ورود کاربر
ثبت نام

خانه توانگری طوبی

دکتر علیرضا شیری

طبیب و آموزش دیده روانشناسی عمقی

جدیدترین مقالات، گوش نیوش ها و اخبار دکتر شیری

سبد خرید

پیشنهاد ویژه

تا پایان تخفیف ویژه :

بسته از “بی ارزشی” تا “من ارزشمند”

40درس گفتار
612دقیقه فایل
380,000 تومان
310,000 تومان
مشاهده و خرید

تا پایان تخفیف ویژه :

من ارزشمند (غیرحضوری)

25درس گفتار
364دقیقه فایل
350,000 تومان
290,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن

۲۰ هزار تومان تخفیف خرید همزمان هر دو جلسه

مجموعه جلسات اول و دوم “در جستجوی خویشتن”

24درس گفتار
382دقیقه فایل
250,000 تومان
230,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن (جلسه دوم)

10درس گفتار
155دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن (جلسه اول)

14درس گفتار
227دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

رابطه بهتر با خود ( شخصيت سالمتر من )

75 هزار تومان تخفیف ویژه خرید همزمان بسته کامل

بسته ۴ جلسه مجموعه “شخصیت سالم تر من”

75درس گفتار
762دقیقه فایل
805,000 تومان
730,000 تومان
مشاهده و خرید

تا پایان تخفیف ویژه :

بسته از “بی ارزشی” تا “من ارزشمند”

40درس گفتار
612دقیقه فایل
380,000 تومان
310,000 تومان
مشاهده و خرید

تا پایان تخفیف ویژه :

من ارزشمند (غیرحضوری)

25درس گفتار
364دقیقه فایل
350,000 تومان
290,000 تومان
مشاهده و خرید

رهایی از کمال طلبی منفی(سومین بحث از شخصیت سالمتر من)

13درس گفتار
238دقیقه فایل
275,000 تومان
مشاهده و خرید

شخصیت سالمتر۱ – رهایی از تله بی ارزشی

13درس گفتار
248دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

شخصیت سالمتر من ۲- رهایی از تنهایی (تله رها شدگی)

15درس گفتار
145دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهايى براى بهبود رابطه عاطفى ( نبوغ عاطفى )

آموزش غیرحضوری امپراطوری رابطه

40درس گفتار
483دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید
230هزار تومان تخفیف ویژه بسته کامل

بسته کامل مجموعه نبوغ عاطفی (۵جلسه)

درس گفتار
1050دقیقه فایل
1,330,000 تومان
1,100,000 تومان
مشاهده و خرید

۲۰+۴۰ نکته نبوغ عاطفی که پدران و مادران به ما نگفته اند

17درس گفتار
343دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید

نبوغ عاطفی: رهایی از مهرطلبی ، از وابستگی ناسالم تا سالم

22درس گفتار
188دقیقه فایل
250,000 تومان
مشاهده و خرید

نبوغ عاطفی (سواد عاطفی پیشرفته) : جذابترشدن و محبوب ماندن

13درس گفتار
146دقیقه فایل
180,000 تومان
مشاهده و خرید

ساختن رابطه عاطفی بدون شکست

15درس گفتار
192دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید

پیشگیری و بهبود رابطه پس از لغزش و خیانت

25درس گفتار
179دقیقه فایل
400,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهاى انتخاب همسر ( ازدواج مثبت )

۳۵۰ هزار تومان تخفیف ویژه بسته کامل

بسته ویژه ازدواج (ازدواج مثبت + ازدواج۳۶۰)

46درس گفتار
637دقیقه فایل
1,200,000 تومان
850,000 تومان
مشاهده و خرید

ازدواج ۳۶۰

11درس گفتار
247دقیقه فایل
600,000 تومان
مشاهده و خرید

ازدواج مثبت

35درس گفتار
390دقیقه فایل
600,000 تومان
مشاهده و خرید

كشف دنياى درون خويش (مراقبت از جان)

در جستجوی خویشتن (جلسه اول)

14درس گفتار
227دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید
۵۰ هزار تومان تخفیف بسته کامل

بسته چهارشنبه ها با ناهید ۱ تا ۶

72درس گفتار
776دقیقه فایل
600,000 تومان
550,000 تومان
مشاهده و خرید

لنگر داشتن در طوفان های زندگی (چهارشنبه ها با ناهید ۵)

7درس گفتار
121دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

رهایی از حال بد افسردگی (چهارشنبه ها با ناهید ۶)

8درس گفتار
126دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

شب قصه غیرحضوری ۳

4درس گفتار
110دقیقه فایل
75,000 تومان
مشاهده و خرید

شب قصه غیرحضوری ۱و۲

5درس گفتار
146دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

چگونه طبیب جان خویش شویم (چهار شنبه ها با ناهید ۴)

13درس گفتار
132دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

بسته معنای زندگی

22درس گفتار
203دقیقه فایل
180,000 تومان
مشاهده و خرید

شیرجه به اعماق تاریک روح (چهارشنبه ها با ناهید ۳)

20درس گفتار
170دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

مراقبت از جان تک جلسه دوم (چهارشنبه ها با ناهید ۲)

11درس گفتار
106دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

چهارشنبه ها با ناهید ۱

13درس گفتار
120دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

بسته کامل دوره سفر زندگی

50درس گفتار
427دقیقه فایل
440,000 تومان
مشاهده و خرید

شفای زنانگی

شفای زنانگی: آشنایی با عشق و کیمیا گری آفرودیت

11درس گفتار
258دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهاى بهبود كسب و كار ( مجموعه توانگرى )

۶۰ هزار تومان تخفیف ویژه بسته کامل

بسته توانگرشو های ۱،۲،۳

44درس گفتار
437دقیقه فایل
660,000 تومان
600,000 تومان
مشاهده و خرید

توانگرشو۳

12درس گفتار
153دقیقه فایل
220,000 تومان
مشاهده و خرید

توانگرشو ۲

13درس گفتار
114دقیقه فایل
220,000 تومان
مشاهده و خرید

توانگر شو ۱

20درس گفتار
170دقیقه فایل
220,000 تومان
مشاهده و خرید

بسته از شکست تا پیروزی

30درس گفتار
316دقیقه فایل
275,000 تومان
مشاهده و خرید

چگونه با برکت تر زندگی کنیم

8درس گفتار
74دقیقه فایل
75,000 تومان
مشاهده و خرید

شخصیت شناسی آرکتایپی

20 هزار تومان تخفیف ویژه خرید همزمان

رازهای شخصیتی هرمس و آپولو در زندگی شما

17درس گفتار
218دقیقه فایل
180,000 تومان
160,000 تومان
مشاهده و خرید

رازهای شخصیتی هرمس در زندگی شما

10درس گفتار
121دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

رازهای شخصیتی آپولو در زندگی شما

10درس گفتار
134دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

مقدمات کلیدی دانش آرکتایپ (رازهای زنانگی و مردانگی)

25درس گفتار
174دقیقه فایل
250,000 تومان
مشاهده و خرید
20 هزار تومان تخفیف ویژه خرید همزمان

مجموعه آرکتایپ زئوس و آرکتایپ پوزیدون

33درس گفتار
212دقیقه فایل
210,000 تومان
190,000 تومان
مشاهده و خرید

راه عواطف در مردان (آرکتایپ پوزیدون)

25درس گفتار
162دقیقه فایل
120,000 تومان
مشاهده و خرید

راه قدرت در زندگی (آرکتایپ زئوس)

12درس گفتار
86دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

پس از جدایی عاطفی

آموزش غیرحضوری پس از جدایی

17درس گفتار
143دقیقه فایل
385,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهاى فرزند پرورى توانگرانه

از والدین کامل تا والدین کافی (دکتر شیری و دکتر حسن حمیدپور)

11درس گفتار
91دقیقه فایل
165,000 تومان
مشاهده و خرید
50 هزار تومان تخفیف خرید همزمان

بسته گفتگوی بابا علیرضا و خاله غزال – قسمت های ۱ تا ۶

38درس گفتار
416دقیقه فایل
450,000 تومان
400,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی بابا علیرضا و خاله غزال ۶

6درس گفتار
65دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی باباعلیرضا و خاله غزال ۵

6درس گفتار
63دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید
۳۰ هزار تومان تخفیف خرید همزمان

بسته کامل والدین توانگر

34درس گفتار
200دقیقه فایل
165,000 تومان
135,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی بابا علیرضا و خاله غزال- قسمت ۳

8درس گفتار
94دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگو بابا علیرضا و خاله غزال ۱و۲

10درس گفتار
122دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی باباعلیرضا و خاله غزال ۴

8درس گفتار
77دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ها

۶۰ هزار تومان تخفیف ویژه خرید همزمان

آرشیو گوش نیوش های ۱ تا ۶

180درس گفتار
3041دقیقه فایل
270,000 تومان
210,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۶

30درس گفتار
750دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۵

30درس گفتار
771دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۴

30درس گفتار
482دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۳

30درس گفتار
450دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۲

30درس گفتار
250دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۱

30درس گفتار
340دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید