شما ظاهرا خارج از ایران هستید یا از VPN استفاده می کنید. برای استفاده بهتر از خدمات سایت VPN خود را خاموش کنید.

بسته کامل دوره سفر زندگی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 440,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 26,400 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
بسته کامل دوره سفر زندگی
26 درس گفتار 420 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 440,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در زندگی لحظاتی هست که فکر میکنی باید برای چیزی بجنگی در زندگی لحظاتی هست که فکر میکنی باید بنشینی و درونت را یه دستی بکشی و رصد کنی اسمان دلت را که کجا ها را اشتباه کرده ای (جستجوگری) در زندگی دربدری هایی هست که برایت پیش می اید و میتوان علف نزد...مستی نکرد..خود را هم به نفهمی نزد بلکه ایستاد و ایستاد و ایستاد (جستجوگری) در زندگی اتفاقاتی هست که نباید فهمید، باید فقط دید و قورت داد و برگشت به دنیای آدمهای معمولی (مجیشن) در زندگی روزهایی هست که دلت میخواهد دست کسی را که افتاده بگیری، یا سراغ کسی بروی که مدتهاست در حسرت تو و دستان توست (دهندگی)

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

آشنایی با سه بخش سفر قهرمانی (hero in journey) آشنایی با آرکتایپ های Innocent (امید) و Orphan Child (کودک یتیم) چگونه دعا کنیم ؟ دعا یک قرارداد دو طرفه نیست (مثالی از استاد قمشه ای) چگونه راه زندگی بهتر را پید ا کنیم؟ چگونه برای چیزی بجنگیم که ارزشش را دارد؟ چگونه بدون آسیب زدن به خود و دیگران بخشنده باشیم؟ در جامعه ای که از آن امید راهزنی شود کدام آرکتایپ بالا خواهد آمد؟ وقتی میپنداریم که توان هر چیزی را داریم کدام آرکتایپ ، بکار می آید؟ چگونه در سفر زندگی با غم های مقدس به زندگی معنا ببخشیم؟ جمعبندی آرکتایپ های سفر زندگی

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 از سرمایه گذاری برای جیب تا سرمایه گذاری برای جان 25:54 از سرمایه گذاری برای جیب تا سرمایه گذاری برای جاناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 از سرور و بهجت تا شادی و شادمانی (چیستی معنای زندگی) 26:05 از سرور و بهجت تا شادی و شادمانی (چیستی معنای زندگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 روایت هایی از بی معنایی در زندگی و تجربه فقدان 12:03 روایت هایی از بی معنایی در زندگی و تجربه فقداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 راهکارهایی برای رسیدن به معنا در زندگی 22:53 راهکارهایی برای رسیدن به معنا در زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 چگونه 0 و 360 زندگی ما بر هم منطبق است؟ 10:04 چگونه 0 و 360 زندگی ما بر هم منطبق است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 Ego ایگو، روح و تعاریف آن (نگاهی به پدیده همزمانی) 10:57 Ego ایگو، روح و تعاریف آن (نگاهی به پدیده همزمانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 چه چیز هایی رضایت از زندگی را برایمان به ارمغان می آورد (داستان حضرت موسی و خضر نبی) 12:30 چه چیز هایی رضایت از زندگی را برایمان به ارمغان می آورد (داستان حضرت موسی و خضر نبی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 نگاهی به جبر و اختیار در زندگی 13:20 نگاهی به جبر و اختیار در زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 سفر زندگیمان چه زمانی آغاز می شود؟ 17:02 سفر زندگیمان چه زمانی آغاز می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 آشنایی با سه بخش سفر قهرمانی (تست استاندارد سفر قهرمانی) 15:45 آشنایی با سه بخش سفر قهرمانی (تست استاندارد سفر قهرمانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 شما در کدامیک از 4 مرحله زندگی به تعریف پرفسور یونگ هستید 16:57 شما در کدامیک از 4 مرحله زندگی به تعریف پرفسور یونگ هستیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 آرکتایپ امید (innocent) و ویژگی های آن 26:05 آرکتایپ امید (innocent) و ویژگی های آناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 13 هدیه آرکتایپ امید (innocent) و تحلیل اعداد تست 20:27 هدیه آرکتایپ امید (innocent) و تحلیل اعداد تستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 14 نقاط ضعفی که آرکتایپ امید به ما می دهد (چگونه دعا کنیم ؟) 17:02 نقاط ضعفی که آرکتایپ امید به ما می دهد (چگونه دعا کنیم ؟)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 15 در مسیر زندگی چه زمان از دیگران کمک بگیریم؟ (آرکتایپ کودک یتیم Orphan Child) 28:10 در مسیر زندگی چه زمان از دیگران کمک بگیریم؟ (آرکتایپ کودک یتیم Orphan Child)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 16 جایی باید درنگ کرد و ارزش های زندگی را بازبینی نمود (آرکتایپ جستجو گر) 10:22 جایی باید درنگ کرد و ارزش های زندگی را بازبینی نمود (آرکتایپ جستجو گر)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 17 چگونه پس از بیرون افتادن از بهشت جستجوگریمان را آغاز کنیم؟ 14:30 چگونه پس از بیرون افتادن از بهشت جستجوگریمان را آغاز کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 18 چگونه با مبارزه زندگی خودتان را تغییر دهید (آرکتایپ جنگجو) 17:05 چگونه با مبارزه زندگی خودتان را تغییر دهید (آرکتایپ جنگجو)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 19 چگونه آرکتایپ های سفر زندگی را تقویت کنیم؟ (دستاورد سفر قهرمانی) 11:36 چگونه آرکتایپ های سفر زندگی را تقویت کنیم؟ (دستاورد سفر قهرمانی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 20 راهکارهایی برای دهندگی سالم (نمونه هایی از آرکتایپ جنگجو در سینما) 11:55 راهکارهایی برای دهندگی سالم (نمونه هایی از آرکتایپ جنگجو در سینما)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 21 مراحل و لایه های دهندگی کدامست؟ تفاوت حامی بودن در زن و مرد 11:33 مراحل و لایه های دهندگی کدامست؟ تفاوت حامی بودن در زن و مرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 22 عدد بالای حامی در تست سفر قهرمانی به چه معناست؟ 11:19 عدد بالای حامی در تست سفر قهرمانی به چه معناست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 23 چگونه آرکتایپ های سفر را متعادل کنیم 14:02 چگونه آرکتایپ های سفر را متعادل کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 24 چگونه در سفر زندگی با غم های مقدس به زندگی معنا ببخشیم؟ 13:17 چگونه در سفر زندگی با غم های مقدس به زندگی معنا ببخشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 25 هر گاه در سفر زندگی آماده باشیم منادی از غیب خواهد آمد 11:37 هر گاه در سفر زندگی آماده باشیم منادی از غیب خواهد آمداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 26 افراط بیش از حد در آرکتایپ جنگجو چه عواقبی برای ما دارد؟ 16:57 افراط بیش از حد در آرکتایپ جنگجو چه عواقبی برای ما دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلایدها سفر قهرمانی بصورت یکجا اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
سفر زندگی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 420 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

87%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88%

دسترسی به فایل های دانلود

91%

کاربردی بودن مطالب

88%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

87%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

82%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

72%

دسترسی به فایل های دانلود

91%

کاربردی بودن مطالب

80%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

78%

به کسی معرفی می کنید ؟

80%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

77%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

فرشته‌ هاشمی
سلام به شما دکتر عزیز و گروه محترمتون خیلی خوشحالم این درس و خریدم تقریبا داره تموم میشه. میدونم هرکی سفر زندگی خودشو داره و خودت باید تکون بخوری خودت به خودت کمک کنی و هزار چیز دیگه که دارم سعی می‌کنم،فقط این وسط اگه زیادی قاطی پاتی با سفر والدینت شده باشی چطور بکشی بیرون به عنوان یه دختر سی و سه ساله خجالت می‌کشم که اینو میگم به هر کی بگم میگه بس که بی عرضه بودی آره من بد حور تسلیم پدر مادرم بودم و سال‌ها فکر میکردم صبر کنم درست میشن بعد دیدم اقلا دارم لای دعواهاشون بازی میخورم و وقتی پای دعوا و غرورشون وسطه من ممارست اهمیتی براشون ندارم.با ترس بی دلیل زیاد بزرگ شدم همیشه دنبال اون لذتهای ستون دوم بودم تو سن بلوغم یه تجربه های خوبی داشتم اگه بشه اسمشو ایمان گذاشت.سه سال پیش واقعا تصمیم گرفتم بزنم بیرون بابام هیچ وقت این اجازه رو نمیداد یه جورایی تا پای جون واستاده بود جلوم و مامانم هم یه مدل دیگه ولی موقت زدم بیرون ولی با مشکلات سدید روبرو شدم جسمی و روحی و فکری قاطی پاتی که هنوزم دقیق متوجه نشدم چی به چی بود فقطخیلی مزخرف بود یه تنهایی که هیچی هیچی نبود همراه با بینایی اذیت جسمی درد بدنی دستم به جایی بند نبود دکتر مشاور خدا الان بهترم متوجه شدم خودمو انداخته بودم یه وری جون جلوی والدینم نمیتونستم خودم باشم و هزار چیز دیگه دارم سعی می‌کنم از نظر مالی مستقل شم میدونم از این قصه های هزار و یک شب زیاد شنیدین اگه نخوندی هم آهمیت نداره اصلا نمی‌دونم چرا دارم مینویسم اونم ساعت دو و چهل سحر فکر می‌کنم بالاخره یه خونه ای میسازم که توش بتونی خوب بخوابی خوب بخوری زندگی کنی فک‌کنم اشتباهم این بوده سر ته رفتم ستون دوم برام مهم بود ولی حواسم نبود از اولیه های اساسی موندم.نمیدونم چرا نوشتم مرسی بابت نکتهای خوبی که تو اینست میزارید گفتم یه تشکر کنم.همیشه کنار همه ناقشنکی های که تو‌درونم میدیدم یه یه چیز مهم و عالی هم بوده و هست. آخ که چقدر پاره پاره نوشتم و بسی طولانی.یه روزی جواب سؤالامو پیدا می‌کنم قدم به قدم که پیش می‌رم دارن پیدا میشن کوچولو‌کوچولو و این درس شما امروز منو برد به روزایی که مثلا اهداف والا داشتم درحالیکه حواسم نبود بابا اول تیر آهن‌ها رو بکار اسکلت ساختمونو ببر بالا بعد توسط خوشگل کن وای دیگه بشه طومار شد
یکشنبه , 01 مهر 1397

علی شبانکاره
اینکه بعضی از دروس به صورت کامل به فروش میرسند و دیگه به صورت تکی فروش ندارند باعث میشه کسی که یک یا دو عنوان رو وقت رو نمایی تهیه کرده دیگه بقیه رو نگیره، چون مجبوره برای یک درس که تهیه نکرده همه ی درس ها رو دوباره بگیره!
سه شنبه , 27 شهریور 1397

خانه توانگری
- - -
جناب شبانکاره قبلا درس سفر زندگی بصورت چهار جلسه بوده که برای یکپارچه سازی و محتوا درس بصورت یک پکیج ارائه شده بخش غیر حضوری در حال طراحی سایتی جدید هستند که قابلیت تکمیل پکیجها نیز در آن ارائه میگردد

نیکو احمدپور
من این دوره رو حضوری هم گذروندم اما بازم از غیرحضوریش لذت بردم . فقط کاش با توجه به شرکت در کلاس حضوری تخفیف برای غیر حضوری میزاشتین زودتر میخریدمش .
سه شنبه , 14 فروردین 1397

کیمیا کریمی تهرانی
خواهش میکنم تخفیفی برای این درس بگذارید. من از بس درس ها رو خرید کردم این درس دیگه برام گرونه
شنبه , 28 بهمن 1396

تهمینه فیروزی نژاد شیرازی
سلام
خسته نباشید واقعا ، من نمی تونم اسلایدهای آموزشی ، آموزش غیر حضوری سفر زندگیم رو دانلود کنم . بهم ارور می ده . ممنون می شم راهنماییم بفرمائید .
شنبه , 27 آبان 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
تهمینه گرامی لینک هارا بررسی کردیم مشکلی نبود اما در فایل های zip امکان ناقص دانلود شدن آنها هست که باعث میشه موقع استفاده از فایل ارور مشاهده کنید
لطف کنید از کامل شدن دانلود مطمئن شوید

پیام نورایی
ممنون از دکتر شیری عزیز و اعضای تیمشون بسته بسیار خوبی بود حرفهایی که هیچ جایی نمی شه شنید
پنجشنبه , 30 شهریور 1396

مریم صفری
با عرض سلام و خسته نباشید. یک سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید.

آیا این دوره شامل تخفیف های جشنواره نیمه تابستانی نیست؟

ممنون از شما
جمعه , 13 مرداد 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
خیر خانم صفری این بسته شامل این جشنواره نیست

سما نعمتی
با عرض سلام و خسته نباشید . قبلا این دوره رو ب تفکیک گذاشته بودین و من جلسات یک تا سه رو گرفته بودم و متاسفانه نتونسته بودم جلسه 4 رو بگیرم الان نمیتونم فقط فایل جلسه 4 رو داشته باشم ؟
ممنون میشم اگر کمکم کنید. با تشکر فراوان
دوشنبه , 29 خرداد 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم نعمتی سلام
امکان فروش تک جلسات این درس به پایان رسیده است
البته دسترسی خرید تک درس ها چندین بار فراهم شد و اطلاع رسانی گردید

آرزو اصلان نسب
سلام این دوره واسه کسایی که دچار سردرگمی شدن وچندساله که توی دوراهی موندن چه کمکی میتونه بکنه؟آیا پیشنهادی برا نجات از این وضعیت دارین؟
ضمن اینکه من تو پروفایلم بهتون پیام دادم اما به دلیل حجم انبوه پیاما هنوز پاسخی به من ارسال نشده.لطفا راهنمایی بفرمایین
سپاس
یکشنبه , 28 خرداد 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
بله این دوره بسیار میتواند برای شما کاربردی باشد

مارال صالحی
با سلام
مادر من، خانمی 60 ساله است که همیشه بی برنامه، بی هدف، بی انگیزه، منفعل و بدون اعتماد به نفس زندگی میکند و سالهاست که روزگارش را به بطالت سپری میکند، و با زندگی قهر است، و ارتباط خوبی با همسر و فرزندانش ندارد و هیچ کمکی را از سوی آنها در جهت بهبود زندگی خود و رشد خویش نمیپذیرد.
میخواستم راهنمایی بفرمایین چطور میشود به ایشان کمک کرد و از دوره ها یا گوش نیوش های دکتر شیری مواردی را که مناسب ایشان است معرفی بفرمایین.
با سپاس
جمعه , 19 خرداد 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم صالحی سلام
دوره سفر زندگی میتواند برای ایشان بسیار کاربردی باشد

مهناز قنبری
سلام دکتر شیری
میخواستم از شما تشکر کنم! گمون نمیکنم کسی تا به حال انقدر کاربردی و ملموس برای درک خرد زندگی و سر وسامان دادن به انرژی هایی که درون یک فرد هست لااقل برای من راهگشا بوده باشه!
بین دوره هایی که گذروندم این دوره لذت بخش ترین دوره آموزشیتون بود ????????????
دوشنبه , 25 اردیبهشت 1396

نیکو احمدپور
سلام
برای کسانی ه قبلا دوره سفر زندگی را حضوری گذرانده اند ، تسهیلات خاصی برای استفاده ازبسته غیر حضوری در نظر گرفته شده یا خیر؟
چهارشنبه , 23 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم احمدپور
دوره های حضوری و غیرحضوری دو بخش مختلف هستند و تسهیلاتی بصورت مستقل برای هر دوره در نظر گرفته میشود

معصومه سبقت
سلام
ای کاش فایل پاور پوینت این درس رو هم برامون میداشتین؟
دکتر که درس میدن از روی مطالب پاو، اگه جلو چشمون بود خیلی بهتر می شد
یکشنبه , 20 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم سبقت
فایل های pdf پائین صفحه درس ، همان پاور پوینت هایی میباشد که دکتر در درس به آن اشاره میکند

somayeh Rad
سلام، پرسش ها رو باید کجا مطرح کرد؟؟؟
سه شنبه , 15 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سمیه گرامی لطف کنید از پروفایلتون قسمت "ارسال پیام جدید" سوالتون رو مطرح بفرمائید

هانیه نصاری
سلام
من قصد خرید این بسته رو دارم اما علی رغم طی کردن مراحل خرید در انتها پیام " سبد خرید شما خالی است" را برای من نمایش می ده در صورتی که در طی جشنواره قبلی این مشکل و در خرید نداشتم، راهنمایی بفرمایید لطفا
سه شنبه , 15 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم نصاری لطف کنید تاریخچه مرورگرتون رو پاک کنید و حتما از مرورگر های کروم و فایر فاکس استفاده نمائید

طاهره بهبودی
سلام وقت بخیر
من این دور ه رو چند سال پیش حضوری خدمت دکتر گذروندم
جز بهترین مباحثیه که فکر میکنم به همه دوستان که دغدغه "چرایی" دارند واقعا کمک می کنه

مرسی از تیم خانه توانگری
یکشنبه , 13 فروردین 1396

Nina Kiani
با سلام
واقعا این مبحث عالیه و کلی ازش استفاده کردم. فقط درس گفتار ١٦ سه دقیقه اش کمه زده ١٤:03 ثانیه ولی ١١:03 ثانیه ست و اول درس یهو راجع به Ego self و Ego parent صحبت میشه که قبلش توضیحی داده نمیشه و من متوجه ی این مطلب نشدم اونجوری که باید و شاید. ممنون میشم کاملترش کنین
چهارشنبه , 09 فروردین 1396

مریم صفری
با سلام

ببخشید من جلسه اول این مجموعه را قبلا تهیه کردم . خواستم ببینم آیا امکان تهیه این مجوعه به صورت تک جلسه وجود ندارد ؟

ممنون از زحمات شما
جمعه , 04 فروردین 1396

s
- - -
نه متاسفانه سرکار خانم صفری
درسی که تکمیل بشه ، تک جلساتش از سیستم خرید خارج میشوند

نسترن خاموشی
سلام می خواستم بدونم این کلاس در سال 96 به صورت حضوری هم برگزار می شود؟سپاس از توجهتون
یکشنبه , 22 اسفند 1395

s
- - -
سالی یکبار دارمیش، امیدوارم افتخار حضور بدید

ساناز غفاری
درود
استاد میخواستم بدونم مابقى آرکیتایپ هاى سفر را هم در بخش غیر حضورى خواهیم داشت؟ در غیر این صورت اگر رفرنسى برا مطالعه کامل این درس هست لطفا معرفى نمایید. ممنون
سه شنبه , 17 اسفند 1395

s
- - -
هم قرار میدهیم هم کتابهای خانم شینودا بولن خوندنی هستند چنانگه در متن درس نیز گفتیم
نمادهای اسطوره ای و روانشناسی مردان/ زنان

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید