا فایل ها ذخیره شوند

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید