مراقبت از جان(برای اولین بار)

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران

پایان ثبت نام

مراقبت از جان(برای اولین بار)
تاریخ شروع دوره پایان ثبت نام
قیمت : 0 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

مراقبت از جیب خیلی آسانتر است از مراقبت از روح و جان . جایی باید نشست و برای جان کاری کرد

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

زبان روح چیست و کجا با ما صحبت می کند ؟پیام حسادت از خاستگاه روحپیام افسردگی و شاعرانگی روح در بیماریعشق و روحمعنویت و روح و تقدسکیمیاگری با رنج

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
تاریخ سرفصل آموزشی مدت
چهارشنبه
1دی
ساعت17 الی 20:30
پیام افسردگی و شاعرانگی روح در بیماری -
چهارشنبه
8دی
ساعت17 الی 20:30
عشق و روح
معنویت و روح و تقدس
-
چهارشنبه
15دی
ساعت17 الی 20:30
کیمیاگری با رنج -
نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه
نظری تا کنون ثبت نشده است
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید