آرکتایپ پوزیدون

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
معرفی به دوستان
هدیه به دیگران
قیمت : 120,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
با این خرید مبلغ 7,200 تومان به اعتبارتان افزوده می گردد
آرکتایپ پوزیدون
23 درس گفتار 164 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 120,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

پروفسور یونگ سویسی و شاگردانش مثل خانم بولن روانپزشک، زیباترین دسته بندیهای این بحث را تدوین کرده اند و لدا بحث غیر از کاربردی بودن توسط بزرگترین سینماگران و روانشناسان شخصیتی در دنیا ، بسیار text های قدرتمندی را یدک میکشد
دانش آرکتایپ طالع بینی نیست ! خیلی عمیق تر به شخصیت آدمی میپردازد. شما سازگاری بلد باش و بدان ویژگیهای روانی فرد مقابلت چیست ، بهترین رابطه را خواهی ساخت در غیر این صورت باید تن بدهی به خرافات
در این جلسه به بررسی ویژگی های مردان پوزیدون می پردازیم.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

تفاوت اسطوره ، آرکتایپ و کاربرد دانش آرکتایپی هدایای آرکتایپ و انرژی پوزیدون چیست نقاط ضعف یک مرد پوزیدونی چیست ؟ مردان با انرژی پوزیدون (مردان عاطفی) چگونه می توانند قلب طرف را تسخیر کنند آرکتایپ پوزیدون چگونه در یک نوجوان و جوان زندگی میشود مشکلات روانشناختی مردان پوزیدون چیست ؟

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
مقدمات اسطوره شناسی(مشترک میان تمامی آرکتایپ ها)
درس گفتار مقدمه 1 چرا دانش آرکتایپی به شما خواهد چسبید و در شخصیت شناسی یونگى باید اسطوره شناسى را بشناسیم؟ 10:41 چرا دانش آرکتایپی به شما خواهد چسبید و در شخصیت شناسی یونگى باید اسطوره شناسى را بشناسیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار مقدمه 2 داستان پسران زئوس و شیرینیهاى اسطوره شناسى یونانى، داستان المپ ، از کرونوس تا زئوس 12:53 داستان پسران زئوس و شیرینیهاى اسطوره شناسى یونانى، داستان المپ ، از کرونوس تا زئوساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
آرکتایپ پوزیدون (ویژه غیرحضوری)
درس گفتار 3 شخصیت شناسی و اسطوره ها (نقشه راه این درس ) 07:11 شخصیت شناسی و اسطوره ها (نقشه راه این درس )اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 4 تفاوت اسطوره ، آرکتایپ و کاربرد دانش آرکتایپی 08:49 تفاوت اسطوره ، آرکتایپ و کاربرد دانش آرکتایپیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 5 غواصی عواطف در پوزیدون به چه معناست 08:20 غواصی عواطف در پوزیدون به چه معناستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 6 هدایای آرکتایپ پوزیدون چیست 04:24 هدایای آرکتایپ پوزیدون چیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 7 روند زندگی آرکتایپ پوزیدن در کودکی (کودکی با انرژی پوزیدون) 06:47 روند زندگی آرکتایپ پوزیدن در کودکی (کودکی با انرژی پوزیدون)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 8 مردان احساسی در کسب و کار چگونه خواهند بود؟ 06:02 مردان احساسی در کسب و کار چگونه خواهند بود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 9 کدام آرکتایپ ها به یک مرد عاطفی برای ساختن یک رابطه کمک خواهد کرد ؟ 04:24 کدام آرکتایپ ها به یک مرد عاطفی برای ساختن یک رابطه کمک خواهد کرد ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
کلیپ اول تحلیل آرکتایپی کاراکتر قباد در سریال شهرزاد 06:26 اکنون بشنوید تحلیل آرکتایپی کاراکتر قباد در سریال شهرزاداکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 10 مردان با انرژی پوزیدون (مردان عاطفی) چگونه می توانند قلب طرف مقابل را تسخیر کنند 15:11 مردان با انرژی پوزیدون (مردان عاطفی) چگونه می توانند قلب طرف مقابل را تسخیر کننداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 11 یک پدر پوزیدونی چه ویژگی هایی دارد ؟ 07:44 یک پدر پوزیدونی چه ویژگی هایی دارد ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 12 آرکتایپ پوزیدون (مرد احساسی) چه نقاط ضعفی دارد؟ 09:12 آرکتایپ پوزیدون (مرد احساسی) چه نقاط ضعفی دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 13 چگونه آرکتایپ پوزیدون را رشد دهیم؟ 05:38 چگونه آرکتایپ پوزیدون را رشد دهیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
کلیپ دوم سکانس های برگزیده یکی از پوزیدونی ترین فیلم های روز دنیا 06:26 اکنون بشنوید سکانس های برگزیده یکی از پوزیدونی ترین فیلم های روز دنیااکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
آرکتایپ پوزیدون(صدای ضبط شده کلاس حضوری)
درس گفتار 14 نماد های اسطوره شناسی آرکتایپ پوزیدون 04:20 نماد های اسطوره شناسی آرکتایپ پوزیدوناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 15 پوزیدن چه هدیه ای به شما خواهد داد ؟ 07:22 پوزیدن چه هدیه ای به شما خواهد داد ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 16 چرا به آرکتایپ پوزیدون در میانسالی نیاز خواهیم داشت ؟ 04:44 چرا به آرکتایپ پوزیدون در میانسالی نیاز خواهیم داشت ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 17 ویژگی های کودکی آرکتایپ پوزیدون چیست ؟ 04:20 ویژگی های کودکی آرکتایپ پوزیدون چیست ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 18 آرکتایپ پوزیدون چگونه در یک نوجوان و جوان زندگی میشود 04:09 آرکتایپ پوزیدون چگونه در یک نوجوان و جوان زندگی میشوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 19 روابط مردان پوزیدونی چگونه خواهد بود (با مردان-زنان و در جایگاه پدر) 05:06 روابط مردان پوزیدونی چگونه خواهد بود (با مردان-زنان و در جایگاه پدر)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 20 میانسالی و کهنسالی مردان پوزیدون چگونه سپری میشود ؟ 06:10 میانسالی و کهنسالی مردان پوزیدون چگونه سپری میشود ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 21 مشکلات روانشناختی مردان پوزیدون چیست ؟ 03:46 مشکلات روانشناختی مردان پوزیدون چیست ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار 22 یک مرد پوزیدونی چگونه میتواند رشد کند ؟ 03:18 یک مرد پوزیدونی چگونه میتواند رشد کند ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
اسلاید درسی یکجا در یک فایل اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
درس گفتار های جدید (عمیق سازی - مشترک میان تمامی آرکتایپ ها)
درس گفتار 23 نکاتی درباره دانش آرکتایپی 13:46 نکاتی درباره دانش آرکتایپیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
آرکتایپ پوزیدون اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 164 دقیقه حجم قابل دانلود : 264 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت نتایج نظرسنجی تلفنی
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

88%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

94%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89%

دسترسی به فایل های دانلود

90%

کاربردی بودن مطالب

87%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

86%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89%

کیفیت فایل های صوتی / تصویری

84%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

97%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

90%

دسترسی به فایل های دانلود

89%

کاربردی بودن مطالب

78%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

78%

به کسی معرفی می کنید ؟

81%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

77%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

شاهین سپهر
با سلام، در قسمت درس های تهیه شده لینکی برای دانلود یکجای فایل های درسی وجود دارد، ولی این لینک تنها فایلهای صوتی مربوط به کلاس حضوری را دانلود می کنم و ممکن است کسی که این درس را تهیه کرده از وجود تعداد زیادی از فایل های صوتی غیر حضوری که دانلود نشده ناآگاه بماند. خواهشا این مشکلات سایت را بررسی کنید. متشکر از زحمات شما
چهارشنبه , 28 شهریور 1397

خانه توانگری
- - -
با احترام
کلیه فایلهای زیپ دروس در سایت جدیدی که در حال طراحی است یکپارچه سازی میشوند و این مشکلات مرتفع و بروز رسانی محتوایی خواهند شد

مجتبی صبوری
سلام خسته نباشید این فایل مناسب کسانیه که با این جور افراد در ارتباطن یا برای افرادی با همین خصوصیات هم مناسبه که گوش بدن و خودشون و اخلاقیاتشون رو در جهت درست رشد بدن؟
سه شنبه , 30 مرداد 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
مجتبی عزیز این درس برای هر دو دسته که فرمودید میتواند کاربردی باشد

لیلا ن.
سلام، یک پیشنهاد دارم که البته خیلى ممنون مى شم که ترتیب اثر بدید. در اغلب آموزش هاى غیر حضورى شما موضوع را باز مى کنید و به فردیکه اون مشکل را داره راه حل نشان مى دید. این خیلى خوبه وباعث شده من مشکلاتم را متوجه بشم و تونستم به خودم کمک کنم که حالم بهتر باشه؛ ولى چیزى که این وسط کمبودش به چشم میاد اینه که شما در آموزش هاى غیرحضورى کمتر به این اشاره مى کنید که با کسى که فلان مشکل یا فلان تیپ شخصیتى رو داره باید چطورى رفتار بشه. مثلاً با فردیکه سایه کمال طلبى یا بى ارزشى یا شخصیت فلان یا ... داره و این سایه یا شخصیتش تو رابطه داره من را اذیت مى کنه، من باید چطورى رفتار کنم؟ قضیه این هست که اونطور که من مى بینم خانم ها غالباً خیلى پذیراتر هستن و مشکلاتشونو قبول مى کنن و سعى مى کنن برطرفش کنن ولى مرها اغلب نه مى پذیرن و نه دنبال حل مشکل هستن. من الان بیشتر از قبل مى دانم با سایه هاى شخصیتى خودم چه کنم که همسرو رابطه ام کمتر آسیب ببینن ولى چون نمى دانم در برابر مسائل همسرم چه رفتارى نشان بدم،خودم دارم اذیت میشم و انگار همه ى تلاش ها یک طرفه از سمت من است. لطفاً این بخش را هم در آموزش هاى غیرحضورى لحاظ بفرمایید.
متشکرم
سه شنبه , 21 فروردین 1397

s
- - -
سلام
نکته خوبی را تذکر داده اید
به نظرم تو اکثر درسها گفت ام ولی میشه درس گفتار جدا بهش اختصاص بدهیم
ممنونم

لیلا ن.
سلام و وقت بخیر
همسر من یه پوزیدون خالص است! محبت هایى داره که مطمئنم کمتر مردى انجام میده و از طرفى وقتى چیزى باب میلش نباشه یا عصبانى بشه همه چیز رو نابود مى کنه! انقدر موقع عصبانى شدن ها و بحث کردن هاش اذیت میشم که دیگه محبتش به چشمم نمیاد؛ یعنى بنظرم برابر نیست و بدى هاى این آرکتایپ وقتى آرکتایپ غالب یک فرد باشه خیییلى بیشتر از حسن هاش هست...????
اصلاً هم نمى تونم باهاش صحبت کنم و نمى پذیره باهم پیش مشاور بریم... لطفاً یه راه حل جامعى درمورد نحوه ى رفتار با این جور مردا بدید.
متشکرم و التماس دعا????
سه شنبه , 21 فروردین 1397

s
- - -
مفصل تو درس گفته ام براتون که ولی دست به نقد اینجا :
جان سنفورد میگه شرایط حرف زدن براشون فراهم کنید
من اضافه میکنم با تجربه درمانگری که با سوالات دقیق کنترلش کنید حرف بزند تا آروم شود تا فکر به کار بیفتد دوباره تا احساسات فروبنشیند:
چیزی شده؟ میخوای صحبت کنی؟ لازمه کمک کنیم موضوع رفع بشه؟ دفعه بعد باید چه کنی که این مشکل پیش نیاد؟

بهناز نایب زاده
اگر مانند اپلیکشین های کتاب صوتی مانند نوار برای خانه توانگری نیز اپلیکیشن طراحی شود بسیار عالی است
چهارشنبه , 08 فروردین 1397

حجت قنادزاده
با سلام
اگر لطف میکردین همه فایلها(صوتی و اسلایدها) رو در یک فایل زیپ میکردین، دانلودش راحت تر بود.
موفق باشید
جمعه , 03 فروردین 1397

خانه توانگری طوبی
- - -
حجت عزیز تمامی فایل ها در آخرین سطر جدول بصورت زیپ قرار گرفته است

سارا توسرکانی
سلام، در مواجهه با حس تسلط طلبی مرد پوزیدونی به عنوان شریک عاطفی تو زندگی باید چطور برخورد کرد؟
جمعه , 22 دی 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
p24

نفیسه علیخانی
سلام آقای دکتر، . ای کاش در مورد نحوه رفتار همسر و فرزندان با آرکتایپ پوزیدون هم صحبت میکردید. منظورم هیجانات منفی شون هست که آسیب زننده هست
چهارشنبه , 29 شهریور 1396

Nastaranmokhtari@gmail.com مختاری
دکتر جان بی صبرانه منتظر آرکتایپهای هرمس ، دیونوسوس و... هستیم ، بسیار عالی و جذاب و آموزنده بود ، سپاس
البته من فکر میکنم با ملغمه ای از هرمس ، دیونوسوس ، پوزیدون زندگی میکنم و کلا رو هوام ????????????????
جمعه , 24 شهریور 1396

جان‌محمد اختیاری
خیلی عالی است!
جمعه , 24 شهریور 1396

حسام رحمانی
خب تمام فایل های مطالعاتی رو هم یک جا میزاشتین برای دانلود دیگه.
پنجشنبه , 23 شهریور 1396

خانه توانگری طوبی
- - -
حسام عزیز در پائین جدول امکان دانلود کلیه اسلاید ها فراهم میباشد

ملینا ورعی
مثل همیشه عالی.....
پنجشنبه , 23 شهریور 1396

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشوند
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید