شما ظاهرا خارج از ایران هستید یا از VPN استفاده می کنید. برای استفاده بهتر از خدمات سایت VPN خود را خاموش کنید.

شفای زنانگی 2: پیشرفت و استقلال زنانه و حفظ تعادل

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 350,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 21,000 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
شفای زنانگی 2: پیشرفت و استقلال زنانه و حفظ تعادل
19 درس گفتار 243 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 350,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

بعد از سه ماه ضبط کردن و پاک کردن و دوباره نوشتن و ضبط کردن ، بالاخره درس شفاى زنانگى ٢ تقدیمتان میشود ؛

این درس را براى کسانى گفتم که :

دنبال پیشرفت هستند ولى میترسند توسط سایر زنان و مردان پذیرفته نشوند
تعادل رشد بیرونى و درونى برایشان مهم است
استقلال مالى و پیشرفت برایشان مهم است

پیش نیاز نمیخواهد

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

عصاره تمام نکات کاربردى براى یک دختر ایرانى در زمینه سه انرژى روانى آتنا ( پیشرفت شغلى و مالى ) آرتمیس( استقلال شخصیتى و عاطفى ) و هستیا ( معنویت زنانه) چهار درسى که یک زن باید از آفرودیت در سفر زندگى خویش بیاموزد آنجا که سفر زندگى زن آغاز میشود ( سه مرحله اصلى اول)

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
بخش آرکتایپ شناسی انرژی‌های زنانه آتنا و آرتمیش و هستیا
درس گفتار 1 چگونه یک زن در دنیای امروزی به استقلال و تعادل می‌رسد؟ (داستان اسطوره Athena) 8:30 چگونه یک زن در دنیای امروزی به استقلال و تعادل می‌رسد؟ (داستان اسطوره Athena)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 یک زن با صداهاى مختلف درونش چه کند؟ 12:34 یک زن با صداهاى مختلف درونش چه کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 سیر زندگى یک زن که انرژى روانى پیشرفت دارد (Athena) 13:10 سیر زندگى یک زن که انرژى روانى پیشرفت دارد (Athena)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 نکاتى مهم براى میانسالى و کهنسالى زن در حال پیشرفت 15:51 نکاتى مهم براى میانسالى و کهنسالى زن در حال پیشرفتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 زن مستقل چگونه مادرى می‌شود؟ دختر چنین زنى بودن چه مسائلى دارد؟ نمادهاى مهم در رؤیاى این زن چه معنایى می‌دهند؟ 14:10 زن مستقل چگونه مادرى می‌شود؟ دختر چنین زنى بودن چه مسائلى دارد؟ نمادهاى مهم در رؤیاى این زن چه معنایى می‌دهند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 داستانى بسیار کهن از استقلال زنانه Arthemis 7:45 داستانى بسیار کهن از استقلال زنانه Arthemisاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 هدایاى انرژى روانى آرتمیس را از دست ندهی 14:44 هدایاى انرژى روانى آرتمیس را از دست ندهیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 زمانی که یک زن حواسش نیست و فرصت‌های بدست آمده را می‌سوزاند! 7:58 زمانی که یک زن حواسش نیست و فرصت‌های بدست آمده را می‌سوزاند!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 معنویت و بینش در روان یک زن چگونه حاضر می‌شود؟ (آشنایی با آرکتایپ Hestia) 12:20 معنویت و بینش در روان یک زن چگونه حاضر می‌شود؟ (آشنایی با آرکتایپ Hestia)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
داستان اسطوره‌ای اروس و سایکی
درس گفتار 10 داستانى حیرت‌آور از آنچه زن با عشق و فقدان عشق می‌تواند بدست بیاورد 13:19 داستانى حیرت‌آور از آنچه زن با عشق و فقدان عشق می‌تواند بدست بیاورداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 آنجا که عشق پا در میانی می‌کند 14:04 آنجا که عشق پا در میانی می‌کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 چگونه یک زن می‌تواند با ایجاد آگاهی برای مردش معجزه کند؟ (نیاز عجیب مردان به زنان) 15:00 چگونه یک زن می‌تواند با ایجاد آگاهی برای مردش معجزه کند؟ (نیاز عجیب مردان به زنان)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 13 آیا عشق زندگى را تغییر می‌دهد یا این‌ها برای شعر و ادبیات است؟ 07:33 آیا عشق زندگى را تغییر می‌دهد یا این‌ها برای شعر و ادبیات است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 14 آنجا که زن باید خودش را افشا نکند 14:34 آنجا که زن باید خودش را افشا نکنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 15 آنجا که زن باید سفر درونى کند 15:11 آنجا که زن باید سفر درونى کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 16 آنجا که یک زن به بی‌رحمى و "نه" گفتن نیاز دارد 13:12 آنجا که یک زن به بی‌رحمى و "نه" گفتن نیاز دارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
سفر قهرمانی زنانه
درس گفتار 17 سؤالات مهمی که هر زن باید در میانسالی به آنها پاسخ دهد (آیا سفر زندگی مرد و زن یکسان است؟) 21:27 سؤالات مهمی که هر زن باید در میانسالی به آنها پاسخ دهد (آیا سفر زندگی مرد و زن یکسان است؟)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 18 چرا یک دختر زنانگی مادرانه را نفی می‌کند؟ 10:21 چرا یک دختر زنانگی مادرانه را نفی می‌کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 19 روبرویی یک زن با پدرش در سفر زندگی (نقش دیسیپلین برای رشد دختر بابا) 11:27 روبرویی یک زن با پدرش در سفر زندگی (نقش دیسیپلین برای رشد دختر بابا)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
فیلم های سینمایی مرتبط
تحلیل فیلم نگاهی به فیلم Joy 2015 اکنون بشنوید نگاهی به فیلم Joy 2015اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
تحلیل سریال نگاهی به سریال House of Cards اکنون بشنوید نگاهی به سریال House of Cardsاکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
شفای زنانگی 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 243 دقیقه حجم قابل دانلود : 434 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

92%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

97%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

91%

دسترسی به فایل های دانلود

94%

کاربردی بودن مطالب

89%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

91%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه
نظری تا کنون ثبت نشده است
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :