پیشگیری و بهبود رابطه پس از لغزش و خیانت

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 400,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 24,000 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
پیشگیری و بهبود رابطه پس از لغزش و خیانت
23 درس گفتار 184 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 400,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

هر آدمی یک خائن درون دارد که جایی پهلوی کودک درونش زندگی می‌کند و برخلاف کودک درون باید جلوی ابراز وجودش را گرفت، این یعنی هر آدمی ممکن است مرتکب خیانت بشود. پس این موضوع همیشه پرهیجان فیلم‌های خانوادگی و عامل مهم اکثر طلاق‌ های عاطفی و دادگاهی، ممکن است در هر زندگی‌ای رخ بدهد که گاهی دلایل ساده و پیش پا افتاده‌ای دارد. اما در برخورد با هر مشکلی باید راه‌ حل درست را انتخاب کرد
آیا به شما خیانت میشود؟
چقدر احتمال دارد خیانت کنید؟
تفاوت لغزش و خیانت و راهکارهای پس از مواجهه به هر یک
رنج ظالم بودن (خائن چه بکند تا تخریبهایش را تصحیح کند؟)

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

تفاوت لغزش و خیانت در چیست ؟داغ خیانت دیدگی را کاهش دهید فضای دیجیتال چگونه بازی خیانت را تغییر داده است؟ ما چه کنیم؟ با بلد بودن ارتباط ،داغ خیانت دیدگی را کاهش دهید عوامل باعث خیانت می شوند؟ کدام مردان و زنان بیشتر مستعد خیانت هستند؟ امکان خیانت کردن خود را ببینید.از تعهد جنسی تا تعهد اخلاقی اگر خیانت دیدید چه کنید؟ اگر خیانت کردید بهترین گزینه های بازگشت چیست؟ گزینه های بازگشت بعد خیانت چیست؟ وقتی نفر دوم رابطه هستید چه کنید شفابخش ترین راهکار پس از خیانت کردن و خیانت دیدن چیست؟ راهکار هایی که به خیلی ها کمک کرده + پرسش پاسخ اگر نفر دوم رابطه بودید چه اشتباهاتی را مرتکب نشوید؟

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار1 تعریف مسأله از حل آن مهمتر است (مقدمه) 10:49 تعریف مسأله از حل آن مهمتر است (مقدمه)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار2 تفاوت لغزش و خیانت در چیست؟ 2:20 تفاوت لغزش و خیانت در چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار3 آیا با انکار، حذف و یا ترک رابطه مشکل حل مشود؟ سهم خودتان را دیده اید؟ 4:30 آیا با انکار، حذف و یا ترک رابطه مشکل حل مشود؟ سهم خودتان را دیده اید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار4 لغزش و خیانت به تدریج رخ میدهد نه دفعتاً 10:49 لغزش و خیانت به تدریج رخ میدهد نه دفعتاًاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار5 در هر لغزش پای سه نفر در میان است (یک مثال پیچیده) 7:17 در هر لغزش پای سه نفر در میان است (یک مثال پیچیده)اکنون بشنوید در هر لغزش پای سه نفر در میان است (یک مثال پیچیده)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار6 فضای دیجیتال چگونه بازی خیانت را تغییر داده است؟ ما چه کنیم؟ 11 فضای دیجیتال چگونه بازی خیانت را تغییر داده است؟ ما چه کنیم؟اکنون بشنوید فضای دیجیتال چگونه بازی خیانت را تغییر داده است؟ ما چه کنیم؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار7 با بلد بودن ارتباط ،داغ خیانت دیدگی را کاهش دهید 4 با بلد بودن ارتباط ،داغ خیانت دیدگی را کاهش دهیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار8 چه عواملی باعث لغزش و خیانت می شوند؟ 11:49 چه عواملی باعث لغزش و خیانت می شوند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار9 کدام مردان و کدام زنان بیشتر مستعد خیانت هستند؟ (از منظر شخصیت شناسی آرکتایپی) 17 کدام مردان و کدام زنان بیشتر مستعد خیانت هستند؟ (از منظر شخصیت شناسی آرکتایپی)اکنون بشنوید کدام مردان و کدام زنان بیشتر مستعد خیانت هستند؟ (از منظر شخصیت شناسی آرکتایپی)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار10 هر آنچه را انکار کنید روزی شما را تسخیر خواهد کرد! (امکان خیانت کردن خود را ببینید) 03:12 هر آنچه را انکار کنید روزی شما را تسخیر خواهد کرد! (امکان خیانت کردن خود را ببینید)اکنون بشنوید هر آنچه را انکار کنید روزی شما را تسخیر خواهد کرد! (امکان خیانت کردن خود را ببینید)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار11 وجود تله های بی ارزشی ، رهاشدگی و وابستگی چگونه در شکل گیری خیانت اثر میگذارند؟ 03:32 وجود تله های بی ارزشی ، رهاشدگی و وابستگی چگونه در شکل گیری خیانت اثر میگذارند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار12 رابطه عاطفی آسان نیست آیا سه وجه سازنده یک رابطه خوب را میشناسید؟ 06:00 رابطه عاطفی آسان نیست آیا سه وجه سازنده یک رابطه خوب را میشناسید؟اکنون بشنوید رابطه عاطفی آسان نیست آیا سه وجه سازنده یک رابطه خوب را میشناسید؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار13 با تعهد و لایه های آن آشنا شوید از تعهد جنسی تا تعهد اخلاقی 06:50 با تعهد و لایه های آن آشنا شوید از تعهد جنسی تا تعهد اخلاقیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار14 نردبان استتاج آرگریس را هوشمندانه بکار ببرید و اشتباه تحلیل نکنید 10:00 نردبان استتاج آرگریس را هوشمندانه بکار ببرید و اشتباه تحلیل نکنیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار15 کودکانه نقش جلاد یا رابین هود را بازی نکنید کمی بالغ باشید 09:24 کودکانه نقش جلاد یا رابین هود را بازی نکنید کمی بالغ باشیداکنون بشنوید کودکانه نقش جلاد یا رابین هود را بازی نکنید کمی بالغ باشیداکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار16 اگر خیانت دیدید چه کنید؟ 08:54 اگر خیانت دیدید چه کنید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار17 اگر خیانت کردید بهترین گزینه های بازگشت چیست؟ 07:00 اگر خیانت کردید بهترین گزینه های بازگشت چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار18 چگونه با دیدن نیازهای سالم به لغزش و خیانت نیوفتید؟ 12:28 چگونه با دیدن نیازهای سالم به لغزش و خیانت نیوفتید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار19 بمانید یا بروید؟ سهم او و خودتان را در ایجاد مشکل ببینید 06:50 بمانید یا بروید؟ سهم او و خودتان را در ایجاد مشکل ببینیداکنون بشنوید بمانید یا بروید؟ سهم او و خودتان را در ایجاد مشکل ببینیداکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار20 شفابخش ترین راهکار پس از خیانت کردن و خیانت دیدن چیست؟ 04:34 شفابخش ترین راهکار پس از خیانت کردن و خیانت دیدن چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار21 راهکار هایی که به خیلی ها کمک کرده 12:28 راهکار هایی که به خیلی ها کمک کردهاکنون بشنوید راهکار هایی که به خیلی ها کمک کردهاکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار22 اگر نفر دوم رابطه بودید چه اشتباهاتی را مرتکب نشوید؟ 05:06 اگر نفر دوم رابطه بودید چه اشتباهاتی را مرتکب نشوید؟اکنون بشنوید اگر نفر دوم رابطه بودید چه اشتباهاتی را مرتکب نشوید؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار23 پرسش و پاسخ 08:48 پرسش و پاسخاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید درسی بصورت یکجا اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
لغزش و خیانت اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 184 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

85%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

85%

دسترسی به فایل های دانلود

89%

کاربردی بودن مطالب

84%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

85%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

80%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

88%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

92%

دسترسی به فایل های دانلود

87%

کاربردی بودن مطالب

74%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

77%

به کسی معرفی می کنید ؟

68%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

80%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

سحر حقگویی
کی شامل تخفیف میشه؟؟؟
سه شنبه , 08 آبان 1397

خانه توانگری
- - -
خانم حقگویی
تقویم تخفیفات ما در ابتدای هر ماه در شبکه های اجتماعی مان منتشر میشود و میتوانید از زمان تخفیف این درس مطلع شوید. کافیست در کانال تلگرام ما عبارت "تقویم" را سرچ کنید

فرشته حسن آبادی
سلام
خسته نباشی
بسته آموزشی در قسمت کمک به فرد خیانت دیده برای بهبود و بازگشت به حال بهتر ضعف دارد . کسی که خیانت دیده همانطور که ذکر شده دچار فروپاشی عزت نفس ، رابطه عاطفیش و باورها و ایمان هایش شده است .
لذا از آقای دکتر خواهشمندم با تکمیل درو س به این افراد کمک کنند تا اول به بازسازی آسیب های روانی وارد شده بپردازند و بعد با یک شخصیت محکم تر به بازسازی روابط خودشان بپردازند .
اول چطور حال فرد خیانت دیده را بهتر کنیم

ممنونم
شنبه , 07 مهر 1397

علیرضا شیری
- - -
سرکار خانم حسن آبادی
طبیعتا من در درس به این موضوع دقت کامل داشته ام ولی انتظاری که شما نوشته اید ابدا غیر حضوری نیست
این درهم شکستگی با هیچ درس حضوری و غیر حضوری مرتفع نمیشود و فرد باید از کمک درمانگر تخصصی بهره ببرد

هانیه جلالی
سلام
برای بار دوم صوت را گوش دادم
ای کاش این مطلب را در قالب درس وارد نظام آموزش و پرورش میکردن یا دانشجوها ترم اول واحدش را میگرفتن انقدر بکر وارد این دنیای خشن نمیشدیم
پدر و مادر ها یادمون ندادن و خیلی آسیب میبینیم

ای که دستت میرسد کاری بکن
چهارشنبه , 13 تیر 1397

فریبا گلبیدی
با سلام و احترام من محلی برای پرسیدن سوالم پیدا نمیکنم لطفا من را راهنمایی بفرمایید
دوشنبه , 28 خرداد 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم گلبیدی این درس امکان پرسش و پاسخ اختصاصی ندارد

Atefe Tsm
چطور امکانش رو پیدا میکنم با مشاوربن ارتباط بگیرم ممنون میشم‌پاسخ بدید
جمعه , 04 خرداد 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سلام روزتون بخیر
خانه توانگری خدمات مشاوره ای ندارد

اهورا جلالی
سلام آقای دکتر شیری عزیز؛من حدود سه ماه هست که فهمیدم همسرم بارها و بارها بهم خیانت کرده هرچند قبلا احساس کرده بودم ولی فکت نداشتم که ثابت کنم و بالاخره تونستم ثابت کنم؛همسر من همزمان ترامادول هم مصرف میکرد یعنی همین الانم مصرف میکنه؛من واسش کم نذاشتم از لحاظ ظاهری و جوانی همه فکر میکنن من دخترشم ؛از لحاظ قیافه جذاب هم نیست و این منو داغون کرده بود تا اینکه بسته خیانت رو خریدم و فهمیدم که حتی اگه همه چی خوب هم باشه باز ممکنه خیانت صورت بگیره؛عزت نفس من داغون شده بود؛حتی حق طلاق و حضانت و یه مغازه یک میلیارد تومنی هم بهم داد ولی هیچکدوم آرومم نکرد ولی بسته شما مثل آب روی آتیش بود؛دیشب تونستم با شوهرم حتی همدردی کنم یه مشکل کاری براش بوجود اومده بود حتی بهش راهکار دادم که مشکلش حل شد سیزده به در بود باهاش والیبال بازی کردم! من انگار دوباره به رابطه برگشتم؛میدونم باید رو خودم بیشتر کار کنم ؛ مرسی که هستین دکتر؛شکر برای وجودتون دمتون گرم
سه شنبه , 14 فروردین 1397

Minoo Yazdi
دکتر جان ممنون از تدریستون ولس من به جواب یه سوالی که داشتم هنوز نرسیدم همه میگن خاین باید تاوان اشتباهشو بده و اگر نده مجدد تکرار میکنه.این تاوان چیه؟وقتی کسی تو زندگی میمونه و خاین قول میده تکرار نمیکنه تاوان کجاست چیه؟
یکشنبه , 15 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
خیر خانم یزدی به دلیل سیستمی بودن بخش فروش غیرحضوری فقط بصورت اینترنتی و کامل قابل خرید میباشد
پنجشنبه , 30 شهریور 1396

Zohreh Naimi
باسلام
فایل صوتی در جواب تیکت من فرستاده شده که اجرا نمیشه.
شنبه , 25 شهریور 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
زهره گرامی این فایل ها فقط در کامپیوتر و گوشی های اندرویدی قابل پخش هستند

ثنا احمدیان
سلام.خسته نباشید.تخفیف نداره؟
یکشنبه , 22 مرداد 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
خیر خانم احمدی
این درس در حال حاضر تخفیف ندارد

حسین دهقان
با سلام
جسارتا کدوم آموزش های غیر حضوری شامل پرسش و پاسخ میشود؟
با تشکر
شنبه , 21 مرداد 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
درحال حاضر بسته ازدواج مثبت ، سفر زندگی ، ساختن رابطه عاطفی بدون شکست و پس از جدایی شامل پرسش و پاسخ میباشند

asie Kabiri
سلام.این بسته خیلی عالیه من واقعا بهش احتیاج دارم.اما از پس هزینه اش برنمیام.میخواستم بدونم یعنی ممکنه دوباره شامل تخفیف بشه؟
چهارشنبه , 21 تیر 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم کبیری در جشنواره های آینده میتوانید این درس را با تخفیف تهیه فرمائید

شادی روشنفکر
من نمی تونم تو پروفایلم سوال ثبت کنم همش خطا میده درس رو انتخاب کنید اما گزینه ای نیست که من بتونم فعالش کنم.
یکشنبه , 11 تیر 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
شادی عزیز این بسته شامل پرسش و پاسخ اختصاصی نمیشود

سامیه گلیان
سلام
کاش اینم تخفیف نیمه شعبانی داشت ! چقد بهش نیاز دارم
شنبه , 23 اردیبهشت 1396

معصومه سبقت
با سلام
با توجه به اینکه خیلی از مخاطبین شما ، به محض آمدن کلاس های غیرحضوری به صورت تک جلسه ای خرید میکنند و گاها از هر بسته یک جلسه را خریداری کرده اتد، ای کاش تدابیری اندیشیده میشد که بعد ها به جز خرید بسته ای بتوانند جلسات را به صورت جدا خریذاری کنند .
با خرید بسته ای مخاطب مجبور میشود هزینه جلساتی را که خریده دوباره پرداخت کند و این دور از انصاف است
چهارشنبه , 06 اردیبهشت 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم سبقت سلام
حق با شماست
ما در دوره های اخیر ، تمامی دروس را بصورت بسته کامل در سایت قرار داده ایم تا این مشکل دیگر بوجو نیاید
همچنین برای عزیزانی که در گذشته بصورت تک جلسه خرید داشته اند ، در بازه های مختلف دسترسی خرید تک جلسات باز شد و یا تخفیفی در نظر گرفته شد تا بتوانند با پرداخت هزینه جلسات باقی مانده ، بسته کامل را تهیه کنند

فرزانه خضری
سلام.ایا امکان مطرح کردن سوال بطوریکه اسم توسط بقیه کاربران دیده نشود وجود دارد؟
یکشنبه , 13 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
فرزانه گرامی سوالات درسیتان را از پروفایلتون قسمت ارسال پیام جدید مطرح بفرمائید

فرزانه دانشور
سلام
وقتتون به خیر
عذرخواهم ولی من نمیدونم از کدوم قسمت پروفایل میتونم سوالات درسی رو بپرسم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
چهارشنبه , 09 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم دانشور
روی اسمتان بالای صفحه کلیک کنید و روی گزینه "ارسال پیام جدید" کلیک کنید

ساره عجم پور
سلام وقتتون بخیر ... میخواستم بدونم امکان ارسال بسته خریداری شده یه روی سی دی هست .
سه شنبه , 08 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
ساره گرامی دوره های غیرحضوری فقط آنلاین ارائه میشوند
همچنین در سی دی امکان آپدیت رایگان درس ها وجود نداره

Samane Rastgoo
سلام من بسته رو دریافت کردم ممنون از زحماتتون ببخشید امکان پرسش تلفنی وجود داره؟
دوشنبه , 07 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم راستگو سلام
خیر امکان پرسش تلفنی وجود نداره اما میتوانید از پروفایلتون سوالات درسی و در سایت porsesh24.com سوالات غیر درسیتون رو مطرح بفرمائید

پریسا شیوافرد
سلام
وقتتون به خیر و خسته نباشید
من هم قبلا جلسه ی اول این دوره رو خریداری کردم
لطفا امکان خرید تک جلسه برای این دوره رو فراهم کنید
با تشکر
دوشنبه , 07 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم شیوافرد مهلت خرید تک جلسات این دوره به پایان رسیده
اما شما میتوانید در جشنواره نوروزی ما با 150 هزار تومان تخفیف بسته کامل را تهیه فرمائید

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :