برای اولین بار : وبینار آنلاین + درس غیرحضوری
نبوغ عاطفی: بهبود رابطه عاطفی
شفای زنانگی
شفای خودشیفتگی
از بی ارزشی تا من ارزشمند (اعتماد به نفس)
ازدواج مثبت 360
از من خشنود تا سرور
رهایی از اهمال کاری و کمال طلبی
توانگر شو: ارتقاء شغلی
سفر زندگی
استاد ناهید معتمدی
شخصیت شناسی آرکتایپی
درسهای فرزند پروری توانگرانه
آرشیو گوش نیوش