گوش نیوش 1

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
هدیه به دیگران
قیمت : 45,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
گوش نیوش 1
30 درس گفتار 340 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 45,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی، معنا بخشی به زندگی، عشق، غم، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

30 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 250 دقیقه فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است 7:50 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داری 5:34 اگر زنی را دوست داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسور 16:39 زنانگی بدون سانسوراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 04 از رنج دختر ایران 17:10 از رنج دختر ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1 15:17 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2 13:25 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیست 3:19 بی عشقی نداشتن تلخیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 08 هدف داری بپا ! 6:30 هدف داری بپا !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشه 7:47 یکی باید تو زندگیت باشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کن 11:07 اول ای جان دفع شر موش کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 بالا و پایین نشو 9:59 بالا و پایین نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟ 8:59 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 به سلامتی عشقت 10:50 به سلامتی عشقتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیم 11:00 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 داستان آرکتایپ 3:30 داستان آرکتایپاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسی 13:26 از طالع بینی تا شخصیت شناسیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگویند 19:15 خواب ها به ما چه میگوینداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟ 21:30 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرد 10:00 تا کجا باید هزینه کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوی کنیم 18:56 در دوران نامزدی درست دعوی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده است 09:59 شادی ایرانی ما را باد با خود برده استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کرده 14:28 عقب ماندگی بزک کردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکن 12:26 فیتیله را خاموش نکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 مخملک روانی 7:00 مخملک روانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیار 11:00 مقبره شرف این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواج 17:10 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 با 033 روزت چه کرده اى؟ 9:58 با 033 روزت چه کرده اى؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟ 10:11 بازخم های زندگی چه کنیم !؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنم 8:38 با اینا زندگیمو سر میکنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخوان 11:53 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخواناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 340 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

90%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89%

دسترسی به فایل های دانلود

94%

کاربردی بودن مطالب

86%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

86%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

91%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

Hamide Zolfaghari
سلام و عرض ادب به همه علی الخصوص به دکتر شیری عزیزتر از جاان.دکتر جان، این موزیک هایی که در گوش نیوش استفاده شده،یکم حس ترس انتقال میده،عوض کنید لطفا
دوشنبه , 22 بهمن 1397

رویا زارع نیا
سلام من خرید کردم فایل زیپ چرا اکسترکت نمیشه ؟
دوشنبه , 26 آذر 1397

پشتیبانی
- - -
سایت بروز رسانی و مشکل برطرف شده

نسیم ترابی
سلام. لطفا گوش نیوش ها را به صورت تکی هم برای فروش بگذارید. یا مثلا در پکیج های 5 تایی به انتخاب خود فرد برای فروش بگذارید. ممنون
شنبه , 31 شهریور 1397

پشتیبانی
- - -
ما بسته مجموعه گوش نیوش را هم ارائه کرده ایم و در سایت موجود است

مریم حبیبی
واقعا میتونم بگم این فایل های صوتی بی نظیر و بسیار تاثیرگذار بودند،
ممنونم ازتون و حال خوبم رو مدیون شمام ...
سپاس
یکشنبه , 21 مرداد 1397

محسن صیادی
با درود و سپاس از دکتر شیری عزیز و تیم حرفه ای خانه توانگری
پنجشنبه , 12 بهمن 1396

سیدابوذر جزایری
سلام من این درس را خریداری کرده ام ولی نمی توانم دانلود کنم و مجددا پیغام داده میشود که باید خریداری شود!!
پنجشنبه , 29 تیر 1396

پشتیبانی
- - -
ابوذر گرامی سلام
آرشیو گوش نیوش های 1 تا 5 برای شما ثبت شده و شما میتوانید در پروفایلتان از قسمت تاریخچه خرید به آن دسترسی داشته باشید

ملینا ورعی
خیلی عالی و مفید بود،ممنون
دوشنبه , 05 تیر 1396

آرش قویدل
با تشکر از شما
یکشنبه , 17 اردیبهشت 1396

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :