بسته والدین توانگر

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 165,000 تومان 130,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
بسته والدین توانگر
34 درس گفتار 200 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 165,000 تومان 35 هزار تومان تخفیف خرید همزمان 130,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

بخش اول: سالها در زندگیم ، مطبم و تدریسهایم در دانشکده و موسسه ، به افراد زیادی در این زمینه کمک کرده ام که بهتر زندگی کنند ، تله های شخصیتی خود را بشناسند و کمتر اشتباه کنند. تله هایی که همیشه با اسمهای قشنگ در شخصیت ما جا خوش میکنند و از دسترسمان خارج میشوند.جایی باید نشست و این شخصیت یگانه را ترمیم کرد و برای خود درخشید.با دانستن تله های شخصیتی می توانیم والدین بهتری باشیم
بخش دوم:در این درس دکتر علیرضا شیری به همراه سید سهیل رضایی به بررسی زندگی نزیسته پدر و مادر و تاثیر آن در بی تعادلی فرزندان خواهند داشت ونکات بلوغ شخصیتی نوجوانان را مطرح می نمایند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

آشنایی با تله هایی شخصیتی کاربرد شخصیت سالمتر من در فرزند پروری تله های شخصیتی که نمی گذارند پدر و مادر بهتری باشیم تست استاندارد تله های شخصیتی تله های زندگی چگونه عمل میکنند و ما با آنها چگونه کنار میاییم نیاز های اصلی فرزندانمان برای رشد و تعالی عوامل شکل گیری شخصیت فرزندتان بلوغ شخصیتی وابستگی سالم تا وابستگی نا سالم

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
دکتر حسن عشایری دانشمند علوم اعصاب
سهیل رضایی مدیر بنیاد فرهنگ زندگی
با خرید این درس 35,000 تومان جلو می افتید

تخفیف ویژه

100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
کلیپ اول تله های والدین 08:31 اکنون بشنوید تله های والدیناکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 1 در این درس چه خواهیم آموخت؟ از بی ارزشی تا اعتماد به نفس 05:43 در این درس چه خواهیم آموخت؟ از بی ارزشی تا اعتماد به نفساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 پنج عامل سرنوشت ساز آینده فرزندانمان 06:23 پنج عامل سرنوشت ساز آینده فرزندانماناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 تست استاندارد تله های شخصیتی 02:37 تست استاندارد تله های شخصیتیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید تست استاندارد تله های شخصیتی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید تحلیل تست تله های شخصیتی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 نیاز های اصلی فرزندانمان برای رشد و تعالی کدامند؟ 05:11 نیاز های اصلی فرزندانمان برای رشد و تعالی کدامند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 با آسیب زدن به حس ارزشمندی فرزندمان کدام تله هارا فعال میکنیم؟ 06:36 با آسیب زدن به حس ارزشمندی فرزندمان کدام تله هارا فعال میکنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 با رها شدن از تله های شخصیتیمان به فرزندمان آسیب نزنیم 07:07 با رها شدن از تله های شخصیتیمان به فرزندمان آسیب نزنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 چگونه به فرزندمان به اندازه کافی استقلال دهیم تا رشد کند؟ 04:08 چگونه به فرزندمان به اندازه کافی استقلال دهیم تا رشد کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 تله های شخصیتی به چه شیوه هایی وارد خانواده می شوند؟ 05:14 تله های شخصیتی به چه شیوه هایی وارد خانواده می شوند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 تله های شخصیتی با ظاهری خوب در زندگی وجود دارند 06:30 تله های شخصیتی با ظاهری خوب در زندگی وجود دارنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 اگر تله های شخصیتیمان را جدی نگیریم چه اتفاقی میافتد؟ 03:52 اگر تله های شخصیتیمان را جدی نگیریم چه اتفاقی میافتد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 تله ها روی کدام بخش از شخصیتمان اثر می گذارد؟ 04:10 تله ها روی کدام بخش از شخصیتمان اثر می گذارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 عواملی که باعث می شود فرزندمان دچار تله شوند 06:08 عواملی که باعث می شود فرزندمان دچار تله شونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 13 جمع بندی تله های شخصیتی والدین و فرزندان 09:10 جمع بندی تله های شخصیتی والدین و فرزنداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 14 تله های زندگی چگونه عمل میکنند و ما با آنها چگونه کنار میاییم 10:44 تله های زندگی چگونه عمل میکنند و ما با آنها چگونه کنار میاییماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 15 مقدمه آینده فرزندانمان چه خواهد شد؟ 05:20 مقدمه آینده فرزندانمان چه خواهد شد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 16 چگونه زندگی نزیسته شما به فرزندتان آسیب می زند؟ 08:02 چگونه زندگی نزیسته شما به فرزندتان آسیب می زند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 17 غیر از شما چه عوامل دیگری در شکل گیری شخصیت فرزندتان موثر است؟ 09:15 غیر از شما چه عوامل دیگری در شکل گیری شخصیت فرزندتان موثر است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 18 آیا میدانید خود شما مولف کتاب تربیت فرزندانتان هستید؟ 07:30 آیا میدانید خود شما مولف کتاب تربیت فرزندانتان هستید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 19 چگونه خانواده را به سمت سلامت پیش ببرید؟ 09:31 چگونه خانواده را به سمت سلامت پیش ببرید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 20 به فرزند پروری والدینتان چه نمره ای میدهید؟ 12:33 به فرزند پروری والدینتان چه نمره ای میدهید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 21 مهمترین وظیفه ما در قبال فرزندنمان چیست؟ 14:16 مهمترین وظیفه ما در قبال فرزندنمان چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 22 چگونه عقده های والدین نمیگذارند پدر مادر بهتری باشیم؟ چه باید کرد؟ 12:27 چگونه عقده های والدین نمیگذارند پدر مادر بهتری باشیم؟ چه باید کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 23 مراقب زندگی نزیسته تان باشیم 02:14 مراقب زندگی نزیسته تان باشیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 24 جایگاه فعلی شما در زندگی (مقدمه فرزند پروری از اضطراب تا اطمینان) 04:26 جایگاه فعلی شما در زندگی (مقدمه فرزند پروری از اضطراب تا اطمینان)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید درخت زندگی (Blob Tree) اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 25 چگونه عصر دیجیتال از هوش فرزندانتان راه زنی میکند؟ 04:49 چگونه عصر دیجیتال از هوش فرزندانتان راه زنی میکند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 26 علم تاریخ چه آموزه هایی برای ما دارد؟ 05:47 علم تاریخ چه آموزه هایی برای ما دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 27 مهمترین هدف فراموش شده والدین برای آینده فرزندتان کدام است؟ 12:44 مهمترین هدف فراموش شده والدین برای آینده فرزندتان کدام است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 28 خودتان را گول نزنید، تربیت با محبت فرق میکند 05:46 خودتان را گول نزنید، تربیت با محبت فرق میکنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 29 فرزندانتان با چه راه های ارتباطی تربیت میشوند؟ 06:37 فرزندانتان با چه راه های ارتباطی تربیت میشوند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 30 ویژگی های یک خانواده سالم 05:36 ویژگی های یک خانواده سالماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 31 کمالگرایی منفی چگونه والدین ایرانی را فلج میکند؟ 02:43 کمالگرایی منفی چگونه والدین ایرانی را فلج میکند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 32 راهکار هایی برای کنترل اضطراب والدین 08:30 راهکار هایی برای کنترل اضطراب والدیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 33 نیاز های ضروری و کاذب در فرزندمان چیست؟ 06:42 نیاز های ضروری و کاذب در فرزندمان چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 34 به فرزندمان موثر بودن را یاد دهیم 02:53 به فرزندمان موثر بودن را یاد دهیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
کلیپ سوم بخش هایی ازکلاس "زندگی نزیسته والدین" 17:13 اکنون بشنوید بخش هایی ازکلاس "زندگی نزیسته والدین"اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید درسی در یک فایل اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
بسته والدین توانگر اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 200 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

84%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

87%

دسترسی به فایل های دانلود

88%

کاربردی بودن مطالب

88%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

83%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

79%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

98%

دسترسی به فایل های دانلود

88%

کاربردی بودن مطالب

71%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

66%

به کسی معرفی می کنید ؟

76%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

39%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

75%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

مشهدخواه صبا
سلام.خسته نباشید...کلیپ دوم فقط صداش هست .
شنبه , 05 آبان 1397

خانه توانگری
- - -
سپاس از شما خانم خواه صبا
فایل بررسی و جدول درس بروز رسانی خواهد شد

خانم فرمانی
با سلام و وقت بخیر لطفا بفرمایید برای فرزند نوجوانمان کدام بسته را تهیه کنیم؟
با سپاس از توجه شما
شنبه , 13 مرداد 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم فرمانی بسته غیرحضوری ویژه خود نوجوانان هنوز منتشر نشده است

الهام بهرمندی
بسیار عالی و کامل بود خوشحالم از این خرید
جمعه , 07 اردیبهشت 1397

صدیقه میرزایی
با سلام و وقت بخیر.
من دروس رو گوش دادم.واقعا عالی بودن. و ازتون متشکرم.اما یه مشکل هنوز وجودداره.پسر شش ساله ی من وقتی از چیزی ناراحت میشه،بجای گفتن مسئله و بیان احساسش سریع به اطرافیان کتک میزنه،چیزها رو پرت یا خراب میکنه و باعث میشه شوهرم عصبانی بشه و یه دعوای حسابی راه بیفته بطوریکه بشت میترسه و حتی شب از ترس نمیتونه بخوابه.
از طرفی پسرم خیلی هم کمرو و خجالتی هست.و اگر توی جمع بهش توجه کنن و حتی ا زش تعریف کنن خیلی ناراحت میشه و خجالت میکشه.
بشدت مستاصل و ناراحتم.
خودم تله ی بی ارزشی و خودکم بینی دارم و همسرم کمال طلبی منفی.
خواهش میکنم راهنماییم کنید آقای دکتر.
جمعه , 24 فروردین 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
p24

بهاره ذبحی
من این دوره رو تهیه کردم ، میشه اسلایدهای هر درس رو هم داشته باشیم؟
به درک بهتر کمک میکنه، استاد به بچه های حاضر میگن اسلایدها رو بهتون میدیم ، خوب به ما هم بدین لطفا
یکشنبه , 19 فروردین 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم ذبحی تمامی اسلاید های درس در اخرین سطر جدول قابل دسترسند

معصومه امینی
با سلام و تشکر از ارائه درس والدین توانگر
با گوش دادن به این درس به این نتیجه رسیدم برای تربیت فرزندم بیشتر باید روی خودم ، تله هایی که دارم ،وابستگی هایی که دارم کار کنم ، گویا اول باید خودم را تربیت کنم .
سه شنبه , 07 فروردین 1397

مطهره حسینی
با سلام و تشکر از اقای دکتر شیری و تیم خانه توانگری آیا اینجا یه سوال بپرسیم راجع به فرزندپروی ،اقای دکتر جواب میدن ؟
جمعه , 22 اردیبهشت 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم حسینی لطف بفرمائید سوالاتتان را از پروفایلتان بخش صندوق پیام ارسال نمائید

khatereh sarmadi
سلام آیا این درس برای والدین فرزندان نوجوان هم مناسبه؟
سه شنبه , 05 اردیبهشت 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
وقت بخیر خانم سرمدی
بله حتما میتواند مفید باشد

آزاده کیانی
باتشکراز دکترشیری عزیز بخاط آموزش های ارزشمندشون من چندوقتی قصدخریداین بسته رو داشتم که همیشه می دیدم شامل تخفیف نمیشه تا اینکه روز قبل خریداری کردم و امروز بخاطر مبعث شامل تخفیف شد
عااالی بود.
ممنونم
دوشنبه , 04 اردیبهشت 1396

علی دارینی
سلام خدا قوت میشه یه گروه تلگرامم برا ی این اموزش بگذارید مثل توانگرشو
سه شنبه , 29 فروردین 1396

الناز امینی
سلام وقت بخیر
ممکنه راهنمایی بفرمایید این بسته شامل هر سه عنوان "زندگی نزیسته" "تله های شخصیت" و "از اضطراب تا اطمینان" به شکل کامل میشه یا شامل بخش هایی از این دوره هاست؟ و اینکه پسر من سه سال و نمیه است این دوره برای من هم کاربرد داره ؟
سپاسگزارم
سه شنبه , 29 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم امینی در این بسته تمامی 3 مبحثی که فرمودید بصورت کامل قرار دارد
بله حتما میتونه مفید باشه

فاطمه حیدری
با سلام و خدا قوت...درس والدین توانگر هم جز تخفیفات نوروزی هست یا قیمت ثابتش اینه؟!
یکشنبه , 13 فروردین 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم حیدی این دوره شامل تخفیف نشده اما با قیمت بسیار مناسب به فروش میرسد

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :