گوش نیوش 3

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
هدیه به دیگران
قیمت : 45,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
گوش نیوش 3
30 درس گفتار 450 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 45,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 450 دقیقه فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شود 17:02 بی تو بسر نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهران 10:00 قرار ما سر کوچه مهراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم 13:43 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره ها 15:40 حرف من بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگی 13:25 در معنای عشق و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیم 07:47 سفر زندگیمان را درست طی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوب 10:00 از جشن سوکا تا حال خوباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 بچه نشو 05:54 بچه نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگی 12:38 رهایی از غم زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشد 12:51 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرد 11:14 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته ام 07:30 دستى بکش بر دلم که خسته اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 مروارید خودت شو 13:58 مروارید خودت شواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدن 11:23 نشانه ای برای گم نشدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشین 05:23 مراقب تصویر ذهنیتون باشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدی 4:35 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارد 09:07 هیچ رابین هودی وجود ندارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره ها 15:38 نکته ها بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیم 09:58 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنم 10:39 بهشت هایی در کنار جهنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 یک عطر ماندگار 07:02 یک عطر ماندگاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایران 17:23 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگی 15:57 از سفر زندگی تا برکت زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن 14:09 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 تقدیر مردان 12:00 تقدیر مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییز 10:11 به سلامتی شب های پاییزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشورایی 21:26 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشوراییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیم 26:35 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویم 21:47 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورا 27:51 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 450 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

90%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

92%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88%

دسترسی به فایل های دانلود

96%

کاربردی بودن مطالب

91%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

رضا بروجردی
سلام.
فعلا دارم فایل اول رو گوش میدم راجب شجریان
مثل رادیو پیام میمونه...یسری صوت و موسیقی مونتاژ شده و از مباحث روانشناسی و صدای دکتر شیری خبری نیست!
پنجشنبه , 08 آذر 1397

مونا مساح نیا
شما که گفتید گوش نیوش رایگانه؟ اینم روش مى زنم خرید ٤٥ تومانى دلره
دوشنبه , 16 مهر 1397

پشتیبانی
- - -
خانم مساح نیا گوش نیوش های ما بصورت کاملا رایگان در کانال تلگرام (لطفا کلیک کنید) موجود است که می توانید هشتک #گوش_نیوش را در آن جستجو کنید و همچنین سایر محتوای رایگان در وبلاگ سایت توانگری (لطفا کلیک کنید) قرار دارند. بسته های گوش نیوش موجود در سایت برای کسانی که میخواهند آرشیو یکجا داشته باشند ارائه شده و قابل تهیه است

سلاله
امکان دانلود بعد از خرید مقدور نیست لطفا راهنمایی بفرمایید
یکشنبه , 05 فروردین 1397

پشتیبانی
- - -
سلام وقت شما بخیر
همکاران ما در ساعات اداری برای راهنمایی شما با شما تماس خواهند گرفت

فرزانه
دکتر عاشقتم با این روح با سخاوتت . دمت گرم
سه شنبه , 29 اسفند 1396

جان‌محمد
تشکر داکتر شیری✅☑???????? از بابت تدریس شیری شما ????????????
پنجشنبه , 13 مهر 1396

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید