ورود کاربر
ثبت نام

خانه توانگری طوبی

دکتر علیرضا شیری

طبیب و آموزش دیده روانشناسی عمقی

جدیدترین مقالات، گوش نیوش ها و اخبار دکتر شیری

سبد خرید
برای دسترسی به راهنمای انتخاب دروس غیرحضوری اینجا کلیک نمایید

پیشنهاد های ویژه:

تا پایان تخفیف ویژه :

نبوغ عاطفی (سواد عاطفی پیشرفته) : جذابترشدن و محبوب ماندن

13درس گفتار
146دقیقه فایل
180,000 تومان
130,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهايى براى بهبود رابطه عاطفى ( نبوغ عاطفى )

آموزش غیرحضوری امپراطوری رابطه

27درس گفتار
491دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید
230 هزار تومان تخفیف ویژه خرید بسته کامل

بسته کامل مجموعه نبوغ عاطفی (۵جلسه)

99درس گفتار
1370دقیقه فایل
1,330,000 تومان
1,100,000 تومان
مشاهده و خرید

۲۰+۴۰ نکته نبوغ عاطفی که پدران و مادران به ما نگفته اند

21درس گفتار
348دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید

نبوغ عاطفی: رهایی از مهرطلبی ، از وابستگی ناسالم تا سالم

22درس گفتار
188دقیقه فایل
250,000 تومان
مشاهده و خرید

تا پایان تخفیف ویژه :

نبوغ عاطفی (سواد عاطفی پیشرفته) : جذابترشدن و محبوب ماندن

13درس گفتار
146دقیقه فایل
180,000 تومان
130,000 تومان
مشاهده و خرید

ساختن رابطه عاطفی بدون شکست

16درس گفتار
201دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید

پیشگیری و بهبود رابطه پس از لغزش و خیانت

25درس گفتار
179دقیقه فایل
400,000 تومان
مشاهده و خرید

رابطه بهتر با خود ( شخصيت سالمتر من )

من خشنود غیرحضوری

17درس گفتار
338دقیقه فایل
375,000 تومان
مشاهده و خرید
75 هزار تومان تخفیف ویژه خرید بسته کامل

بسته ۴ جلسه مجموعه “شخصیت سالم تر من”

68درس گفتار
1067دقیقه فایل
805,000 تومان
730,000 تومان
مشاهده و خرید
60 هزار تومان تخفیف خرید همزمان

بسته از “بی ارزشی” تا “من ارزشمند”

46درس گفتار
667دقیقه فایل
440,000 تومان
380,000 تومان
مشاهده و خرید

تک جلسه من ارزشمند

31درس گفتار
419دقیقه فایل
350,000 تومان
مشاهده و خرید

رهایی از کمال طلبی منفی(سومین جلسه شخصیت سالمتر)

13درس گفتار
259دقیقه فایل
275,000 تومان
مشاهده و خرید

شخصیت سالمتر۱ – رهایی از تله بی ارزشی

15درس گفتار
248دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

رهایی از تنهایی- تله رهاشدگی (دومین جلسه شخصیت سالمتر)

9درس گفتار
142دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهاى انتخاب همسر ( ازدواج مثبت )

350 هزار تومان تخفیف خرید بسته کامل

بسته ازدواج مثبت ۳۶۰

46درس گفتار
831دقیقه فایل
1,200,000 تومان
850,000 تومان
مشاهده و خرید

ازدواج ۳۶۰

11درس گفتار
376دقیقه فایل
600,000 تومان
مشاهده و خرید

ازدواج مثبت

37درس گفتار
446دقیقه فایل
600,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهاى فرزند پرورى توانگرانه

از والدین کامل تا والدین کافی (دکتر شیری و دکتر حسن حمیدپور)

11درس گفتار
91دقیقه فایل
165,000 تومان
مشاهده و خرید
50 هزار تخفیف ویژه خرید همزمان

بسته گفتگوی بابا علیرضا و خاله غزال – قسمت های ۱ تا ۶

38درس گفتار
416دقیقه فایل
450,000 تومان
400,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی بابا علیرضا و خاله غزال ۶

6درس گفتار
65دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی باباعلیرضا و خاله غزال ۵

6درس گفتار
63دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید
35 هزار تومان تخفیف خرید همزمان

بسته کامل والدین توانگر

34درس گفتار
200دقیقه فایل
165,000 تومان
130,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی بابا علیرضا و خاله غزال- قسمت ۳

8درس گفتار
94دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگو بابا علیرضا و خاله غزال ۱و۲

10درس گفتار
122دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گفتگوی باباعلیرضا و خاله غزال ۴

8درس گفتار
77دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن

۷۰ هزار تومان تخفیف ویژه بسته کامل

بسته کامل در جستجوی خویشتن (۶ جلسه)

71درس گفتار
1123دقیقه فایل
750,000 تومان
680,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن ۶ (جلسه آخر)

۱۲درس گفتار
190دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن ۵

12درس گفتار
200دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن ۴

11درس گفتار
163دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن ۳

13درس گفتار
187دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن ۲

10درس گفتار
155دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

در جستجوی خویشتن ۱

14درس گفتار
227دقیقه فایل
125,000 تومان
مشاهده و خرید

سفر زندگی

26درس گفتار
420دقیقه فایل
440,000 تومان
مشاهده و خرید

شفای زنانگی

شفای زنانگی: آشنایی با عشق و کیمیا گری آفرودیت

16درس گفتار
258دقیقه فایل
300,000 تومان
مشاهده و خرید

كشف دنياى درون خويش (مراقبت از جان)

50 هزار تومان تخفیف بسته کامل

بسته چهارشنبه ها با ناهید ۱ تا ۶

72درس گفتار
776دقیقه فایل
600,000 تومان
550,000 تومان
مشاهده و خرید

لنگر داشتن در طوفان های زندگی (چهارشنبه ها با ناهید ۵)

7درس گفتار
121دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

رهایی از حال بد افسردگی (چهارشنبه ها با ناهید ۶)

8درس گفتار
126دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

شب قصه غیرحضوری ۳

4درس گفتار
110دقیقه فایل
75,000 تومان
مشاهده و خرید

شب قصه غیرحضوری ۱و۲

5درس گفتار
146دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

چگونه طبیب جان خویش شویم (چهار شنبه ها با ناهید ۴)

13درس گفتار
132دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

بسته معنای زندگی

22درس گفتار
203دقیقه فایل
180,000 تومان
مشاهده و خرید

شیرجه به اعماق تاریک روح (چهارشنبه ها با ناهید ۳)

20درس گفتار
170دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

مراقبت از جان تک جلسه دوم (چهارشنبه ها با ناهید ۲)

11درس گفتار
106دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

چهارشنبه ها با ناهید ۱

13درس گفتار
120دقیقه فایل
100,000 تومان
مشاهده و خرید

پس از جدایی عاطفی

آموزش غیرحضوری پس از جدایی

17درس گفتار
143دقیقه فایل
385,000 تومان
مشاهده و خرید

درسهاى بهبود كسب و كار ( مجموعه توانگرى )

60 هزار تومان تخفیف خرید همزمان

بسته توانگرشو های ۱،۲،۳

40درس گفتار
562دقیقه فایل
660,000 تومان
600,000 تومان
مشاهده و خرید

توانگرشو۳

10درس گفتار
165دقیقه فایل
220,000 تومان
مشاهده و خرید

توانگرشو ۲

14درس گفتار
159دقیقه فایل
220,000 تومان
مشاهده و خرید

توانگر شو ۱

16درس گفتار
216دقیقه فایل
220,000 تومان
مشاهده و خرید

بسته از شکست تا پیروزی

30درس گفتار
316دقیقه فایل
275,000 تومان
مشاهده و خرید

چگونه با برکت تر زندگی کنیم

8درس گفتار
74دقیقه فایل
75,000 تومان
مشاهده و خرید

شخصیت شناسی آرکتایپی

مقدمات کلیدی دانش آرکتایپ (رازهای زنانگی و مردانگی)

25درس گفتار
174دقیقه فایل
250,000 تومان
مشاهده و خرید
20 هزار تومان تخفیف خرید همزمان

مجموعه آرکتایپ زئوس و آرکتایپ پوزیدون

32درس گفتار
227دقیقه فایل
210,000 تومان
190,000 تومان
مشاهده و خرید
20 هزار تومان تخفیف خرید همزمان

رازهای شخصیتی هرمس و آپولو در زندگی شما

17درس گفتار
218دقیقه فایل
180,000 تومان
160,000 تومان
مشاهده و خرید

رازهای شخصیتی هرمس در زندگی شما

10درس گفتار
121دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

رازهای شخصیتی آپولو در زندگی شما

10درس گفتار
134دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

راه عواطف در مردان (آرکتایپ پوزیدون)

25درس گفتار
162دقیقه فایل
120,000 تومان
مشاهده و خرید

راه قدرت در زندگی (آرکتایپ زئوس)

12درس گفتار
86دقیقه فایل
90,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ها

۶۰ هزار تومان تخفیف ویژه خرید همزمان

آرشیو گوش نیوش های ۱ تا ۶

180درس گفتار
3041دقیقه فایل
270,000 تومان
210,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۶

30درس گفتار
750دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۵

30درس گفتار
771دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۴

30درس گفتار
482دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۳

30درس گفتار
450دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۲

30درس گفتار
250دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید

گوش نیوش ۱

30درس گفتار
340دقیقه فایل
45,000 تومان
مشاهده و خرید