شما ظاهرا خارج از ایران هستید یا از VPN استفاده می کنید. برای استفاده بهتر از خدمات سایت VPN خود را خاموش کنید.

چهارشنبه ها با ناهید 3

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 100,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 6,000 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
چهارشنبه ها با ناهید 3
21 درس گفتار 182 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 100,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گفتگوی عجیب دلنشین دکتر شیری با استادش خانم ناهید معتمدی پیرامون طرز مراقبت از جان در دنیای امروزی، یافتن معنای دوباره دردهه سوم به بعد زندگی ، پر کردن خلاهای درونی

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها) چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟ چگونه با در نطر گرفتن اخلاقیات به مراقیت از روح بپردازیم؟ تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟ تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن ومدرن درباره روح چیست؟ چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟ معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر) چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها) 07:28 چگونه خردِ بخشهای تاریک زندگی را بدست آوریم؟ (سایه ها)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟ 06:23 چرا ما نیاز داریم تا سایه ها و بخش های تاریک زندگی را ببینیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 چگونه با در نظر گرفتن اخلاقیات به مراقبت از روح بپردازیم؟ 09:47 چگونه با در نظر گرفتن اخلاقیات به مراقبت از روح بپردازیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟ 08:40 تفاوت مراقبت کردن و شفا دادن در چیست و پیچیدگی های روحی چه دستاوردی برایمان دارند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن و مدرن درباره روح چیست؟ 09:57 تفاوت دیدگاه های روانشناسی کهن و مدرن درباره روح چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟ 05:38 چگونه با درک و اهمیت دادن به رنج هایمان از روحمان مراقبت کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر) 03:39 معنای عمیق والد بودن و فعال کردن این جنبه از روح (نگاهی به داستان ادیسه هومر)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟ 15:37 چگونه بهبود وضعیت زندگی الانم را در داستان ادیسه کشف کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 مثالی از چگونگی سخن گفتن روح و تحلیل یک خواب عمیق درباره آرکتایپ پدر 5:53 مثالی از چگونگی سخن گفتن روح و تحلیل یک خواب عمیق درباره آرکتایپ پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 نگاهی به استعاره سرزمین مردگان در داستان ادیسه 5:34 نگاهی به استعاره سرزمین مردگان در داستان ادیسهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 چگونه آرکتایپ پدر را فعال کنیم؟ 9:28 چگونه آرکتایپ پدر را فعال کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 اثرات فقدان آرکتایپ پدر در زندگی 10:28 اثرات فقدان آرکتایپ پدر در زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 13 مفهوم آنیما و آنیموس در آگاه نمودن آرکتایپ پدر و درس های داستان ادیسه برای ما 8:44 مفهوم آنیما و آنیموس در آگاه نمودن آرکتایپ پدر و درس های داستان ادیسه برای مااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 14 در مسیر مراقبت از جان دچار توهم نشوید 12:08 در مسیر مراقبت از جان دچار توهم نشویداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 15 معنای استعاره دریا در داستان ادیسه هومر 5:59 معنای استعاره دریا در داستان ادیسه هومراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 16 چگونه از نماد های پدر برای رسیدن به روح آرکتایپ پدر استفاده کنیم؟ (تصویر پدر) 10:47 چگونه از نماد های پدر برای رسیدن به روح آرکتایپ پدر استفاده کنیم؟ (تصویر پدر)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 17 آیا میتوان با دل به دریا زدن و خطر کردن (جستجو گری و جنگجویی) آرکتایپ پدر را فعال نمود؟ 9:09 آیا میتوان با دل به دریا زدن و خطر کردن (جستجو گری و جنگجویی) آرکتایپ پدر را فعال نمود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 18 شما در داستان ادیسه هومر کدام شخصیت را زندگی می کنید و داستان چه پیامی به شما میدهد؟ 8:04 شما در داستان ادیسه هومر کدام شخصیت را زندگی می کنید و داستان چه پیامی به شما میدهد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 19 جایگاه اراده خدا در بحث به آگاهی رساندن آرکتایپ پدر و مراقبت از روح کجاست؟ 6:23 جایگاه اراده خدا در بحث به آگاهی رساندن آرکتایپ پدر و مراقبت از روح کجاست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 20 چگونه درگیر توهم دنیا نشویم و اصل را ببینیم 9:26 چگونه درگیر توهم دنیا نشویم و اصل را ببینیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مجموعه در جستجوی خویشتن
درس گفتار 21 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوری 12:51 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیر حضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
چهارشنبه ها با ناهید 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 182 دقیقه حجم قابل دانلود : 214 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

88%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

90%

دسترسی به فایل های دانلود

92%

کاربردی بودن مطالب

89%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

87%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

90%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

100%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

100%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

100%

دسترسی به فایل های دانلود

100%

کاربردی بودن مطالب

100%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

100%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

100%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

Mitra Rezaee
سلام
مطالب عالی بودند...بسیار بسیار برایم روشنگرانه و آموزنده بود .
در ضمن گوش دادن درس گفتارها به این یقین رسیدم( همونطور هم که در ضمن مطالب گفته شد ) اینکه من به این مطالب دسترسی پیدا کردم بخشی از سفر من و پاسخی به اشتیاقم برای تغییر زندگیم بوده...از شما به خاطر این مطالب باکیفیت و آموزنده خیلی متشکرم
جمعه , 17 فروردین 1397

Narges Abbaszadeh
سلام و سپاس از مطالب عمیقی که فکرکنم چندین بار باید شنید و روش مکث کرد
اکر امکان داره اینهمه وسط تدریس پیام بازرگانی راجب حق کپی رایت نیاد بهتره همش ذهن ادم پرش پیدا میکنه .
پنجشنبه , 09 فروردین 1397

فاطمه ترک قشقایی
دکتر جان سلام
مرسی از شما و خاله ناهید. حرفااتون به جانم نشست. لذت بردم و یاد گرفتم . یاد گرفتم با فراخوانِ روحم اسطوره پدرِ درونم رو پیدا کنم و یاد گرفتم ک به مدلِ خودم از جانم مراقبت کنم.

مرسی از شما برایِ این عیدی در این عید
یکشنبه , 05 فروردین 1397

فخرالسادات احمدی موسوی
سلام. بنده اقدام به خرید کردم از تخفیف اعتباری هم استفاده کردم ولی با وجود کسر مبلغ 325000 ریال از کارت، امکان دانلود وجود ندلرد. لطفا منو کمک کنید. ????
چهارشنبه , 01 فروردین 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سلام وقت شما بخیر
همکاران ما در ساعات اداری برای راهنمایی شما با شما تماس خواهند گرفت

neda mah
سلام
قبلا جلسه چهارم گفتگو با ناهید بانو رو تهیه کردم و همش توی مسیر گوش میدادم. خیلی عاالی هست. خدا قوت. امروزم اتفاقی اومدم سایت ببینم این اعتبار هدیه چیه که فرستادین، راستش رو بخوایید خیلی جا خوردم به قدری اعتبار شیرین و غافلگیرکننده ایی بود که اصلا باورم نمیشد. بابا دمتون گرم همممممتون. منم زودی پردیم یه جلسه دیگه گفتگو با ناهید بانو رو گرفتم که شب عیدی خودمو خوشحال کرده باشم :)
عیدتونم مبارک. تا باشه از این گفتگو ها با ناهید بانو ، تا باشه از این تخفیف های خوب، تا باشه از این آدمهای حسابی و درجه یک
یکشنبه , 27 اسفند 1396

اعظم عرفانی
سلام . اعظم عرفانی هستم . امروز ثبت نام کردم و خرید کلاس های غیر حضوری ناهید رو درخواست کردم ولی فرصت خرید 75000 تومان تمام شده بود . چطور میتونم کل کلاسهای ناهید(مراقبت از جان) رو داشته باشم ؟
سه شنبه , 27 تیر 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم عرفانی سلام
شما میتوانید بسته کامل این اموزش ها که تا امروز منتشر شده را از لینک زیر تهیه فرمائید:
http://www.tavangary.com/nahid1-4/

منا علی ابراهیمی
باسلام و عرض تشکر از تیم آموزش غیر حضوری. خانه توانگری
چهارشنبه ها با ناهید3. هر چقدر که از نظر محتوا فوق العاده و بی نظیر است که قابل تقدیر است؛منتهی من خواهشم این است که ای کاش پیام حق کپی رایت به صورت میان برنامه. ارائه نمیشدچراکه وقتی محتوای بی نظیر کلام اساتید بزرگوار با تدوین زیبای آقای زرنگیان رو. به گوش جان می شنوی ،فضای پرمعنایی رو خلق می کنه که پخش این پیام به صورت میان برنامه. تمرکز شنونده رو. به هم می زند????????
چهارشنبه , 21 تیر 1396

شهرزاد محمد
من جلسه سوم و خریدم ولی گوشی ام هنگ کرد نتونستم فرآیند و تکمیل کنم الان باید چیکار کنم؟
دوشنبه , 19 تیر 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
شهرزاد گرامی هزینه به حساب شما برمیگرده و میتوانید مجددا خرید بفرمائید

راضیه افشین پور
سلام خوب هستین؟ چطور میشه در دوره کلاس های حضوری شما شرکت کرد؟ ممنون
دوشنبه , 19 تیر 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم افشین پور سلام
درصورت باز بودن ثبت نام دوره های حضوری ، شما میتوانید از بخش اموزش های حضوری همین سایت ثبت نام بفرمائید

گوهر خسروی
طبیب جان امیدوارم روزی هم برسه که کلاس حضوری با وجود نازنین بانو برگزارکنید؛ جانهای تشنه را دورهم جمع کنید هرکدوم به وسعت ظرف جانمان سیراب شوید یا به قول رومی شاید هم تشنه تر ،ممنونم از این همه بذرهای که در زمین تشنه مردم سرزمینمان میکارید .پرکت باشید ????????????
دوشنبه , 19 تیر 1396

الهه فرزانه
با سلام و عرض ادب
با تشکر فراوان از درج این درس بسیار ارزشمند. از استاد بزرگواردکتر شیری تقاضا دارم که اگر امکانش هست در این سه درس چهارشنبه ها با ناهیدفایل های pdf و خلاصه مطالبی هم اگر موجود هست اضافه بفرمایند.
با تشکر و امتنان فراوان
دوشنبه , 19 تیر 1396

آزاده لشگری
سلام،
لطفا گفتار ١0 را بررسی بفرمائید
یکشنبه , 18 تیر 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
آزاده گرامی درس گفتار 13 بررسی شد و مشکلی مشاهده نشد
در صورت وجود مشکل با اکانت پشتیبانی تلگرامی ما در ارتباط باشید
@tavangary_support

سعیده میرداودی
سلام وقت به خیر.هر بار که تلاش میکنم به عنوان نظر مطلبی بنویسم احساس میکنم خیلی زود هست.چون با گوش دادن به این فایلها در درونم خیلی تغییرات در جریان هست که توضیحش مشکله.جریانش رو در تمام سلولهام احساس میکنم.به قول خانم معتمدی که فرمودن روح یه کیفیت هست.دقیقا ارتقا این کیفیت ر با وجودم لمس میکنم.از آقای دکتر و خانم معتمدی و شما دوستان بابت زحماتی که میکشید واقعا تشکر میکنم و براتون آرزوی رشد و پیشرفت روز افزون آرزو میکنم
یکشنبه , 18 تیر 1396

عاطفه قنبری
سلام
بسیار ممنونم که حالا که امکان استفاده مستقیم و حضوری کلاسهای ایشون به من نرسیده، لطف شما منشا خیر بزرگی در این روزهای من شده
بی صبرانه و مشتاق در انتظار چهارشنبه های بعدی خواهم بود
سپاسگزارم
یکشنبه , 18 تیر 1396

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :