آرشیو گوش نیوش های 1 تا 6

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان پرسش های متداول نظرات شرکت کنندگان
هدیه به دیگران
قیمت : 270,000 تومان 210,000 تومان
تهیه درس غیرحضوری
آرشیو گوش نیوش های 1 تا 6
180 درس گفتار 3041 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 270,000 تومان تخفیف ویژه خرید آرشیو کامل 210,000 تومان

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

گوش نیوش های دکتر شیری درس نیستند ، گفتار های دکتر شیری درباره ی زندگی ، معنا بخشی به زندگی ، عشق ، غم ، رنج های مقدس و رسیدن به حال خوب است.
گوش نیوش ها در لحظه خلق می شوند و به همراه موسیقی جان میگیرند به همین علت تمامی این فایل ها حاصل تجربیات منحصر به فردیست که دیگر تکرار نمیشوند و تا کنون هزاران نفر با شنیدن این فایل ها به زندگیشان معنا بخشیده و به حال به خوب رسیدند و دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کردند.

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

180 گوش نیوش دکتر شیری بیش از 50 ساعت فایل صوتی قابلیت شنیدن به صورت آنلاین قابلیت دانلود یکجا و تک به تک

مدرس من کیست ؟

دکتر علیرضا شیری پزشک - طرح واره درمانگر (عضو ISST) - راهبر مدیریت و رهبری (Leadership Coach)
با خرید این درس 60,000 تومان جلو می افتید

تخفیف ویژه

100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند

گوش نیوش 1
45000 تومان
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 01 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن است 7:50 زنانگی چیزی بیش از مونث بودن استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 02 اگر زنی را دوست داری 5:34 اگر زنی را دوست داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 03 زنانگی بدون سانسور 16:39 زنانگی بدون سانسوراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 04 از رنج دختر ایران 17:10 از رنج دختر ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 05 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1 15:17 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 06 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2 13:25 پیچیدگی های زنانه از نگاه مردان 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 07 بی عشقی نداشتن تلخیست 3:19 بی عشقی نداشتن تلخیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 08 هدف داری بپا ! 6:30 هدف داری بپا !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 09 یکی باید تو زندگیت باشه 7:47 یکی باید تو زندگیت باشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 اول ای جان دفع شر موش کن 11:07 اول ای جان دفع شر موش کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 بالا و پایین نشو 9:59 بالا و پایین نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟ 8:59 با آدم ضعیف تر از خودتون تا حالا پینگ پونگ بازی کرده ای؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 به سلامتی عشقت 10:50 به سلامتی عشقتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیم 11:00 برای بی سوادی اقتصادی مان چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 داستان آرکتایپ 3:30 داستان آرکتایپاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 از طالع بینی تا شخصیت شناسی 13:26 از طالع بینی تا شخصیت شناسیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 خواب ها به ما چه میگویند 19:15 خواب ها به ما چه میگوینداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟ 21:30 با دختر سن بالاتر از خودم ازدواج بکنم یا نکنم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 تا کجا باید هزینه کرد 10:00 تا کجا باید هزینه کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 در دوران نامزدی درست دعوی کنیم 18:56 در دوران نامزدی درست دعوی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 شادی ایرانی ما را باد با خود برده است 09:59 شادی ایرانی ما را باد با خود برده استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 عقب ماندگی بزک کرده 14:28 عقب ماندگی بزک کردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 فیتیله را خاموش نکن 12:26 فیتیله را خاموش نکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 مخملک روانی 7:00 مخملک روانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 مقبره شرف این دیار 11:00 مقبره شرف این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواج 17:10 وابستگی اشتباه دختر قبل از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 با 033 روزت چه کرده اى؟ 9:58 با 033 روزت چه کرده اى؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 بازخم های زندگی چه کنیم !؟ 10:11 بازخم های زندگی چه کنیم !؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 با اینا زندگیمو سر میکنم 8:38 با اینا زندگیمو سر میکنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخوان 11:53 جاى مهتاب به تاریکى شبها تو بخواناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 340 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 2
45000 تومان
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 برای پدرت 11:51 برای پدرتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 قبل از این که دیر بشه 12:20 قبل از این که دیر بشهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 اهمیت لنگر بودن 14:55 اهمیت لنگر بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 بچه های امروز ی معرکه اند 07:55 بچه های امروز ی معرکه انداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 در زمین دیگران خانه مکن 9:43 در زمین دیگران خانه مکناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 دوست اجتماعیت شر نشه برات 13:26 دوست اجتماعیت شر نشه براتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 در زمان حال زندگی کن 08:47 در زمان حال زندگی کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 راننده نیکوکار در حد کلید اسرار 07:58 راننده نیکوکار در حد کلید اسراراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 شکست های مهمتر از پیروزی 5:40 شکست های مهمتر از پیروزیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شود 9:55 با نق زدن هیچ مردی، مرد زندگیت نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 با مرد دروغگو امیدى هست؟ 3:55 با مرد دروغگو امیدى هست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهله 12:29 تو رابطه اینترنتى بودم که فهمیدم طرف متاهلهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1 6:14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2 7:06 از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟ 4:45 از مدیرم خوشم میاد چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 شانس یا موقعیت 4:35 شانس یا موقعیتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 میتوانم فراموشش کنم؟ 5:50 میتوانم فراموشش کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 اگر خیانت کرده ای 5:40 اگر خیانت کرده ایاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواج 8:24 پشیمانى دوست دختر سابق از ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده ام 4:33 رابطه اى دارم هشت ساله که خسته شده اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرى 4:40 رابطه زناشویى یا برادر-خواهرىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 پس از طلاق 11:50 پس از طلاقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهد 4:35 وقتى کسى پیشنهاد جدى عاطفى میدهداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کند 6:30 سکوت مطلق اصلاً صحبت نمی کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواس 5:48 خلاصه مطب اشتغال ــ تفاوت شک و وسواساکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 شریک عاطفى عجیب 6:00 شریک عاطفى عجیباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفی 6:27 موفق در زندگی و ناموفق در رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 وقتی گیر پروفسور میوفتی 16:30 وقتی گیر پروفسور میوفتیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟ 9:25 شریک عاطفی هستی یا مشاورش؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفی 6:27 ناتوانی درماندن در یک رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 2 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 250 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 3
45000 تومان
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 بی تو بسر نمی شود 17:02 بی تو بسر نمی شوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 قرار ما سر کوچه مهران 10:00 قرار ما سر کوچه مهراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیم 13:43 اگر خیات دیدیم یا خیانت کردیم چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 حرف من بخوان از اشاره ها 15:40 حرف من بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 در معنای عشق و سفر زندگی 13:25 در معنای عشق و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 سفر زندگیمان را درست طی کنیم 07:47 سفر زندگیمان را درست طی کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 از جشن سوکا تا حال خوب 10:00 از جشن سوکا تا حال خوباکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 بچه نشو 05:54 بچه نشواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 رهایی از غم زندگی 12:38 رهایی از غم زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشد 12:51 چگونه فقدان و مرگ به زندگی معنا می بخشداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرد 11:14 جایی باید نشست و این شخصیت ویرانه را ترمیم کرداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 دستى بکش بر دلم که خسته ام 07:30 دستى بکش بر دلم که خسته اماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 مروارید خودت شو 13:58 مروارید خودت شواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 نشانه ای برای گم نشدن 11:23 نشانه ای برای گم نشدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 مراقب تصویر ذهنیتون باشین 05:23 مراقب تصویر ذهنیتون باشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدی 4:35 حواست باشه با چه کسایی همنشین شدیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 هیچ رابین هودی وجود ندارد 09:07 هیچ رابین هودی وجود ندارداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 نکته ها بخوان از اشاره ها 15:38 نکته ها بخوان از اشاره هااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیم 09:58 با بی معنا شدن در زندگی چه کنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 بهشت هایی در کنار جهنم 10:39 بهشت هایی در کنار جهنماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 یک عطر ماندگار 07:02 یک عطر ماندگاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایران 17:23 یکی از عاشقانه ترین خواستگاری های سینمای ایراناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 از سفر زندگی تا برکت زندگی 15:57 از سفر زندگی تا برکت زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودن 14:09 از خود کم بینی و کمال طلبی تا فرزند زمان خود بودناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 تقدیر مردان 12:00 تقدیر مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 به سلامتی شب های پاییز 10:11 به سلامتی شب های پاییزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشورایی 21:26 باید و نباید های فرهنگ علوی و عاشوراییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیم 26:35 چقدر به امام حسین (ع) نزدیکیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویم 21:47 راه امام حسین (ع) را اشتباه نرویماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورا 27:51 ابوالفضل جلیلى-شب عاشورااکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 3 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 450 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 4
45000 تومان
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 نگو جایی نداری بروی 05:18 نگو جایی نداری برویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 مردم خوب این دیار 05:58 مردم خوب این دیاراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 کی گفته خدا عادله ؟ 13:23 کی گفته خدا عادله ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 کجای پل زندگیت قرار داری 16:05 کجای پل زندگیت قرار داریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 فروشنده فیلمی که باید در سینما دید 26:34 فروشنده فیلمی که باید در سینما دیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفی 12:40 فرق حریم و خط قرمز در رابطه عاطفیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 فردیت تو مهمه 10:06 فردیت تو مهمهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 عشق،ارتباط و ازدواج 16:53 عشق،ارتباط و ازدواجاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 عشق، وصال و سفر زندگی 21:20 عشق، وصال و سفر زندگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست ! 9:11 شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست ! 29:21 شهودی یا منطقی ، مسأله اینست !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت 12:56 سلامت را نمیخواهند پاسخ گفتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 زمان برای کسی صبر نمی کند 13:52 زمان برای کسی صبر نمی کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 روزی که بهم اتهام زدند 23:23 روزی که بهم اتهام زدنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 رهایی از ملا و بحران میانسالی مردان 16:20 رهایی از ملا و بحران میانسالی مرداناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 درگوشیهای زمستانه 16:06 درگوشیهای زمستانهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 در روابط تان به خودتان گل نزنید ! 07:39 در روابط تان به خودتان گل نزنید !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 خواستگار خوب با خانواده معمولى 06:15 خواستگار خوب با خانواده معمولىاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟ 25:21 چگونه با تجربه روانی فقدان هایمان روبرو شویم ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟ 39:11 چرا بعد از جدایى عاطفى نیاز داریم یک درنگ مقدس داشته باشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 تا زیارت نگاهت 16:06 تا زیارت نگاهتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 پیغمبر عشق 17:36 پیغمبر عشقاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟ 12:35 پستچی چیستا یثربى راست یا ناراست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 به سوختن شما جگرمان سوخت 19:50 به سوختن شما جگرمان سوختاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه ! 04:29 بگذارید بجنگه یک مرد تا نامرد نشه !اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 بسلامتی هر چی مَرده 15:35 بسلامتی هر چی مَردهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟ 26:11 با کدام تصویر از رسول الله میتوانیم آدم بهترى بشویم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 آیا کار باید حالم را خوب کند 17:10 آیا کار باید حالم را خوب کنداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟ 18:30 انرژی مادرانه یک زن چگونه شفا بخش میشود ؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 اگه از عشق میشه قصه نوشت 08:14 اگه از عشق میشه قصه نوشتاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 4 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 482 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 5
45000 تومان
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 چه سالی بشه امسال 18:22 چه سالی بشه امسالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 دل به خلوت تو بستم 09:47 دل به خلوت تو بستماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 همین لحظه به زودی میشود دیروز 13:45 همین لحظه به زودی میشود دیروزاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 شب رغبت نه آرزو 09:25 شب رغبت نه آرزواکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشم 11:31 من دیگه بچه نمیشم دیگه بازیچه نمیشماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشین 16:37 تو شاهزاده ای ، فقط با شاه بنشیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیست 15:23 تشنه جانی کو؟ و گرنه قحطی محبوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1 31:25 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 1اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2 33:32 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 2اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3 29:24 ایمان توانگری میلاد امیرالمومنین 3اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟ 13:05 یه جا بشین ببین از کجا خوردی!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 خودت را در آیینه جان ببین 08:49 خودت را در آیینه جان ببیناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 اولین سال زندگی مشترک سخت است 08:45 اولین سال زندگی مشترک سخت استاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 مرگ های زندگی ساز 07:08 مرگ های زندگی سازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار من 17:12 باز فرو ریخت عشق، از در و دیوار مناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 ای عشق عابرتر از اینم کن 17:10 ای عشق عابرتر از اینم کناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 با گریه کودکمان چه کنیم؟ 03:48 با گریه کودکمان چه کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیم 05:00 زخمهایمان را به کودکانمان منتقل نکنیماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 مرو ای دوست 12:12 مرو ای دوستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟ 10:00 به طرفم زنگ بزنم یا نزنم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟ 07:58 به تازگى از یک ارتباط خوب بیرون آمده ام و خواستگار خوب دارم، چه کنم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟ 06:00 چگونه به فرزندانمان نه بگوییم!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضایی 29:57 فردای انتخابات دکتر شیری و سید سهیل رضاییاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟ 04:00 چگونه فرزندانمان را عقده ای نکنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 سه خاطره 11:53 سه خاطرهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 جاری، اما زلال 06:30 جاری، اما زلالاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1) 33:24 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2) 37:12 ایمان توانگری شب 1 9رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3) 45:47 ایمان توانگری شب 19 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1) 40:22 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2) 41:24 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش 2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3) 35:55 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4) 36:51 ایمان توانگری شب 21 رمضان (بخش4)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1) 56:37 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش1)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2) 32:53 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش2)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3) 33:13 ایمان توانگری شب 23 رمضان (بخش3)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 داستان دو پدر 19:11 داستان دو پدراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش 5 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 771 دقیقه حجم قابل دانلود : 0 مگابایت

گوش نیوش 6
45000 تومان
تهیه این تک درس

عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
گوش نیوش 1 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته 26:03 هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشتهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 2 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند 38:34 هر که شد محرم دل در حرم یار بمانداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 3 نیمه تاریک شخصیت را بشناسید 23:15 نیمه تاریک شخصیت را بشناسیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 4 نسیم های خداوند 11:05 نسیم های خداونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 5 مگر این چند روز دریابی 15:24 مگر این چند روز دریابیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 6 کاش هامون نمی خشکید 30:00 کاش هامون نمی خشکیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 7 غمی در استخوانم می گدازد 16:04 غمی در استخوانم می گدازداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 8 ظرفیت غم نخوردن 14:18 ظرفیت غم نخوردناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 9 صعود به دماوند 09:33 صعود به دماونداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 10 شما چقدر بارتان سبک است؟ 12:36 شما چقدر بارتان سبک است؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 11 شاید نمیدونی دقتت خوب نیست 12:35 شاید نمیدونی دقتت خوب نیستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 12 سپید و سیاه 33:20 سپید و سیاهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 13 رهایی از حال بد افسردگی 19:59 رهایی از حال بد افسردگیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 14 در جستجوی امید 37:30 در جستجوی امیداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 15 خودت را گول نزن! 09:31 خودت را گول نزن!اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 16 حواس یه نفر، هنوز بهت هست 18:20 حواس یه نفر، هنوز بهت هستاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 17 حتی یک نفر 14:04 حتی یک نفراکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 18 چگونه ساده لوح نباشیم؟ 09:27 چگونه ساده لوح نباشیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 19 تو فراتر از افکارت میتوانی بشوی 13:09 تو فراتر از افکارت میتوانی بشویاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 20 تو ترجمان جهانی 34:35 تو ترجمان جهانیاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 21 تا کجا باید هزینه کرد؟ 08:46 تا کجا باید هزینه کرد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 22 پسران سلیطه 11:40 پسران سلیطهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 23 بهانه ای برای انسان شدن 18:03 بهانه ای برای انسان شدناکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 24 به خودت نباز 26:28 به خودت نبازاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 25 اینا ترس های توئه 08:06 اینا ترس های توئهاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 26 آیا باید کار حالم را خوب کند؟ 18:07 آیا باید کار حالم را خوب کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 27 آنجا که زیبایى انکار نمیشود 29:37 آنجا که زیبایى انکار نمیشوداکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 28 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست؟ 29:33 اگر مرغ هوایی، این قفس چیست؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 29 استعاره شما تو زندگی چیه!؟ 06:44 استعاره شما تو زندگی چیه!؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
گوش نیوش 30 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم؟ 15:18 چگونه آزار جنسى و جسمى کودکان را متوقف کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی ورود به اکانت اختصاصی اینستاگرام ازدواج مثبت ۳۶۰
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
گوش نیوش6 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
مدت زمان : 572 دقیقه حجم قابل دانلود : 343 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

88%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

89%

دسترسی به فایل های دانلود

91%

کاربردی بودن مطالب

88%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

87%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

89%

نظرات شرکت کنندگان در این درس ارسال دیدگاه

نسیم ترابی
باسلام. لطفا اگر میشه ترتیبی داده بشه که درسهای گوش نیوش را به صورت تکی خرید بشه چون خیلی پیش میاد که تو 30 درس گفتار بعضی از مباحث به درد همه نخوره ( یا بهتره گفت توو اون زمان خاص خیلی کاربرد نداره) مثل مباحث مربوط به کودک و فرزند یا غم جدایی
شاید هم بهتر باشه دسته بندی تغییر کنه
موضوعات مرتبط با هم تو یک گروه باشند. ممنون
شنبه , 10 شهریور 1397

پشتیبانی
- - -
نسیم گرامی اگر نیاز به یک یا چند گوش نیوئش خاص دارید ، میتوانید توی کانال تلگرام ما انهارا پیدا کنید و به رایگان گوش کنید

کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمیشون
برای استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی میتوانید به بخش پشتیبانی سایت مراجعه کنید یا از صندوق پیام پروفایلتان مطرح نمایید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید