ورود کاربر
ثبت نام

خانه توانگری طوبی

دکتر علیرضا شیری

طبیب و آموزش دیده روانشناسی عمقی

جدیدترین مقالات، گوش نیوش ها و اخبار دکتر شیری

سبد خرید
برای دسترسی به راهنمای انتخاب دروس غیرحضوری اینجا کلیک نمایید

پیشنهاد های ویژه:
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

رابطه بهتر با خود ( شخصيت سالمتر من )
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

درسهايى براى بهبود رابطه عاطفى ( نبوغ عاطفى )
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

درسهاى انتخاب همسر ( ازدواج مثبت )
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

درسهاى فرزند پرورى توانگرانه
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

در جستجوی خویشتن
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

شفای زنانگی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

كشف دنياى درون خويش (مراقبت از جان)
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

پس از جدایی عاطفی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

درسهاى بهبود كسب و كار ( مجموعه توانگرى )
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

شخصیت شناسی آرکتایپی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

گوش نیوش ها
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+