بسته از شکست تا پیروزی

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 275,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 16,500 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
پیشنهاد های ویژه این درس را به من اطلاع بده!
بسته از شکست تا پیروزی
30 درس گفتار 316 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 275,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

باید از شکست ها درس گرفت، بدون شکست پیروزی رخ نخواهد داد. شکست خوردن مهم نیست، مسأله مهم اینست که شخصیت بازنده نداشته باشیم و درگیر تله بازنده بودن نباشیم.اگر هدفی داریم باید خودمان را برای شکست خوردن هم آماده کنیم.اگر می خواهیم برنده شیم باید یک بازنده درست را تجربه کنیم.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

چرا شکست میخوریم؟ وضعیت من به نسبت اهداف چگونه است؟ تفاوت آرزو و هدف در چیست؟ عوامل شکست خوردن حین انجام کار کدامست؟ 1 چرا به نقشه راه احتیاج داریم؟ چگونه نقشه راه شخصی خود را بنویسیم؟ (تمرین) چه ویژگی هایی شمارا متمایز میکند؟ نکات کلیدی برای نوشتن نقشه راه

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس پس از شکست
درس گفتار 1 مقدمه ای در مورد شکست خوردن 05:39 مقدمه ای در مورد شکست خوردناکنون بشنوید مقدمه ای در مورد شکست خوردناکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 تست تله شکست 02:37 تست تله شکستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
تحلیل تست عدد شما چند است ؟ 01:56 عدد شما چند است ؟اکنون بشنوید عدد شما چند است ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 مثال هایی از انواع شکست 09:38 مثال هایی از انواع شکستاکنون بشنوید مثال هایی از انواع شکستاکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 شخصیت بازنده و علائم بازنده بودن 05:52 شخصیت بازنده و علائم بازنده بودناکنون بشنوید شخصیت بازنده و علائم بازنده بودناکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 چرا شکست میخوریم ؟ 04:45 چرا شکست میخوریم ؟اکنون بشنوید چرا شکست میخوریم ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 کجا به تله بازنده بودن دچار می شویم ؟ 02:36 کجا به تله بازنده بودن دچار می شویم ؟اکنون بشنوید کجا به تله بازنده بودن دچار می شویم ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 وضعیت من به نسبت اهداف چگونه است ؟ 17:39 وضعیت من به نسبت اهداف چگونه است ؟اکنون بشنوید وضعیت من به نسبت اهداف چگونه است ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 تفاوت آرزو و هدف در چیست؟ 03:17 تفاوت آرزو و هدف در چیست؟اکنون بشنوید تفاوت آرزو و هدف در چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 عوامل شکست پیش از شروع کار چیست ؟ 15:10 عوامل شکست پیش از شروع کار چیست ؟اکنون بشنوید عوامل شکست پیش از شروع کار چیست ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 عوامل شکست خوردن حین انجام کار کدامست ؟ 08:15 عوامل شکست خوردن حین انجام کار کدامست ؟اکنون بشنوید عوامل شکست خوردن حین انجام کار کدامست ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 عوامل شکست بعد انجام کار چیست ؟ 04:06 عوامل شکست بعد انجام کار چیست ؟اکنون بشنوید عوامل شکست بعد انجام کار چیست ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 استراتژی فردیمان پس از شکست چگونه باشد ؟ 15:09 استراتژی فردیمان پس از شکست چگونه باشد ؟اکنون بشنوید استراتژی فردیمان پس از شکست چگونه باشد ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
بروز رسانی درسی
درس گفتار 13 سمینار پس از شکست دکتر شیری در کاشان قسمت اول 52:09 سمینار پس از شکست دکتر شیری در کاشان قسمت اولاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 14 سمینار پس از شکست دکتر شیری در کاشان قسمت دوم 50:43 سمینار پس از شکست دکتر شیری در کاشان قسمت دوماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید آموزشی درس پس از شکست یکجا در یک فایل اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس نقشه راه
درس گفتار 1 چرا به نقشه راه احتیاج داریم؟ خاطره دکتر شیری از صعود دماوند 11:00 اکنون بشنوید چرا به نقشه راه احتیاج داریم؟ خاطره دکتر شیری از صعود دماونداکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 چگونه کمال گرایی در موفق شدن ، ما را در رضایت از زندگی فلج میکند 06:26 اکنون بشنوید چگونه کمال گرایی در موفق شدن ، ما را در رضایت از زندگی فلج میکنداکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 وقتی از نقشه راه صحبت میکنیم ، چهار سوال اصلی چیست ؟ 03:55 اکنون بشنوید وقتی از نقشه راه صحبت میکنیم ، چهار سوال اصلی چیست ؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 :بدون ریزش ، رویشی رخ نخواهد داد ( خاطره سیخ سوخته از استاد حورایی) 05:51 اکنون بشنوید :بدون ریزش ، رویشی رخ نخواهد داد ( خاطره سیخ سوخته از استاد حورایی)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
فایل صوتی خلاصه درس گفتار 1 تا 4 27:24 خلاصه درس گفتار 1 تا 4اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 ناخنک به مفهوم استراتژی فردی بزنیم. 07:53 اکنون بشنوید ناخنک به مفهوم استراتژی فردی بزنیم.اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 چه چیزی تو را از بقیه متمایز میکند؟ 05:26 اکنون بشنوید چه چیزی تو را از بقیه متمایز میکند؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 خویشتن خود را در آینه دیگران ببینیم 07:24 اکنون بشنوید خویشتن خود را در آینه دیگران ببینیماکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 چگونه نقشه راه شخصی خود را بنویسیم ؟ (تمرین) 06:36 اکنون بشنوید چگونه نقشه راه شخصی خود را بنویسیم ؟ (تمرین)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
فایل صوتی خلاصه درس گفتار 5 تا 8 27:20 خلاصه درس گفتار 5 تا 8اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 نداشتن نقشه راه چه جاهایی به ما لطمه میزند؟ 15:07 نداشتن نقشه راه چه جاهایی به ما لطمه میزند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 برای داشتن یک نقشه راه ، به چه سوالاتی باید پاسخ دهید؟ 04:22 برای داشتن یک نقشه راه ، به چه سوالاتی باید پاسخ دهید؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 چه جا هایی از زندگی فرصتی برای اشتباه وجود ندارد؟ 13:42 چه جا هایی از زندگی فرصتی برای اشتباه وجود ندارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 برای زندگیتان یک الگو انتخاب کنید 10:16 برای زندگیتان یک الگو انتخاب کنیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 13 چه ویژگی هایی شمارا متمایز میکند؟ 09:41 چه ویژگی هایی شمارا متمایز میکند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 14 چگونه متمایز باشیم؟ (یک مثال عملی) 05:11 چگونه متمایز باشیم؟ (یک مثال عملی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 15 از داشته هایمان لذت ببریم و هزینه آنچه میخواهیم بدست بیاوریم را بسنجیم 05:16 از داشته هایمان لذت ببریم و هزینه آنچه میخواهیم بدست بیاوریم را بسنجیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 16 نکات کلیدی برای نوشتن نقشه راه 03:05 نکات کلیدی برای نوشتن نقشه راهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید آموزشی درس نقشه راه بصورت یکجا اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
شکست تا پیروزی اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 316 دقیقه حجم قابل دانلود : 258 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

85%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

86%

دسترسی به فایل های دانلود

88%

کاربردی بودن مطالب

86%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

84%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

86%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

86%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

97%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

100%

دسترسی به فایل های دانلود

96%

کاربردی بودن مطالب

83%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

84%

به کسی معرفی می کنید ؟

71%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

71%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

سجاد
کیفیت صوت واقعا پایین .تو ماشین نمیشه گوش داد
یکشنبه , 30 دی 1397

پشتیبانی
- - -
جناب نیک منش
تیم پشتیبانی برای بررسی موضوع و ارتقاع کیفی صوت درس گفتارها با شما تماس گرفتند اما ناموفق بود در نهایت به ایمیل و صندوق پیام پروفایل کاربری شما در سایت توانگری پیام ارسال کرده ایم لطفا چک بفرمایید

مطهره دهقانی
انتظارم از این درس این بودک برای هر موردی حداقل یکی دوتا راهکار سرمشق برای حلشون داده بشه تا خودم سرنخ را بگیرم برم جلو وبخصوص اهمال کاری ک براورده نش
جمعه , 28 دی 1397

پشتیبانی
- - -
خانم دهقانی سپاس از اینکه درس را گوش کردید. این درس با بررسی دقیقی که بخش تولید محتوای تیم توانگری انجام داده اند شامل 90 نکته اموزشی است که طبیعتا برای هر کدام می توان اموزش مفصل داد که خارج از ظرفیت اموزش غیر حضوری است و شاید نیاز به مطالعه شخصی است که کتب مختلفی درباره این نکات موجود و قابل مطالعه اند. برای اهمال کاری نیز پیشنهاد شما را به اطلاع مدیر اموزشهای غیر حضوری میرسانیم

سجاد
ممنون . کاش اسلاید آموزشی هم داشت .
پنجشنبه , 29 آذر 1397

پشتیبانی
- - -
اسلایدها هم در جدول درس موجودند

مجسن بنائی
سلام و خسته نباشین
متاسفانه همیشه در چند روز اول امکان دانلود فایل ها وجود نداره
الان چند روزه که من درس از شکست تا پیروزی رو خرید کرده ام اما نتونستم
سه شنبه , 27 آذر 1397

پشتیبانی
- - -
جناب بنائی سایت پس از رونمایی بروز رسانی های بسیاری داشته و مشکلی برای دانلود و استفاده از درسها نیست. لطفا مجدد اقدام به دانلود کنید و در صورت بروز هر گونه سوال به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید

حمیده
باسلام واحترام
مبحث شکست تاپیروزی بابیان شیوا وراحت وصمیمی دکترشیری بسیار تاثیرگذاربودوبسیارمفیدودرحقیقت درس زندگی است
باتشکر
سه شنبه , 06 آذر 1397

حسین صادقی
جالب نبود.. مطلب آنچنان بدرد بخوری که بشه گفت اینو جای دیگه ای نشنیده بودم یا نمیدونستم و عجب نکته ای گفت توش نداشت مباحث پراکنده و زیاده گویی توش بود .. دکتری که خودشون میگن باید کارها چهار به علاوه یک باشه این درس غیر حضوریشون چهار منهای سه بود.. نمیدونم شایدم خوب باشه و من نتونستم استفاده کنم.. درکل حال نکردم باهاش
جمعه , 18 آبان 1397

پشتیبانی
- - -
جناب صادقی
نظر شما به بخش اموزشهای غیر حضوری منتقل شده و برای مکالمه تلفنی و شنیدن نظراتتان با شما تماس گرفتند اما ناموفق بود. در نتیجه از طریق تلگرام برایتان پیام ارسال شده تا پیگیری و بررسی های لازم انجام شوند و بتوانیم نقاط ضعفمان را قوت بخشیم

نازنین سعادتی
درود درخصوص دروس جایی سوالی داشته باشم چطور و کجا میتو نم مطرح کنم؟
سپاس از شما
جمعه , 11 آبان 1397

پشتیبانی
- - -
خانم سعادتی همانطور که به هنگام تهیه درس در قوانین قید شده دروس امکان ثبت پرسش اختصاصی در سایت توانگری ندارند. شما میتوانید به سایت porsesh24.com مراجعه کنید

حمیده فلسفین
سلام
من الان پست اینساگرام تخفیف را خوندم ولی ظاهرا وقتش تموم شده.. یک فرصتی به من بدین لطفا :):)
جمعه , 11 آبان 1397

پشتیبانی
- - -
خانم فلسفین تخفیفات ما باز هم تکرار خواهند شد و میتوانید با پیگیری کانال تقویم تخفیفات را در ابتدای هر ماه داشته باشید

حسین
خب این درس شکست تا پیروزی جداگانه {ازبا نقشه راه }یا تخفیف گذاشته نمیشه روز 9-10 ابان؟
دوشنبه , 07 آبان 1397

پشتیبانی
- - -
همین بسته تخفیف گذاشته میشه

حسین
باسلام و تشکر.برای ما که قبلا نقشه راه ، را جداگانه تهیه کردیم.امکان خرید بسته شکست بصورت جداگانه با تخفیف مهیا میشد.
شنبه , 05 آبان 1397

پشتیبانی
- - -
درس شکست تا پیروزی روزهای نهم و دهم آبان ماه 97 بهمین منظور تخفیف خواهد داشت

اسری اصغرزاده
سلام
چرا دانلود کلیه فایل های نقشه راه رو که میزنم فایل زیپ شماره یک تا هشت رو داره؟ در صورتی کل درس گفتارهای نقشه راه 16 تا هست؟
یکشنبه , 20 خرداد 1397

پشتیبانی
- - -
لطفا مجددا دانلود بفرمایید
فایل زیپ اپدیت شد

افسانه جباری
باسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً، باید عرض کنم درس بسیار جذاب و گیراست، یعنی اشکال کار را تقریبا می توان در درون خود پیدا کرد ولی ملاکی وجود ندارد که مطمن شویم نتیجه گیری درست است یا خیر؟ درصورت امکان راهنمایی بفرمایید. باتشکر
دوشنبه , 27 فروردین 1397

simsam salabin
سلام . من یه کنکوریم یعنی متاسفانه دستم توجیب خانواده وُل میخوره
وفکر میکنم واقعا به این بسته احتیاج دارم چون هم تو تست آنلاینی که تو سایت گذاشتین 45شدم
و هم عملا چه تو درسم و خب روابطم با دوستام عملا یه الگو تکرار میشه وخب تو 11 سال رفتنم به مدرسه فقط یه چیزی رو به خوبی تجربه کردم
اونم از این قرار که با انگیزه کاذب شروع میکنم به درس خوندن و امید گرفتن 20 برای اینکه بلاخره قراره که دیگه ضایع نشم جلوی خانواده
و ته همشون قطعا ضایع شدن من بود و الانم که متوجه شدم مشکل شعور و نفهم بودنم نیست خیر سرم دارم به کندی هرچه تمام تر برای کنکور عرق میریزم و در حالی که فکر میکنم صحبتای استاد شیری رو تو این بسته گوش کنم شاید گیر زندگی نکردنمو بفهمم البته با استفاده از تخفیف خیلی خوبتون .
پس خانواده ی عزیز با در نظر گرفتن تمام زحماتشان از زمان طفولیت بنده تا فعلا جانی در بدن دارم و به ویژه خرج های باور نکردنیشون برای کنکورم با انرژی هرچه تمام تر میگن نــــــــــــــــه و میگن هزینه های حیف شده متاسفانه ماننده میوه ای بهشتی در تو به ثمر نرسیده تا به امروز و ادامه میدن اگه تو مرد عملی پاشو برو خودتو بکوب نمیخواد جیب مارا به اسفل و سافلین هدایت کنی و معتقدن این سایت داره مشکوک میزنه که اگه واقعا بسته های صوتی مفید و کارسازه چطور اینقدر تخفیف غیر باور نکردنیی داره و قسمت مزحکش اینه اگه همچین تخفیفی رو تو سایت نمیزاشتین من قصد گوش دادنشو عقب مینداختم هر چند الانم وضعم هممونه
ولی با این حال خواستم با این خلاصه شرح آن چه رخ داد زندگیم از تخفیفای فوق العاده عالیتون تشکر کنم و بگم دمتون گرم فدایی دارین و اینکه خداییش خیلی باحالین و.خسته نباشید☺
چهارشنبه , 15 فروردین 1397

پیمان اخوان صادقی
مطالب و کیفیت آنها خوب و کاربردی است.
یکشنبه , 12 فروردین 1397

محجوبه اقدم
کاش بشه کل فابل ها و دروس رو یک جا دانلود کرد
شنبه , 04 فروردین 1397

پشتیبانی
- - -
سلام وقت بخیر
در آخرین سطر جدول لینک دانلود یکجای کلیه دروس قرار گرفته است

آنیتا ترکی
سلام
من امروز درس غیر حضوری شکست تا پیروزی تمام کردم ازتون خیلی ممنونم درس کامل و عالی بود . هزینه ای که واقعا بابت مطالب و اطلاعاتی که داده میشه چیزی نیست .
بعد از گذراندن این درس متوجه شدم تا امروز چقدر هزینه دادم تا کسی دیگری رو زندگی کنم در صورتی که درون هر کداممان الماسی نهفته است که کافی ان الماس پیدا کنیم مسیر خودمون بریم . این میتونه خیلی ارزشمندتر باشه .
من پیشنهادی دارم بنظر من قبل از اینکه کسی این درس را بگیره بهتره اول دوره شخصیت سالمتر را بگیره بعد سراغ این درس بیاد . تاثیر خیلی بهتری داره .چون یکی از ریشه های اصلی که ما نقشه راه خودمون نداریم تله ی بی ارزشی است .
مچکرم
جمعه , 03 فروردین 1397

رها
سلام
امروز در دومین روز سال برای اولین بار و اولین تجربه بسته از شکست تا پیروزی شما را خریدم. دو سال هست که پبگیر اینستاگرام و تلگرام شما هستم ولی امروز خیلی جدی تصمیم به خرید محصولات شما گرفتم چون میخوام با کمک شما و یادآوری خودم دوباره بهترین باشم
سپاس از شما دکتر جان. بمونید برامون
نوروز مبارک
پنجشنبه , 02 فروردین 1397

الهام رازانی
سلام
بسته شکست تا پیروزی رو خریدم محتواش خیلی با کیفیت نبود
شما سطح انتظار ما رو خیلی بالا بردید گفتگو با ناهید واقعا عالیه من هر بار گوش می دم یه مطلب جدید ازش می گیرم
ولی متاسفانه این بسته چنگی به دل نمی زد
ممنووون
موفق باشید
دوشنبه , 28 اسفند 1396

حمید طهرانی
با سلام و وقت بخیر شما در پاسخ بنده جواب داده بودید «حمید عزیز بزودی برای شما پیشنهادی از طریق ایمیل و پیامک ارسال خواهد شد که بتوانید این تک درس را تهیه فرمائید» متاسفانه تاکنون چنین ایمیلی دریافت نشده است .
یکشنبه , 27 اسفند 1396

پشتیبانی
- - -
حمید گرامی هنوز تصمیمی برای ارائه این درس ها بصورت تکی گرفته نشده است

علی صدر
سلام
من قبلا خدمت تیم پشتیبانی تماس گرفتم و ازشون خواستم که بسته پس از شکست رو برای فروش قرار بدن چون نقشه راه رو خریده بودم. اون موقع گفتن اطلاع رسانی میشه ولی نشد.
میخواستم تقاضا کنم اگر امکانش هست ، یه کمکی بکنین که اون بسته رو جدا بشه تهیه کرد
مرسی
چهارشنبه , 09 اسفند 1396

پشتیبانی
- - -
علی عزیز در حال حاضر امکان خرید تک جلسات وجود ندارد
به زودی امکانی برای خرید تک جلسات فراهم میشود

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید