ازدواج 360

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 600,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 36,000 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
ازدواج 360
15 درس گفتار 305 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 600,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

احتمالا یکی از موثرترین کلاسهای زندگی شما خواهد بود چون ، ازدواج خوب ارزش سرمایه گذاری جدی دارد
ازدواج تصمیم آسانی نیست در زندگی. کسی که باهوش باشد کافیست فکر کند که نه نیازی به اقا بالا سر دارد نه اینکه کسی بهش غر بزند که موقع خواب خر خر میکنی ، هر جوری دلش خواست میرود حمام و یکی از اون ته داد نمیزند که” حوله ات را مرتب بگذار رو جا حوله ای...”
هر وقت دلش خواست میرود مسافرت با هر کسی که دوست داشت…با این حال یک آدم عاقل به وقتش ازدواج میکند و میداند چرا باید قید خیلی از عشق و حالهای زندگی مجردی را زد ! این” وقتش ” کی است؟ چگونه است که بعضی ها ازدواج میکنند و راضی اند و بعضی ها هر روز به خودشان لعنت میفرستند ؟

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

جایگاه باورهای مرکزی و تله های شخصیتی در ازدواج (CoreBelief) چگونگی جریان یافتن باورها مرکزی و تله ها شخصیتی در فرد ، جامعه یا سازمان ویژگی های مجردی خوب چیست و چه چیزهایی را باید چک کرد ؟ برای بلوغ جنسی ازدواج کدام نکات را باید چک کرد ؟ با تامین کدام نیازها میتوان ازدواجی خوب ساخت ؟ بلوغ عاطفی و مالیتان برای ازدواج را با چه سئوالاتی چک کنید ؟ نکات کاربردی و امتحان پس داده بلوغ های اجتماعی و معنوی

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 آیا نمی توان بدون این درس ها و کلاس ها ازدواج کرد؟ (ویژگی های انسان فردیت یافته) 19:38 آیا نمی توان بدون این درس ها و کلاس ها ازدواج کرد؟ (ویژگی های انسان فردیت یافته)اکنون بشنوید آیا نمی توان بدون این درس ها و کلاس ها ازدواج کرد؟ (ویژگی های انسان فردیت یافته)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 بخش اول: جایگاه باورهای مرکزی و تله های شخصیتی در ازدواج (CoreBelief) 08:54 بخش اول: جایگاه باورهای مرکزی و تله های شخصیتی در ازدواج (CoreBelief)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 2 بخش دوم: جایگاه باورهای مرکزی و تله های شخصیتی در ازدواج (CoreBelief) 05:31 بخش دوم: جایگاه باورهای مرکزی و تله های شخصیتی در ازدواج (CoreBelief)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 3 با تامین کدام نیازها میتوان ازدواجی خوب ساخت؟ (نگاهی به نظریه جفری یانگ و ویلیام گلسر) 15:44 با تامین کدام نیازها میتوان ازدواجی خوب ساخت؟ (نگاهی به نظریه جفری یانگ و ویلیام گلسر)اکنون بشنوید با تامین کدام نیازها میتوان ازدواجی خوب ساخت؟ (نگاهی به نظریه جفری یانگ و ویلیام گلسر)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
پرسشنامه ازدواج 360 (فایل PDF) - اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 چگونگی جریان یافتن باورها مرکزی و تله ها شخصیتی در فرد، جامعه یا سازمان 14:24 چگونگی جریان یافتن باورها مرکزی و تله ها شخصیتی در فرد، جامعه یا سازماناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 ویژگی های مجردی خوب چیست و چه چیزهایی را باید چک کرد؟ 35:23 ویژگی های مجردی خوب چیست و چه چیزهایی را باید چک کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 در بحث ازدواج باید نگران کدام تله ها باشیم (بخش اول) 25:46 در بحث ازدواج باید نگران کدام تله ها باشیم (بخش اول)اکنون بشنوید در بحث ازدواج باید نگران کدام تله ها باشیم (بخش اول)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 در بحث ازدواج باید نگران کدام تله ها باشیم (بخش دوم) 19:35 در بحث ازدواج باید نگران کدام تله ها باشیم (بخش دوم)اکنون بشنوید در بحث ازدواج باید نگران کدام تله ها باشیم (بخش دوم)اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 به دست خودتان ازدواجتان را خراب نکنید (ویژگی های ضد ازدواج) 23:48 به دست خودتان ازدواجتان را خراب نکنید (ویژگی های ضد ازدواج)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 برای بلوغ جنسی ازدواج کدام نکات را باید چک کرد؟ 27:31 برای بلوغ جنسی ازدواج کدام نکات را باید چک کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 بلوغ عاطفی و مالیتان برای ازدواج را با چه سئوالاتی چک کنید؟ (بخش هایی از مدلینگ) 32:11 بلوغ عاطفی و مالیتان برای ازدواج را با چه سئوالاتی چک کنید؟ (بخش هایی از مدلینگ)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 نکات کاربردی و امتحان پس داده بلوغ های اجتماعی و معنوی 18:56 نکات کاربردی و امتحان پس داده بلوغ های اجتماعی و معنویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
پرسش و پاسخ بخش اول 31:11 بخش اولاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
پرسش و پاسخ بخش دوم 17:57 بخش دوماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلایدهای ازدواج 360 یصورت یکجا اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
بروزرسانی بعد از رونمایی (23 مرداد ماه 97 - مشترک با ازدواج مثبت)
درس گفتار 12 ازدواج در شرایط سخت 9 ازدواج در شرایط سختاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اینستاگرام اختصاصی ازدواج مثبت 360
لینک آیدی اختصاصی اینستاگرام اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
ازدواج 360 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 305 دقیقه حجم قابل دانلود : 295 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

88%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

95%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

90%

دسترسی به فایل های دانلود

90%

کاربردی بودن مطالب

86%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

86%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

100%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

100%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

90%

دسترسی به فایل های دانلود

100%

کاربردی بودن مطالب

100%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

100%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

100%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

e z
سلام چه طوری میشه وارد پست های خصوصی ایستاگرام شد؟برای من لینک پیامک نشده
سه شنبه , 08 آبان 1397

خانه توانگری
- - -
لینک در سطر اول جدول درس قرار داده شده و در دسترستان است

فرناز فرجی
سلام من از کجا میتونم پرسشنامه رو پر کنم؟
سه شنبه , 08 آبان 1397

خانه توانگری
- - -
خانم فرجی فایل پرسشنامه در جدول درس بین درس گفتار 3 و چهار موجود و قابل دانلود است

سحر د
با سلام وقت شما بخیر.
یه سوال چرا بیشتر این تخفیف های خوب برای درس هایی که مثلا 2 تا پک دارن الان من ازدواج رو دارم و این ازدواج 360 رو میخوام هزینش اندازه دوتا پک باهمه کاش برای اینها هم یه تخفیفی شامل میشد ممنون از شما و زحماتتون
جمعه , 06 مهر 1397

خانه توانگری
- - -
ضمن عرض سلام
ما برای تک درسها هم تخفیف داشته ایم و در همین یکماه گذشته دو بار تخفیف برای دروس ازدواج اعمال شده. با پیگیری کانال یا پیج اینستاگرام ما میتوانید از تخفیفات مطلع شوید

Farid Teymouri
سلام
ایا امکان تهیه دروس برای افراد خارج از ایران هم وجود داره ؟
دوشنبه , 02 مهر 1397

خانه توانگری
- - -
سلام خانم تیموری بله میتونید به سایت خارج از کشور ما مراجعه کنید tavangary.uk

علی رضائی
سلام وقت شما بخیر
فرق این بسته با ازدواج مثبت چی هست؟
از روی مقایسه "این درس چه خواهم آموخت ؟" نتونستم متوجه بشم دقیقا چه فرقی دارن!
جمعه , 30 شهریور 1397

علیرضا شیری
- - -
علی جان،
هر انتخابی که بر اساس تله شخصیتی باشد خطرناک است
در ازدواج 360 رفتم سراغ اینکه کدام تله من ، من را به کدام ازدواج سوق خواهد داد

زینب آیت اللهی
سلام
ممنون از تیم حرفه ای و فوق العاده خانه توانگری.
من سال گذشته بسته ازدواج‌مثبت 360 و ازدواج مثبت رو تهیه کرده بودم ، و امروز که کد تخفیف این درس برام اومد اینو هم تهیه کردم . آیا اینا سه تا درس جداگانه هستن یا من یه درسو دوبار گرفتم؟؟
پنجشنبه , 04 مرداد 1397

علیرضا شیری
- - -
به نظر میرسد اگر بسته ازدواج مثبت360 را گرفته باشید ، عملا دوباره یکی از دروس را تهیه کرده اید
بررسی سوابق خرید بشود ، به شما مبلغ بازگردانده میشود و تشکر که به ما خبر دادید

فاطمه پورابراهیمی
سلام. بابت مطالب خوب و کاربردی تون یک دنیا ممنون.
من متاسفانه الان متوجه پیام خانه توانگری مبنی بر کد تخفیف شدم. امکانش هست با توجه به اینکه ازدواج مثبت را قبلا خریداری کرده ام, الان از آن کد تخفیف استفاده کنم؟ با تشکر
سه شنبه , 14 فروردین 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
خیر خانم پور ابراهیمی مهلت استفاده از کد ها به پایان رسده است

فهیمه یزدان پناه
باسلام و خسته نباشید وتشکر از زحمت های بینهایت شما.
من حقیقتا شماهارو دوست دارم و احترام زیادی قائل هستم.
ولی باعرض معذرت یه سوال داشتم.
من چندین از بسته های آموزشی شما رو خریدم ، بعضی هاشون واقعا عالی بودن.
اما مساله ای که در خرید هر بسته ای وجود داشت ، و توی سایت بیان میشه اینه که وقتی من یک بسته ای رو خریدم ، اگر تا 5-10 هرچقدر فایل درادامه اون ، اضافه بشه برای من که یکبار خرید کردم ، همون یکبار خرید کافیه و دیگه پولی پرداخت نمیشه، البته اینطور هم بوده ولی مشکل اونجایی شروع میشه که من هزینه فایل ازدواج مثبت رو پرداخت کردم، ولی ازدواج 360 درادامه اون متاسفانه ارائه نمیشه بلکه دریک بسته دیگه باهمون قیمت بالا ارائه میشه ، درحالیکه خب این هم جزو ازدواج هست. دیگه.
شنبه , 11 فروردین 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم یزدان پناه سلام
همانطور که وعده داده شده بود درس گفتار های جدیدی که به مجموعه ازدواج مثبت اضافه گردید به رایگان در اختیار خریداران درس قرار گرفت اما درس ازدواج 360 یک درس جدا از ازدواج مثبت بوده و با رویکردی دیگر به این بحث میپردازد

سمیه کریم پور
سلام ببخشید من هفته قبل درس گفتارهای ازدواج رو گرفتم که ازدواج 360 مکمل اون هست چطور می تونم ازدواج 360 رو تهیه کنم؟
سه شنبه , 24 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم کریم پور شما میتوانید از همین صفحه درس ازدواج 360 را به تنهایی تهیه فرمایید

یاسمین سلیمانی
سلام متاسفانه من دیر متوجه شدم که کد تخفیف 450 تومنی برای دانشجویان ازدواج مثبت دارین، الان دیگه نمیشه از این کد تخفیف استفاده کنم؟ احتمالش هست که دوباره این تخفیف تکرار بشه؟
دوشنبه , 23 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم سلیمانی مهلت استفاده از این کد تخفیف به پایان رسیده است و تخفیف این درس با این مقدار دیگر تکرار نخواهد شد

عاطفه عراقی
سلام بنده دوره ازدواج مثبت رو خریده ام قبلا تو کانال تلگرام دکتر گفته شده برای ما این دوره تخفیف داره چرا من تخفیف رو نمیبینم ممنونم
جمعه , 20 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
عاطفه گرامی کد تخفیف به ایمیل و پروفایل شما ارسال و همچنین پیامک شده است

مریم طالبی نسب
سلام ببخشید احتمالا سوالم تکراریه . برای من کد تخفیف اومده ولی جایی برای اعمال کد نمیبینم :(
پنجشنبه , 19 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
مریم گرامی این کد تخفیف برای بسته ویژه ازدواج قابل استفاده میباشد

مجتبی بازی زاده
سلام. زمانی که وارد صفحه بسته ویزه ازدواج میشویم تخفیف کد لحاظ میشه اما نمی توان ازدواج 360 را جداگانه خرید و مبلغ ازدواج مثبت هم لحاظ میشه. در صورت حذف ازدواج مثبت تخفیف هم برداشته می شود
چهارشنبه , 18 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
مجتبی عزیز کد تخفیف برای بسته ویژه ازدواج قابل استفاده بوده وهزینه دوره های قبلی شما از آن کسر گردیده است

عسل زمانی زاده
من چجوری میتونم از کد تخفیفم استفاده کنم؟
چهارشنبه , 18 بهمن 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
سرکار خانم زمانی زاده لطفا وارد صفحه درس بسته ویژه ازدواج شده و در سبد خرید کد تخفیف خود را وارد نمائید

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید